Logo
piątek, 6 maja 2016
św. Wielkiegomęczennika Jerzego Zwycięzcy
Znajdujesz się na: Strona główna
Paschalne uroczystości w Monasterze w Zwierkach

Paschalne uroczystości w Monasterze w Zwierkach

3 maja, trzeciego dnia święta Paschy, w Żeńskim Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach odbyły się uroczystości poświęcone Świętemu Męczennikowi Gabrielowi Zabłudowskiemu. Całonocnemu czuwaniu oraz Boskiej Liturgii odprawionej w głównej monasterskiej świątyni pw. św. męcz. Gabriela przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W nabożeństwach uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz. Podczas Boskiej Liturgii Władyka Jakub, w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP, podniósł do godności protijereja ks. Aleksego Petrowskiego, kapelana zwierkowskiego klasztoru. Ponadto za zasługi dla Cerkwi podniosł do godności protodiakońskiej ks. diakona Adama Borowika, a ks. diakona Piotra Pietrowskiego nagrodził prawem noszenia podwójnego orarionu. Po zakończeniu uroczystej paschalnej procesji wokół świątyni ze słowem wystąpiła przełożona monasteru Ihumenia Anastazja. Wyraziła swoją wielką wdzięczność Władykom, duchowieństwu oraz wszystkim obecnym za przybycie na święto i wspólną modlitwę. Monasterskie nabożeństwa trwały przez cała noc. O godz. 22:00 odprawiony został akatyst ku czci św. Gabriela, o godz. 23:00 akatyst Zmartwychwstaniu Pańskiemu, a o godz. 24:00 akatyst ku czci Bogurodzicy. Pierwsza Boska Liturgia rozpoczęła się o godz. 5:00, zaś druga celebrowana przez hierarchów o godz. 10:00. Na uroczystości jak co roku przybyły piesze pielgrzymki z okolicznych miejscowości w tym największa pielgrzymka z Białegostoku. Juz tradycyjnie Relikwie św. Męczennika Gabriela, które do tej pory przywożone były z białostockiej Katedry pw. św. Mikołaja na czas święta, pozostaną w monasterskiej cerkwi aż do jesieni. 22 września w dniu święta Przeniesienia relikwii św. Gabriela z Grodna do Białegostoku, relikwiarz z ciałem Świętego trafi ponownie do Białegostoku. protodiakon Wiaczesław Perek   fotoreportaż (kliknij tutaj)

Paschalny Poniedziałek w białostockiej Katedrze

Paschalny Poniedziałek w białostockiej Katedrze

2 maja, drugiego dnia święta Paschy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub doprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku. w nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz.   Po zakończonej Liturgii Władyka Jakub za zasługi dla Cerkwi odznaczył orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego Mikołaja Kuklika oraz Helenę Karpowicz. Mikołaj Kuklik przez ostatnie 30 lat pracował jako księgowy Prawosławnej diecezji Białostocko – Gdańskiej oraz jako członek Komisji Kontroli Gospodarczej. Helena Karpowicz od ponad 70 lat jest aktywną chórzystką chóru Katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku i pomimo swego wieku (w tym roku kończy 100 lat) nadal przychodzi aby śpiewać podczas nabożeństw. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Zmartwychwstanie Pańskie PASCHA

Zmartwychwstanie Pańskie PASCHA

W pierwszy dzień chwalebnego i życiodajnego święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Paschalnej Jutrzni oraz Boskiej Liturgii w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Nocne nabożeństwo miało szczególny charakter bowiem po raz siódmy, prosto z Jerozolimskiej Bazyliki Grobu Pańskiego, przybył do białostockiej Katedry Święty Ogień.  Podczas wieczornego paschalnego nabożeństwa w Katedrze, Arcybiskup Jakub za zasługi dla Cerkwi odznaczył krzyżem z ozdobami ks. prot. Andrzeja Sacharczuka, a diakona Wiaczesława Perka podniósł do godności protodiakońskiej. Uroczysta wieczernia retransmitowana była przez TVP Białystok oraz transmitowana na żywo przez Polskie Radio Białystok. Redakcja fotoreportaż (kliknij tutaj)

Wielka Sobota

Wielka Sobota

Wielka Sobota w kalendarzu liturgicznym Kościoła prawosławnego zajmuje szczególne miejsce, bowiem jest to jedyna sobota w roku kiedy obowiązuje post. Jednakże mimo postu prawosławne świątynie zmieniają swój wystrój na biały, melodie nabożeństw przechodzą ze tonu smutnego na zdecydowanie bardziej świąteczny. Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Władyka Jakub po nabożeństwie poświęcił przyniesione przez wiernych wielkanocne pokarmy. Dzień wcześniej również w Katedrze Władyka Jakub przewodniczył wielkiej wieczerni oraz jutrzni Wielkiej Soboty. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Wielki Piątek

Wielki Piątek

W Wielki Piątek Kościół prawosławny wspomina zbawcze i budzące bojaźń męki Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. W Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku jutrzni Wielkiego Piątku z czytaniem 12 Ewangelii pasyjnych przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej