Logo
czwartek, 19 kwietnia 2018
św. Metodego abpa Moraw
Znajdujesz się na: Strona główna
Arcybiskup Jakub poświęcił Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii działający w Białostockim Centrum Onkologii

Arcybiskup Jakub poświęcił Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii działający w Białostockim Centrum Onkologii

17 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub poświęcił Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii działający w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. Rzymsko – katolicki metropolita białostocki abp. Tadeusz Wojda p.o. Prezesa NFZ Andrzej Jacyna, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego oraz dyrekcja BCO. Dyrektor szpitala Magdalena Joanna Borkowska, dziękując przybyłym na otwarcie gościom, podkreśliła, iż rozbudowa szpitala jest sukcesem wszystkich mieszkańców podlasia.  protodiakon Wiaczesław Perek foto za: www.onkologia.bialystok.pl  

Paschalne uroczystości w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

Paschalne uroczystości w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

15 kwietnia w drugą Niedzielę po święcie Paschy zwaną Antypaschą, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Podczas nabożeństwa Arcybiskup Jakub nagrodził paschalnymi nagrodami duchownych diecezji białostocko – gdańskiej: ks. Adama Jakuca prawem noszenia złotego krzyża, ks. Mateusza Kiczko filetową skufiją, a diakona Piotra Makala prawem noszenia podwójnego orarionu. Na zakończenie uroczystości Arcybiskup powiedział m.in.: Cerkiew w drugą niedzielę po święcie Paschy, przedkłada nam Ewangeliczną opowieść o Apostole Tomaszu, który zobaczył zmartwychwstałego Chrystusa dopiero ósmego dnia po tam jak zobaczyli go pozostali apostołowie. Mówił wtedy, że nie uwierzy w słowa swoich braci apostołów, dopóki nie zobaczy Jego ran na rękach i nogach. Wydarzenie to zostało opisane w Ewangelii nie tylko z myślą o nas, aby nas przekonać, iż Zbawiciel zmartwychwstał. Pokazało również jak ważne było dla apostołów, bowiem oni także potrzebowali znaków i pewności, że Chrystus rzeczywiście powstał z martwych. Władyka podkreślił, iż każdy z nas w swoim życiu doświadcza spotkania ze Zmartwychwstałem Chrystusem podczas Eucharystii oraz modlitwy. protodiakon Wiaczesław Perek  

35 - lecie młodzieżowego chóru Katedry św. Mikołaja

35 - lecie młodzieżowego chóru Katedry św. Mikołaja

13 kwietnia w Paschalny Piątek w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, odbył się koncert jubileuszowy z okazji 35 – lecia istnienia młodzieżowego chóru Katedry. Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem dziękczynnym – molebnem sprawowanym przez JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. W świątyni obecni był marszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno, radny sejmiku Województwa Podlaskiego Walenty Korycki oraz zastępca Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Edyta Jurkiewicz. Młodzieżowy chór Katedry św. Mikołaja w Białymstoku powstał z błogosławieństwa ówczesnego Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy w 1982 r. Jego pierwszym dyrygentem i założycielem był protodiakon Bazyli Dubec. W latach 1988 – 2007 z zespołem pracował protodiakon Aleksander Łysynkiewicz. Obecnie dyrygentką chóru jest Joanna Jurczuk. Chór tworzą uczniowie szkół średnich, studenci oraz młodzież pracująca. Głównym celem chóru jest śpiew podczas nabożeństw. Jednakże chór często występował poza murami świątyni biorąc udział w: Prawosławnych Wieczorach Kolęd w Operze i Filharmonii Białostockiej, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, którego chór jest wielokrotnym laureatem w kategorii chórów parafialnych miejskich, Białostockich Dniach Muzyki Cerkiewnej, a także w Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu. Chór kilkakrotnie dokonywał nagrań dla Telewizji Białystok oraz Radio Białystok. Ponadto występował w wielu miastach Polski jak: Warszawa, Rzeszów, Łódź, Lublin, Toruń, Tarnogród, Chełm, Biłgoraj czy Bielsk Podlaski, ale także za granicami kraju jak np. w Finlandii, Grecji i na Białorusi. Jubileuszowy koncert chóru młodzieżowego zarejestrowany został przez diecezjalne radio Orthodoxia. Jubileusz chóru odbył się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędowi Miasta Białystok, firmie Kan oraz prywatnym darczyńcom. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Świąteczne nabożeństwa trzeciego dnia święta Paschy

Świąteczne nabożeństwa trzeciego dnia święta Paschy

10 kwietnia, trzeciego dnia święta Paschy JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub przebywał na zaproszenie JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Bielskiego Grzegorza w Bielsku Podlaskkim w diecezji warszawsko – bielskiej. Hierarchowie przewodnoiczyli Boskiej Liturgii w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim. Podczas Boskiej Liturgii z arcypasterskim słowem do wiernych zwrócił się Arcybiskup Jakub, który podkreślił znaczenie i ważność misterium Eucharystii. Hierarcha mówił, że zmartwychwstały Chrystus przychodzi do nas bardzo często, ofiarowując siebie w świętej Eucharystii. Natomiast każdy człowiek powinien zwrócić się w kierunku zmartwychwstałego Pana i przyjąć zaproszenie na Mistyczną Wieczerzę przez uczestnictwo w świętej Liturgii i świętej Eucharystii. Na zakończenie Liturgii odbyła się procesja wokół cerkwi, podczas której obaj arcybiskupi pozdrawiali wiernych radosnym paschalnym pozdrowieniem Christos Woskresie. Arcybiskup Grzegorz podziękował Arcybiskupowi Jakubowi, duchowieństwu, władzom miasta oraz wszystkim zebranym za uczestnictwo w świątecznej Liturgii. Hierarcha zaakcentował wielką radość wynikającą z faktu łączącej wszystkich tajemnicy Paschy, potęgowanej przez język cerkiewnosłowiański, który mówi, iż w takim momencie „żyźń żytielstwujet” – życie świeci swą pełnią. Ta radość staje się jeszcze bardziej podniosłą, kiedy uświadomimy sobie realność pustego grobu, a zmartwychwstanie Twoje Chryste Zbawco, aniołowie śpiewają na niebiosach, i nam na ziemi dozwól, czystym sercem śpiewać Tobie. Również tego dnia, JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej sprawował Boską Liturgię w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku.  ks. Adam Dzienisiuk, protodiakon Wiaczesław Perek  fotoreportaż Ireny Łozowik (kliknij tutaj)

Drugi dzień święta Pascha, jubileusz abp. Abla

Drugi dzień święta Pascha, jubileusz abp. Abla

8 kwietnia, drugiego dnia Święta Paschy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub przebywał na zaproszenie JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla w Lublinie. Władyce Jakubowi towarzyszył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Hierarchowie naszej diecezji uczestniczyli w jubileuszu Arcybiskupa Abla, które poprzedniego dnia obchodził swoje 60 – te urodziny. Głównym punktem jubileuszowych uroczystości była Boska Liturgia w lubelskiej Katedrze Przemienienia Pańskiego, której przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa w asyście całego episkopatu Cerkwi w Polsce. Arcybiskup Abel urodził się 8 kwietnia 1958 r. w Narwi. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie Po ukończeniu I roku nauki, razem z alumnem II roku Mirosławem Chodakowskim (śp. Arcybiskupem Mironem) udał się do monasteru św. Onufrego w Jabłecznej, deklarując zamiar wstąpienia do wspólnoty jako nowicjusz. Po zdaniu egzaminu maturalnego mianowany został psalmistą parafii w Łosince. W 1977 r. na własną prośbę został zwolniony z tej funkcji i rozpoczął naukę w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej. Arcybiskup Abel w 1980 r. ukończył Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej. Jest również absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 1979 r. złożył wieczyste śluby mnisze w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. 15 lutego 1979 r. przyjął święcenia diakońskie z rąk metropolity warszawskiego i całej Polski Bazylego, a następnie święcenia kapłańskie, których udzielił mu biskup lubelski Szymon W latach 1981–1983 był proboszczem prawsławnej parafii w Komańczy, posługiwał również w Polanach i Zyndranowej gdzie z jego inicjatywy wzniesiono nową cerkiew. W latach 1983–1984 współorganizował parafię w Przemyślu. Od 1984 był proboszczem parafii w Monachium, obsługując również cerkwie w Stuttgarcie, Ingolstadt, Augsburgu, Ratyzbonie, Landshut i Ludwigsburgu W 1987 r. został przełożonym monasteru w Jabłecznej. 7 stycznia 1989 r. otrzymał godność archimandryty. Jako przełożony klasztoru kontynuował remont jego zabudowań, rozpoczęty przez poprzedników, archimandrytów Sawę (Hrycuniaka) i Nikona (Potapczuka) 25 marca 1989 przyjął chirotonię biskupią i objął  nowo utworzoną diecezję lubelsko-chełmskiej. 15 lutego 1999 r. w soborze św. Mikołaja w Białymstoku został odznaczony Orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny I stopnia. W 2001 r. otrzymał godność arcybiskupa. Jako biskup diecezji lubelsko-chełmskiej doprowadził do podwojenia liczby czynnych na jej terytorium cerkwi oraz do założenia trzech nowych monasterów: żeńskiego w Turkowicach i w Holi oraz męskiego w Kostomłotach Reprezentował Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w czasie oficjalnych wizyt i konferencji zagranicznych: na VIII Międzynarodowym Rosyjskim Soborze (2004), na uroczystościach kanonizacji metropolity Piotra (Mohyły) (2002), na intronizacji patriarchy serbskiego Ireneusza (2010). W 2016 został członkiem delegacji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na Święty i Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego Władyka Abel odznaczony został także odznaczeniami państwowymi, wśród których najważniejsze to Złoty Krzyż Zasługi w 2003 r.  oraz Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w 2007 r.  protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Radiona Siebiesiuka (kliknij tutaj)

Chrystus Zmartwychwstał - Zaprawdę Zmartwychwstał !

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej