Logo
poniedziałek, 20 października 2014
św. męcz. Sergiusza i Bakchusa
Znajdujesz się na: Strona główna
Święto Opieki Matki na białostockim osiedlu Nowe Miasto

Święto Opieki Matki na białostockim osiedlu Nowe Miasto

14 października w dniu święta Opieki Matki Bożej, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgie w cerkwi pw. św. Jerzego w Białymstoku. Nabożeństwo sprawowane było w dolnej świątyni która poświęcona jest Opiece Matki Bożej. Liturgię swoim śpiewem uświętniły trzy chóry: parafialny Anny Cyrkun, młodzieżowy lektora Michała Warszyckiego oraz dziecięcy pod dyrekcją lektora Romana Sacharczuka. Po zakończonym nabożeństwie Władyka Jakub pozdrowił proboszcza parafii ks. mitrata Grzegorza Misijuka oraz wszystkich wiernych z radosnym świętem Opieki Bogurodzicy. Szczególne pozdrowienia Arcybiskup wystosował do obchodzących tego dnia imieniny: wikariusza parafii pw. św. Jerzego, ks. dr Romana Płońskiego oraz lektora Romana Sacharczuka. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)  

Wizytacja kanoniczna Arcybiskupa Jakuba w parafii pw. św. ap. Jana Teologa w Białymstoku

Wizytacja kanoniczna Arcybiskupa Jakuba w parafii pw. św. ap. Jana Teologa w Białymstoku

10 października JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub wizytował parafię pw. św. ap. Jana Teologa w Białymstoku. Władyka zapoznał się z przebiegiem prac budowlanych plebanii na białostockim osiedlu TBS przy ul. Kałłątaja. W chwili obecnej dom parafialny jest przykryty dachem, wstawione są wszystkie okna i drzwi. Trwają także prace ikonopisców nad wystrojem wnętrza kaplicy domowej pw. św. Mikołaja Serbskiego (Velimirovicza) diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Arcybiskup Jakub poświęcił kamień węgielny pod nowy komisariat policji w Białymstoku

Arcybiskup Jakub poświęcił kamień węgielny pod nowy komisariat policji w Białymstoku

8 października JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego komisariatu policji w Białymstoku przy ul. Wrocławskiej na osiedlu Zielone Wzgórza. W uroczystości udział wzięli między innymi: Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Pierwszy Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji młodszy inspektor Adam Petelski, Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Andrzej Łapiński, Przewodniczący NSZZP województwa podlaskiego oraz przedstawiciele samorządów, służb mundurowych i lokalnych instytucji. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż za http://www.bialystok.policja.gov.pl

Nowa placówka Eleosu w Białymstoku

Nowa placówka Eleosu w Białymstoku

10 października JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub poświęcił nową świętlicę Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos przy ul. Pietkiewicza na białostockim osiedlu TBS. Nowa placówka Eleosu, której kierownikiem jest Ewa Krysztopowicz, prowadzić będzie działalność podobną do pozostałych tego typu miejsc w Białymstoku. Opiękę znajdą tutaj wszystkie dzieci, które będą chciały z ciekawy sposób spędzić czas po szkołą czy też będą potrzebowały pomocy w nauce. Podczas poświęcenia obecni byli m.in.: proboszcz parafii pw. św. ap. Jana Teologa w Białymstoku ks. prot. Marek Wawreniuk, prezez TBS Eugeniusz Zysk, dyrektor Eleosu Marek Masalski, radni Białegostoku, a także pracownicy i wolontariusze Eleosu.  diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Magdaleny Kołodko (kliknij tutaj)

25 - lecie parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

25 - lecie parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

5 października w dniu święta Ikony Bogurodzicy "Wszechkrólowej – Wsiecarycy", JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Nabożeństwo miało szczególny charakter bowiem w tym roku przypada 25 lat od powstania prawosławnej parafii na białostockim osiedlu Słoneczny Stok.  Z tej okazji Arcybiskup Jakub w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP odznaczył orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia: Eugeniusza Turko, Irenę Skorupską, Wierę Popławską oraz Eugeniusza Orzechowskiego. Ponadto Władyka Jakub za zasługi dla tamtejszej parafii odznaczył Piotra Sulimę oraz Antoniego Honczara orderami św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego, a matuszkę Joannę Romańczuk "Błogosławioną Gramotą". Natomiast Listami pochwalnymi odznaczeni zostali: Krystyna Siemiończyk, Helena Lewczuk, Wiera Charytoniuk, Raisa Sikorska, Eugenia Piotrowska i Lidia Turowska. Budowa pierwszej cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przy ul. H. Sienkiewicza rozpoczęła się w 1898 r. Stan surowy świątyni osiągnięty został w 1912 r. Działania wojenne przerwały dalsze prace wewnątrz cerkwi. Niestety władze odrodzonej II RP nie pozwoliły na dokończenie prac przy świątyni, doprowadzając w efekcie do jej ruiny. Decyzją wojewody białostockiego z 1938 r. przystąpiono do rozbiórki świątyni, a w ten sposób pozyskany materiał posłużył do budowy murów kościoła św. Rocha w Białymstoku. Piękno cerkwi pw. Zmartwychwstania, w której nie odprawiono ani jednego nabożeństwa, zachowało się jedynie na kilku starych fotografiach. Pamięć prawosławnych mieszkańców Białegostoku o Soborze Zmartwychwstania przetrwała do lat 80 – tych XX wieku. Staraniami ówczesnego JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy w 1989 r. erygowano nową białostocką parafię pw. Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Sikorskiego. Została ona wyodrębniona terytorialnie z parafii pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Białymstoku. Decyzją Arcybiskupa Sawy świętem parafialnym wybrano pierwszą niedzielę po święcie Paschy – Antypaschę. Już 22 kwietnia 1990 r. poświęcono kamień węgielny pod murowaną świątynię zaprojektowaną przez architektów Jana Kabaca i Jerzego Uścinowicza. Jednocześnie nabożeństwa odprawiane były w tymczasowej kaplicy. Dużym wydarzeniem w życiu parafii była wizyta Metropolity Sawy w czerwcu 1998 r. podczas której zwierzchnik Kościoła prawosławnego w Polsce poświęcił krzyż na główna kopułę cerkwi. Zwieńczeniem wszystkich prac związanych z budową świątyni było jej uroczyste wyświęcenie. 1 października 2006 r. obrzędu poświęcenia cerkwi dokonali JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel oraz JE Najprzewielebniejszy Biskup Białostocki i Gdański. Więcej informacji o życiu parafii na stronie http://www.woskresienska.euro-net.pl/   diakon Wiaczesław Perek  

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

 

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej