Logo
niedziela, 5 lipca 2020
św. męcz. Euzebiusza Biskupa Samostatskiego
Znajdujesz się na: Strona główna
Ruch służbowy w diecezji białostocko - gdańskiej

Ruch służbowy w diecezji białostocko - gdańskiej

- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 42/O/P/2020 zwolnił, z powodów zdrowotnych, z dniem 31 lipca 2020 roku, ks. mitrata Sławomira Tofiluka, ze stanowiska proboszcza Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Juszkowym Grodzie i przeniósł go w stan spoczynku.     - JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 43/P/2020 zwolnił z dniem 31 lipca 2020 ks. prot. Władysława Masajłę ze stanowiska wikariusza Parafii Prawosławnej św. wielkiego męcz. Jerzego w Białymstoku. -  JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 44/O/P/2020 zwolnił z dniem 31 lipca 2020 r. ks. Sylwestra Klebusa na stanowiska wikariusza Parafii Prawosławnej Św. Ducha w Białymstoku. - JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 45/O/P/2020 zwolnił z dniem 31 lipca 2020 roku, ks. prot. Justyna Jaroszuka ze stanowiska wikariusza w Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. - JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 46/O/P/2020 zwolnił z dniem 31 lipca 2020 roku ks. prot. Piotra Charytoniuka, ze stanowiska proboszcza Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Krynkach. - JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 47/O/P/2020 mianował z dniem 01 sierpnia 2020 roku ks. prot. Justyna Jaroszuka proboszczem Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Krynkach. - JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 48/O/P/2020 mianował z dniem 01 sierpnia 2020 roku, ks. Sylwestra Klebusa, proboszczem Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Juszkowym Grodzie. - JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 49/O/P/2020 mianował z dniem 01 sierpnia 2020 roku, ks. prot. Piotra Charytoniuka, wikariuszem Parafii Prawosławnej św. wielkiego męcz. Jerzego w Białymstoku. - JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 50/O/P/2020 mianował z dniem 01 sierpnia 2020 roku ks. prot. Władysława Masajłę wikariuszem Parafii Prawosławnej Św. Ducha w Białymstoku. - JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 51/O/P/2020 mianował z dniem 01 sierpnia 2020 roku, ks. Łukasza Ławreszuka wikariuszem w Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. - JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 52/O/P/2020 ustanowił ks. mitrata Anatola Ławreszuka rezydentem w Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Modlitewne zakończenie roku szkolnego 2019/20 w białostockiej Katedrze

Modlitewne zakończenie roku szkolnego 2019/20 w białostockiej Katedrze

22  czerwca, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Jakub Białostocki i Gdański odprawił w Katedrze św. Mikołaja nabożeństwo dziękczynne – molebien. Nabożeństwo sprawowane było z okazji kończącego się roku szkolnego 2019/20. Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup Jakub podziękował zebranych w świątyni katechetom za wysiłek nauki wiary, szczególnie w ostatnim czasie kiedy praca w szkołach odbywała się w formie zdalnego nauczania. protodiakon Wiaczesław Perek foto. lektor Dariusz Sulima  

 Prezydent RP Andrzej Duda odwiedził monaster w Supraślu

Prezydent RP Andrzej Duda odwiedził monaster w Supraślu

Prezydent Andrzej Duda, jako pierwsza w historii głowa państwa polskiego, odwiedził Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa w Supraślu. Prezydent złożył wieniec na grobie Generała Brygady, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego Arcybiskupa Mirona, który zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Prezydenta w Supraślu witał JE Najprzewielebniejszy Jakub, Abp Białostocki i Gdański oraz JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej wraz z braćmi supraskiego klasztoru. Głównym punktem wizyty w Supraślu, podczas której prezydentowi towarzyszył również Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, była modlitwa i złożenie kwiatów na grobie śp. arcybiskupa Mirona, zwierzchnika prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego. Arcybiskup pochowany jest w krypcie cerkwi w klasztorze w Supraślu.   Izabela Smaczna-Jórczykowska Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego fotoreportaż (kliknij tutaj)

Białostockiej Ikony Matki Bożej

Białostockiej Ikony Matki Bożej

W dniach 26 – 27 czerwca odbyły się w białostockiej Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy uroczystości ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy w czczonej w Jej Białostockiej Ikonie. Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Tego samego dnia wieczorem sprawowane było nabożeństwo dziękczynne połączone ze śpiewanym akatystem ku czci Bogurodzicy. Natomiast dzień wcześniej wieczorem, nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. Po zakończonej Liturgii, odbyła się uroczysta procesja z Białostocką Ikoną Bogurodzicy wokół Katedry, podczas której wznoszone były modlitwy z prośbą o wstawiennictwo Matki Bożej za wszystkich mieszkańców Białegostoku. Biskup Andrzej, w słowie skierowanych do wiernych zauważył, że Bogurodzica jest Matką wszystkich ludzi na świecie, różnią się jedynie jej wyobrażenia i sposób oddawania czci. Jak dodał Hierarcha, Białostocka Ikona Bogurodzicy w sposób duchowy łączy supraski monaster z białostocką Katedrą, bowiem jest kopią zaginionej w czasie bieżeństwa Supraskiej Hodegetrii. Na zakończenie Hierarcha pozdrowił duchownych oraz wiernych przybyłych na nabożeństwo z różnych białostockich parafii. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Pawła Nasuty (kliknij tutaj) historia Białostockiej Ikony Bogurodzicy

Niedziela Wszystkich Świętych w Białymstoku

Niedziela Wszystkich Świętych w Białymstoku

14 czerwca w I Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, zwaną Niedzielą Wszystkich Świętych, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku. Arcybiskup Jakub w okolicznościowym kazaniu powiedział m.in.: że zebraliśmy się tu wszyscy by czcić świętych. Cerkiew, aby podkreślić świętość człowieka, stan w którym człowiek upodobnia się do Boga, ustanowiła święto Wszystkich Świętych tydzień po święcie Zesłania Świętego Ducha na Apostołów. W ten sposób Cerkiew pokazuje nam, że święci to skutek działania Świętego Ducha, bo upodabniać się do Boga możemy jedynie za sprawą Świętego Ducha. Dzięki działaniu Świętego Ducha całe zastępy ludzi osiągnęło stan świętości co jest równoznaczne ze zbawieniem. Ten jest świętem, kto realizuje swoje zbawienie, podążając za Ewangelią. Kontynuując Hierarcha powiedział, że dziś Cerkiew przypomina nam także o tym, że świętymi nie są tylko ci którzy są zapisani w cerkiewnym kalendarzu. Liczba świętych nie ogranicza się tylko do tych których znamy imiona i którzy zapisani są w spisach świętych. Świętych jest o wiele więcej. Bardzo często niewłaściwie wyobrażamy sobie świętość myśląc, że świętość to taka ekskluzywna przynależność dla niewielu osób, że święci ludzie zostali wyróżnieni przez Boga i mogą tego zaszczytu dostąpić tylko nieliczni. Zdaniem Arcypasterza jest to niewłaściwe pojmowanie świętości. Bo każdy kto dąży do zbawienia i przestrzega ewangelicznych przykazań osiąga już pewien stan świętości. Jak podkreślił Arcybiskup doskonale Świętym jest tylko Bóg, a my możemy jedynie dążyć do upodobnienia się do Boga. Jest to cel życia każdego człowieka, bowiem zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo do Boga. Niestety grzech sprawia, że oddalamy się do Boga i tracimy do niego podobieństwo. Życie z modlitwą, uczestnictwo w sakramentach jest naszych codziennym zbliżaniem się do Boga. Atrybutem świętości nie muszą być cuda czy św. relikwie. Każdy kto realizował  w swoim życiu ideały Ewangelii upodobniał się do Boga stając się świętym. Podsumowując, Arcybiskup przytoczył słowa św. Symeona Nowego Teologa, który powiedział, że wyżej stoi ten kto widzi mnóstwo swoich grzechów niż ten kto wskrzesza umarłych. Po zakończonym nabożeństwie odbyła się uroczysta procesja wokół świątyni, podczas której wznoszone były modlitwy za spoczywających na cmentarzu hierarchów, kapłanów oraz wiernych Cerkwi prawosławnej. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Marcina Surynowicza (kliknij tutaj)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej