Logo
czwartek, 24 lipca 2014
św. Równej Apostołom Olgi, księżny Moskiewskiej
Znajdujesz się na: Strona główna
Molebien z okazji końca roku szkolnego

Molebien z okazji końca roku szkolnego

23 czerwca w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku odprawie zostało nabożeństwo dziękczynne – molebien z okazji kończącego się roku szkolnego. Nabożeństwu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W nabożeństwie uczestniczyli księża katecheci, w tym proboszcz Katedry ks. mitrat Jan Fiedorczuk – dyrektor wydziału katechetycznego diecezji białostocko – gdańskiej. W świątyni podczas nabożeństwa obecni byli wychowankowie przedszkoli znajdujących się na terenie parafii katedralnej wraz z rodzicami oraz katecheci. W imieniu prezydenta Białegostoku, ze słowami podziękowania wystąpiła z-ca Dyrektora Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Lucja Orzechowska. Bezpośrednio po nabożeństwie w Centrum Kultury Prawosławnej odbyło się spotkanie Władyków Jakuba i Grzegorza z katechetami, podsumowujące miniony rok szkolny.   diakon Wiaczesław Perek   fotoreportaż kliknij tutaj

Białostockiej Ikony Bogurodzicy

Białostockiej Ikony Bogurodzicy

19 czerwca w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku odbyły się uroczystości poświęcone Białostockiej Ikonie Bogurodzicy. Świątecznemu Całonocnemu czuwaniu w przeddzień święta oraz Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W nabożeństwach uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz oraz licznie zgromadzenie duchowieństwo miasta Białegostoku. Po Liturgii miała miejsce uroczysta procesja z ikoną wokół białostockiej Katedry.   diakon Wiaczesław Perek Fotoreportaż kliknij tutaj Historia Białostockiej Ikony Bogurodzicy kliknij tutaj

Jubieleusz dr Jana Zieniuka

Jubieleusz dr Jana Zieniuka

14 czerwca, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, odprawił w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku Boską Liturgię. Po Liturgii, JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa odprawił nabożeństwo dziękczynne z okazji osiemdziesiątych urodzin dr Jana Zieniuka – Wielkiego Archonta Cerkwi Chrystusowej. W świątyni obecni był ponadto JE Najprzewielebniejsi Biskupi: Supraski Grzegorz oraz Siemiatycki Jerzy. Na nabożeństwo przybyli także byli i obecni współpracownicy Dostojnego Jubilata, zarówno z Warszawy jak i z Bielska Podlaskiego oraz Hajnówki. Dr Jan Zieniuk był pierwszym dyrektorem przy kancelarii metropolitalnej odpowiedzialnym za nauczanie religii prawosławnej w szkołach publicznych. Ponadto był członkiem wielu komisji powoływanych przez św. Sobór Biskupów PAKP m.in.: komisji ds. wychowania  i nauczania religii prawosławnej, ds. opracowywania podstaw programowych oraz członkiem komitetu głównej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Dr Zieniuk był także wykładowcą w Prawosławnym Seminarium Duchownym i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jako wykładowca metodyki nauczania pracował również w Katedrze Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Dr Jan Zieniuk za zasługi dla Cerkwi odznaczony był orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny oraz św. Cyryla i Metodego.

Molebien w intencji Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metdycznego w Białymstoku

Molebien w intencji Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metdycznego w Białymstoku

10 czerwca, JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz odprawił w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku molebien. Nabożeństwo dziękczynne sprawowane było w intencji Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, który w tym roku obchodzi dziesięciolecie swego istnienia. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni związani z wydziałem katechetycznym diecezji białostocko – gdańskiej na czele z jego dyrektorem ks. mitratem Janem Fiedorczukiem. W świątyni obecna była dyrektor MODM w Białymstoku Maria Jolanta Ambrożej, która wyraziła swoją ogromną wdzięczność i wzruszenie modlitwą za placówkę którą kieruje. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupia wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizuje spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej regionu pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe. Stara się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Doradcą metodycznym do spraw naucznia religii prawosławnej jest Mirosława Piektiewicz.   diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż kliknij tutaj

Drugi dzień święta Pięćdziesiątnicy - Św. Ducha

Drugi dzień święta Pięćdziesiątnicy - Św. Ducha

9 czerwca w drugi dzień święta Pięćdziesiątnicy – św. Ducha, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. Ducha w Białymstoku. Podczas Liturgii Władyka Jakub podniósł do godnosći protodiakońskiej, diakona tamtejszej parafii ks. Piotra Borowika. Podczas uroczystej procesji wokół świątyni Arcybiskup Jakub poświęcił pomnik Archanioła i Arcystratega Michała, który znajduję się na terenie parafii. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż kliknij tutaj

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

 

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej