Logo
sobota, 20 lipca 2019
św. mnicha Tomasza
Znajdujesz się na: Strona główna
Święto parafialne w Ełku

Święto parafialne w Ełku

13 lipca w dniu święta Soboru Dwunastu Apostołów, JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Apostołów Piotra i Pawła w Ełku. Hierarsze asystowało duchowieństwo z dekanatu białostockiego i olsztyńskiego. Podczas „Małego wejścia” Biskup Andrzej nagrodził za zasługi dla Cerkwi, proboszcza tamtejszej parafii ks. Michała Fiedziukiewicza, prawem noszenia nadbiedrienika. Po odczytaniu fragmentu Świętej Ewangelii do wiernych ze słowami pouczenia zwrócił się ks. prot. Włodzimierz Misijuk z Białegostoku. Cerkiew wypełniła się tutejszymi parafianami, a także pielgrzymami z różnym podlaskich parafii. Najliczniejsza pięćdziesięcioosobowa grupa pielgrzymów przybyła z parafii św. Wielkomęczennika Pantelejmona z pod białostockich Zaścianek, pod duchowym przewodnictwem ich proboszcza ks. prot. Anatola Szymaniuka. Po zakończeniu Boskiej Liturgii odbyła się świąteczna procesja wokół ełckiej cerkwi. Na zakończenie do licznie zgromadzonych wiernych ze słowem pouczenia i świątecznego pozdrowienia zwrócił się Biskup Andrzej. Po wszystkim wierni udali się na świąteczną agapę zorganizowaną w parafialnym ogrodzie.   ks. Michał Fiedziukiewicz fotoreportaż Niki Fiedziukiewicz (kliknij tutaj)

Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie

Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie

12 lipca w dniu Świętych Pierwszych wśród Równych Apostołów Piotra i Pawła, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi św.św. Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie. W nabożeństwie uczestniczyło duchowieństwo dekanatu białostockiego. Obecne były również miejscowe władze wraz z burmistrzem Wasilkowa Adrianem Łuckiewiczem. Podczas okolicznościowej homilii Arcybiskup Jakub ukazał postacie świętych apostołów Piotra i Pawła. Przedstawił ogrom dorobku ich prac na rzecz rozwoju Cerkwi. Podkreślił, że powinniśmy nauczyć się życia według nauk ewangelicznych, a przykład świętych powinien rozbudzać w nas autentyczne przekonania i chęć służenia Bogu. Po świątecznej procesji Hierarcha podziękował za wspólna modlitwę i złożył świąteczne życzenia. Proboszcz wasilkowskiej parafii ks. mitrat Anatol Hajduczenia również podziękował Władyce, gościom, chórowi i wszystkim obecnym za wspólną modlitwę. ks. prot. Paweł Łapiński fotoreportaż autora (kliknij tutaj)

Narodzenie św. Jana Chrzciciela w Siderce

Narodzenie św. Jana Chrzciciela w Siderce

7 lipca, w III Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Siderce. Tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa Arcybiskup Jakub poświęcił nowe ikony w ikonostasie. Podczas okolicznościowego kazania Hierarcha powiedział m.in.: że świętujemy dziś pamięć jednego z wielkich proroków, św. proroka Jana, którego z greckiego nazywamy prodromos - predtieczą, czyli poprzednikiem. Św. Jan jest tym, który połączył Stary Testament z Nowym. To on był ostatnim z proroków starotestamentowych i wskazał Chrystusa - Zbawiciela. Wzywał wszystkich do pokuty, by godnie przyjąć Mesjasza, o którym mówili wszyscy starotestamentowi prorocy.  Po zakończonej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cmentarnej świątyni, podczas której wznoszone były modlitwy za spoczywających na cmentarzu parafian. Zwieńczeniem uroczystości było poświęcenie przez Arcybiskupa Jakuba nowych krzyży zdobiących cmentarną kaplicę w Siderce.  W modlitwie uczestniczyli m.in.: proboszcz parafii Rzymskokatolickiej w Siderce ks. Wojciech Ejsmont, członek zarządu powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, zastępca komendanta KP PSP w Sokółce Dariusz Łukaszewicz oraz przedstawiciele placówki SG w Nowym Dworze i wójta gminy Sidra. Pięknym śpiewem ubogacał całą uroczystość chór z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach pod dyrygenturą protodiakona Mirosława Demczuka. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Adama Matyszczyka (kliknij tutaj)

Arcybiskup Jakub w uroczysku Piatienka

Arcybiskup Jakub w uroczysku Piatienka

5 lipca w dziesiąty piątek po święcie Paschy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Folwarkach Tylwickich. W przeddzień o godz. 18:00 odprawione zostało nabożeństwo Całonocnego czuwania. 0 godz. 23.00 sprawowany był akatyst za umarłych, zaś o godz. 1:00 odprawiona została pierwsza Liturgia. Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup Jakub poświęcił pamiątkową tablicę  wykonaną z okazji 200 – lecia istnienia cmentarnej kaplicy w uroczysku Piatienka. Hierarcha odznaczył również zasłużonych dla topolańskiej społeczności prawosławnej parafian Orderami św. Równej Marii Magdaleny III stopnia.  Piatienka koło wsi Folwarki Wielkie to jedno z ważniejszych miejsc kultu Kościoła prawosławnego na Białostocczyźnie. Cerkiew cmentarna i kaplica nad świętym źródełkiem należą do parafii w Topolanach. Według źródła drukowanego historia tego sanktuarium sięga początków XVIII wieku, kiedy te tereny nawiedziła fala morowego powietrza. Według tradycji dzieciom pasącym bydło pod lasem w czasie epidemii ukazała się kobieta z dzieciątkiem na ręku i oznajmiła, aby pozostali przy życiu mieszkańcy wybudowali na skraju lasu kaplicę. Z opowiadania dzieci dorośli zrozumieli, że owa kobieta to Matka Boża z Dzieciątkiem. Ludzie niezwłocznie przystąpili do budowy kaplicy w miejscu objawienia. Od tego momentu nikt z mieszkańców wsi nie padł ofiarą zarazy. W wybudowanej kapliczce pojawiło się źródełko, którego woda posiadała właściwości lecznicze. Po ustąpieniu epidemii wdzięczni za ocalenie mieszkańcy wybudowali cerkiew. Według historycznych źródeł cerkiew zbudowano w 1710 r. Zachowała się prośba mieszkańców wsi Braszczyn na Folwarkach Wielkich, wchodzących w skład dóbr zabłudowskich, do archimandryty słuckiego z 12 lutego 1744 roku o konsekrację cerkwi na miejscu dawnej kaplicy oraz błogosławieństwo na odprawianie w niej nabożeństw. Po przyłączeniu unitów do Kościoła prawosławnego (1839 r.) cerkiew Piatienka była obsługiwana przez kler parafii zabłudowskiej. W 1866 r. wieś Folwarki Wielkie wraz z Piatienką dołączono do parafii potockiej. Drewniana cerkiew w Potoce, zbudowana w 1780 r. z fundacji Hieronima Radziwiłła, była zbyt skromna, by sprostać potrzebom parafialnym. Przystąpiono do budowy murowanej, okazałej cerkwi, którą w 1913 r. poświęcono ku czci św. Jerzego. W czasie I wojny światowej została zniszczona. W okresie międzywojennym władze państwowe skasowały parafię i w latach 1940–1941 cerkiew, jako ruinę, okoliczna ludność rozebrała. Piatienka w latach 1866–1918 stanowiła filialną cerkiew parafii potockiej. Nową cerkiew Świętego Krzyża w Piatience wybudowano na miejscu starej cerkwi na koszt parafian. W latach 70. XIX w. przeprowadzono gruntowny remont cerkwi, a w 1880 r. ją poświęcono. Przebudowano także kaplicę nad świętym źródełkiem. W 1929 r. cmentarna cerkiew w Piatence stała się ponownie znana wśród prawosławnych za sprawą cudownie odnowionej ikony Ukrzyżowanego Chrystusa. Ikona ta została przywieziona przez nauczyciela miejscowej szkoły nazwiskiem Bujko, który zamieszkał we wsi Folwarki Wielkie u Zofii Trochimczuk. Nauczyciel otrzymał ikonę od swojej matki, gdy został powołany do wojska po wybuchu I wojny światowej. Ikona była stara i zniszczona. Początkowo pozostawała w mieszkaniu właścicielki domu, później zawieszono ją w stodole. 23 lipca 1929 r. wydarzył się cud, za sprawą którego ożyła dawna tradycja Piatienki jako ośrodka kultowego. Zauważono, że ikona cała lśniła, a jej ramy wyglądały jak świeżo pozłocone. Komisja rządowa, powołana do zbadania odnowionej ikony, nie stwierdziła żadnej ingerencji ręki ludzkiej. Ikonę w wielotysięcznej procesji przeniesiono do cerkwi w Piatience. Tam stała się obiektem pielgrzymek. Odnowienie ikony to zjawisko nie dające się wytłumaczyć siłami natury lub jej prawami i nigdy nie dotyczy obrazów o treści świeckiej. Ikona, która od dawna utraciła kolory, wizerunek i kontury, stała się ciemna i niewyraźna, niespodziewanie, bez żadnych znanych przyczyn przyjmuje wygląd całkiem nowy – odnawia się.. Dla człowieka wierzącego wszystko jest jasne, widzi w tym wyraźny przejaw Łaski i Opatrzności Bożej, ciągle nawołującej ludzi do opamiętania się i uwierzenia w Jedynego Boga. Takich cudownych odnowień w okresie międzywojennym na Podlasiu i Polesiu było kilkanaście. W okresie powojennym rola Piatieńki jako ośrodka kultowego zmalała, gdyż migracja ludności wiejskiej z okolicznych miejscowości do aglomeracji miejskich spowodowała spadek liczby mieszkańców. Pomimo to nabożeństwa w cerkwi odprawiane są regularnie.   protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)na podst.: Święte miejsca i ikony. Prawosławne sanktuaria na Białostocczyźnie. Ks. Grzegorz Sosna 

Święcenia kapłańskie protodiakona Mariana Romańczuka

Święcenia kapłańskie protodiakona Mariana Romańczuka

30 czerwca, w II Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, odprawił Boską Liturgię w białostockiej Katedrze Mikołaja Cudotwórcy. Podczas nabożeństwa Arcybiskup Jakub udzielił święceń kapłańskich protodiakonowi Marianowi Romańczukowi. Ksiądz mgr Marian Romańczuk urodził 8 listopada 1974 r. w Białymstoku. Po ukończeniu studiów teologicznych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wstąpił w związek z Iwoną Trochimczuk. Następnie 18 lutego 2001 r. z rąk JE Najprzewielebniejszego Jakub Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego otrzymał święcenia diakońskie. Po dzień dzisiejszy niósł posługę diakońską w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Ks. Marian był dyrygentem chóru młodzieżowego oraz katechetą w szkołach znajdujących się na terenie tejże parafii. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż autora i Pawła Nasuty (kliknij tutaj)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej