Logo
piątek, 20 lipca 2018
św. mnicha Tomasza
Znajdujesz się na: Strona główna
Arcybiskup Jakub z wizytą w Estonii

Arcybiskup Jakub z wizytą w Estonii

W dniach 16 – 17 czerwca, na zaproszenie JE Najprzewielebniejszego Metropolity Talina i całej Estonii Eugeniusza, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub przebywał w stolicy Estonii Talinie. Arcybiskupowi towarzyszył ks. prot. Adam Sawicki oraz protodiakon Wiaczesław Perek.Delegacja polskiej Cerkwi uczestniczyła w uroczystej intronizacji nowego zwierzchnika Autonomicznej Cerkwi Estonii w jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego. Intronizacja odbyła się 17 czerwca w talińskiej Katedrze św. Aleksandra Newskiego, znajdującej się tuż obok estońskiego parlamentu. Metropolita Eugeniusz zastąpił zmarłego w kwietniu tego roku Metropolitę Korneliusza, który przewodził estońskiej Cerkwi przez ostatnie 28 lat. Wyboru nowego metropolity dokonał lokalny Sobór Estońskiej Cerkwi złożony z duchownych oraz świeckich. Estońska Cerkiew Prawosławna otrzymała autonomię od Patriarchatu Moskiewskiego tuż po I Wojnie Światowej. Obecnie na terenie Estonii funkcjonują dwie diecezje: talińska oraz narwska, w których posługę niesie trzech biskupów oraz ok. 60 kapłanów. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Konferencja katechetyczna podsumowująca rok szkolny 2017/18

Konferencja katechetyczna podsumowująca rok szkolny 2017/18

13 czerwca, JE Najprzewielebniejszy JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej odprawił w Katedrze św. Mikołaja nabożeństwo dziękczynne – molebien. Nabożeństwo odprawione zostanie z okazji kończącego się roku szkolnego. W świątyni obecni byli: JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, nauczyciele oraz katecheci. Po molebnie w Centrum Kultury Prawosławnej odbyło się spotkanie Arcybiskupa Jakuba z katechetami podsumowujące mijający rok szkolny.  protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Poświęcenie kamienia węgielnego pod kaplicę św. Tomasza w Wasilkowie

Poświęcenie kamienia węgielnego pod kaplicę św. Tomasza w Wasilkowie

10 czerwca w II Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budująca się kaplicę cmentarną św. ap. Tomasza w Wasilkowie. W nabożeństwie na wasilkowskim cmentarzu prawosławnym uczestniczyli duchowni dekanatu białostockiego na czele z proboszczem parafii św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie ks. mitratem Anatolem Hajduczenią. Wśród zaproszonych gości byli m.in. burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski, starosta powiatu białostockiego Antoni Pełkowski oraz architekt świątyni Michał Bałasz. Arcybiskup Jakub dziękując władzom samorządowym za finansowe wsparcie przy budowie kaplicy, życzył wszystkim parafianom szybkiego i pomyślnego zakończenia budowy.   protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Białostockiej Ikony Matki Bożej

Białostockiej Ikony Matki Bożej

7 czerwca w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku odbyły się uroczystości poświęcone Białostockiej Ikonie Bogurodzicy. Świątecznemu Całonocnemu czuwaniu w przeddzień święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Natomiast w dniu święta Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej oraz licznie zgromadzenie duchowieństwo miasta Białegostoku. Po Liturgii miała miejsce uroczysta procesja z ikoną wokół białostockiej Katedry. Po zakończonej Liturgii Władyka Andrzej w swym słowie podkreślił, że Bogurodzica wychwalana w Jej cudotwórczej Ikonie Białostockiej jest Orędowniczką wszystkich mieszkańców Białegostoku. Matka Boża bowiem, zgodnie z nauka Cerkwi jest Matką całego stworzenia. Jak zaznaczył Hierarcha dawniej, kiedy prawosławnym odebrano monaster w Supraślu wraz z Cudowną Ikoną Supraskiej Hodegetrii, tłumy pątników przybywały do Białegostoku aby pokłonić się Bogurodzicy w jej Białostockiej Ikonie. Dziś również mimo powszedniego dnia białostocka Katedra wypełniła się po brzegi wiernymi. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj) historia Białostockiej Ikony Bogurodzicy (kliknij tutaj)

Jubileusz 70-lecia parafii Przemienienia Pańskiego w Mrągowie

Jubileusz 70-lecia parafii Przemienienia Pańskiego w Mrągowie

3 czerwca w niedzielę Wszystkich Świętych i Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej w parafii Przemienienia Pańskiego w Mrągowie odbyły się uroczystości 70-lecia jej istnienia. Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej w asyście dziekana olsztyńskiego ks. prot. Jarosława Jaszczuka oraz przybyłego duchowieństwa z dekanatu olsztyńskiego. Na uroczystościach obecni byli Julian Osiecki - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Antoni Karaś - starosta powiatu mrągowskiego, Magdalena Lewkowicz - wicestarosta powiatu mrągowskiego, Otolia Siemieniec - burmistrz miasta Mrągowo, ks. Wiesław Świdziński - dziekan dekanatu mrągowskiego Kościoła katolickiego. Na uroczystości przybyli również pielgrzymi z Białegostoku z bractwa św. Mikołaja oraz wierni z parafii dekanatu olsztyńskiego. Z homilią do wiernych zwrócił się Władyka Andrzej wyjaśniając w niej sens świętości i podkreślając ważność wyznawania wiary, które jest nieodłącznym elementem drogi do zbawienia. Podczas nabożeństwa wznoszone były modlitwy dziękczynne w związku z 200-leciem powiatu mrągowskiego oraz 670-leciem miasta Mrągowo. Uroczystości swoim śpiewem uświetnił kwartet muzyki cerkiewnej Ikos pod dyrygenturą Michała Hajduczeni. Po uroczystej Liturgii odbyła się uroczysta procesja z ikoną św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich z cząstka relikwii św. Sergiusza (Zaharczuka). Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście przekazując pozdrowienia w związku z jubileuszem. Starosta mrągowski odznaczył z okazji 20-lecia chirotonii biskupiej Arcybiskupa Jakuba, statuetką łabędzia - przyjaciela powiatu mrągowskiego. Burmistrz miasta Mrągowo wręczyła parafii odznaczenie - statuetkę Niezapominajkę podkreślając wkład jaki wnosi parafia do wielokulturowej i wielowyznaniowej społeczności miasta. Wydarzeniem kończącym jubileusz parafii był koncert kwartetu Ikos w sali widowiskowej CKiT w Mrągowie. ks. Jarosław Kupryjaniuk Fotoreportaż Piotra Dudy (kliknij tutaj)

Chrystus Zmartwychwstał - Zaprawdę Zmartwychwstał !

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej