Logo
piątek, 28 listopada 2014
św. męcz. Guriasza i Samona
Znajdujesz się na: Strona główna
Prace budowlane wewnątrz monasterskiej cerkwi pw. Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu

Prace budowlane wewnątrz monasterskiej cerkwi pw. Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu

W Męskim Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu przystąpiono do prac budowlanych w głównej cerkwi pw. Zwiastowania Bogarodzicy. Prace będą polegać na wykonaniu pierwszej warstwy specjalistycznych tynków pod przyszłe supraskie freski. Ze względu na wysokie koszta prac budowlano-tynkarskich prace zostały podzielone na etapy. Podczas pierwszego etapu zostaną wykonane tynki w przedsionku i centralnym tubusie, w którym rusztowanie wzniesiono na na wysokość niemal 40 m. Bracia monasteru wyrażają serdeczne Bóg zapłać wszystkim hojnym ofiarodawcom wspólnego dzieła odbudowy Ławry Supraskiej. Archimandryta Andrzej fotoreportaż z archiwum monasteru (kliknij tutaj)

XXX Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

XXX Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

23 listopada w Ostrowiu Północnym i Poczopku odbyło się XXX Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią w cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Ostrowiu Północnym, celebrowaną przez JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba wraz z przybyłym duchowieństwem. Swoim śpiewem nabożeństwo upiększył chór młodzieżowy pod dyrekcją Marty Filimoniuk. Po Liturgii wszyscy udali się do leśnictwa Poczopek, gdzię w sali konferencyjnej odbyły się obrady Bractwa. Jako pierwszy głos zabrał opiekun duchowy BMP z ramienia św. Soboru Biskupów PAKP Arcybiskup Jakub. Następnie wystąpili dawni przewodniczący: Sławomir Nazaruk, Marek Masalski, Katarzyna Hutnik, oraz poprzednia przewodnicząca Magdalena Martonik. Sławomir Nazaruk podziękował za zaproszenie i przekazał w prezencie ikonę Trzech św. Hierarchów. Katarzyna Hutnik nawiązała do roli lidera i roli duchownego w życiu bractwa. Podczas przemówień prezentowane były zdjęcia z okazji jubileuszu XXX Walnego Zgromadzenia BMP D-BG. Na Walnym zgromadzeniu obecny był zarząd Zarządu Centralnego BMP na czele z jej przewodniczącą Martą Całpińską oraz delegaci z Zarządu BMP diecezji lubelsko-chełmskiej z przewodnicząca Katarzyną Rabczuk. Tradycyjnie po przemówieniach zostało omówione sprawozdanie z rocznej działalności BMPDBG jak również sprawozdanie finansowe. Następnie każde bractwo parafialne zdało relację ze swojej działalności. W tym roku zarząd otrzymał absolutorium większością głosów. Kolejnym punktem było podziękowanie ustępującemu zarządowi i wybory nowego. Tegoroczne wybory podzielono na dwie części: na początku wybrano przewodniczącego. Została nią Ksenia Kacejko. W wyniku wyborów do nowego zarządu weszli: Paulina Świderska, Inna Rubakha, Katarzyna Charkiewicz, Zofia Uścinowicz, Aneta Turowska, Mateusz Śliwski, Tomasz Kisielewski, Kinga Wiejremiuk, Aleksandra Jaroszuk oraz Zofia Masalska. Po wyborach zostało omówione kalendarium BMPDBG na 2015 r. Obrady zakończyły się ogniskiem, które było świetnym momentem na integrację młodzieży. Klaudia Ambrożewicz - BMP Diecezji Białostocko - Gdańskiej fotoreportaż Marcina Surynowicza (kliknij tutaj)

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

11 listopada w dniu modlitewnej pamięci św. męczennicy Anastazji Rzymianki, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Nabożeństwo odprawione zostało w dniu dziewięćdziesiątej szóstej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W świątyni obecni byli m.in. wojewoda podlaski Maciej Żywno oraz prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. W Katedrze byli także przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej i miejskiej wraz z pocztami sztandarowymi. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Radosława Siebiesiuka (kliknij tutaj)

św. Apostoła Jakuba brata Pańskiego - dzień imienin Arcybiskupa Jakuba

św. Apostoła Jakuba brata Pańskiego - dzień imienin Arcybiskupa Jakuba

5 listopada w dniu modlitewnej pamięci św. Apostoła Jakuba brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku Boską Liturgię św. Jakuba. W nabożeństwie uczestniczyli dziekani okręgów Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, przybyli kapłani oraz licznie zgromadzeni wierni. Podczas Liturgii śpiewał chór duchowieństwa diecezji białostocko – gdańskiej pod kierownictwem ks. protodiakona Bazylego Dubeca.  Święto św. Apostoła Jakuba jest dniem imienin Władyki Jakuba. Dlatego też białostocka Katedra przepełniona była wiernymi , którzy chcieli złożyć swemu Arcybiskupowi okolicznościowe życzenia. W śród obecnych w świątyni byli m.in.: prezydent Białegostoku Taduesz Truskolaski, wojewoda podlaski Maciej Żywno, przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Kusak, duchowieństwo Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz służb mundurowych. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Prace restauratorskie w cerkwi pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim

Prace restauratorskie w cerkwi pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim

Jesienią tego roku Parafia Prawosławna śww. app. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim zakończyła kolejny etap prac restauratorskich w swojej świątyni. W roku bieżącym zrealizowany został projekt "Lidzbark Warmiński, drewniana cerkiew prawosławna (XIX w.) projekt K. F. Schinkel, ratownicze prace konserwatorskie, wnętrze świątyni" dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakres prac objął: przygotowanie stolarki, ścian i sufitów do pomalowania, renowację farbami nawierzchniowymi empor, ścian i sufitów zgodnie z pierwotną substancją oraz olejowanie podłóg. Proboszcz parafii, ks. Jarosław Jaszczuk wraz z całą społecznością parafialną serdecznie dziękuje wszystkim, którzy okazali swoje wsparcie w realizacji tego projektu. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż ks. Jarosława Jaszczuka (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

 

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej