Logo
sobota, 20 września 2014
św. męcz. Sozonta
Znajdujesz się na: Strona główna
XVIII Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej - zaproszenie

XVIII Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej - zaproszenie

22 września w cerkwi pw. św. Ducha w Białymstoku odbędzie się po raz osiemnasty koncert Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej. W tym roku w największej świątyni Białegostoku wystąpią takie chóry jak:   Chór Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Chór parafii pw. św. Ducha w Białymstoku. Chór parafii pw. Narodzenia NMP z Bielska Podlaskiego Chór Aksion, Katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Chór Prawosławnego Seminarium Duchownego z Poczajowa na Ukrainie.   Chór z Poczajowa usłyszeć będzie można także podczas nabożeństw z okazji XXII rocznicy przeniesienia św. Relikwii męcz. Gabriela z Grodna do Białegostoku. 21 września o godz. 18:00 seminarzyści uczestniczyć będą w nabożeństwie Całonocnego czuwania natomiast, 22 września o godz. 10:00 w świątecznej Liturgii w białostockiej Katedrze. Ponadto chór z Ukrainy wystąpi 19 września o godz. 19:00 z koncertem w Bielskim Domu Kultury, a 21 września uczestniczyć będzie w świątecznej Liturgii w cerkwi pw. św. Trójcy w Hajnówce. Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej organizowane są przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.  diakon Wiaczesław Perek

Augustowskiej Ikony Bogurodzicy

Augustowskiej Ikony Bogurodzicy

14 września 2014 r. Cerkiew obchodzi święto Augustowskiej Ikony Bogurodzicy. Równo 100 lat temu, w nocy z 13 na 14 września 1914 r. w augustowskich lasach, Przenajświętsza Bogurodzica objawiła się prawosławnym żołnierzom. Z tej okazji, do naszej cerkwi przybyła duża (150cm na 90cm) ikona "Augustowskie zwycięstwo", napisana w Petersburgu, a oświęcona w Kronsztadzie, jako ofiara dla naszej parafii. Przywiózł ją ks. Gienadij Biełowołow proboszcz parafii św. Jana Teologa w Petersburgu wraz z grupą 7 pielgrzymów. Świąteczne uroczystości rozpoczęły się w Suwałkach. O godz. 9:00 odsłużony został molebień z małym poświęceniem wody. Boskiej Liturgii w cerkwi pw. Wszystkich Świętych przewodniczył dziekan sokólski ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk w asyście sześciu duchownych. Wśród zgromadzonych wiernych obecna była grupa pielgrzymów z białostockiego Bractwa św. Mikołaja, która na nabożeństwo przybyła autokarem. Następnie uroczystości przeniosły się do oddalonego o 30 km Augustowa. O godz. 13:30, na placu przy ul. Mazurskiej, przeznaczonym pod budowę nowej cerkwi, odsłużony został uroczysty molebień wraz z akafistem przed Ikoną Augustowsiej Bogarodzicy, w którym uczestniczył również ks. mitrat Anatol Konach z Białegostoku. W trakcie nabożeństw poświęcona została nowa, nieduża ikona Augustowskiej Bogurodzicy, napisana specjalnie na tą uroczystość z ofiar wiernych tutejszej parafii.  Mamy nadzieję, że to święto i nowe ikony, przed którymi będziemy wznosić swe modlitwy do Przenajświętszej Bogarodzicy, pomogą w realizacji planów budowy nowej cerkwi.  Więcej informacji z życia parafaii w dekanacie sokólskim na stronie http://www.cerkiew-sokolka.pl/   Ks. Marek Kozłowski  fotoreportaż www.cerkiew.augustow.pl (kliknij tutaj) Historia ikony (kliknij tutaj)

Początek indytkionu - nowego roku cerkiewnego.

Początek indytkionu - nowego roku cerkiewnego.

14 września w niedzielę rozpoczynającą nowy rok cerkiewny, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. św. Mikołaja Cudotwórcy. Przed rozpoczęciem Liturgii Władyka Jakub dokonał postrzyżyn lektorskich Michała Wróblewskiego. Natomiast po nabożeństwie Arcybiskup Jakub poświecił wieńce dożynkowe przyniesione przez rolników przybyłych na wojewódzkie dożynki do Białostockiego Muzeum Wsi.W świątyni podczas nabożeństwa obecni byli m.in. wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Masalski. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)  

Ku czi św. Aleksandra Newskiego w Sokółce

Ku czi św. Aleksandra Newskiego w Sokółce

12 września w dniu modlitewnej pamięci św. Aleksandra Newskiego, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. Aleksandra w Sokółce. Po zakończonej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół sokólskiej świątyni z ikoną świętego zawierającą cząstkę jego Relikwii. Na zakończenie uroczystości Arcybiskup Jakub serdecznie pozdrowił wszystkich noszących imię Aleksander, a szczególnie proboszcza parafii pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Ostrowie Północnym ks. mitrata Alaksandra Klimuka oraz katedralnego protodiakona ks. Aleksandra Łysynkiewicza. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż lektora Daniela Grygiewicza za www.cerkiew.pl (kliknij tutaj)

Wizytacja kanoniczna Arcybiskupa Jakuba w Supraskim Monasterze

Wizytacja kanoniczna Arcybiskupa Jakuba w Supraskim Monasterze

10 września JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub wizytował Męski Monaster Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. Władyka zapoznał się z postępem prac ikonograficznych w częśći ołtarzowej w cerkwi pw. św. Jana Teologa. Ponadto Arcybiskup Jakub odwiedził plac budowy kaplicy pw. św. Łukasza, Arcybiskupa Krymskiego we wsi Łaźnie.  diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

 

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej