Logo
sobota, 7 grudnia 2019
św. Wielkiej Męczenicy Katarzyny
Znajdujesz się na: Strona główna
Uroczystości rocznicowe Powstania Listopadowego w Kopnej Gorze

Uroczystości rocznicowe Powstania Listopadowego w Kopnej Gorze

29 listopada JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w uroczystościach rocznicowych wybuchu powstania listopadowego w Kopnej Górze koło Sokołdy. Hierarsze towarzyszył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. W uroczystościach wziął udział premier RP Mateusz Morawiecki. Na cmentarzu w Kopnej Górze znajduje się czterdzieści sześć kamiennych nagrobków, w których pochowani są powstańcy listopadowi z oddziału płk Józefa Zaliwskiego. protodiakon Wiaczesław Perek

70 lecie Politechniki Białostockiej

70 lecie Politechniki Białostockiej

27 listopada JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w uroczystym posiedzeniu senatu Politechniki Białostockiej poświęconemu jubileuszowi 70 lecia istnienia największej uczelni technicznej na Podlasiu.  Uroczystość rozpoczął przywitaniem zebranych gości rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis. Wraz z licznie zgromadzonymi pracownikami i studentami Święto Politechniki Białostockiej uczcili członkowie rady uczelni, byli rektorzy PB, doktorzy honoris causa, profesorowie honorowi, honorowi ambasadorzy uczelni, a także wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicekurator Elżbieta Kamińska, przedstawiciele podlaskich uczelni i goście z zagranicznych uczelni zaprzyjaźnionych z Politechniką Białostocką: prof. Ivan Zharski z Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego oraz prorektor Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Budowlanego prof. Elena Gogina. Podczas uroczystości wręczone zostały zasłużonym pracownikom medale państwowe i odznaczenia. Dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB otrzymał srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu nowi profesorowie odebrali gratulacje, odbyły się promocje doktorów oraz doktorów habilitowanych. Nagrody otrzymali najlepsi w roku akademickim 2018/2019 studenci i doktoranci. Wręczone zostały także przyznane przez Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej statuetki Złoty Absolwent PB. Uroczystość Święta Politechniki Białostockiej tradycyjnie uświetnił swoim występem Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej. Po raz pierwszy oraz na żywo zabrzmiał utwór skomponowany przez Maxa Fedorova na jubileusz uczelni. protodiakon Wiaczesław Perek foto i tekst za https://pb.edu.pl/ (kliknij tutaj)

Konsultacje duchowieństwa diecezji białostocko - gdańskiej

Konsultacje duchowieństwa diecezji białostocko - gdańskiej

27 listopada w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyły się konsultacje duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej. Spotkaniu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W zebraniu uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Bezpośrednio po przywitaniu przez Arcybiskupa Jakuba przybyłego na konsultacje duchowieństwa, podsumowanie działalności przedstawili dziekani poszczególnych dekanatów: białostockiego ks. mitrat Jerzy Boreczko, gdańskiego ks. prot. Dariusz Jóźwik, gródeckiego ks. mitrat Jan Jaroszuk, olsztyńskiego ks. prot. Jarosław Jaszczuk oraz sokólskiego ks. mitrat Włodzimierz Misijuk. Podczas konsultacji poruszone zostały bieżące problemy poszczególnych parafii. Omówiono działalność komisji diecezjalnych ds. wydawnictw, tekstów liturgicznych i tłumaczeń oraz młodzieży. Zebrani w auli Centrum Kultury Prawosławnej mieli także okazję wysłuchać sprawozdania z działalności rady programowej diecezjalnego radio Orthodoxia. protodiakon Wiaczeslaw Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Ruch służbowy

Ruch służbowy

- JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, dekretem nr 163/O/P/2019 zwolnił z dniem 30 listopada 2019 roku ks. prot. Włodzimierza Misijuka, ze stanowiska wikariusza Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP w Białymstoku.    - JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, dekretem nr 164/O/P/2019 zwolnił z dniem 30 listopada 2019 roku ks. prot. Romana Płońskiego ze stanowiska wikariusza Parafii Prawosławnej św. męcz. Jerzego w Białymstoku. -  JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, dekretem nr 165/O/P/2019 mianował z dniem  1 grudnia 2019 roku, ks. prot. Włodzimierza Misijuka kustoszem cerkwi św. Równej Apostołom Marii Magdaleny. - JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, dekretem nr 166/O/P/2019 mianował z dniem 1 grudnia 2019 roku, ks. prot. Romana Płońskiego wikariuszem w Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP w Białymstoku. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Wizytacja kanoniczna Arcybiskupa Jakuba w parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach

Wizytacja kanoniczna Arcybiskupa Jakuba w parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach

25 listopada JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wizytował parafię parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach. Arcybiskup zapoznał się z przebiegiem prac remontowych zabytkowej świątyni. Do tej pory staraniami proboszcza ks. prot. Piotra Augustyńczuka naprawiono i zabezpieczenio fundamenty cerkwi oraz przeprowadzono renowację cerkiewnego ogrodzenia. Obecnie prace skupione są na czyszczeniu ścian wewnętrznych świątyni oraz generalnym remoncie dzwonnicy. protodiakon Wiaczesław Perek  

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej