Logo
niedziela, 18 listopada 2018
św. męcz. Galakcjona i Epistynii
Znajdujesz się na: Strona główna
Cerkiewne obchody setnej rocznicy odzyskania Niepodległości

Cerkiewne obchody setnej rocznicy odzyskania Niepodległości

11 listopada w XXIV Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w białostockiej Katedrze św. Mikołaja Boską Liturgię. Podczas nabożeństwa wznoszone były dziękczynne modlitwy za Ojczyznę z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Arcybiskup Jakub dziękując wszystkim przybyłym do cerkwi powiedział m.in. że prawosławni modlą się co roku w dniu 11 listopada, ponieważ jest to dzień ważny w historii Europy, naszego państwa, ale nawet całego świata. Jednak dzień ten jest szczególnie ważny dla naszego państwa, bowiem wtedy Polska pojawiła się ponowie na mapie Europy (...) chociaż rokrocznie 11 listopada modlimy się w intencji Ojczyzny to w tym jubileuszowym roku czynimy to ze szczególną żarliwością.Jak podkreślił Arcybiskup, chcemy przede wszystkim podziękować Bogu za dar wolności, którym nas obdarza, za istnienie Państwa i wszystkich ważnych struktur państwowych i kościelnych, niezbędnych do właściwego funkcjonowania i rozwoju każdego obywatela. Modlimy się również za władze, by mądrze kierowały naszym krajem – zgodnie z Listem św. ap. Pawła do Tymoteusza, byśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.Zdaniem Władyki Jakuba fakt istnienia Cerkwi i jej działań na naszych ziemiach od samego początku polskiej państwowości świadczy o jej roli w funkcjonowaniu państwa. Prawosławni uczestniczyli we wszystkich ważnych momentach stanowienia Państwa Poskiego biorąc udział m.in. W bitwie pod Grunwaldem, powstaniu Warszawskim czy w bitwie o Monte Casino. Wszędzie tam oddawali życie za wiarę i Ojczyznę.Były też trudne momenty w historii naszego państwa, kiedy Cerkiew była dyskryminowana i rugowana z życia społecznego. Takimi niechlubnymi momentami były czasy tragicznej w skutkach unii brzeskiej czy niszczenie prawosławnych świątyń w okresie międzywojennym.Ponadto Hierarcha zaznaczył, iż kwestia wolności i niepodległości to także istotny temat teologiczny. Wolność jest szczególnie upragnionym stanem każdego człowieka i narodu, ale zgodnie z Pismem Świętym wolnym jest tylko ten kto uwolnił się od grzechu. Problem więc w tym, jak korzystamy z wolności. Czy umiemy ją wykorzystywać do realizowania celu jakim jest zbawienie ? Czy umiemy własciowe rozumieć wolność metafizyczną polegającą na swobodnym wyborze tak by ten wybór prowadził do wolności duchowej ? Wszystkie te pytania, to naprawdę ważne tematy o których należy mówić w Niepodległej Polsce, po to by nasza wolność prowadziła do miłości i jedności z Bogiem.Na koniec Arcybiskup Jakub powiedział, że świadomość, iż nic nie możemy uczynić bez woli Bożej i że ważna jest w tym wspólna modlitwa, jest kluczowym aspektem budowania naszej przyszłości opartej na chrześcijańskich wartościach.W świątyni obecni byli m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno oraz wiceprezydent Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz. W Katedrze byli także przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej i miejskiej wraz z pocztami sztandarowymi.   protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Dzień niebiańskiego patrona Arcybiskupa Jakuba

Dzień niebiańskiego patrona Arcybiskupa Jakuba

5 listopada w dniu modlitewnej pamięci św. Apostoła Jakuba brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku Boską Liturgię św. Jakuba. W nabożeństwie uczestniczyli dziekani okręgów Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, przybyli kapłani oraz licznie zgromadzeni wierni. W świątyni obecni byli także JE Najprzewielebniejsi: Arcybiskup Bielski Grzegorz oraz Biskup Supraski Andrzej. Podczas Liturgii śpiewał chór duchowieństwa diecezji białostocko – gdańskiej pod kierownictwem protodiakona Bazylego Dubeca.  Święto św. Apostoła Jakuba jest także dniem imienin Władyki Jakuba. Dlatego też po zakończonym nabożeństwie, imieninowe pozdrowienia od zwierzchnia Cerkwi w Polsce JE Wielce Błogosławionego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy przekazał Arcybiskup Grzegorz. Serdecznie pozdrowienia padły również z usta namiestnika supraskiego monasteru Władyki Andrzeja. Okolicznościowe życzenia swemu Arcypasterzowi złożyło duchowieństwo, przełożone klasztorów, pracownicy świeccy Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych oraz prawosławni mieszkańcy Białegostoku. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj) videoreportaż (kliknij tutaj)

Poświęcenie fresków w cerkwi św. Mikołaja w Topilcu

Poświęcenie fresków w cerkwi św. Mikołaja w Topilcu

4 listopada w XXIII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Mikołaja w Topilcu. Przed nabożeństwem Władyka Jakub poświęcił nowe freski zdobiące wnętrze topileckiej świątyni. Liturgię swym śpiewem uświętnił chór "Fili" Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku pod dyrygenturą Marty Filimoniuk. Po przeczytaniu niedzielnej ewangelicznej perykopy, Hierarcha skierował słowa do zebranych w świątyni. Zauważył, że przypowieść o której był mowa w Ewangelii odpowiada na odwieczne pytanie ludzkości. Pytanie tym jest co dzieje się z życiem człowieka po jego śmierci. Przypowieść pokazuje dwóch ludzi ktorzy żyli w zupełnie inny sposób. Jeden to bogacz, który będąc ubrany w piękne szaty miał zaspokojone wszelkie życiowe potrzeby. Drugi to nędzarz o imieniu Łazarz, który leżał u wrót bogatego czekając na okazanie miłosierdzia. Dalej Ewangelista opisuje co się wydarzyło po śmierci obydwu ludzi.Czy sama bieda była nagroda dla łazarza, a bogactwo przekleństwem bogatego ? Zdaniem Arcybiskupa to, czy znajdziemy się w objęciach raju zależy od tego w jaki sposób odnosimy sie do bagactwa w tym życiu. Należy pamiętać, że wszystko, co mamy jest nam dane od Boga. Jak podkreślił Arcybiskup, z ducha Ewangelii wyraźnie widać, że aby otrzymać życie wieczne należy być ubogim, ale ubogim duchem.Na zakończenie uroczystości Władyka Jakub pozdrowił proboszcza parafii w Topilcu ks. prot. Jarosława Jóźwika oraz parafian. Wyrażając wdzieczność proboszczowi za trud jaki niesie w parafii, Arcypasterz odznaczył go orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego. Słowa podziękowania padły również pod adresem najbardziej zasłużonych dla topileckiej świątyni parafian. Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia odznaczony został cerkiewny starosta Leonid Leszczuk zaś orderem III stopnia Iroida Misiejczuk. Ponadto Listy pochwalne z rąk Władyki otrzymali: Danuta Sawicka, Eugeniusz Dubatówka, Grzegorz Leszczuk oraz Edyta Jurkiewicz.                Arcybiskup Jakub poświęcił także parafialną świetlice, na którą zaadoptowano wyremontowane pomieszczenie gospodarcze należącą do topileckiej parafii. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Jarosława Charkiewicza (kliknij tutaj)

Poświęcenia cerkwi św. Włodzimierza Wielkiego w Ostrowiu Półniocnym

Poświęcenia cerkwi św. Włodzimierza Wielkiego w Ostrowiu Półniocnym

27 października JE Najprzwewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański dokonał poświęcenia cmentarnej cerkwi św. Włodzimierza Wielkiego w Ostrówiu Półncnym. Bezpośrednio po obrzędzię poświęcenia, Hierarcha przewodniczył Boskiej Lituirgii w której uczestniczyło 13 kapłanów. Kaplica w Ostrowie Północnym wyświęcona została w 1907 r., jednak z uwagi na generalny remont i wymianę podłogi także w prezbiterium, niezbędne było naruszenie prestoła. W takiej sytuacji konieczne było ponowne wyświęcenie cerkwi.  Arcybiskup Jakub na zakończenie uroczystości powiedział m.in. że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że święcimy cerkiew po tym jak została ona wybudowana. Czasami bywa też tak, iż święcimy cerkiew, która była już wcześniej poświęcona. Robimy to wtedy, gdy kapitalny remont wymagał wymiany ołtarza, na którym sprawowana jest święta Eucharystia. Miejsce prestoła - tego stołu, na którym stoi kielich i patena (diskos) z chlebem, który jest później Eucharystycznym Ciałem Jezusa Chrystusa, jest takim miejscem, do którego nie powinien dotykać nikt prócz duchowieństwa i ma stać przymocowany tak, by nie mógł być ruszony. Są jednak momenty, kiedy nie ma możliwości żeby by go nie przenieść. Dlatego właśnie dziś jest ponowne poświęcenie cerkwi, bowiem został przeprowadzony kapitalny remont, który wymagał zmiany ołtarza. (...)  Właściwie bez prestoła, na którym sprawowana jest Eucharystia, nie można mówić o istnieniu Kościoła. Kiedy śledzimy historię Kościoła widzimy, iż pierwsi chrześcijanie ukrywali się w katakumbach pod ziemią i przygotowywali takie miejsce, na którym mogli sprawować sakrament Eucharystii. Przeważnie były to groby męczenników. To dlatego wkładamy do prestoła cząsteczkę relikwii św. męczenników, w czasie poświęcenia cerkwi. Tak też uczyniliśmy i dzisiaj. Ma też znaczenie soteriologiczne. Soteriologia to nauka o zbawieniu człowieka, a więc gdyby nie było miejsca i nie była sprawowana Eucharystia, to nie byłoby możliwe wejście do Królestwa Bożego. Jednoczymy się z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem przez sakrament Eucharystii (...)  Arcypasterz podkreślił wagę tego wydarzenia i wyraził uznanie wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości oraz przeprowadzenia remontu świątyni. Szczególne podziękowania hierarcha skierował do proboszcza, który nie tylko był inicjatorem i koordynatorem wszystkich działań, ale też wiele prac wykonywał własnoręcznie.  Arcybiskup Jakub zwracając się do zebranych parafian powiedział, iż mają takiego duchownego, który nie tylko pokazuje palcem co ma być zrobione, ale sam bierze narzędzia i przystępuję do pracy. W dowód uznania ks. mitrat Aleksander Klimuk został odznaczony przez Święty Sobór Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami, zaś matuszka Ludmiła orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia.  Cmentarna kaplica ufundowana została przez bogobojne bezdzietne małżeństwo Eudokii i Teodora Hrybków. Współcześnie używane jest spolszczenie tego nazwiska – Grzybkowie. Zgodnie ze swoją ostatnią wolą, zostali oni pochowani w podziemiach części ołtarzowej. Cerkiew ta jest pomnikiem historii, która przetoczyła się przez te ziemie. Gdy 100 lat temu ostrowscy parafianie przeżywali okres bieżeństwa, zostawili dwie cerkwie: parafialną ku czci Zaśnięcia Bogurodzicy oraz właśnie kaplicę na cmentarzu. Gdy wrócili, zastali puste pola, zniszczone domy i ruiny głównej parafialnej świątyni, która doszczętnie spłonęła w 1915 r. Kiedy przez lata władze nie wydawały pozwolenia na jej odbudowę, to właśnie cmentarna kaplica pełniła rolę parafialnej świątyni. Nic więc dziwnego, że tak wielu ludzi wspierało i nadal wspiera wszystkie działania, mające nadać cerkiewce i jej otoczeniu dostojnego wyglądu i należytego blasku.  Ks. Aleksander wspomniał o zaangażowaniu wiernych, rady parafialnej i władz samorządowych, dziękując m.in.; Jolancie Gudalewskiej, Tadeuszowi Tokarewiczowi, Leszkowi Olchowikowi, Aleksandrowi Lickiewiczowi, Urszuli i Zbigniewowi Biegańskim, Państwu Drożdżewiczom, Stanisławowi Fiedorowiczowi oraz Januszowi Tałuciowi. Uznanie za ów wkład wyraził także Sobór Biskupów, odznaczając orderami Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia: Stanisława Fiedorowicza, Leszka Olchowika oraz Urszulę i Zbigniewa Biegańskich. Abp Białostocki i Gdański Jakub wystosował z kolei Listy pochwalne skierowane do burmistrz Krynek Jolanty Gudalewskiej oraz wójta Gminy Szudziałowo Tadeusza Tokarewicza.  - Chciałbym wszystkim z całego serca podziękować za tak wspaniałe dzisiejsze nabożeństwo, za tę ucztę duchową. Władyce, duchownym, parafianom, chórowi. Naprawdę aż łzy w oczach widząc tyle świec, tylu ludzi i przeżywając tak wspaniałe chwile - dodał na zakończenie proboszcz.    za: http://www.cerkiew-sokolka.pl/ protodiakon Wiaczesław Perek, Adam Matyszczyk fotoreportaż Adama Matyszczyka (kliknij tutaj)  

Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej

Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej

W dniach 18-20 października miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej. Było to już 9 spotkanie ludzi nauki i kultury organizowane przez Akademię Supraską. W tym roku teolodzy, historycy, socjolodzy, politolodzy oraz specjaliści innych dziedzin nauki zebrani na konferencji rozmawiali na temat “Rola laikatu w życiu Cerkwi”. Wybór tematu podyktowany był potrzebą podkreślenia znaczenia ludzi świeckich w życiu Cerkwi. Znamienne są przykłady grup laikatu zrzeszonych w bractwach i innych organizacjach świeckich w obliczu Unii brzeskiej. Rola mecenatu oraz fundatorów również miała w tamtych czasach olbrzymie znaczenie przy wyborze przynależności do Cerkwi oraz rozwoju działań kulturalno oświatowych poszczególnych parafii. Świeccy drukarze rozpoczęli swoją działalność na wielką skalę właśnie w momencie, gdy drukarnie przymonasterskie przeszły na unię, bądź zostały zamknięte. Również historia najnowsza Cerkwi Prawosławnej w Polsce jest naznaczona aktywnym działaniem grup laikatu, które kontynuują dawne tradycje bractw i wydawnictw. Wszystkie te kwestie zostały poruszone w trakcie trzydniowych wystąpień prelegentów z Polski, Rosji, Białorusi, Macedonii, Belgii, Włoch i Chin. Wykład inaugurujący konferencję “Rola laikatu w procesie udzielenia autokefalii” wygłosił Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej. Nagranie audio z jego wystąpieniem jest dostępne na stronie Radia Orthodoxia. Organizatorami byli Fundacja OIKONOMOS oraz Akademia Supraska. Zadanie było współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego. Materiały pokonferencyjne zostaną wydane w kolejnym tomie "Latopisów Akademii Supraskiej".    Jakub Oniszczuk

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej