Logo
niedziela, 23 listopada 2014
św. Apostola Rodiona
Znajdujesz się na: Strona główna
Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

11 listopada w dniu modlitewnej pamięci św. męczennicy Anastazji Rzymianki, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Nabożeństwo odprawione zostało w dniu dziewięćdziesiątej szóstej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W świątyni obecni byli m.in. wojewoda podlaski Maciej Żywno oraz prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. W Katedrze byli także przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej i miejskiej wraz z pocztami sztandarowymi. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Radosława Siebiesiuka (kliknij tutaj)

św. Apostoła Jakuba brata Pańskiego - dzień imienin Arcybiskupa Jakuba

św. Apostoła Jakuba brata Pańskiego - dzień imienin Arcybiskupa Jakuba

5 listopada w dniu modlitewnej pamięci św. Apostoła Jakuba brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku Boską Liturgię św. Jakuba. W nabożeństwie uczestniczyli dziekani okręgów Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, przybyli kapłani oraz licznie zgromadzeni wierni. Podczas Liturgii śpiewał chór duchowieństwa diecezji białostocko – gdańskiej pod kierownictwem ks. protodiakona Bazylego Dubeca.  Święto św. Apostoła Jakuba jest dniem imienin Władyki Jakuba. Dlatego też białostocka Katedra przepełniona była wiernymi , którzy chcieli złożyć swemu Arcybiskupowi okolicznościowe życzenia. W śród obecnych w świątyni byli m.in.: prezydent Białegostoku Taduesz Truskolaski, wojewoda podlaski Maciej Żywno, przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Kusak, duchowieństwo Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz służb mundurowych. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Prace restauratorskie w cerkwi pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim

Prace restauratorskie w cerkwi pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim

Jesienią tego roku Parafia Prawosławna śww. app. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim zakończyła kolejny etap prac restauratorskich w swojej świątyni. W roku bieżącym zrealizowany został projekt "Lidzbark Warmiński, drewniana cerkiew prawosławna (XIX w.) projekt K. F. Schinkel, ratownicze prace konserwatorskie, wnętrze świątyni" dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakres prac objął: przygotowanie stolarki, ścian i sufitów do pomalowania, renowację farbami nawierzchniowymi empor, ścian i sufitów zgodnie z pierwotną substancją oraz olejowanie podłóg. Proboszcz parafii, ks. Jarosław Jaszczuk wraz z całą społecznością parafialną serdecznie dziękuje wszystkim, którzy okazali swoje wsparcie w realizacji tego projektu. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż ks. Jarosława Jaszczuka (kliknij tutaj)

Gdańskie Dni Kultury Prawosławnej

Gdańskie Dni Kultury Prawosławnej

19 października JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. św. Mikołaja w Gdańsku. Nabożeństwem zakończyły II Gdańskie Dni Kultury Prawosławnej. Dni Kultury Prawosławnej w Gdańsku, mają na celu wspólne odkrywania piękna prawosławnych nabożeństw, tradycji i sztuki w kontekście historii i współczesności prawosławnej diaspory na Pomorzu. Tegoroczne Dni Kultury rozpoczęły się 28 września warsztatami ikonograficznymi, które prowadziła ceniona ikonograf, bizantynista Anna Gełdonz Krakowa, absolwentka historii sztuki, bizantynistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz jedynej w Polsce szkoły pisania ikon – Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku-Podlaskim. Natomiast 5 października  w gdańskiej cerkwi odbył się koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu wrocławskiego chóru Oktoich. Warsztatom ikonograficznym oraz koncertowi muzyki cerkiewnej towarzyszyły wykłady poświęcone architekturze cerkiewnej prof. Romy Cielątkowskiej oraz „Naszym protoplastom” ks. dr Andrzeja Kuźmy. Gdańskie Dni Kultury Prawosławnej odbywają się pod honorowym patronatem Arcybiskupa Jakuba oraz prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza  diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Romana Jałozy (kliknij tutaj)

Konferencja Akademii Supraskiej „Architektura - Ikona - Śpiew”

Konferencja Akademii Supraskiej „Architektura - Ikona - Śpiew”

W dniach 16-18 października 2014 r. w Supraślu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej: „Architektura – Ikona – Śpiew”, której celem było zaprezentowanie liturgiczności architektury cerkiewnej, ikony oraz śpiewu cerkiewnego.  Trzy elementy: architektura, ikona i śpiew są ze sobą nierozerwalnie połączone i tworzą jedno. Świątynia prawosławna musi współgrać z ikoną, śpiewem, a nawet z dzwonami, których dźwięk słyszymy w określonych momentach. Dlatego też w ramach konferencji przewidziano połączenie festiwalu, wystawy, wykładów oraz panelu dyskusyjnego, mających wyjaśnić zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami liturgii bizantyjskiej. Głównym celem spotkania były wystąpienia prelegentów oraz dyskusja, w trakcie której próbowaliśmy wskazać zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami liturgii i ich odzwierciedlenie w architekturze, ikonie i śpiewie cerkiewnym.  Przedstawienie tych trzech elementów z perspektywy różnych kręgów kulturowych pozwoliło nam zwrócić uwagę na cechy wspólne oraz na mnogość stylów i form, które wzbogacają tradycję liturgiczną Prawosławia. W trakcie konferencji skupiliśmy się głównie na czterech kręgach kulturowych: Gruzji, Bałkanach, Rosji oraz Polsce.  Konferencja została podzielona na trzy sesje tematyczne: architektura, ikona oraz śpiew. Każdej sesji został poświęcony jeden dzień. Dodatkowym punktem programu były wydarzenia towarzyszące, pozwalające zilustrować omawiane zagadnienia. Pierwszego dnia odbył się wernisaż wystawy projektów cerkwi autorstwa prof. Jerzego Uścinowicza: „Świątynie. Teologia praktyczna architektury.” W wernisażu, oprócz prelegentów i słuchaczy, uczestniczyło duże grono osób zainteresowanych projektami oraz realizacjami cerkwi, które zostały wykonane przez autora wystawy. Dzień drugi zwieńczyło wspólne zwiedzanie Muzeum Ikon w Supraślu. Na zakończenie trzeciego dnia konferencji, w Auli Akademii Supraskiej odbył się koncert chórów: Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza oraz Gruzińskiego Zespołu Wokalnego SAKHIOBA.  Wszystkie referaty zostaną opublikowane w Latopisach Akademii Supraskiej w roku 2015.  Organizatorami konferencji były: Fundacja OIKONOMOS, Akademia Supraska oraz Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.  diakon Piotr Pietrowski  fotoreportaż autora (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

 

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej