Logo
wtorek, 19 września 2017
św. Archanioła Michała
Znajdujesz się na: Strona główna
Uroczysta procesja z Relikwiami św. męcz. Gabriela z okazji 25 rocznicy przeniesienia relikwii św. Gabriela z Grodna do Białegostoku

Uroczysta procesja z Relikwiami św. męcz. Gabriela z okazji 25 rocznicy przeniesienia relikwii św. Gabriela z Grodna do Białegostoku

Parafia Katedralna św. Mikołaja w Białymstoku wraz z Bractwem Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej organizują uroczystą procesję z Relikwiami św. męcz. Gabriela z okazji 25 rocznicy przeniesienia relikwii św. Gabriela z Grodna do Białegostoku Plan procesji: – godz. 17:00 – wyjście duchowieństwa z Cerkwi św. Mikołaja (od strony ul. Lipowej w kierunku Rynku Kościuszki) – godz. 17:10 – przyjazd relikwii św. męcz. Gabriela Wszyscy ci którzy będą iść w czasie procesji proszeni są o ustawienie się w kolumnie niedaleko fontanny na Rynku Kościuszki.  17:25/30 – uroczysta procesja duchowieństwa, orkiestry, wiernych wraz z relikwiami z kierunku Cerkwi św. Mikołaja. Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

XXI Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej - zaproszenie

XXI Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej - zaproszenie

XXI Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej - zaproszenie 22 września w cerkwi Św. Ducha w Białymstoku odbędzie się po raz dwudziesty pierwszy koncert Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej. W tym roku w największej świątyni Białegostoku wystąpią takie chóry jak:  1. Chór dziecięcy parafii św. Mikołaja w Białymstoku 2. Chór parafii przymonasterskiej w Supraślu 3. Chór parafii św. Trójcy z Hajnówki 4. Chór dziecięco - młodzieżowy parafii św. Mikołaja z Bierostowicy na Białorusi 5. Chór duchowieństwa diecezji białostocko gdańskiej. Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej organizowane są przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.  protodiakon Wiaczesław Perek

Supraśl: otwarcie międzynarodowej konferencji poświęconej fundamentalizmowi.

Supraśl: otwarcie międzynarodowej konferencji poświęconej fundamentalizmowi.

Dzisiejszego popołudnia w Akademii Supraskiej rozpoczęła się międzynarodowa konferencja „Fundamentalizm w kultach religijnych, parareligijnych oraz organizacjach ideologicznych – przykłady z cerkwi lokalnych”. W uroczystym otwarciu udział wzięli hierarchowie i duchowni z kraju i zagranicy, przedstawiciel Kościoła rzymskokatolickiego, a także przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Po molebnie odprawionym przez arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba w asyście archimandryty Andrzeja i protodiakona Wiaczesława Perka, konferencję oficjalnie otworzył JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa. Hierarcha powitał gości, m.in. wojewodę podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, marszałka województwa podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Andrzeja Rudlickiego, zastępcę Prezydenta Białegostoku Adama Polińskiego, burmistrza Supraśla Radosława Dobrowolskiego, doradcę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Leszka Koleśnika oraz przedstawicieli służb więziennych. Metropolita Sawa, w swoim słowie wprowadzającym w tematykę konferencji, powiedział, że problem fundamentalizmu dotyczy Cerkwi, państwa i ideologii. Zwrócił uwagę, że istnieją dwa znaczenia fundamentalizmu – pozytywne i negatywne. „Dla świadomości prawosławnej zawsze była i będzie ważna wierność w przekazywaniu Boskiego objawienia, które jest ponadczasowe i niezmienne” – mówił zwierzchnik PAKP. Jako kolejny głos zabrał metropolita Krety Ireneusz, który pozdrowił zebranych w imieniu Patriarchy Konstantynoplitańskiego Bartłomieja. W swoim liście patriarcha napisał, że „konferencja będzie stanowiła doskonałą okazję dla podkreślenia jedności w różnorodności”. Hierarcha dodał od siebie, że tematyka tegorocznego spotkania jest ważna z uwagi na to, iż problem fundamentalizmu „stanowi być może największe niebezpieczeństwo dla każdego wierzącego człowieka”. Głos zabrał następnie gospodarz – JE Najprzewielebniuejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. „Jest mi tym bardziej miło – mówił hierarcha – że konferencja odbywa się w murach zabytkowego monasteru supraskiego, w jego wydzielonej części zwanej Akademią Supraską”. Arcybiskup wyraził nadzieję, że konferencja stanie się okazją do poznania historii monasteru i historii Prawosławia na Podlasiu. Przybliżył dzieje monasteru, podkreślając jego znaczenie dla Podlasia i ogólnie dla polskich ziem. W drugiej części swojego wystąpienia arcybiskup Jakub odniósł się do tematyki konferencji. Powiedział: „Współczesny fundamentalizm jest zagrożeniem dla prawidłowego życia w wierze. Stoi niejako po przeciwległej stronie obojętności religijnej i jest kreowany na autentyczną wiarę. Choć powołuje się na całkowite oddanie wierze i Bogu, w rzeczywistości jest jednak tak samo, a nawet bardziej niebezpieczny niż obojętność religijna”. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wyraził zadowolenie, że międzynarodowa konferencja odbywa się właśnie w Supraślu. Zachęcił gości do poznawania województwa podlaskiego. Prowadzący uroczyste otwarcie ks. Andrzej Lewczak nakreślił następnie ogólną historię corocznej inicjatywy organizowania konferencji poświęconej problemowi sekt. Jako kolejny głos zabrał przybyły z Cypru biskup Karpazji Krzysztof, główny prowadzący konferencji. Hierarcha jest inicjatorem i przewodniczącym prawosławnej sieci inicjatyw ds. sekt i od lat organizuje międzynarodowy cykl spotkań. Zwrócił uwagę, że fakt organizowania konferencji w różnych miejscach daje świadectwo jedności Kościołów lokalnych w ich różnorodności, a także daje duże doświadczenie poszczególnym Kościołom. W ciepłych słowach wyraził się o metropolicie Sawie – podkreślił jego osobiste zaangażowanie włożone w organizację spotkania. Odwołał się także do orędzia zeszłorocznego Panprawosławnego Soboru, który odbył się na Krecie. Opowiedział także o nowych inicjatywach planowanych z okazji jubileuszu X-lecia tego typu spotkań, m.in. planie wydania publikacji z referatami z wszystkich dotychczasowych konferencji. W kolejnej części uroczystości z referatem pt. „„Fundamentalizm w kultach religijnych i parareligijnych” wystąpił ks. prof. Jerzy Tofiluk, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego i wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W swoim wystąpieniu omówił niuanse językowe związane z terminem „kult”, a także dokonał klasyfikacji kultów religijnych i sekt. Omówił także pojęcie fundamentalizmu, zwracając uwagę, że w ostatnim czasie w dyskursie publicznym jest to jedno z najczęściej pojawiających się pojęć związanych z religiami i religijnością. Zauważył, że „fundamentalizm religijny” stał się dziś pojęciem nieprecyzyjnym i niejednoznacznie zdefiniowanym, a tym samym wyjątkowo pojemnym. Ksiądz Tofiluk wyraził nadzieję, że konferencja przyczyni się do szczegółowego doprecyzowania niektórych pojęć. Cykl wrześniowych międzynarodowych konferencji poświęconych problemowi sekt stał się już tradycją. Spotkania odbywają się od dziesięciu lat. Przed dwoma laty uczestnicy spotkali się w Lublanie (Słowenia), a rok temu w bułgarskim mieście Blagojevgrad. W Polsce konferencja obraduje po raz pierwszy. Wśród gości przybyłych na konferencję są przedstawiciele lokalnych Kościołów prawosławnych – hierarchowie, duchowni i świeccy, m.in. arcybiskup Krety Ireneusz, metropolita Krzysztof (Kościół Ziem Czeskich i Słowacji), metropolita Zagrzebia i Lublany Porfiriusz, Christos Iakovou (dyrektor Cypryjskiego Centrum Badań), Aleksander Dworkin (pracownik Katedry sektoznawstwa Instytutu Teologicznego św. Tichona w Moskwie). W otwarciu wzięli udział ponadto biskup przemyski i gorlicki Paisjusz oraz biskup supraski Grzegorz. Obrady konferencji potrwają do soboty, kiedy to przedstawione zostaną dokumenty końcowe. Konferencję zakończy uroczysta Liturgia celebrowana w niedzielę w monasterskiej cerkwi Zwiastowania NMP. Odprawią ją hierarchowie i duchowieństwo z kraju i zagranicy. Początek o godzinie 9.   hieromnich Paweł (Karczewski) fotoreportaż Marcina Surynowicza i Sławomira Kiryluka (kliknij tutaj)

św. Aleksandra Newskiego w Sokółce

św. Aleksandra Newskiego w Sokółce

12 września w dniu święta św. Aleksandra Newskiego, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Aleksamndra Newskiego w Sokółce. U bram cerkwi, prócz młodzieży, Arcybiskupa przywitali też z-cy burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk i Antoni Stefanowicz, dziękując w imieniu całej społeczności miasta za wizytę i duchową opiekę. Do podziękowań hierarsze przyłączyli się także włodarz Wasilkowa Mirosław Bielawski oraz jego z-ca i zarazem prezes stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, Piotr Bujwicki. Tradycyjnie już, na progu świątyni chlebem i solą przywitał Władykę starosta cerkiewny Anatol Horosz oraz proboszcz, ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk. Arcybiskupią Liturgię śpiewem uświtnił parafialny chór pod kierownictwem diakona Michała Fiedziukiewicza. Po uroczystej procesji, z przesłaniem do wiernych zwrócił się Arcybiskup Jakub. Odnosząc się do słów kazania ks. Grzegorza Misijuka, uwydatnił różnice sprawowania władzy, akcentując jak bardzo pobożnym, skromnym i oddanym narodowi był św. Aleksander. Gotów był upokorzyć się sam, narażając własne życie, by ratować swoich poddanych.  - (...) To przykład mądrej władzy. Władzy, która nie jest celem samym w sobie, a której celem jest zbawienie własne i zbawienie bliźnich. Celem jest prawdziwa wiara i życie wieczne a nie życie tu na ziemi. Dlatego też wszystkie działania, które nie są zrozumiane z pozycji stratega, z pozycji polityka, są zrozumiane z pozycji człowieka wierzącego. I właśnie tak miało to miejsce w czasach św. Aleksandra, którego pamięć dziś świętujemy. Obchodzimy pamięć świętych nie dlatego żeby wspomnieć historię i odległe czasy, ale przede wszystkim dlatego, by zaczerpnąć mądrość i przykład do swojego życia. Mądrością, którą powinniśmy zaczerpnąć z życia św. Aleksandra, jest to, by celem naszego życia było zbawienie. Wówczas wszystko, co będziemy robili tu na ziemi będzie właściwie ukierunkowane (...) - powiedział Władyka.  Na zakończenie Władyka Jakub podziękował za obecność na nabożeństwie przedstawicielom władz samorządowych, proboszczowi, wszystkim duchownym, chórowi oraz zgromadzonym wiernym, młodzieży i dzieciom. Pozdrowił też z dniem niebiańskiego patrona wszystkich Aleksandrów, w tym ks. mitrata Aleksandra Klimuka z Ostrowa Północnego oraz protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza z Białegostoku.   Adam Matyszczyk fotoreportaż autora (kliknij tutaj) więcej fotografii na stronie http://www.cerkiew-sokolka.pl/  

Jubileusz prawosławnej szkoły św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

Jubileusz prawosławnej szkoły św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

5 września w Teatrze Dramatycznym im A.Węgierki w Białymstoku odbyła się uroczysta gala z okazji dziesięciolecia Niepublicznej Szkoły Podstawowej Cyryla i Metedogo w Białymstoku. Wśród zaproszonych do teatru gości był JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Władyka podziękował wszystkim tym, dzięki którym szkoła ma swoją stałą siedzibę. Szczególne słowa podziękowania skierował do prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego oraz byłej dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Łucji Orzechowskiej. Arcybiskup powiedział także, iż dziesięć lat to niewiele, jeśli spojrzy się na historię. Jednakże dziesięć lat w życiu młodego człowieka to rzeczywiście dużo, aby móc ukształtować jego osobowość. Dlatego też Arcybiskup pogratulował dyrektor szkoły Lenie Ławniczuk jubileuszu, życząc jednocześnie Bożego błogosławieństwa na następne lata funkcjonowania placówki.  W części oficjalnej jubileuszowej gali z gratulacjami wystąpili także: zastępcą prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Anatol Wap oraz Podlaski Kurator Oświaty Jadwiga Szczypiń. Artystyczna część spotkania złożona była z występów najbardziej utalentowanych uczniów szkoły, chóru Stebło oraz chóru szkolnego.   Zespół Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku to placówka, która w swych założeniach ma wypełniać pewną lukę w systemie szkolnictwa w naszym zróżnicowanym religijnie i narodowo regionie. Do tej pory nie było bowiem placówki szkolnej, która starałaby się łączyć realizację założeń szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego z edukacją religijną, narodową i międzykulturową. Uczniowie naszej szkoły będą wszechstronnie wykształceni, świadomi swej wiary i pochodzenia, ukształtowani w duchu tolerancji i poszanowania dla odmienności drugiego człowieka. Organem prowadzącym Szkołę jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Działalność szkoły nie ma charakteru zarobkowego i jest finansowana z czesnego i innych opłat rodziców, dotacji budżetowych a także ze środków organu prowadzącego, darowizn i innych środków przekazywanych szkole przez osoby trzecie.   protodiakon Wiaczesław Perek   fotoreportaż Piotra Filipika (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej