Logo
poniedziałek, 8 marca 2021
św. męcz. Polikarpa ze Smyrny
Znajdujesz się na: Strona główna
Święcenia kapłańskie diakona Dariusza Sulimy

Święcenia kapłańskie diakona Dariusza Sulimy

17 stycznia w niedzielę przed świętem Objawienia Pańskiego, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w białostockiej katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy. Podczas Liturgii arcybiskup udzielił święceń kapłańskich diakonowi Dariuszowi Sulimie. Ksiądz Dariusz Sulima urodził się 26 września 1991 r. w Łapach. W latach  2007 –  2017 był wicedyrektorem Radia Orthodoxia oraz realizatorem dźwięku. W latach 2010 – 2020 był przewodniczącym Bractwa Młodzieży Prawosławnej parafii Św. Ducha w Białymstoku, a w latach 2016 – 2017 przewodniczącym Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej. W 2015 r. ukończył studia na UwB  na  Wydziale Historyczno – Socjologicznym broniąc pracę magisterską pt. „Bieżeństwo z zachodnich powiatów guberni grodzieńskiej i jego wojenno-rewolucyjne uwarunkowania 1915-1921”. W 2015 r. ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie parafią i Instytucjami Kościelnymi” organizowane przez Katedrę Teologii Prawosławnej UwB. W 2019 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchownego pisząc pracę pod kierunkiem ks. dr. Tomasza Stempy „Redakcje Ruskie Psałterzy Cerkiewnosłowiańskich. Słownik Cerkiewnosłowiańsko – Polski”. Od 2016 r. pracuje jako katecheta w białostockich szkołach oraz jest nauczycielem historii i WOS- u. Obecnie jest studentem IV roku studiów teologii prawosławnej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 28 maja 2018 r. w dniu Św. Ducha z rąk arcybiskupa Jakuba przyjął postrzyżyny lektorskie. 10 czerwca 2020 r. wstąpił w związek małżeński z Anną Turkowicz. 6 września 2020 r. otrzymał także z rąk arcybiskupa Jakuba święcenia diakońskie. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Poświęcenie po remoncie cerkwi w Fastach

Poświęcenie po remoncie cerkwi w Fastach

14 stycznia w dniu święta Obrzezania Pańskiego i św. Bazylego wielkiego, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański oprawił Boską Liturgię w cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach koło Białegostoku. Przed rozpoczęciem nabożeństwa Arcybiskup Jakub dokonał małego poświęcenia cerkwi, po zakończonym generalnym jej remoncie. Pierwsze wzmianki o wsi Fasty udokumentowane są już w roku 1482. Zachował się list króla Zygmunta I, z roku 1533, który  potwierdzał akt darowizny Aleksandra Chodkiewicza wsi Chwosty (Fasty) monasterowi w Supraślu. Pierwsza historyczna wzmianka o cerkwi w Fastach pochodzi z roku 1545. Obecna cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach powstała w 1875 r. na miejscu spalonej podczas powstania styczniowego świątyni. Proboszcz parafii w Fastach ks. prot. Piotr Augustyńczuk wraz radą parafialną i parafianami postanowili przystąpić do kapitalnego remontu cerkwi z zewnątrz oraz wewnątrz. W latach 2016-2020 udało się wyremontować zabytkowy parkan wokół cerkwi wraz z bramami, oczyszczono i zaimpregnowano fundamenty świątyni, dokonani generalnego remontu dzwonnicy, wymieniono podłogę w świątyni na granitową podgrzewaną elektrycznie,  zainstalowano  monitoring świątyni, oczyszczono wszystkie ściany wewnętrzne cerkwi, obniżono i przebudowano balkon chóru w cerkwi, wymieniono całą stolarkę świątyni oraz zainstalowano nowe nagłośnienie. Arcybiskup Jakub w uznaniu za trud poniesiony na rzecz parafii nagrodził w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP proboszcza parafii ks. prot. Piotra Augustynczuka oraz starostę cerkiewnego Eugeniusza Wróblewskiego orderami św. Marii Magdaleny II stopnia, zaś Elżbietę Charkiewicz, Joannę Augustyńczuk, Jerzego Kalenika oraz Jana Honczara orderami św. Marii Magdaleny III stopnia. Arcypasterz wręczył także Listy pochwalne m.in.: ks. prot. Piotrowi Borowikowi, Wojciechowi Cybulskiemu - wójtowi gminy Dobrzyniewo Duże, Renacie Brzeskiej – sołtys wsi Fasty, Lwowi Makal - sołtysowi wsi Łyski oraz wielu innym zasłużonym dla fastowskiej parafii.   protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Ruch służbowy

Ruch służbowy

- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 01/O/P/2021 cofnął z dniem 24 stycznia 2021 r. ks. prot. Piotrowi Borowikowi delegację wydaną do pełnienia obowiązków proboszcza Parafii Prawosławnej św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej.  - JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 02/O/P/2021 zwolnił z dniem 24 stycznia 2021 r. ks. prot. Wiktora Tetiurkę ze stanowiska wikariusza Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Michałowie. -  JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 03/O/P/2021 zwolnił z dniem 24 stycznia 2021 r. ks. Michała Ostapczuka ze wszystkich obowiązków pełnionych w Parafii Prawosławnej św. Proroka Eliasza w Białymstoku. - JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 04/O/P/2021 mianował z dniem 25 stycznia  2021 r. ks. prot. Wiktora Tetiurkę proboszczem Parafii Prawosławnej św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. - JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 05/O/P/2021 mianował z dniem 25 stycznia 2021 r. ks. Michała Ostapczuka wikariuszem Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Michałowie. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Święcenia kapłańskie protodiakona Michała Ostapczuka

Święcenia kapłańskie protodiakona Michała Ostapczuka

8 stycznia, drugiego dnia święta Narodzenia Chrystusa, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w białostockiej Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy. Podczas Liturgii Arcybiskup udzielił święceń kapłańskich protodiakonowi Michałowi Ostapczukowi. Ks. Michał Ostapczuk urodził się w 3 październka 1984 r. w Białymstoku. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie pełnił obowiązki psalmisty w parafii Narodzenia Bogurodzicy w Gródku. 10 października 2010 r. z rąk Arcybiskupa Jakuba otrzymał święcenia diakońskie i mianowany został diakonem – psalmistą w parafii św. pror. Eliasza w Białymstoku. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj) videoreportaż (kliknij tutaj)

Uroczystości pogrzebowe ś.p. ks. mitrata Jerzego Mackiewicza

Uroczystości pogrzebowe ś.p. ks. mitrata Jerzego Mackiewicza

8 stycznia drugiego dnia święta Narodzenia Chrystusa, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski odprawił Boską Liturgię w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku. W liturgii uczestniczyli duchowni z diecezji białostocko – gdańskiej oraz warszawsko – bielskiej. Po Liturgii odbyło się nabożeństwo pogrzebowe zmarłego 6 stycznia śp. ks. Jerzego Mackiewicza. Po zakończonej modlitwie w cerkwi, trumna z ciałem zmarłego kapłana spoczęła na tamtejszym parafialnym cmentarzu. Dzień wcześniej wieczorem, również w cerkwi Wszystkich Świętych, sprawowana była panichida. Nabożeństwu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. Arcybiskup Jakub po zakończonej panichidzie powiedział m.in. że wcielenie Boga nastąpiło po to, żebyśmy mogli wrócić do utraconego raju. Bóg okazał swoje miłosierdzie i zesłał na ziemię swego Syna, gdyż ludzie byli w potrzebie. Dzięki temu, że Bóg stał się człowiekiem, to człowiek może stać się bogiem jeżeli będzie żył zgodnie z Jego przykazaniami. Misja Chrystusa rozpoczęła się w Betlejem i zakończyła się krzyżowa śmiercią oraz Zmartwychwstaniem. Daje nam to radość i nadzieję, że śmierci już nie ma, że rozłączenie duszy od ciała jest jedynie czasowe. Życie  wieczne otrzymuje ten kto idzie za Chrystusem. Ten kto wypełnia Ewangelie. Kontunuując Arcybiskup powiedział, że dziś jesteśmy przy ciele naszego brata, jak wierzymy jego dusza przebywa obok nas. Stoimy przy trumnie z ciałem człowieka który w młodości postanowił poświęcić swoje życie Bogu i jego Cerkwi. Następnie Hierarcha przytoczył życiorys ś.p. ks. Jerzego oraz wspomniał ostatnie wspólnie sprawowane nabożeństwo, które miało miejsce w dniu święta św. Męczennic Zofii i jej córek. Wspominając zmarłego kapłana Władyka Jakub powiedział, że był duchownym bardzo energicznym i wymagającym od innych, ale także od siebie. Był człowiekiem głębokiej wiary i bardzo oddanym Cerkwi. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Andrzeja Mackiewicza (kliknij tutaj)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej