Logo
wtorek, 7 kwietnia 2020
Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy
Znajdujesz się na: Strona główna
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Aleksandra Szełomowa

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Aleksandra Szełomowa

31 marca w olsztyńskiej cerkwi Opieki Matki Bożej odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego w ostatnią niedzielę śp. ks. komandora dra Aleksandra Szełomowa. Nabożeństwu pogrzebowemu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w asyście duchowieństwa dekanatu olsztyńskiego, gdańskiego oraz białostockiego.  Arcybiskup Jakub wspominając śp. ks. Aleksandra powiedział m.in. że był on człowiekiem uczuciowym, serdecznym i lubiącym kontakt z innymi ludźmi. Zdaniem Arcybiskupa zmarły był także osobą niezwykle szczerą w swoich wypowiedziach, co było dowodem na jego oddanie Bogu i Cerkwi. Ponadto Hierarcha podkreślił jego pozytywną wieloletnią działalność jak proboszcza olsztyńskiej parafii i jednocześnie dziekana olsztyńskiego.  Po nabożeństwie w cerkwi w Olsztynie, ciało zmarłego kapłana przewiezione zostało do cerkwi św. Jana Klima w Warszawie. Tam sprawowana została panichida, której przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski. W świątyni obecny był również JE Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, duchowieństwo wolskiej parafii oraz kapłani Prawosławnego Ordynariatu WP. Po krótkim nabożeństwie w świątyni trumna z ciałem śp. ks. Aleksandra Szełomowa, niesiona na rękach duchownych, spoczęła w grobie położonym niedaleko od cerkwi.   protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż autora oraz Marty Łukszy (kliknij tutaj)

Zmarł ks. mitrat komandor dr Aleksander Szełomow

Zmarł ks. mitrat komandor dr Aleksander Szełomow

Dzisiejszej nocy po długiej i ciężkiej chorobie zmarł ks. mitrat komandor dr Aleksander Szłomow, rezydent parafii Opieki Matki Bożej w Olsztynie, jej były wieloletni proboszcz, były dziekan okręgu olsztyńskiego diecezji białostocko – gdańskiej oraz był dziekan Marynarki Wojennej RP Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Ksiądz mitrat komandor dr Aleksander Szełomow urodził w 1949 r. w Szczecinie. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie oraz Chrześcijańska Akademię Teologiczną. 26 maja 1971 roku otrzymał chirotonię diakońską, zaś 27 maja 1971 roku chirotonię kapłańską z rąk ówczesnego JE Najprzewielebniejszego Nikanora Biskupa Białostockiego i Gdańskiego. W latach 1971 – 1982 był proboszczem parafii w Wojnowie i Mrągowie. W tym czasie ks. Aleksander obsługiwał również parafię w Orzyszu. 12 lipca 1982 roku został mianowany proboszczem parafii Opieki Matki Bożej w Olsztynie. W latach 80-tych XX wieku, ks. Aleksander obsługiwał parafie w Lidzbarku Warmińskim, Górowie Iławeckim oraz Gdańsku. W latach 1995 – 2009 roku związany był z Prawosławnym Ordynariatem Wojska Polskiego, gdzie sprawował funkcję dziekana Marynarki Wojennej. Za pracę dla dobra Cerkwi był nagradzany m.in. mitrą w 1999 roku, orderem św. Sergiusza z Radoneża oraz Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia. W 2001 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, zaś w 2011 Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 18 grudnia 2012 r. ks. Aleksander Szełomow obronił pracę doktorską na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurkskiego pt. „Duszpasterstwo prawosławne w Marynarce Wojennej RP w latach 1995 – 2012”. 16 października 2017 r. decyzją JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, przeniesiony został na własną prośbę w stan spoczynku i mianowany został rezydentem olsztyńskiej parafii.  Uroczystości pogrzebowe zmarłego kapłana odbędą się w najbliższy wtorek 31 marca o godz. 10.00 w cerkwi Opieki Matki Bożej w Olsztynie. Nabożeństwu przewodniczyć będzie Arcybiskup Jakub. Ciało zmarłego kapłana pochowane zostanie na cmentarzu parafii św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli. protodiakon Wiaczesław Perek   Wieczna o Tobie pamięć ks. Aleksandrze!

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA DT. PANDEMII KORONOWIRUSA

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA DT. PANDEMII KORONOWIRUSA

Komunikat ze spotkania JE Najprzewielebniejzego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego z dziekanami: białostockim, gródeckim i sokólskim oraz proboszczami prawosławnych parafii miasta Białegostoku dot. pandemii koronowirusa. 1. Wszystkie nabożeństwa duchowni będą odprawiać zgodnie z wielkopostnym harmonogramem. 2. Z bólem serca powiadamia się wiernych o obowiązującym Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 roku, w którym zabrania się uczestnictwa wiernych na nabożeństwach powyżej 5-ciu osób (pod rygorem mandatu 5.000,- złotych). Rozporządzenie premiera obowiązuje do 11 kwietnia 2020 roku. 3. W trosce o łączność modlitewną z parafianami proboszczowie postarają się transmitować nabożeństwa z parafii on - line. 4. Informację dotyczącą transmisji proboszczowie umieszczą na internetowych stronach parafii i diecezji. 5. W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby osób uczestniczących w nabożeństwach, w celu umożliwienia przystąpienia do sakramentu Eucharystii większej ilości wiernych, Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów będzie sprawowana codziennie. 6. O ewentualnych zmianach, podyktowanych ww. rozporządzeniem, a także dotyczących życia i funkcjonowania parafii, proboszczowie będą informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej. protodiakon Wiaczesław Perek

Nagrody Paschalne w Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej

Nagrody Paschalne w Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej

Z okazji święta Paschy Święty Sobór Biskupów PAKP, nagrodził duchownych diecezji białostocko-gdańskiej:  prawem noszenia mitry: ks. prot. Anatola Szymaniuka – Zaścianki; krzyżem z ozdobami: ks. prot. Jarosława Pagóra – Białystok,  palicą: ks. prot. Marka Antonowicza – Elbląg, ks. prot. Aleksandra Aleksiejuka – Topolany, ks. prot. Michała Czykwina – Białystok, ks. prot. Justyna Jaroszuka – Sokółka, ks. prot. Jarosława Jaszczuka – Olsztyn, ks. prot. Aleksego Petrowskiego – Zwierki, ks. prot. Romana Płońskiego – Białystok,  protoijerejstwem: ks. Piotra Borowika – Fasty, ks. Adriana Charytoniuka – Samogród, ks. Adama Krysztopowicza – Białystok, ks. Pawła Siebiesiewicza – Kętrzyn,  Orderem św. Marii Magdaleny III stopnia odznaczeni zostali: Ks. prot. Piotr Augustyńczuk proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach, oraz parafianie z Fast: Elżbieta Charkiewicz, Jan Honczar, Jerzy Kalenik, Joanna Augustyńczuk, Tekla Trochanowska, Maria Grzępa, Wiera Zabrocka, Anna Perdon, Paweł Chylak, Paweł Dubec, Halina Łeńko, Emilia Krawczyk, Aleksander Majczak, Michalina Maksymczak, Paweł Matowicki, Jakub Oniszczuk;   Z okazji święta Paschy JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, nagrodził duchownych diecezji białostocko-gdańskiej: złotym krzyżem:  ks. Sylwestra Klebusa – Białystok,  ks. Mariana Romańczuka – Białystok, kamiławką: ks. Piotra Hanczaruka - Jaczno, protodiakona Sławomira Ostapczuka – Białystok, skufią: ks. Piotra Makala – Białystok, protodiakoństwem: diakona Jana Tichoniuka – Białystok.   protodiakon Wiaczesław Perek    

III Niedziela Wielkiego postu, Niedziela Krzyża

III Niedziela Wielkiego postu, Niedziela Krzyża

22 marca w III Niedzielę Wielkiego postu, zwaną niedzielą Krzyża, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego w białostockiej Katedrze św. Mikołaja. Podczas Liturgii wznoszone był błagalne modlitwy o ustanie epidemii. Tego samego dnia wieczorem Arcybiskup Jakub uczestniczył w Wielkiej wieczerni połączonej z czytaniem akatystu ku czci Życiodajnego Krzyża. Natomiast dzień wcześniej, w sobotę wieczorem, Arcypasterz przewodniczył nabożeństwu Całonocnego czuwania, podczas którego na środek świątyni wyniesiony został Krzyż Pański. Podczas niedzielnej homilii Hierarcha zwrócił uwagę na to, iż krzyż zajmuje w chrześcijaństwie centralne miejsce. Narzędzie kaźni zmieniło się w narzędzie naszego zbawienia – krzyż stał się ołtarzem na którym przyniesiona został największa ofiara. Sam Bóg złożył się w ofierze, aby dać ludzkości zbawienie. Krzyż od tamtej pory stał się symbolem zbawienia. Jak zauważył Arcybiskup Jakub krzyż nie jest tylko symbolem czy znakiem, ale jest źródłem łaski i mocy Bożej, która potrzebna jest nam do dążenia za Chrystusem oraz w przezwyciężaniu wszelkiego zła.   protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej