Logo
poniedziałek, 24 lutego 2020
św. królowej Teodory greckiej
Znajdujesz się na: Strona główna
Arcybiskup Kaliningradzki Serafin z wizytą w diecezji białostocko - gdańskiej

Arcybiskup Kaliningradzki Serafin z wizytą w diecezji białostocko - gdańskiej

W dniach 17 – 18 lutego na zaproszenie JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego z wizytą w diecezji białostocko – gdańskiej przebywał JE Najprzewielebniejszy Serafin Arcybiskup Kaliningradzki i Bałtijski z Patriarchatu Moskiewskiego. Rosyjskiemu Hierarsze towarzyszyli dziekani diecezji kaliningradzkiej. 18 lutego duchowni z Kaliningradu uczestniczyli w śpiewanym akatyście ku czci św. męcz. Gabriela w białostockiej Katedrze św. Mikołaja. Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup Jakub powiedział, że traktuję wizytę Arcybiskupa Serafina jako wizytę najbliższego sąsiada. Arcypasterz wyraził jednocześnie nadzieję, że kontakty pomiędzy duchownymi obu diecezji będą się nadal rozwijały. Arcybiskup Serafin dziękując za zaproszenie podkreślił, iż przyjazd do Cerkwi w Polsce był bardzo wartościowy i pouczający. Delegacja Cerkwi Rosyjskiej odwiedziła kilka parafii Białegostoku, prawosławną szkołę im. Św. Cyryla i Metodego oraz monastery w Supraślu i Zwierkach. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Zmarł długoletni starosta Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, Aleksy Czykwin

Zmarł długoletni starosta Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, Aleksy Czykwin

20 lutego zmarł długoletni starosta Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, Aleksy Czykwin. Pan Aleksy był jedną z pierwszych osób zaangażowanych w przygotowanie utworzenia nowej parafii. W latach poprzedzających erygowanie parafii (w 1989 roku), wspólnie z białostockimi duchownymi śp. ks. Michałem Chomczykiem i ks. mitratem Andrzejem Bierezowcem, zbierał podpisy i środki na wykup działki pod budowę cerkwi. Przez wiele lat aktywnie uczestniczył w budowie parafii pełniąc funkcję cerkiewnego starosty. Zapisał się w pamięci lokalnej wspólnoty jako ten, który przez lata pomagał we wszystkich pracach parafialnych, ciepło i życzliwie pomagał ludziom, którzy przychodzili do naszej cerkwi, był obecny na praktycznie wszystkich nabożeństwach.   Panichida – nabożeństwo żałobne – w intencji ś.p. Aleksego Czykwina odbędzie się 21 lutego, w piątek, o godz. 18.30, w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. 22 lutego, w sobotę, również w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego, o godz. 8.00 sprawowana będzie Boska Liturgia, po Liturgii odbędzie się obrzęd pogrzebu zmarłego. ks. prot. Marek Ławreszuk  

Spotkanie Pańskie

Spotkanie Pańskie

15 lutego Cerkiew obchodziła święto Spotkania Pańskiego. Jest ono świętem nieruchomym, jednym z 12 – stu największych świąt liturgicznych, obchodzonym 40 dni po Narodzeniu Chrystusa. Uroczystej Boskiej Liturgii w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Dzień wcześniej Arcybiskup Jakub odprawił nabożeństwo Całonocnego czuwania, podczas którego dokonał poświęcenia przyniesionych przez wiernych świec. Święto Spotkania Pańskiego to także międzynarodowe święto Bractwa Młodzieży Prawosławnej. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

8 lutego zmarł były wieloletni księgowy kancelarii arcybiskupiej w Białymstoku Mikołaj Kuklik

8 lutego zmarł były wieloletni księgowy kancelarii arcybiskupiej w Białymstoku Mikołaj Kuklik

8 lutego zmarł były wieloletni księgowy kancelarii arcybiskupiej w Białymstoku Mikołaj Kuklik. Pan Mikołaj urodził się w 1942 roku. Przez całe swoje życie zawodowe wykonywał obowiązki księgowego. W latach 1984 – 2016 pełnił obowiązki głównego księgowego diecezji białostocko – gdańskiej. Panichida – nabożeństwo żałobne – w intencji śp. Mikołaja Kuklika odbędzie się 9 lutego, w niedzielę, o godz. 18.00, w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku. 10 lutego, również w cerkwi Wszystkich Świętych, o godz. 8.00 sprawowana będzie Boska Liturgia, której przewodniczyć będzie JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Po Liturgii odbędzie się obrzęd pogrzebu zmarłego. protodiakon Wiaczesław Perek

Arcybiskup Jakub z wizytą w diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej Rosyjskiej Cerkwi Zagranicą

Arcybiskup Jakub z wizytą w diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej Rosyjskiej Cerkwi Zagranicą

W dniach 28 stycznia - 10 lutego, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, na zaproszenie parafii św. Jerzego w Carlton (Sydney), przebywa z wizytą w Australii. 30 Stycznia, Arcybiskup Jakub spotkał się z JE Najprzewielebniejszym Jerzym, Biskupem Canberry, wikariuszem diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej Rosyjskiej Cerkwi Zagranicą. Hierarchowie wymienili się doświadczeniami działalności duszpasterskiej w swoich diecezjach. W niedzielę 2 Lutego, Władyka Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Jerzego Zwycięzcy w dzielnicy Sydney - Carlton. Liturgię uświetnił śpiew chóru męskiego diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej. Po Liturgii, Hierarcha przekazał cząsteczkę relikwii świętego męczennika Gabriela na ręce proboszcza parafii ks. prot. Aleksandra Korżeniewskiego. Podczas pobytu w Australii Arcybiskup Jakub odwiedził Żeński Monaster Wprowadzenia N.M.P w Bungarby, Męski Monaster Przemienienia Pańskiego w Bombala, Żeński Monaster Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Kentlyn oraz parafię św. Jana Chrzciciela w stolicy Australii - Canberze. Arcypasterz zapoznał się ze specyfiką życia zakonnego tych Monasterów. 6 lutego Arcybiskup Jakub na zaproszenie proboszcza ks. Aleksandra Paramonowa, odprawił świąteczne nabożeństwo w dniu święta parafialnego - św. Kseni Petersburskiej w miejscowości Tweed Heads (Gold Coast). Po zakończeniu Boskiej Liturgii, arcybiskup w asyście miejscowego duchowieństwa i wiernych, udał się na świąteczną agapę. W dniach 8 i 9 Lutego, Arcybiskup Jakub oraz Biskup Jerzy odprawili nabożeństwo Całonocnego czuwania oraz Boską Liturgię w Katedrze św.św. Piotra i Pawła w Strathfield (Sydney). Po Litrurgii w świetlicy  przyparafialnej polski Hierarcha zapoznał wszystkich zgormadzonych z historią i życiem PAKP. Arcybiskupowi Jakubowi podczas wizyty w Australii towarzyszył diakon Michał Matys, były subdiakon z Białegostoku, obecnie niosący posługę diakońską w cerkwi św. Jerzego Zwycięzcy w dzielnicy Sydney - Carlton protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej