Logo
piątek, 27 lutego 2015
św. mnicha Aukcencjusza
Znajdujesz się na: Strona główna
Niedziela przebaczena win - początek Wielkiego postu

Niedziela przebaczena win - początek Wielkiego postu

22 lutego w ostatnią niedzielę przed Wielkim postem, o wspomnieniu wygnania Adama z Raju, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Wieczorem, także w Katedrze, Władyka Jakub przewodniczył wieczornemu nabożeństwu oraz obrzędowi przebaczenia win. Wieczormym nabożeństwem rozpoczął się liturgicznie Wielki post, w którego skład wchodzi: czterdziestodniowy post zwany św. Czterdziesiątnicą oraz Wielki Tydzień. Tegoroczne święto Zmartychwstania Pańskiego – Paschy przypada na 12 kwietnia. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

500 – lecie męczeńskiej śmierci św. Antoniego Supraskiego

500 – lecie męczeńskiej śmierci św. Antoniego Supraskiego

17 lutego JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. ap. Jana Teologa w męskim monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W nabożeństwie uczestniczył również JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz. Uroczysta Liturgia, podczas której śpiewane były melodie z supraskiego irmologionu, sprawowana była w dniu 500 – lecia męczeńskiej śmierci św. Antoniego Supraskiego. Po zakończonej Liturgii wszyscy zgromadzeni w świątyni udali się do auli Akademii Supraskiej, gdzie odbyła się okolicznościowa konferencja naukowa poświęca męczeństwie i świętości w Cerkwi. Konferencję krótkim wystąpieniem otworzył Arcybiskup Jakub. Następnie zgromadzenie mogli usłyszeć referaty: - dr Jarosława Charkiewicza – Znaczenie nowomęczenników w Cerkwi prawosławnej i kwestia ich kanonizacji - ks. dr Marka Ławreszuka - W poszukiwaniu męczeństwa - prof. dr hab. Antoniego Mironowicza – 500-lecie kanonizacji św. Jelisieja Ławryszowskiego - prof. dr hab. Marzanny Kuczyńskiej - Święci serbscy w życiu religijnym prawosławnych w I Rzeczypospolitej - ks. arch. dr hab. Warsonofiusza Doroszkiewicza, prof. UwB – Rola Chilandaru w rozpowszechnianiu agioryckiego monastycyzmu - ks. arch. dr Andrzeja Borkowskiego - Hiob Poczajowski i procesy sądowe monasteru poczajowskiego ze starostą sandomierskim i kasztelanem bielskim Andrzejem Firlejem - prof. dr hab. Antoniego Mironowicza i Marcina Mironowicza - Święty Antoni Supraski Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Akademię Supraską oraz Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego.  diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Uroczystości święta Spotkania Pańskiego

Uroczystości święta Spotkania Pańskiego

15 lutego w dniu święta Spotkania Pańskiego, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku.   Dzień wcześniej Arcybiskup Jakub odprawił nabożeństwo Całonocnego czuwania. Podczas świątecznego nabożeństwa Jutrzni oraz tuż przed Boską Liturgią Arcybiskup Jakub dokonał poświęcenia przyniesionych przez wiernych świec.   Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup Jakub odznaczył za zasługi dla Cerkwi orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego ppłk Pawła Turenko, inż. Bazylego Krysiuka oraz białoruskiego poetę Wiktora Szweda.   Święto Spotkania Pańskiego to także międzynarodowe święto Bractwa Młodzieży Prawosławnej.   diakon Wiaczesław Perek   fotoreprtaż (kliknij tutaj)

Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z wizytą w Białymstoku

Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z wizytą w Białymstoku

W dniach 13 – 14 lutego na zaprszenie JE Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, z wizytą w Białymstoku przebywał rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ks. prof. Bogusław Milerski. Rektorowi towarzyszył dziekan wydziału pedagogicznego prof. Tadeusz Zieliński. Profesorowie ChATu odwiedzili kilka białostockich parafii, odwiedzili Monaster w Supraślu, tamtejsze muzeum ikon oraz Akademię Supraską. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Oficjalna wizyta  Arcybiskupa Jakuba w Jekaterynburgu

Oficjalna wizyta Arcybiskupa Jakuba w Jekaterynburgu

W dniach 4-9 lutego JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub przebywał z oficjalną wizytą w Jekaterynburgu (Rosja). Władyce towarzyszył ks. prot. dr Marek Ławreszuk, kierownik Katedry Teologii Prawosławnej UwB. Władyka Jakub przybył do Jekaterynburga na zaproszenie JE Arcybiskupa Cyryla, Metropolity Jekaterynburga i Wierchoturia. 5 lutego Arcybiskup Jakub odwiedził Seminarium Duchowne w Jekaterynburgu, gdzie wygłosił wykład o historii Prawosławia na ziemiach Polski. 6 i 7 lutego Władyka uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej „Cerkiew, teologia, historia”, poświęconej 130-leciu diecezji oraz pamięci Nowomęczenników i Wyznawców Rosyjskich. W konferencji wzięło udział ponad 300 prelegentów z Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Bułgarii, Polski, Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii i Serbii. W ramach konferencji członkowie delegacji PAKP wygłosili następujące referaty: „Kalendarze, wykorzystywane w życiu liturgicznym Kościoła prawosławnego” – Abp dr Jakub Kostiuczuk (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), „Współczesna praktyka liturgiczna Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Kalendarz liturgiczny” – ks. dr Marek Ławreszuk (Uniwersytet w Białymstoku). Organizatorami konferencji byli: Prawosławne Seminarium Duchowne w Jekaterynburgu, Prawosławna Akademia Teologiczna oraz Uralski Federalny Uniwersytet. 6 lutego Arcybiskup Jakub spotkał się z dziennikarzami prawosławnej telewizji Soyuz. W trakcie wizyty odbyły się również spotkania z lokalnymi mediami, dla których Arcybiskup opowiedział o historii i aktualnym życiu Kościoła prawosławnego w Polsce. Głównym punktem wizyty były uroczystości ku czci Nowomęczenników i Wyznawców Rosyjskich. Świąteczne nabożeństwa odbyły się w cerkwi Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej, nazywanej Cerkwią na Krwi (Chram na Krowi), na miejscu męczeńskiej śmierci św. cara Mikołaja II i jego rodziny. Nabożeństwo Całonocnego Czuwania rozpoczęło się od powitania ikony z cząsteczką relikwii św. męcz. Gabriela. Po wniesieniu ikony św. męczennika Gabriela do świątyni sprawowano uroczysty molebień, po którym ikona z relikwiami została ustawiona na środku, wraz z ikoną Nowomęczenników i Wyznawców Rosyjskich. W nabożeństwie wieczornym i Boskiej Liturgii uczestniczyło 8 biskupów: Metropolita Jekaterynburga Cyryl, Metropolita Tulczyński i Brocławski Joanafan z Ukrainy, Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Arcybiskup Morawicki Antoni z Serbii, Arcybiskup Bielcki Markel z Mołdawii, Biskup Bobruński i Bychowski Serafim z Białorusi, Biskup Kaskieleński Gennadiusz oraz Biskup Kamieński i Alapajewski Metody. Boską Liturgię sprawowano na antyminsie ocalałym z sowieckich łagrów, na którym Liturgie sprawowali święci wyznawcy, więźniowie i prześladowane duchowieństwo komunistycznego reżimu. Witając święte relikwie, metropolita Cyryl serdecznie dziękował Władyce Jakubowi za bezcenny dar, który był przez niego szczególnie oczekiwany. Od samego początku oczekiwano, iż dar przekazany przez Arcybiskupa Jakuba, znajdzie się w Cerkwi na Krwi, która przypomina o męczeństwie świętej carskiej rodziny. To miejsce, w którym żyje świadectwo wiary budowanej na krwi męczenników. Męczennik Gabriel to świadectwo męczeńskiej historii Cerkwi prawosławnej, w której świętość przejawia się i w wielkich miastach, i małych miejscowościach, w świadectwie wiary hierarchów, władców oraz zwykłych wiernych, ludzi dorosłych i dzieci. Uroczystości tego dnia, to efekt prawie dwuletnich starań metropolity Cyryla o to, aby w tym miejscu spotkać relikwie św. meczennika Gabriela. W skierowanym do wiernych słowie, metropolita podkreślił, jak ważne jest poczucie powszechności wiary prawosławnej, i jej ponadczasowych owoców, które przejawiają się w cudzie świętości. Arcybiskup Jakub także zaznaczył, że wiara w Chrystusa, głoszona w Cerkwi prawosławnej jednoczy wszystkich i obecność św. męczennika Gabriela w miejscu męczeńskiej śmierci carskiej rodziny jest tego świadectwem. W słowie skierowanym do zgromadzonych wiernych wskazał, że dzień pamięci św. Wyznawców i Męczenników Rosyjskich jest także i dniem, w którym wspomina się pamięć wszystkich męczenników, wszystkich Kościołów lokalnych. „Św. car Mikołaj usynowił kolejnego męczennika, którego wierni będą wspominać razem z tysiącami zabitych w ostatnich wiekach za świętą Wiarę prawosławną”. 7 lutego, w trakcie świątecznych uroczystości, członkowie polskiej delegacji zostali odznaczeni medalami z okazji 130-lecia Diecezji Jekaterynburskiej. 8 lutego, po zakończeniu Boskiej Liturgii, hierarchowie uroczyście otworzyli wystawę „Nowomęczennicy i Wyznawcy Metropolii Jekaterynburskiej”. Wystawa prezentowana jest w muzeum Cerkwi na Krwi. W czasie wizyty w Jekaterynburgu polska delegacja odwiedziła monastery św. Elżbiety w Jekaterynburgu, Aleksandro-Newski Nowo-Tichwiński żeński monaster w Jekaterynburgu oraz męski monaster Świętych Carskich Męczenników Ganina Jama, w miejscu, w którym zbrodniarze pragnęli zniszczyć dowody morderstwa św. carskiej rodziny. Arcybiskup Jakub spotkał się z mnichami i mniszkami, którym mówił o współczesnej sytuacji Kościoła prawosławnego w Polsce a także życiu monastycznym w Polsce. Dzięki staraniom Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba, polska delegacja otrzymała cząsteczkę relikwii św. mnicha pustelnika Wasiliska Sybirskiego, która zostanie przekazana dla monasteru Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Wojnowie. ks. prot. Marek Ławreszuk fotoreportaż na stronie internetowej metropolii jekaterynburgskiej (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

 

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej