Logo
wtorek, 26 marca 2019
św. Nicefora patr. Konstantynopola
Znajdujesz się na: Strona główna
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Prawosławia

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Prawosławia

17 marca w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu – Niedzielę Prawosławia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił w Katedrze św. Mikołaja Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego. Bezpośrednio po Liturgii Władyka Jakub odprawił nabożeństwo dziękczynne – molebien Niedzieli Prawosławia. Podczas tego nabożeństwa wznoszone były modlitwy za wszystkich obrońców wiary w Chrystusa, za tych którzy umacniali ją poprzez siedem sobrów powszechnych jak i tych którzy umacniają ją w naszych czasach oraz za tych którzy zginęli "od chłodu, chorób, chłodu, przetrzymywania w więzieniachza za wiarę i prawdę."  Władyka Jakub wieczorem przewodniczył także wieczornemu nabożeństwu połączonemu z czytaniem Ewangelii wg. św. Mateusza opisującej wydarzenia Męki Chrystusa. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż z Boskiej Liturgii (kliknij tutaj) fotreportaż z Wielkiej wieczerni (kliknij tutaj) videoreportaż z 2013 r. (kliknij tutaj)

Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów w dniu pamięci św. Teodora Tyrona

Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów w dniu pamięci św. Teodora Tyrona

Pierwszy tydzień Wielkiego postu charakteryzuje się szczególnym układem nabożeństw. Przez pierwsze cztery dni sprawowane jest wieczorem nabożeństwo powieczerza połączone z czytaniem pokutnego kanonu św. Andrzeja z Krety, arcybiskupa Krety wybitnego kaznodziei ówczesnych czasów. Kanon w poetycki sposób ukazuje drogę człowieka od głębokiego upadku do świętości. Jako przykłady do naśladowania podaje on sprawiedliwych znanych z Pisma Świętego. Głównym zadaniem kanonu jest wprowadzenie wiernych w okres duchowych zmagań, jakim jest Święta Czterdziesiątnica. JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w poniedziałek uczestniczył w wieczornym nabożeństwie w białostockiej Katedrze św. Mikołaja, we wtorek w cerkwi św. Wlk Męczennika Pantelejmona w Zaściankach k/Białegostoku, we środę w Monasterze w Zwierkach, zaś we czwartek w Monasterze w Supraślu. Władyka Jakub uczestniczył także w porannych nabożeństwach w Katedrze, które składały się z godzin kanonicznych, izobrazitielnych oraz wieczerni. Ponadto Arcybiskup Jakub przewodniczył w Katedrze, Boskiej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów w środę oraz w piątek. W piątek pierwszego tygodnia postu, podczas Liturgii Władyka poświęcił przyniesione przez wiernych koliwo – gotowaną kaszę, pszenicę lub ryż przyprawiony rodzynkami, migdałami i orzechami. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Czytanie pokutnego kanonu św. Andrzeja z Krety

Czytanie pokutnego kanonu św. Andrzeja z Krety

11 marca, pierwszego dnia Wielkiego postu, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w nabożeństwie wielkiego powieczerza w białostockiej Katedrze pw. św. Mikołaja. Podczas nabożeństwa Władyka Jakub przeczytał pierwszą część pokutnego kanonu św. Andrzeja z Krety. Tego samego dnia rano Arcybiskup Jakub uczestniczył w nabożeństwie wielkopostnych godzin kanonicznych. Hymn pokuntny św. Andrzeja z Krety, wielkiego ascety żyjącego na przełomie VII i VIII w. ukazuje drogę człowieka od głębokiego upadku do świętości. W ponad 250 troparionach św. Andrzej nieustająco zachęca wiernych do duchowego przebudzenia i przemiany. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj) videoreportaż (kliknij tutaj)

Niedziela przebaczenia win - początek Wielkiego postu

Niedziela przebaczenia win - początek Wielkiego postu

10 marca w ostatnią niedzielę przed Wielkim postem, o wspomnieniu wygnania Adama z Raju, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Wieczorem, także w Katedrze, Władyka Jakub przewodniczył wieczornemu nabożeństwu oraz obrzędowi przebaczenia win. W nabożeństwie uczestniczył również JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Wieczormym nabożeństwem rozpoczął się liturgicznie Wielki post, w którego skład wchodzi: czterdziestodniowy post zwany św. Czterdziesiątnicą oraz Wielki Tydzień. Tegoroczne święto Zmartychwstania Pańskiego – Paschy przypada na 28 kwietnia. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż kliknij tutaj

Arcybiskup Jakub w Moskiewskiej Akademii Teologicznej

Arcybiskup Jakub w Moskiewskiej Akademii Teologicznej

W dniach 25 – 27 lutego JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przebywał z wizytą w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Ławrze św. Trójcy i św. Sergiusza w Siergiejew Posadzie. Podczas pobytu w Akademii Arcybiskup Jakub spotkał się z rektorem uczelni JE Najprzewielebniejszym Ambrożym Arcybiskupem Wierejskim.  Podczas spotkania Arcybiskup Ambroży opowiedział o świeżo zakończonej w murach Akademii konferencji pt." Przyczyny i wyzwania związane z kryzysem w międzyprawosławnych relacjach" Arcybiskup Jakub zaproszony został do międzynarodowego kolegium redakcyjnego naukowej magazynu «Богословский вестник»  wydawanej przez Akademię Teologiczną. za: https://mpda.ru/ protodiakon Wiaczesław Perek

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej