Logo
sobota, 16 grudnia 2017
św. pror. Sofoniusza
Znajdujesz się na: Strona główna
Arcybiskup Jakub poświęcił nowy dworzec PKS w Białymstoku

Arcybiskup Jakub poświęcił nowy dworzec PKS w Białymstoku

11 grudnia JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, na zaproszenie Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, uczestniczył w uroczystym otwarciu nowego dworca Podlaskiej Komunikacji Samochodowej przy ul. Bohaterów Monte Casino w Białymstoku. Tuż przed poświęceniem nowego dworca Władyka Jakub podkreślił, iż wszyscy jesteśmy w nieustającej podróży, której celem jest osiągnięcie życia wiecznego z Bogiem. Jednocześnie Arcybiskup wyraził nadzieję, że nowy dworzec stanie się wizytówka miasta i regionu.W otwarciu dworca PKS uczestniczyli podlascy parlamentarzyści oraz przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej.protodiakon Wiaczesław Perekfotoreportaż za wrota.podlasia.pl (kliknij tutaj)

 I etap Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2017-2018

I etap Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2017-2018

8 grudnia o godz.12.00 w całej Polsce, rozpoczęła się kolejna edycja Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej . Uczniowie białostockich szkół ponadgimnazjalnym pisali swoje wypracowania w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ulicy Św. Mikołaja 5. Do udziału w tym etapie przystąpiło w Białymstoku 45 uczniów. Temat tegorocznej olimpiady to: „Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego i św. Jana Chryzostoma. Historiografia i analiza teologiczno- liturgiczna.” Dobor zagadnień i literatury tematu wykonał ks. prof. dr hab. Marek Ławreszuk- kierownik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnicy I etapu olimpiady mieli napisać wypracowanie na jeden z trzech tematów zaproponowanych : Wyjaśnij znaczenie terminów proskomidia i prothesis oraz opisz współczesną strukturę proskomidii z uwzględnieniem jej symboliki. Symbolika i współczesny przebieg małego wejścia. Opisz momenty dodawania wody do kielicha w trakcie Liturgii. Wyjaśnij symbolikę i teologiczną treść. Od uczestników wymagana jest dobre opanowanie materiału z zakresu historiografii i analizy teologiczno- liturgicznej. Przy ocenie pracy zwraca się szczególną uwagę na stopień poprawności merytorycznej, stylistycznej i językowej oraz poprawności prezentacji zagadnień. Szczególnie cennym jest umiejętność wyrażania własnych przemyśleń. ks. prot. Mirosław Filimoniuk fotoreportaż protodiakona Wiaczesława Perek (kliknij tutaj)

Świętego męcz. archimandryty Grzegorza (Peradze)

Świętego męcz. archimandryty Grzegorza (Peradze)

6 grudnia, Cerkiew wspomina modlitewnie pamięć św. archimandryty Grzegorza (Peradze), który jest patronem cerkwi powstającej na białostockim osiedlu  Dojlidy Górne. Uroczyste nabożeństwa z tej okazji sprawowane były w cerkwi św. proroka Eliasza. W sam dzień święta sprawowana była Boska Liturgia celebrowana przez JE Najprzewielebniejszego Andrzeja, Biskupa Supraskiego. W trakcie nabożeństwa słowo do wiernych skierował ks. mitrat Anatol Hajduczenia, który przybliżył zebranym w świątyni osobę św. Grzegorza. Po zakończeniu Boskiej Liturgii, Biskup Andrzej dziękując wszystkim zebranym za wspólną modlitwę podkreślił znaczenie miłości w życiu każdego człowieka. Zauważył, iż w Starym i Nowym Testamencie podejście do bliźniego nieco się różniło, ale dla nas najważniejsza jest nauka Chrystusa, który uczył, iż największym przejawem miłości do drugiego człowieka jest oddanie życia za innych tak jak uczynił to św. Grzegorz. To właśnie takiej miłości Władyka życzył każdemu z nas. W tym roku w uroczystościach uczestniczył szczególny gość, duchowny z Gruzji ks. Levan Luka Karelidze -  proboszcz parafii Świętej Trójcy w Gori. ks. prot. Jan Kiryluk fotoreportaż autora (kliknij tutaj)

Rekolekcje dekanatu gdańskiego

Rekolekcje dekanatu gdańskiego

Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszy Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego w dniu 6 grudnia odbyły się rekolekcje i konferencja duchowieństwa dekanatu gdańskiego. Jest to dzień, kiedy gdańska cerkiew obchodzi pamięć swojego patrona – św. Mikołaja Cudotwórcy (wg nowego stylu). Rekolekcje rozpoczęły się od spowiedzi kapłanów oraz licznie przybyłych do świątyni wiernych. Słowo w czasie Boskiej Liturgii wygłosił ks. Marek Antonowicz – proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Elblągu i św. Onufrego wielkiego w Pasłęku. Zwrócił on szczególną uwagę na tragiczne w skutkach zniszczenie prawdziwego obrazu św. Mikołaja Cudotwórcy w dzisiejszym świecie. To na ans spoczywa obowiązek, by przekazać naszym bliskim, dzieciom, a także całemu światu poprzez własne życie wzór chrześcijańskich cnot, jakimi się wyróżniał prawdziwy św. Mikołaj. Po zakończonej Boskiej Liturgii rozpoczęła się konferencja duchowieństwa pod przewodnictwem ks. prot. Dariusza Jóźwika – proboszcza parafii w Gdańsku i dziekana dekanatu gdańskiego. Konferencja rozpoczęła się modlitwą i odczytaniem referatu pt. „Czyn otpiewanija. Pogrzeb – praktyka w parafiach.” Referat został przygotowany przez ks. Radosława Kondraciuk – proboszcza parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Ornecie. Referat poruszył kwestie ujednolicenia praktyki kapłańskiej w czasie otpiewanija, a zarazem zachowania pewnych zwyczajów, które od lat zaistniały w parafiach, a nie są sprzeczne z ustawem – normami kanonicznymi Cerkwi. Po odczytaniu i dyskusji na temat referatu, kapłani złożyli krótkie sprawozdania na temat funkcjonowania ich parafii i problemów, z którymi się spotykają. Omówiono też plany na przyszły rok dotyczące pielgrzymek, wizyt, świąt oraz innych inicjatyw w dekanacie.  ks. Radosław Kondraciuk 

Panichida za poległych w czasie I Wojny Światowej jeńców rumuńskich

Panichida za poległych w czasie I Wojny Światowej jeńców rumuńskich

1 grudnia z inicjatywy kapitana Marius Chelmea, dowódzcy oddziału Black Bats z 228 Batalionu Obrony Powietrznej „Piatra Craiuliui”, przy aprobacie władz samorządowych oraz w porozumieniu z miejscowym proboszczem parafii prawosławnej na zabytkowym cmentarzu wojennym w Lidzbarku Warmińskim odprawiono Panichidę za poległych jeńców narodowości rumuńskiej.                               W Rumunii pierwszy grudnia to Państwowe święto Wielkiego Zjednoczenia Rumunii (rum. Ziua Marii Uniri). W ten dzień upamiętnia się rezolucję zgromadzenia narodowego Rumunów z Transylwanii, Banatu, Kriszany i Maramuresz o unii z Rumunią w 1918 roku – tzw. „Wielkiego Zjednoczenia”. Uroczystości z okazji Wielkiego Zjednoczenia Rumunii są obchodzone zarówno przez Rumuńską Cerkiew Prawosławną która wniosła ogromny wkład w zjedoczenie jak również obejmują parady wojskowe i uroczyste wiece w głównych miastach a szczególnie w Bukareszcie i Albie Iulii.              Obóz jeniecki Heilsberg (Lidzbark Warmiński) powstał późnym latem 1914 roku w pobliżu szlaku kolejowego, na wschodnich, wówczas niezabudowanych krańcach miasta. Przyczyną jego powstania była klęska armii gen. Aleksandra Samsonowa pod Tanennbergiem (Stębark). Komendantem obozu był generał – major w stanie spoczynku Fredrich Imme a załągę stanowiła 2 kompania XXI Batalionu piechoty Landsturmu. Obóz składał się z dwóch części, podzielonych arterią drogi w kierunku dzisiejszego miasta Bartoszyce. W części północnej znajdowały się baraki mieszkalne dla jeńców, warsztaty, kuchnia plowa, pralnia, boiska sportowe,  biblioteka, wszystko to przedzielone było ogrodzneiem za którym znajdowały się baraki dla strażników obozowych. Łącznie obóz mógł pomieścic 15.000 osób. Po południowej stronie drogi znajdował się lazaret, a na południowy wschód od lazaretu urządzono cmentarz.           W wyniku bardzo ciężkich warunków pracy oraz chorób śmiertelność wśród jeńców była bardzo duża.  Z zachowanych metryk zgonów wynika że na cmentarzu spoczywa: 2081 Rosjan, 506 Rumunów, 49 Brytyjczyków, 43 Francuzów, 19 Włochów, 8 Serbów, 45 Belgów.    W Polsce stacjonuje obecnie 120 rumuńskich żołnierzy którzy na co dzień pełnią służbę w Batalionowej Grupie Bojowej NATO stacjonującej w Orzyszu. ks. Jarosław Jaszczuk

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej