Logo
czwartek, 23 maja 2019
św. Apostoła Szymona Zeloty
Znajdujesz się na: Strona główna
Ku czci św. Mikołaja w Białymstoku

Ku czci św. Mikołaja w Białymstoku

22 maja w dniu święta Przeniesienia Relikwii św. Mikołaj Cudotwórcy z Miry Licejskiej do Bari, JE Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w katedralnej cerkwi poświęconej św. Arcybiskupowi Mikołajowi. Dzień wcześniej Arcybiskup Jakub przewodniczył nabożeństwu Całonocnego czuwania. W świątecznych uroczystościach uczestniczyli także Ich Ekscelencje Najprzewielebniejsi Biskupi: Łódzki i Poznański Atanazy oraz Supraski Andrzej. W okolicznościowej homilii podczas Liturgii Biskup Atanazy powiedział m.in. że w dzisiejszych czasach o wielu świętych myśli się jako o mitycznych postaciach, lecz w rzeczywistości oni byli tacy sami, jak i my. Św. Mikołaj tak jak każdy z nas niósł trud życia, cierpiał i przeżywał trudne chwile. Zdaniem Hierarchy ta realność świętych przybliża nas przez nich do Boga. Jednocześnie Biskup Atanazy podkreślił, że pamiętając o świętych nie wystarczy jedynie się do nich modlić, ale także naśladować ich życiową drogę. Święty Mikołaj po śmierci swoich bogatych rodziców rozdał cały swój spadek ubogim. Zrobił to nie dla sławy, ale z miłości do drugiego człowieka, naśladując tym samym miłość Boga do człowieka. Postąpił tak jak nie odważyłoby się zrobić dziś wielu. Po zakończonej świątecznej Boskiej Liturgii odbyła się wokół białostockiej Katedry uroczysta procesja z ikoną św. Mikołaja. Podczas procesji Biskup Atanazy dokonał poświęcenia kilkumetrowego krzyża stojącego za ołtarzową częścią Katedry. Nowy krzyż stanął w miejsce krzyża ustawionego w 1988 r. z okazji 1000 – lecia chrztu Rusi. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Jarosława Charkiewicza (kliknij tutaj)

św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w supraskim monasterze

św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w supraskim monasterze

21 maja w dniu święta św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, JE Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w monasterskiej cerkwi ku czci Apostoła Jana w Męskim Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu. W nabożeństwie uczestniczył również JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Podczas małego wejścia Arcybiskup Jakub za zasługi dla Cerkwi podniósł do godności prododiakona, diakona Piotra Pietrowskiego, nadetatowego diakona przyklasztornej parafii.  W słowie skierowanym do zebranych w świątyni Arcybiskup Jakub powiedział m.in.: iż Ewangelia napisana przez umiłowanego ucznia Chrystusa, jakim był Apostoł Jan jest inna od pozostałych trzech napisanych również przez Apostołów. Jej w niej wiele o miłości Boga do człowieka, nawet w opisach ostatnich chwil Zbawiciela na ziemi. Zdaniem Hierarchy liturgiczne wspominanie Ewangelisty to także przypomnienie Cerkwi, abyśmy pamiętali o codziennym czytaniu Ewangelii. Dzięki czemu nie tylko otrzymujemy odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania, ale także otrzymujemy Łaskę Bożą. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Arcybiskup Jakub z wizytą w Estonii

Arcybiskup Jakub z wizytą w Estonii

W dniach 17 – 19 maja, na zaproszenie JE Najprzewielebniejszego Eugeniusza, Metropolity Tallińskiego i całej Estonii, z wizytą w Estonii przebywał JE Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański. Hierarsze towarzyszył referent Kancelarii Arcybiskupiej Andrzej Kaczan. Głównym punktem wizyty Arcybiskupa Jakuba w Estonii był świąteczna Boska Liturgia sprawowana w tallińskiej Katedrze w dniu 19 maja, której przewodniczył zwierzchnik autonomicznej Cerkwi Estonii Patriarchatu Moskiewskiego Metropolita Eugeniusz. Dzień wcześniej Władyka Jakub uczestniczył w nabożeństwie Całonocnego czuwania w cerkwi Ikony Bogurodzicy "Skoroposłusznica" w Tallinie. W nabożeństwach uczestniczyli Hierarchowie z Ukrainy, Cypru, Bułgarii, Serbii, Łotwy oraz Rosji. Podczas niedzielnej Liturgii wznoszone były dziękczynne modlitwy z okazji 25 – lecia święceń biskupich zwierzchnika estońskiej Cerkwi. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż za church.ua (kliknij tutaj)

Święto Straży Granicznej

Święto Straży Granicznej

20 maja, JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej odprawił w białostockiej Katedrze św. Mikołaja nabożeństwo dziękczynne w intencji Straży Granicznej. W nabożeństwie uczestniczyli kapelni służb mundurowych na czele z kapelanem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ks. Piotrem Nestorukiem. Ponadto w świątyni obecni był zastępca komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z kadrą kierowniczą oraz prawosławni funkcjonariusze SG wraz z rodzinami. protodiakon Wiaczesław Perek

Święto patrona Katedry w Gdańsku

Święto patrona Katedry w Gdańsku

W dniach 11-12 maja, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, przebywał z wizytą w parafii kontrkatedralnej w Gdańsku. Głównym punktem wizyty była świąteczna Boska Liturgii w dniu 12 maja z okazji święta parafialnego ku czci św. Mikołaja Cudotwórcy, które w tej parafii przenoszone jest na najbliższą niedzielę od dnia 9 maja wg. Nowego stylu.W nabożeństwie uczestniczyli duchowni dekanatu gdańskiego na czele z dziekanem ks. prot. Dariuszem Jóźwikiem oraz przybyłym z Topilca ks. Jarosławem Jóźwikiem. Podczas "małego wejścia" Arcybiskup Jakub nagrodził za zasługi dla Cerkwi ks. prot. Jarosława Jóźwika prawem noszenia krzyża z ozdobami, zaś ks. Radiona Kondraciuka z Ornety podniósł do godności protoijereja.  Na zaproszenie Parafii w uroczystościach uczestniczył Piotr  Grzelak Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.Podczas nabożeństwa śpiewały trzy chóry: parafialny pod dyrygenturą Anastazji Synkoviec, dziecięcy oraz śpiewający podczas Boskiej Liturgii w j. polskim.Na zakończenie uroczystości Arcybiskup pozdrowił wszystkich zebranych w gdańskiej świątyni. Wyraził również radość z faktu, iż w cerkwi było dużo dzieci i młodzieży oraz wielu nowych parafian. protodiakon Wiaczesław Perek

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej