Logo
środa, 4 marca 2015
św. Apostołów Archipiusza i Filemona
Znajdujesz się na: Strona główna
Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego

Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego

4 marca JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów w cerkwi pw. Zmartychwstania Pańskiego w Białymstoku. Nabożeństwem zakończyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

I Niedziela Wielkiego Postu - Triumf Prawosławia

I Niedziela Wielkiego Postu - Triumf Prawosławia

1 marca w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu – Niedzielę Prawosławia JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego. Bezpośrednio po Liturgii Władyka Jakub odprawił nabożeństwo dziękczynne – molebien Niedzieli Prawosławia. Tego dnia Kościół prawosławny przypomina wiernym o wydarzeniach jakie miały miejsce ok. 1200 lat temu w Cesarstwie Wschodnio -Rzymskim. Przez ponad sto lat trwały tam bratobójcze walki między zwolennikami ikon, a ich przeciwnikami – ikonoborcami. Kresem teologicznych sporów był VII Sobór Powszechny z 787 r., na którym herezja ikonoborców została ostatecznie potępiona, a ikonom przywrócona została należyta cześć. Władyka Jakub wieczorem przewodniczył także wieczornemu nabożeństwu połączonemu z czytaniem Ewangelii wg. św. Mateusza opisującej wydarzenia Męki Chrystusa. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

 św. Wielkomęczennika Teodora Tyrona

św. Wielkomęczennika Teodora Tyrona

7 marca w przededniu modlitewnej pamięci św. Teodora Tyrona, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów. Podczas nabożeństwa Władyka poświęcił przyniesione przez wiernych koliwo – gotowaną kaszę, pszenicę lub ryż przyprawiony rodzynkami, migdałami i orzechami. Obyczaj przyrządzania koliwa jest związany z imieniem świętego męczennika Teodora Tyrona (spalonego na stosie w 306 r.) i prześladowaniami chrześcijan za cesarza Juliana Apostaty (362 r.) Ten prześladowca chrześcijan nakazał skraplać krwią zwierząt ofiarnych żywność, aby uniemożliwić wyznawcom Chrystusa przestrzeganie pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Święty Teodor zjawił się we śnie biskupowi Konstantynopola Eudoksjuszowi i nakazał, żeby chrześcijanie nie kupowali żywności, lecz jedli pszenicę z miodem i jagodami. diakon Wiaczesław Perek

Niedziela przebaczena win - początek Wielkiego postu

Niedziela przebaczena win - początek Wielkiego postu

22 lutego w ostatnią niedzielę przed Wielkim postem, o wspomnieniu wygnania Adama z Raju, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Wieczorem, także w Katedrze, Władyka Jakub przewodniczył wieczornemu nabożeństwu oraz obrzędowi przebaczenia win. Wieczormym nabożeństwem rozpoczął się liturgicznie Wielki post, w którego skład wchodzi: czterdziestodniowy post zwany św. Czterdziesiątnicą oraz Wielki Tydzień. Tegoroczne święto Zmartychwstania Pańskiego – Paschy przypada na 12 kwietnia. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

500 – lecie męczeńskiej śmierci św. Antoniego Supraskiego

500 – lecie męczeńskiej śmierci św. Antoniego Supraskiego

17 lutego JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. ap. Jana Teologa w męskim monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W nabożeństwie uczestniczył również JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz. Uroczysta Liturgia, podczas której śpiewane były melodie z supraskiego irmologionu, sprawowana była w dniu 500 – lecia męczeńskiej śmierci św. Antoniego Supraskiego. Po zakończonej Liturgii wszyscy zgromadzeni w świątyni udali się do auli Akademii Supraskiej, gdzie odbyła się okolicznościowa konferencja naukowa poświęca męczeństwie i świętości w Cerkwi. Konferencję krótkim wystąpieniem otworzył Arcybiskup Jakub. Następnie zgromadzenie mogli usłyszeć referaty: - dr Jarosława Charkiewicza – Znaczenie nowomęczenników w Cerkwi prawosławnej i kwestia ich kanonizacji - ks. dr Marka Ławreszuka - W poszukiwaniu męczeństwa - prof. dr hab. Antoniego Mironowicza – 500-lecie kanonizacji św. Jelisieja Ławryszowskiego - prof. dr hab. Marzanny Kuczyńskiej - Święci serbscy w życiu religijnym prawosławnych w I Rzeczypospolitej - ks. arch. dr hab. Warsonofiusza Doroszkiewicza, prof. UwB – Rola Chilandaru w rozpowszechnianiu agioryckiego monastycyzmu - ks. arch. dr Andrzeja Borkowskiego - Hiob Poczajowski i procesy sądowe monasteru poczajowskiego ze starostą sandomierskim i kasztelanem bielskim Andrzejem Firlejem - prof. dr hab. Antoniego Mironowicza i Marcina Mironowicza - Święty Antoni Supraski Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Akademię Supraską oraz Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego.  diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

 • 04-03-2015 Nabożeństwo żałobne w...
  7 marca, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub...
 • 04-03-2015 Post a dieta -...
  Duszpasterstwo Prawosławnego Środowiska Akademickiego w Białymstoku, Katedra...
 • 20-02-2015 Harmonogram nabożeństw...
  23 marca, poniedziałek - 17:00 – wielkie powieczerze z czytaniem kanonu...
 • 09-01-2015 Przegląd kolęd...
  17 stycznia o godz. 11 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, odbędzie...

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

 

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej