Logo
czwartek, 2 października 2014
św. Zosymy Pustelnika
Znajdujesz się na: Strona główna
Jubileusz ks. mitrata Aleksandra Klimuka

Jubileusz ks. mitrata Aleksandra Klimuka

28 września w Niedzielę po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił nabożeństwo dziękczynne w cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy w Ostrowie Północnym. Tego dnia uroczyście obchodzono jubileusz 35 – lecia święceń kapłańskich proboszcza parafii w Ostrowie ks. mitrata Aleksandra Klimuka. Z tej okazji Władyka Jakub odznaczył ks. Aleksandra orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego. Z jubileuszowymi życzeniami do świątyni przybyli m.in.: dziekna sokólski ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk oraz licznie zgromadzone duchowieństwo. Ks. Aleksander Klimuk urodził się 12 grudnia 1953 r. w Czeremsze. Dekretem JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i i Gdańskiego Nikanora przyjęty został w skład członków kleru diecezji białostocko – gdańskiej i mianowany psalmistą w parafii pw. św. Anny w Królowym Moście, a następnie w parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. 21 września 1979 r. z rąk Władyki Nikanora otrzymał święcenia diakońskie, natomiast 27 września święcenia kapłańskie. Od 12 maja 1982 r. pełni obowiązki proboszcza w parafii w Ostrowie Północnym. Ks. Aleksander odznaczony został w 2002 r. orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia, a w 2009 r. przywilejem noszenia mitry.  diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Święcenia diakońskie

Święcenia diakońskie

28 września w niedzielę po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Podczas Liturgii Władyka Jakub udzielił święceń diakońskich subdiakonowi Piotrowi Pietrowskiemu. Ks. diakon Piotr Pietrowski urodził się 10 maja 1985 r w Białymstoku. Po ukończeniu liceum podjął naukę na wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, które ukończył obroną pracy magisterskiej pt."Analiza składu przeciętnej diety osób z zespołem metabolicznym". Obecnie jest zaocznym studentem ostateniego roku Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 21 maja 2010 r. z rąk JE Najprzewielebniejszego Biskupa Supraskiego Grzegorza otrzymał święcenia lektorskie, a 14 września 2014 r. subdiakońskie. Ks. Piotr od lat związany jest z chórem parafii przyklasztornej w Supraślu, Męskim Chórem Monasteru Supraskiego oraz Męskim Chórem Kameralnym im. Bogdana Onisimowicza. Ks. Diakon Piotr Pietrowski w latach 2009 – 2014 pełnił obowiązki subdiakona Władyki Grzegorza. Od 2010 r. jest pracownikiem Akademii Supraskiej. 25 maja wstąpił w związek małżeński z Justyną Gryko.   diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Święto Podwyższenia Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego

Święto Podwyższenia Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego

27 września w dniu święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach. Świątecznym nabożeństwom w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz.   diakona Wiaczesław Perek 

Metropolita Czarnogórski Amfilochiusz z Białymstoku

Metropolita Czarnogórski Amfilochiusz z Białymstoku

W dniach 21-22 września z wizytą w Białymstoku przebywał JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Cetinski, Metropolita Czarnogórski i Prymorski, Patriarszy Egzarcha Tronu Peczskiego Amfilochiusz. Metropolicie towarzyszyli ks. Eustachiusz Azdejkovič i protodiakon Igor Bałaban. Głównym punktem wizyty czarnogórskiej delegacji była Boska Liturgia w dniu święta przeniesienia Relikwii św. męcz. Gabriela z Grodna do Białegostoku, która odbyła się 22 września w białostockie Katedrze. Ponadto goście z Czarnogóry odwiedzili kilka białostockich cerkwi min. cerkiew pw. św. Ducha oraz Hagia Sophia, a także męski monaster Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Uroczystości parafialne w Gródku

Uroczystości parafialne w Gródku

21 września, w dniu święta Narodzenia Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz,odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy w Gródku. Na zakończenie liturgicznych uroczystośći, tuż po procesji wokół świątyni, proboszcz parafii ks. mitrat Mikołaj Ostapczuk podziękował Władyce, duchowieństwu, władzom gminy oraz wiernym za uczestnictwo w nabożeństwie i wspólną modlitwę. W świątyni podczas nabożeństwa obecni byli przedstawiciele miejscowego samorządu lokalnego na czele z wójtem gminy Gródek Wiesławem Kuleszą oraz przewodniczącym rady gminy Wieczysławem Gościkiem. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Radosława Kuleszy (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

 

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej