Logo
piątek, 23 lutego 2018
św. mnicha Prochora Pieczerskiego, św. mnicha Charlampiusza
Znajdujesz się na: Strona główna
Początek Wielkiego postu

Początek Wielkiego postu

18 lutego w ostatnią niedzielę przed Wielkim postem o wspomnieniu wygnania Adama z Raju, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Wieczorem, także w Katedrze, Władyka Jakub przewodniczył wieczornemu nabożeństwu oraz obrzędowi przebaczenia win. W wieczornym nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Po zakończonym wieczornym nabożeństwie Arcybiskup Jakub powiedział m.in. że Cerkiew przygotowuje nas do Wielkiego postu poprzez szereg niedziele przygotowczych. Jednak wciąż dla wielu post jest udręką i ciężarem, dla innych tylko zmianą diety, dla wielu post jest nie potrzebny gdyż uważają, że wystarczy być dobrym człowiekiem. Zdaniem Arcybiskupa post przynosi nam radość, gdyż pomaga nam w samodoskonaleniu i przybliżeniu do Boga. Przywołując słowa śp. ks. Aleksadnra Schmemana post powinien być dla nas świetlistym smutkiem – smucimy się, kiedy pościmy, ale kiedy się pościmy daje to nam światło, bowiem w ten sposób przybliżamy się do Boga. Hierarcha podkreślił, że postu nie powinniśmy traktować jako daniny Bogu, której Bóg od nas potrzebuje, zadość uczynienie za nasze grzechy. Post ma być narzędziem pomagającym w doskonaleniu. Jednocześnie pokazuje nam, jacy jesteśmy słabi, kiedy nie możemy normalnie funkcjonować bez Bożych Darów. Post jest także potrzebny dla obnażenia naszych grzechów, kiedy pościmy łatwiej jest nam widzieć nasze grzechy. Dopóki nie widzimy naszego przeciwnika nie wiemy jak i z kim mamy walczyć. Na zakończenie Władyka Jakub poprosił Władykę Andrzeja, zebrane duchowieństwo oraz wszystkich zebranych w Katedrze o wybaczenie swoich grzechów i przewinień. Wieczornym nabożeństwem rozpoczął się liturgicznie Wielki post, w którego skład wchodzi: czterdziestodniowy post zwany św. Czterdziesiątnicą oraz Wielki Tydzień. Tegoroczne święto Zmartwychwstania Pańskiego – Paschy przypada na 8 kwietnia. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj) retransmisja Wielkiej Wieczerni zarejstrowana przez Radio Orthodoxia (kliknij tutaj)

Uroczystości ku czci św. Antoniego Supraskiego

Uroczystości ku czci św. Antoniego Supraskiego

17 lutego Cerkiew wspomina pamięć św. Antoniego Supraskiego, mnicha-męczennika wywodzącego się z supraskiego monasteru. W tym roku dzień pamięci świętego przypadł w wyjątkowym terminie – dniu pamięci wszystkich świętych mnichów, który jest obchodzony w sobotę tygodnia seropustnego.  Uroczyste obchody dnia pamięci świętego Antoniego Supraskiego, rozpoczęły się w przededniu święta całonocnym czuwaniem, sprawowanym w cerkwi św. Jana Teologa, przez braci monasteru pod przewodnictwem JE Najprzewielebniejszego Biskupa Supraskiego Andrzeja. W samym dniu święta odprawiona została Boska Liturgia, której przewodniczyli Biskup Andrzej oraz JE Najprzewielebniejszy Biskup Siemiatycki Warsonofiusz w asyście przybyłych duchownych oraz Braci monasteru. Cerkiew wypełnili licznie zgromadzeni wierni, wśród których znalazła się pielgrzymka autokarowa z Orli. Już po raz kolejny wierni tej parafii przybyli do Supraśla, by uczcić pamięć św. Antoniego. Podczas Liturgii z arcypasterskim słowem, do wiernych zwrócił się Władyka Warsonofiusz. Przybliżył on zgromadzonym postać świętego. Na zakończenie uroczystości Władyka Andrzej podziękował Władyce Warsonofiuszowi za przybycie. Złożył mu życzenia z okazji święta jego patrona, które w tym roku przypada w pierwszym dniu Wielkiego Postu. Święty Antoni żył w XVI wieku. Jako młody człowiek w gniewie zabił człowieka. Pragnąc odpokutować swój grzech wstąpił do monasteru w Supraślu. Samo podjęcie trudu życia mniszego nie uspokoiło duszy świętego. Po uzyskaniu błogosławieństwa namiestnika monasteru, dotarł on na Świętą Górę Athos, skąd później udał się do okupowanych przez muzułmańskich Turków Tesalonik. W tym mieście poniósł męczeńską śmierć. Była to kara za modlitwę w cerkwi Opieki Matki Bożej przekształconej przez okupantów na meczet. Święty Antoni Supraski przez wiele lat był anonimową postacią dla wiernych. Dopiero w 2005 roku działania braci monasteru supraskiego oraz ludzi świeckich doprowadziły do odrodzenia pamięci o św. Antonim Supraskim. Na terenie monasteru znajduje się kaplica pod wezwaniem świętego Antoniego Supraskiego. 17 lutego w dniu, w którym cerkiew wspomina św. Antoniego, w monasterze odbywają się uroczyste nabożeństwa, w których z roku na rok uczestniczy coraz większa liczba wiernych. Kult świętego odradza się także w Tesalonikach, mieście w którym św. Antoni Supraski poniósł męczeńską śmierć. Michał Gołub fotoreportaż Sławomira Kiryluka (kliknij tutaj)

Spotkanie Pańskie

Spotkanie Pańskie

15 lutego Cerkiew prawosławna obchodzi święto Spotkania Pańskiego. Jest ono świętem nieruchomym, obchodzonym 40 dni po Narodzeniu Chrystusa. Uroczystej Boskiej Liturgii w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Dzień wcześniej Arcybiskup Jakub odprawił nabożeństwo Całonocnego czuwania, podczas którego dokonał poświęcenia przyniesionych przez wiernych świec gromnicznych. Święto Spotkania Pańskiego to także międzynarodowe święto Bractwa Młodzieży Prawosławnej. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Arcybiskup Jakub poświęcił krzyż na wieżę dzwonnicy cerkwi św. Jerzego w Białymstoku

Arcybiskup Jakub poświęcił krzyż na wieżę dzwonnicy cerkwi św. Jerzego w Białymstoku

11 lutego w przeddzień święta soboru Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub przewodniczył nabożeństwu Całonocnego czuwania w cerkwi św. wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku. Po nabożeństwie hierarcha poświęcił krzyż, który w niedalekiej przyszłości zwieńczy wieżę cerkiewnej dzwonnicy. Ponadto Władyka Jakub pozdrowił proboszcza tamtejszej parafii ks. mitrata Grzegorza Misijuka z nadchodzącym dniem imienin. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Aleksandry Jarosławskiej (kliknij tutaj)

Kolejne etapy rekonstrukcji cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu

Kolejne etapy rekonstrukcji cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu

Trwa kolejny etap prac nad rekonstrukcją głównej cerkwi Supraskiego Monasteru – cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy. Odbudowywanie ponad 500-letniej świątyni trwa od lat 80-tych XX wieku. Cerkiew służy do modlitwy mnichom, supraskim parafianom i licznie przybywającym pielgrzymom. Obecnie w cerkwi Zwiastowania pracują trzy ekipy budowlane. Pierwsza z nich zajmuje się wykonaniem marmurowej posadzki, druga z nich zajmuje się pracami tynkarskimi w basztach i pomieszczeniach pomocniczych. Trzecia z nich pracuje nad wykończeniem metalurgicznym, tj. poręczami, włazami i innymi obróbkami. Wymienione prace muszą zostać wykonane przed przystąpieniem do kolejnego etapu wykonania fresków, który przewidziany jest na wiosnę.  Sławomi Kiryluk fotoreportaż hieromnicha Pawła (Karczewskiego) (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej