Święto podlaskiej Policji

19 lipca w dniu święta Policji, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski odprawił Boską Liturgię w cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku. Podczas nabożeństwa wznoszone były szczególne modlitwy dziękczynne za Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz funkcjonariuszy podlaskiej policji wraz z ich rodzinami. W nabożeństwie uczestniczył były kapelan podlaskiej policji ks. mitrat Anatol Konach oraz nowy kapelan ks. prot. Aleksander Aleksiejuka. Wspólnie modlili się także pozostali kapelani służ mundurowych.

Continue reading

Parafialne uroczystości w Samogródzie

12 lipca w dniu modlitewnej pamięci świętych Apostołów Piotra i Pawła, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi Świętych Apostołów w Samogródzie w dekanacie sokólskim. Podczas nabożeństwa Hierarcha nagrodził paschalną nagrodą – prawem noszenia złotego krzyża – proboszcza parafii w Jacznie ks. Piotra Hanczaruka.

Continue reading

Niedziela Pięćdziesiątnicy w Białymstoku

20 czerwca w dniu święta Pięćdziesiątnicy, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, odprawił Boską Liturgię w białostockiej Katedrze św. Mikołaja. Po zakończonej Liturgii sprawowane było nabożeństwo wielkiej wieczerni połączone z czytaniem modlitw, stojąc na kolanach. Modlitwy czytane były na kolanach po raz pierwszy od święta Paschy.

Continue reading

Jubileusz Fundacji “Nowa Wola”

15 czerwca Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił dziękczynne nabożeństwo – molebien w cerkwi Narodzenia św. pror. Jana Chrzciciela w Nowej Woli. Nabożeństwo sprawowane było z okazji jubileuszu 10 – lecia istnienia Fundacji Nowa Wola prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Woli. W nabożeństwie uczestniczył dziekan gródecki ks. mitrat Jan Jaroszuk, proboszcz parafii w Gródku ks. mitrat Mikołaj Ostapczuk oraz proboszcz nowowolskiej parafii i jednocześnie wiceprezes fundacji ks. prot. Jarosław Szczerbacz. W świątyni obecni było ponadto: wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe, burmistrza Michałowa Marek Nazarko, nadleśniczy Nadleśnictwa Żednia Andrzej Bogdan Gołembiewski, pracownicy WTZ w Nowej Woli oraz podopieczni fundacji wraz z rodzinami.

Continue reading