Logo
sobota, 10 grudnia 2016
św. Wielkiego Męczennika Jakub Persa
Znajdujesz się na: Strona główna
Święcenia kapłańskie diakona Dawida Bartoszuka

Święcenia kapłańskie diakona Dawida Bartoszuka

4 grudnia w dniu święta Wprowadzenia do świątyni Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Podczas nabożeństwa Arcybiskup Jakub udzielił święceń kapłańskich diakonowi Dawidowi Bartoszukowi. Ks. Dawid Bartoszuk urodził się 15 marca 1991 r. w Bielsku Podlaskim. Po ukończeniu edukacji w VIII LO w Białymstoku kontynuował edukację w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończył w 2013 r. Obecnie jest studentem ostatniego roku Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 23 sierpnia 2015 z rąk Arcybiskupa Jakuba otrzymał święcenia diakońskie. Od tamtej pory niósł posługę diakońską w parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. Od września tego roku jest katechetą religii prawosławnej w białostockich szkołach. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj) videoreportaż (kliknij tutaj)

Walne zgromadzenie diecezjalnego Bractwa młodzieży

Walne zgromadzenie diecezjalnego Bractwa młodzieży

27 listopada w Parafii Prawosławnej w Topilcu odbyło się XXXII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Obrady zostały poprzedzone Boską Liturgią celebrowaną przez JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. Podczas nabożeństwa śpiewał chór Filoi pod dyrygenturą Marty Filimoniuk. Po Liturgii Władyka Jakub odznaczył opiekuna duchowego diecezjalnego Bractwa ks. prot. Marka Wawreniuka orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia. Arcybiskup wręczył także Listy Pochwalne: ks. Piotrowi Hanczarukowi, przewodniczącej Bractwa Kseni Kacejko oraz Marcinowi Surynowiczowi. Ważnym wydarzeniem był wybór nowego opiekuna duchowego Bractwa, którym w wyniku losowania, został wikariusz parafii św. Ducha w Białymstoku ks. Piotr Omelczuk. Po zakończonym nabożeństwie wszyscy zebrani udali się na śniadanie, które rozpoczęli wspólną modlitwą. Następnie przewodnicząca Bractwa Ksenia Kacejko przywitała przybyłych gości: duchowieństwo, delegacje bractw parafialnych oraz byłych członków zarządu. Kolejnym punktem obrad były prezentacje bractw parafialnych. Była to niepowtarzalna okazja do przedstawienia dotychczasowych osiągnięć oraz planów na przyszłość. Następnie Ksenia Kacejko zaprezentowała sprawozdanie z działalności BMP DBG. Po przyjęciu absolutorium dla zarządu Bractwa, odbyły się wybory uzupełniające nowego przewodniczącego, którym został Dariusz Sulima. Ostatnim punktem zjazdu były wolne wnioski, na których poruszone zostały różne kwestie związane z działalnością bractwa.   Dariusz Sulima   fotoreportaż M.Surynowicza (kliknij tutaj)

Ku czci ikony Bogurodzicy „Skoroposłusznicy” w Terespolu

Ku czci ikony Bogurodzicy „Skoroposłusznicy” w Terespolu

22 listopada w dniu święta ikony Matki Bożej Skoroposłusznicy JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. ap. Jana Teologa w Terespolu w diecezji lubelsko – chełmskiej. W nabożeństwie uczestniczył gospodarz diecezji JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel oraz hierarcha Czeskiej Cerkwi Prawosławnej JE Najprzewielebniejszy Biskup Šumperku Izajasz. Uroczysta Boska Liturgia zakończyła się tradycyjną procesją wokół cerkwi, podczas której przy pamiątkowym krzyżu wzniesiono modlitwę za zmarłych, wspominając ofiary akcji „Wisła” z 1947 roku. Następnie w cerkwi poświęcono ikonę św. Atanazego Męczennika, ihumena brzeskiego, orędownika Świętego Prawosławia w zmaganiach z propagandą unii brzeskiej, który jest patronem diecezji lubelsko-chełmskiej. Na zakończenie arcybiskup Abel dziękował za obecność na uroczystości przybyłym arcypasterzom, duchowieństwu, pielgrzymom oraz terespolskim parafianom. Szczególne słowa podziękowania władyka skierował do proboszcza parafii ks. prot. Jarosława Łosia. Ponadto w imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP Arcybiskup Abel odznaczył Orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia Justynę Pikutin, dyrygentkę chór Parafii Świętej Trójcy w Siedlcach. Władyka podziękował jej za gorliwą i efektowną pracę dla dobra Cerkwi. ks. prot. Michał Cuchaj, protodiakon Wiaczesław Perek fotorepotaż  Władysława Szołuchy (kliknij tutaj)

Modlitwa w intencji  kolejarzy

Modlitwa w intencji kolejarzy

25 listopada, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił w białostockiej Katedrze św. Mikołaja nabożeństwo dziękczynne – molebien w intencji pracowników Polskich Linii Kolejowych. Tego dnia według nowego stylu, wspomina się św. Katarzynę Aleksandryjską, patronkę wszystkich kolejarzy. Podczas nabożeństwa Władyka Jakub poświęcił nowy sztandar sekcji białostockiej PKP PLK z wyszywanym wizerunkiem św. męczennicy Katarzyny. W swym kazaniu Arcybiskup Jakub podkreślił rolę i znaczenie kolei dla społeczeństwa. Zaznaczył, iż nie jest to praca, lecz służba drugiemu człowiekowi. Na zakończenie przewodniczący kolejowej Solidarności w Białymstoku Grzegorz Borkowski podziękował Arcybiskupowi za nabożeństwo, wręczając ikonę. W cerkwi obecni byli kolejarze z całej Polski wraz pocztami sztandarowymi m.in. z Łodzi, Ostrowa Wielkopolskiego oraz Warszawy. protodiakon Wiaczesław Perek  

Jubileusz święceń kapłańskich  ks. dziekana Jana Jaroszuka

Jubileusz święceń kapłańskich ks. dziekana Jana Jaroszuka

20 listopada w XXIV niedzielę po Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Mikołaja w Michałowie. Po zakończonym nabożeństwie Władyka Jakub pozdrowił proboszcza tamtejszej parafii ks. mitrata Jana Jaroszuka z okazji jubileuszu 45 – lecia święceń kapłańskich. Ponadto Arcybiskup dokonał poświęcenia nowego ogrodzenia cerkiewnego. Ks. mitrat Jan Jaroszuk urodził się 25 sierpnia 1949 r. w Wajkowie koło Mielnika. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz kursu dla duchownych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej otrzymał zawarł związek małżeński z Heleną Grygoruk. Święcenia diakońskie (31.10.1971) oraz kapłańskie (7.11.1971) otrzymał z rąk ówczesnego Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Nikanora. Pierwszą parafia ks. Jana była parafia św. Jerzego w Jurowlanach gdzie posługę pełnił w latach 1971 – 76. Następnie przez siedem lat pełnił obowiązki proboszcza parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze. Od 31 października 1983 r. jest proboszczem parafii św. Mikołaja w Michałowie. Ks. Jan Jaroszuk od 1990 r jest dziekanem okręgu gródeckiego diecezji białostocko – gdańskiej. Ponadto jest kapelanem w pensjonacie dla chorych w Sokolu Białostockim. Za zasługi dla Cerkwi był wielokrotnie nagradzany w tym prawem noszenia mitry, orderem św. Marii Magdaleny II stopnia oraz orderem św. Cyryla i Metodego. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej