Logo
piątek, 27 marca 2015
św. mnicha Benedykta Nursyjskiego
Znajdujesz się na: Strona główna
Postrzyżyny w mała schimę w Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach

Postrzyżyny w mała schimę w Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach

18 marca JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub uczestniczył w nabożeństwach wieczornych w Żeńskim Klasztorze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach. Po nabożeństwie Władyka Jakub dokonał obrzędu postrzyżyn w małą schimę, riasofornych nowicjuszek tamtejszego monasteru Aliny (Sacharczuk) nadając jej nowe imię Apolinaria, oraz Marty (Wiszniewskiej) nadając jej imię Margaryta. diakon Wiaczesław Perek fotreportaż (kliknij tutaj)

Nagrody paschalne w diecezji białostocko - gdańskiej

Nagrody paschalne w diecezji białostocko - gdańskiej

Z okazji święta Paschy Święty Sobór Biskupów PAKP, nagrodził duchownych diecezji białostocko-gdańskiej:   Krzyżem z ozdobami: ks. prot. Mirosława Filimoniuka Palicą: ks. prot. Dariusza Jóźwika ks. prot. Jarosława Jóźwika   Protoijerejstwem: ks. Jana Kiryluka  Z okazji święta Paschy JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, nagrodził duchownych diecezji białostocko-gdańskiej:  Złotym krzyżem: ks. Aleksandra Aleksiejuka ks. Piotra Fiedoruka Kamiławką: ks. Łukasza Ławreszuka ks. Pawła Siebiesiewicza ks. protodiakona Jerzego Nieścierowicza Skufią: ks. Adama Jakuca ks. Sylwestra Klebusa ks. Piotra Omelczuka ks. Pawła Szweda   protodiakoństwem: ks. diakona Michała Ostapczuka

Postrzyżyny mnisze w Monasterze w Zwierkach

Postrzyżyny mnisze w Monasterze w Zwierkach

11 marca z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, w Żeńskim Klasztorze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach odbyły się postrzyżyny mnisze nowicjuszek tamtejszego monasteru. Obrzędu postrzyżyn „w riasę” nowicjuszek: Anny Kurzy, Magdaleny Ruks, Zuzanny Sterlingow oraz Katarzyny Wróblewskiej, dokonał przebywający z wizytą w Zwierkach, JE Najprzewielebniejszy Biskup Kinieszemski i Palechski Hilarion z Patriarchatu Moskiewskiego. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż J. Charkiewicza (kliknij tutaj)

Nabożeństwo dziękczynne w białostockiej katedrze św. Mikołaja.

Nabożeństwo dziękczynne w białostockiej katedrze św. Mikołaja.

9 marca w białostockiej katedrze św. Mikołaja JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański, odprawił nabożeństwo dziękczynne - molebień w 26 rocznicę katastrofy pociągu przewożącego chlor w Białymstoku. W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, Straży Pożarnej i Straży Granicznej oraz Policji. 9 marca 1989 r. na torach w pobliżu ul. Poleskiej wykoleił się radziecki pociąg przewożący 12 cystern z ciekłym, stężonym chlorem. Z szyn wypadły cztery cysterny ze śmiercionośnym gazem i zaistniało niebezpieczeństwo wydostania się substancji na zewnątrz, co niechybnie zakończyłoby się śmiercią dużej części mieszkańców Białegostoku. Dzięki Bożej opatrzności nie doszło do tragedii. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

40 dzień po śmierci  prot. Jana Wróblewskiego

40 dzień po śmierci prot. Jana Wróblewskiego

7 marca JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie. Po Liturgii Władyka Jakub odprawił nabożeństwo żałobne – panichidę w intencji śp. ks. prot. Jana Wróblewskiego. diakon Wiaczesław Perek

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

 

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej