Logo
czwartek, 24 kwietnia 2014
Świąteczny czwartek, św. męcz. Antypy Biskupa Pergamońskiego
Znajdujesz się na: Strona główna
Drugi dzień święta Paschy

Drugi dzień święta Paschy

21 kwietnia, drugiego dnia święta Paschy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub doprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku. w nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz. Po zakończonej Liturgii Władyka Jakub za zasługi dla Cerkwi odznaczył orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego, Sergiusza Borowika i Klarę Gutowiec. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż

Zmartwychwstanie Pańskie PASCHA (foto + video)

Zmartwychwstanie Pańskie PASCHA (foto + video)

W pierwszy dzień chwalebnego i życiodajnego święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Paschalnej Jutrzni oraz Boskiej Liturgii w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Nocne nabożeństwo miało szczególny charakter bowiem po raz piąty, prosto z Jerozolimskiej Bazyliki Grobu Pańskiego, przybył do białostockiej Katedry Święty Ogień.  Podczas wieczornego paschalnego nabożeństwa w Katedrze, Arcybiskup Jakub za zasługi dla Cerkwi odznaczył prawem noszenia mitry: ks. prot. Anatola Hajduczenię proboszcza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie i ks. prot. Anatola Konacha proboszcza parafii pw. Hagia Sophia w Białymstoku. Uroczysta wieczernia transmitowana była przez Radio Białystok oraz diecezjalne Radio "Orthodoxia".   diakon Wiaczesław Perek  foto. Rafał Jurowiec

Wielka Sobota

Wielka Sobota

Wielka Sobota w kalendarzu liturgicznym Kościoła prawosławnego zajmuje szczególne miejsce, bowiem jest to jedyna sobota w roku kiedy obowiązuje post. Jednakże mimo postu prawosławne świątynie zmieniają swój wystrój na biały, melodie nabożeństw przechodzą ze tonu smutnego na zdecydowanie bardziej świąteczny. Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Władyka Jakub po nabożeństwie poświęcił przyniesione przez wiernych wielkanocne pokarmy.

Wielki Piątek (video)

Wielki Piątek (video)

W Wielki Piątek Kościół prawosławny wspomina zbawcze i budzące bojaźń męki Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. W Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku uroczystej wielkiej wieczerni oraz jutrzni Wielkiej Soboty przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub fotoreportaż

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Kościół prawosławny czci w Wielki Czwartek cztery wydarzenia które miały miejsce tuż przed krzyżową śmiercią Zbawiciela. Chrystus na znak pokory obmywa swoim uczniom nogi, następnie spożywa z nimi wieczerzę, która staje się zaczątkiem Eucharystii. Tego samego wieczoru Chrystus modli się arcykapłańska modlitwą do swego Ojca, oraz następuje zdrada jednego z uczniów – Judasza. W Wielki Czwartek Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku odprawił JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Podczas nabożeństwa przygotowane zostały Święte Dary dla chorych na cały rok. Wieczorem Władyka Jakub przewodniczył Jutrzni Wielkiego Piątku podczas której, czytane było 12 Ewangelii Męki Chrystusa.   diakon Wiaczesław Perek   fotoreportaż

.

Christos woskresie !!!  Woistinu woskresie !!!

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej