Logo
piątek, 28 kwietnia 2017
Apostołów Arystarcha, Pudy, Trofima
Znajdujesz się na: Strona główna
Uroczystości Antypaschy w Białymstoku

Uroczystości Antypaschy w Białymstoku

23 kwietnia w drugą Niedzielę po święcie Paschy, zwaną Niedzielą Antypaschy lub Niedzielą o Tomaszu,  JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. W nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz. Podczas Liturgii Władyka Jakub, za zasługi dla Cerkwi, podniósł do godności protoijereja ks. Michała Czykwina, a ks. Adama Jakuca nagrodził prawem noszenia kamiławki. Natomiast Biskup Paisjusz w okolicznościowym kazaniu zwrócił się do wiernych z prośbą, aby nigdy nie zapominali o swoich korzeniach, która oparte są na wierze w Zmartwychwstanie Chrystusa. Podczas paschalnej procesji wokół świątyni Władycy poświęcili krzyż upamiętniający powstanie parafii. Na zakończenie uroczystości ze słowami podziękowania zwrócił się nowy proboszcz parafii na białostockim osiedlu Słoneczny Stok ks. prot. dr hab. Marek Ławreszuk. Wyraził ogromną wdzięczność Biskupom za przybycie i przewodniczenie parafialnym uroczystościom, a parafianom za liczne przybycie pomimo niesprzyjającej aury. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż lektor Michał Fiedziukiewicz (kliknij tutaj)

Uroczystości pogrzebowe śp. Arcybiskupa Jeremiasza

Uroczystości pogrzebowe śp. Arcybiskupa Jeremiasza

W noc z paschalnej niedzieli 16 kwietnia na poniedziałek zasnął w Panu wielki hierarcha naszej Cerkwi: teolog, wykładowca, przyjaciel młodzieży – JE Najprzewielebniejszy Jeremiasz Arcybiskup Wrocławsko – Szczeciński. Jak stwierdził w swym adresie do uczestników uroczystości pogrzebowych Prezydent RP Andrzej Duda, w Jego osobie utraciliśmy człowieka wielkiego ducha, wielce zasłużonego dla Kościoła, Ojczyzny i kultury. Nic więc dziwnego, że w środę 19 kwietnia pożegnać się z Ekscelencją do cerkwi Św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli przybyły tłumy, których świątynia nie była w stanie pomieścić. Przewodzili im hierarchowie naszego Kościoła. Boskiej Liturgii celebrowanej o godz. 9,00 przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski. Towarzyszyli Mu JE Najprzewielebniejsi: Abel Arcybiskup Lubelsko – Chełmski, Jakub Arcybiskup Białostocko – Gdański, Jerzy Biskup Siemiatycki, Ordynariusz Wojska Polskiego, Paisjusz Biskup Przemysko – Gorlicki, Grzegorz Biskup Supraski oraz ponad 70 prawosławnych duchownych z całej Polski i spoza jej granic. Nie zabrakło biskupów i duchowieństwa z innych Kościołów chrześcijańskich. Polska Rada Ekumeniczna, której śp. Ekscelencja Jeremiasz przewodził przez trzy kadencje, reprezentowana była przez Prezesa Bp. Jerzego Samca, Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego ) oraz biskupów – zwierzchników: Bp. Wiktora Wysoczańskiego (Kościół Polskokatolicki) Bp. Marka Marię Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów) Bp. Marka Izdebskiego (Kościół Ewangelicko – Reformowany) Liczną była reprezentacja Kościoła rzymskokatolickiego. Obok Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza (przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną oraz Rady ds. Ekumenizmu), który złożył serdeczne słowa współczucia, obecni byli Bp Michał Janocha (biskup pomocniczy warszawski) i Bp Grzegorz Ryś (biskup pomocniczy krakowski) wraz z duchowieństwem, siostrami zakonnymi i wiernymi. Najliczniejszą była reprezentacja Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, której śp. Arcybiskup Jeremiasz był rektorem kilku kadencji i długoletnim wykładowcą.  Na jej czele stał Jego Magnificencja ks. Rektor prof. Bogusław Milerski, który w ciepłych słowach wspominał Ekscelencję, który do ostatnich dni starał się spotykać z młodzieżą na wykładach, przekazując jej swą ogromną wiedzę i życiowe doświadczenie. Rektorowi towarzyszyli Prorektor, Dziekani, Prodziekani, wykładowcy, pracownicy administracji i studenci Akademii. W tłumie żegnających można było dostrzec przedstawicieli władz samorządowych z Wrocławia (Wiceprezydent p. Magdalena Piasecka), Szczecina i innych miast. Nie zabrakło też wieloletnich Przyjaciół Ekscelencji, wśród których zauważyć można było m.in. redaktora Jan Turnaua. Przy grobie czuwała też Rodzina Ekscelencji – rodzeństwo, dzieci chrzestne. Sylwetkę zmarłego przypomnieli zgromadzonym Arcybiskup Abel w kazaniu i Metropolita Sawa w słowie przed odpiewanijem (egzekwią). Pożegnanie celebrowano według rytu paschalnego, stąd więc mimo okoliczności miało ono radosny charakter. Śpiewy liturgiczne, na przemian z duchowieństwem, wykonywał chór męski prowadzony przez prof. Włodzimierza Wołosiuka. Powtarzające się wezwanie: „Chrystus Zmartwychwstał!” przypominało, że wraz ze Zbawicielem powstają do życia ci, którzy tu na ziemi „umieli żyć”. W tradycji paschalnej odejście na Paschę jest znakiem Bożego błogosławieństwa. Czy Arcybiskup Jeremiasz na nie zasłużył? Świadczą o tym owoce Jego życia. O tym wspominał Bp Grzegorz w swym słowie, gdy ziemi powierzano doczesne szczątki śp. Abp. Jeremiasza. Ciało wrocławskiego hierarchy złożono niedaleko ołtarza świątyni od wschodniej strony. Przy biciu radosnych dzwonów, na swych ramionach, przynieśli tu Ekscelencję ci, którzy byli z Nim na co dzień – duchowni Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej. Spoczął obok śp.śp. bp. Sawy (Sowietowa) i bp. Mateusza (Siemaszko), którzy w 2012 r. powrócili z Londynu do ziemi, której służyli w latach trzydziestych minionego stulecia. Wiecznaja Tiebe Pamjat’, Drogi Władyko! Chrystos Woskresie! ks. prot. Doroteusz Sawicki fotoreportaż Jarosława Charkiewicza i Marty Łukszy (kliknij tutaj)

Paschalny Poniedziałek w białostockiej Katedrze

Paschalny Poniedziałek w białostockiej Katedrze

17 kwietnia, drugiego dnia święta Paschy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub doprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku.  Dzień wcześniej również w Katedrze, Władyka Jakub przewodniczył Wielkiej wieczerni, połączonej z uroczystą paschalną procesją. Nabożeństwo transmitowane było na żywo przez Polskie Radio Białystok. protodiakon Wiaczesław Perek  fotoreportaż (kliknij tutaj)

Zmartwychwstanie Pańskie PASCHA

Zmartwychwstanie Pańskie PASCHA

W pierwszy dzień chwalebnego i życiodajnego święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Paschalnej Jutrzni oraz Boskiej Liturgii w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Już po raz ósmy, prosto z Jerozolimy, przybył do białostockiej Katedry Święty Ogień, który w cudowny sposób schodzi w każdą Wielką Sobotę w Bazylice Grobu Pańskiego. Podczas wieczornego paschalnego nabożeństwa w Katedrze, Arcybiskup Jakub w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP nagrodził rezydenta białostockiej Katedry ks. prot. Bazylego Kalinowskiego prawem noszenia mitry. Paschalne nabożeństwa tradycyjnie uświetniły dwa katedralne chóry: "Aksion" pod dyrygenturą protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza oraz młodzieżowy Joanny Jurczuk. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Pawła Nasuty (kliknij tutaj) wideoreportaż (kliknij tutaj)

Wielki Piątek

Wielki Piątek

W Wielki Piątek Kościół prawosławny wspomina zbawcze i budzące bojaźń męki Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Tego dnia w cerkwiach nie sprawowane są Boskie Liturgie, a jedynie Królewskie Godziny Kanoniczne. W Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku w godzinach popołudniowych sprawowne były pod przewodnictwem JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba dwa nabożeństwa: Wielka wieczernia oraz Jutrznia Wielkiej Soboty, w końcu której miała miejsce uroczysta procesja wokół Katedry z płaszczanicą – całunem przedstawiającym zmarłego Zbawiciela. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż z Wielkiej wieczerni (kliknij tutaj) wideoreportaż z Wielkiej wieczerni (kliknij tutaj) fotoreportaż z Jutrzni (kliknij tutaj) wideoreportaż z Jutrzni (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej