Logo
sobota, 10 października 2015
św. męcz. Kalistrata
Znajdujesz się na: Strona główna
Święcenia diakońskie w Katedrze

Święcenia diakońskie w Katedrze

4 października w XVIII niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Podczas nabożeństwa, Władyka Jakub udzielił święceń diakońskich Piotrowi Makalowi.  ks. diakon Piotr Makal urodził się 2 listopada 1983 r. w Warszawie w rodzinie Jarosława i Walentyny z d. Godun. Od najmłodszych lat przysługiwał w parafii monasterskiej w Supraślu. Pełnił także w latach 1998 – 1999 służbę subdiakońską przy JE Biskupie Supraskim Jakubie. W 2002 r. ukończył III LO w Białymstoku i rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Studia w zakresie radiokomunikacji i technik multimedialnych ukończył z tytułem magistra inżyniera broniąc pracę dyplomowej pt. „UWB Antennas for Wireless Applications”,. 13 lipca 2008 r. wstąpił w związek małżeński z Elżbietą Konachowicz. W tym samym roku rozpoczął studia licencjackie w trybie zaocznym w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończył broniąc pracę dyplomową pt. „Święto Zmartwychwstania Pańskiego w tradycji liturgicznej Cerkwi prawosławnej i Kościoła rzymskokatolickiego”. Od 2013 r. pracuje w Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego, łącząc funkcję kierownika biura Zarządu Głównego oraz nauczyciela informatyki w Zespole Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego. Ma trzy córki: Aleksandrę, Juliannę i Ninę. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Władyka Jakub na jubileuszu SP Nr 28 w Białymstoku

Władyka Jakub na jubileuszu SP Nr 28 w Białymstoku

29 września, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub uczestniczył w jubileuszu 50 – lecia SP Nr 28 w Białymstoku. Obchody jubileuszu szkoły rozpoczęły się nabożeństwem w cerkwi pw. św. Eliasza oraz w kościele Ducha św., a kontynuowane były na terenie szkoły. Na uroczystości przybyli przedstawieciele władz miasta, oświaty, dyrektorzy szkół, nauczyciele, emeryci, absolwenci i uczniowie oraz przyjaciele szkoły.Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z historią szkoły, poprzez obejrzenie prezentacji multimedialnej, wystaw i kronik szkolnych. Część artystyczną uświetnił chór szkolny, chór nauczycieli, dziecięcy zespół taneczny „Radosny Krąg” oraz współpracujący ze szkołą tatarski zespół „Buńczuk”. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż za: http://www.sp28bialystok.pl/ (kliknij tutaj)

Święto Podwyższenia Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego

Święto Podwyższenia Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego

27 września w dniu święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Jałówce. Świątecznym nabożeństwom w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz.   diakon Wiaczesław Perek  fotoreportaż (kliknij tutaj)

XIX Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej

XIX Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej

22 września odbyły się po raz dziewiętnasty Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej. Tegorocznym gospodarzem występów chórów była parafia pw. św. Ducha w Białymstoku. Przed zgromadzonymi w świątyni zaprezentowały się następujące chóry:      1.Chór młodzieżowy katedry pw. św. Mikołaja, Białystok      2.Chór dziecięcy parafii pw. Świętego Ducha, Białystok      3.Chór Harmonia parafii pw. św. Apostoła Jakuba, Łosinka       4.Chór parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego, Białystok      5.Chór parafii pw. św. Włodzimierza, Grodno (Białoruś) W przerwie koncertu rozdane zostały nagrody w konkursie " Św. Gabriel w rysunkach dzieci". Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej organizowane są przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Białegostoku. Występy chórów usłyszeć można było na antenie Radia Orthodoxia.  diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (klkinij tutaj)

XXIII rocznica przeniesienia relikwii św. męcz. Gabriela z Grodna do Białegostoku

XXIII rocznica przeniesienia relikwii św. męcz. Gabriela z Grodna do Białegostoku

22 września w białostockiej Katedrze pw. św. Mikołaja odbyły się uroczystości XXIII rocznicy przeniesienia z Grodna do Białegostoku relikwii św. męcz. Gabriela.  Nabożeństwu Całonocnego czuwania oraz Boskiej Liturgii przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. W uroczystościach uczestestniczyli także JE Najprzewielebniejsi: Arcybiskup Grodzieński i Wołkowyski Artemiusz, Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel, Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Biskup Supraski Grzegorz oraz Biskup Gorlicki Paisjusz. Po zakończonej Boskiej Liturgii sprawowanej przez hierarchów Cerkwi sprawowany był uroczysty molebien przed relikwiarzem z ciałem Świętego Męczennika, podczas którego wznoszone były modlitwy w intencji dzieci i młodzieży. Podczas świątecznych nabożeństw śpiewały trzy chóry: katedralny "Aksion" pod dyrygenturą protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza, grodzieński chór pod kierownictwem Tatiany Kuzniecowej oraz katedralny chór dzięcięcy Anny Musiuk. Przeniesienie relikwii św. Gabriela z Grodna do Białegostoku możliwe było dzięki staraniom ówczesnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy 22 września 1992 r. Od dwudziestu trzech co wtorek w Katedrze odprawiane jest specjalne nabożeństwo – akatyst ku czci Świętego.    diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej