Święcenia kapłańskie diakona Gabriela Masalskiego

2 stycznia w XXVIII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, Niedzielę św. Ojców, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Podczas Liturgii Arcybiskup udzielił święceń kapłańskich diakonowi Gabrielowi Masalskiemu, nadetatowemu diakonowi parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Czytaj dalej