Logo
piątek, 19 grudnia 2014
św. Arcybiskupa Mikołaja Cudotwórcy
Znajdujesz się na: Strona główna
Molebien w intencji samorządowców

Molebien w intencji samorządowców

14 grudnia w XXVII niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, odprawił Boską Liturgię w białostockiej Katedrze pw. św. Mikołaja. Bezpośrednio po nabożeństwie, Władyka Jakub odprawił molebień w intencji nowo wybranych władz miejskich. Z podziękowaniami za modlitwę wystąpił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Gromko. Samorządowcy podkreślili wagę rozpoczynania wszelkich prac, również tych urzędniczych, od prośby do Boga o ich mądre przeprowadzenie.   diakon Wiaczesław Perek

Arcybiskup Jakub na Dniu Wolontariusza w VI LO w Białymstoku

Arcybiskup Jakub na Dniu Wolontariusza w VI LO w Białymstoku

5 grudnia jest szczególną datą, bowiem wtedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji, na zaproszenie Szkolnego Koła CARITAS - ELEOS  działającego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Augusta w Białymstoku, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub gościł w murach jednego za najstarszych liceów w Białymstoku. Arcybiskup spotkał się z wolontariuszami szkolnych kół CARITAS i ELEOS działających w białostockich szkołach. Opowiedział o idei wolontariatu w ujęciu ewangelicznym, jako przykład wolontariatu przywołał przypowieść „O  miłosiernym Samarytaninie”. Później odpowiadał na pytania zadawane przez zebraną młodzież. Spotkanie uświetnił występ chóru pod kierownictwem absolwentki VI LO Marty Filimoniuk oraz zespołu artystycznego młodzieży VI LO prowadzony przez panią Ewę Onoszko. Na koniec spotkania były zabawy integracyjne oraz poczęstunek przygotowany przez wolontariuszy z VI LO. W spotkaniu uczestniczyła prawie dwustu młodych wolontariuszy uczestniczących w różnego rodzaju działaniach prowadzonych przez CARITAS i ELEOS.  ks. Paweł Szwed fotoreportaż z archiwum VI LO w Białymstoku (kliknij tutaj)

Świętego męczennika archimandryty Grzegorza (Peradze)

Świętego męczennika archimandryty Grzegorza (Peradze)

6 grudnia 2014 r. w dniu święta św. męcz. archimandryty Grzegorza Peradze, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. pror. Eliasza w Białymstoku.  Święty Męczennik Grzegorz jest patronem  najmłodszej białostockiej parafii prawosławnej przy ul. Milowej na białostockim osiedlu Dojlidy Górne. Nabożeństwa sprawowane są tymczasowo w sąsiedzkiej parafii pw. św. pror. Eliasza.  Arcybiskupa w wejściu do cerkwi powitali z kwiatami uczniowie z Zespołu Szkół nr 4 z Dojlid Górnych, a następnie przedstawiciele Rady Parafialnej z chlebem w rękach prosili czcigodnego gościa o modlitwę. W świątyni podczas nabożeństwa obecni byli już tradycyjnie uczniowe szkół znajdujących się na terenie dojlidzkiej parafii wraz z sztandarami swoich szkół. Po zakończonym nabożeństwie do zebranych w cerkwi zwrócił się Arcybiskup Jakub. Przypomniał on, że święci są dani dla nas aby pokazać nam drogę naszego postępowania tutaj na ziemi. Podziękował również przybyłej młodzieży za liczne uczestnictwo w święcie. Modlitwę w cerkwi zakończyło się wspólnym zdjęciem uczniów z Arcybiskupem Jakubem.   ks. Jan Kiryluk fotoreportaż autora (kliknij tutaj)

Jubileusz proboszcza białostockiej Katedry, ks. mitrata Jana Fiedorczuka.

Jubileusz proboszcza białostockiej Katedry, ks. mitrata Jana Fiedorczuka.

2 grudnia, proboszcz katedralnej parafii pw. św. Mikołaja w Białymstoku obchodził jubileusz 30 – lecia święceń kapłańskich. Ksiądz Jan Fiedorczuk urodził się 28 grudnia 1959 r. w Białymstoku. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, wstąpił w związek małżeński z Ireną Jakubowską. Święcenia diakońskie (25 listopada 1984) oraz kapłańskie (2 grudnia 1984) r. przyjął, z rąk ówczesnego Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy. Pierwszą parafią ks. Jana była nowoutworzona w Białymstoku parafii pw. św. Ducha, gdzie przez niecały rok pełnił obowiązki wikariusza. Następnie w latach 1985 – 86 był wikariuszem parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku. W latach 1986 – 1991 był proboszczem parafii pw. św. Niewiast Niosących Wonności w Czarnej Białostockiej. Od 1991 ks. Jan związany był z parafią Wszystkich Świętych w Białymstoku – w latach 1991 – 1999 jako wikariusz a w latach 1999 - 2007 r. jako jej proboszcz. Od 10 czerwca 2007 r. jest proboszczem parafii katedralnej pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. ks. Jan od 2001 r. pełni także obowiązki kierownika Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej. diakon Wiaczesław Perek

Wizytacja kanoniczna abp. Jakuba w monasterze w Supraślu

Wizytacja kanoniczna abp. Jakuba w monasterze w Supraślu

4 grudnia JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub wizytował męski monaster Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. Władyka Jakub zapoznał się z trwającymi pracami wewnątrz głównej monasterskiej świątymi ku czci Zwiastowania Bogurodzicy, plegającymi na tynkowaniu ścian. Kolejnym etapem restauracyjnym świątyni będzię rozpisywanie fresków, na miarę tych którę zdobiły cerkiew do 1944 r. kiedy to została zburzona. diakon Wiaczesław Perek

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

 

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej