Logo
niedziela, 27 września 2020
Podwyższenie Życiodajnego Krzyża Pańskiego
Znajdujesz się na: Strona główna
300 lecie odnalezienia Relikwii św. męcz. młodzieńca Gabriela

300 lecie odnalezienia Relikwii św. męcz. młodzieńca Gabriela

22 września w białostockiej Katedrze św. Mikołaja odbyły się uroczystości związane z trzechsetną rocznicą  odnalezienia Relikwii św. męcz. młodzieńca Gabriela oraz XXVIII rocznicą przeniesienia Ich z Grodna do Białegostoku. Boskiej Liturgii oraz uroczystemu nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski. W uroczystościach uczestniczyli także IE Najprzewielebniejsi: Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Arcybiskup Bielski Grzegorz, Biskup Łódzki i Poznański Atanazy, Biskup Supraski Andrzej oraz Biskup Siemiatycki Warsonofiusz. Świąteczne nabożeństwa swym śpiewem uświetniły trzy katedralne chóry: Aksion pod dyrygenturą protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza, młodzieżowy Joanny Jurczuk oraz dziecięcy Natalii Lickiewicz. Dzień wcześniej wieczorem, sprawowane było uroczyste nabożeństwo Całonocnego czuwania. Tuż przed nabożeństwem, Hierarchowie wraz z duchowieństwem i licznie zebranymi wiernymi przywitali Relikwie św. Gabriela, które w od 2 maja przebywały w żeńskim Monasterze w Zwierkach. W okolicznościowej homilii Biskup Warsonofiusz powiedział m.in.: że św. Gabriel miał bogobojną rodzinę, mama i tata zapewne chodzili ze swoim synem do pobliskiej cerkwi, uczyli go modlitw i miłości do Boga. Ale przede rodzice przekazali małemu Gabrielowi skarb jakim jest prawdziwa wiara w Boga. Wiara, która to w dzisiejszych czasach jest często kwestionowana. Podobnie jak relacje między dziećmi, a rodzicami czy innymi dziećmi czy wręcz ze szkołą. Wynika to propagowania obcych prawosławiu teorii psychologicznych i socjologicznych. Władyka przestrzegał, że jeżeli dzieci wyjdą z kręgu Cerkwi to ich wychowaniem mogą zająć się inni, którzy nie będą pamiętali o Bogu. Dlatego też rodzice św. Gabriela jak i on sam powinny być wzorem dla wszystkich prawosławnych rodzin. Hierarcha podsumowując powiedział że głęboko wierzymy że św. Gabriel jest tu dziś z nami nie tylko ciałem ale i duszą i modli się z nami za każde dziecko, pociesza te które są smutne i płaczą. Po zakończonej Liturgii, ze słowem do zebranych dzieci i młodzieży zwrócił się Metropolita Sawa. Dzisiejszy dzień jest dniem pouczającym dla nas wszystkich. Dziś wspominamy trzystulecie od odnalezienia Relikwii Świętego naszej Cerkwi. Dziś kontynuujemy tą historię, którą Bóg przez tego Młodzieńca wypełnił w świecie, orosił jego krwią ziemię, która jak słyszymy w troparionie zrasza także i nas kiedy przybiegamy do świętego z wiarą. Jak podkreślił zwierzchnik Cerkwi w Polsce, krew męczenników zawsze przynosi owoce. Należy jedynie chcieć przyjąć do siebie ten dar. Zdaniem Arcypasterza jednym z owoców wiary było uroczyste przeniesienie Relikwii św. Gabriela z Grodna do Białegostoku w 1992 r. W tym roku przypada trzystulecie od dnia odnalezienia św. Relikwii Męczennika Gabriela. Wydarzenie to miało miejsce w roku 1720 r kiedy to w okresie epidemii w okolicach miejsca spoczynku ciała Św. Gabriela często chowano zmarłe dzieci, czcząc w ten sposób Jego męczeńską śmierć i czując niezwykłą łaskę płynącą z tego miejsca. Podczas jednego z takich pogrzebów naruszono grób Umęczonego i odkopano ciało, które jak się okazało, mimo długiego okresu nie uległo rozkładowi. Z wydarzeniem tym łączy się wiele uzdrowień i ustanie epidemii. Ciało przeniesiono w uroczystej procesji do cerkwi w Zwierkach i umieszczono w krypcie, w podziemiach świątyni. O okazji trzystulecia odnalezienia Relikwii św. męcz. młodzieńca Gabriela wydania została także płyta CD z zapisem akatystu ku czci Świętego. Nabożeństwu przewodniczy Arcybiskup Jakub. Nagranie zrealizowane zostało dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.  Retransmisja nabożeństwa na stronie www diecezjalnego Radio Orthodoxia (kliknj tutaj) Pełen żywot św. Gabriela (kliknij tutaj) protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż autora, Aleksandry Jarosławska oraz Radosława Siebiesiuka (kliknij tutaj)

Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej 2020

Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej 2020

22 września, w cerkwi Św. Ducha w Białymstoku odbyły się Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej 2020. Koncert odbył się z po raz dwudziesty czwarty, by upamiętnić przeniesienie Relikwii św. Gabriela z Grodna do Białegostoku w 1992 r.  Podczas koncertu wystąpiły następujące chóry:  Chór dziecięcy Katedry Świętej Trójcy, Hajnówka Chór parafii św. proroka Eliasza, Białystok Chór rodzinny parafii przyklasztornej, Supraśl Chór „Aksion” Katedry św. Mikołaja Cudotwórcy, Białystok Chór parafii Świętego Ducha, Białystok. Swą obecnością koncert muzyki cerkiewnej uświetnił JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, proboszcz parafii Św. Ducha w Białymstoku ks. mitrat Jerzy Boreczko oraz radna Rady Miejskiej w Białymstoku Ksenia Jachimowicz. Koncert poprowadził ks. prot. Andrzej Misiejuk. Prezentowane przez chóry utwory muzyki cerkiewnej można było usłyszeć na antenie diecezjalnego Radio Orthodoxia.   Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej organizowane są przez Prawosławną Diecezję Białostocko - Gdańską przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Białystok oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.  Protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Narodzenie Bogurodzicy w Juszkowym Grodzie

Narodzenie Bogurodzicy w Juszkowym Grodzie

W dniach 20 i 21 września w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Juszowym Grodzie odbyły się uroczystości parafialne związane ze świętem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy.  Nabożeństwo całonocnego czuwania sprawował ks. płk rez. Eugeniusz Bójko – proboszcz parafii cywilno-wojskowej we Wrocławiu. Świąteczny dzień rozpoczął się od uroczystego małego poświęcenia wody. Boską Liturgię celebrował dziekan dekanatu gródeckiego ks.  mitrat Jan Jaroszuk w asyście ks. mitrata Eugeniusza Kosakowskiego, ks. mitrata Eugeniusza Bójko, ks. prot. Aleksandra Aleksiejuka oraz  proboszcza parafii ks. Sylwestra Klebusa. ks. Sylwester Klebus fotoreportaż Margaryty Klebus (kliknij tutaj)

Parafialne święto w Krynkach

Parafialne święto w Krynkach

21 września w dniu święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi Narodzenia NMP w Krynkach. U bram świątyni przywitała Hierarchę miejscowa młodzież oraz delegacja władz samorządowych: wicestarosta powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, burmistrz Krynek Jolanta Gudalewska, przewodniczący rady miejskiej Józef Stanisław Czarniecki oraz sekretarz gminy Jerzy Citko.     Podczas Boskiej Liturgii Arcybiskup Jakub odznaczył za zasługi dla Cerkwi, proboszcza parafii w Jacznie ks. Piotra Hanczaruka przywilejem noszenia kamiławki.  Hierarcha w wygłoszonej homilii mówił m.in.: o wielkości dzieła, które dokonało się w Przenajświętszej Bogurodzicy. Żeby zrozumieć miejsce Bogurodzicy w Cerkwi trzeba zacząć od planu Bożego na zbawienie człowieka. Żeby zrozumieć Jej wielkość, kim jest i jak jest dla nas ważna, trzeba zrozumieć jakiej tajemnicy służyła. Po upadku człowieka Bóg miał plan wobec niego, by ponownie wprowadzić człowieka do raju. Adam i Ewa zgrzeszyli i zostali wygnani z raju. Ich potomstwo, którym i my jesteśmy, żyje w świecie, w którym panuje grzech. A skutkiem grzechu jest śmierć i wszystkie życiowe trudności. Żeby wybawić człowieka i dać mu możliwość powrotu do życia rajskiego, wymagana była interwencja samego Boga, który jest miłością i przejawia miłosierdzie również wobec upadłego człowieka.  Jak zaznaczył Arcypasterz, tak jak pięknie mówią teologowie, musiała być interwencja samego Boga, po to by w tym planie, w ekonomii Boskiego zbawienia, mogło się dokonać odnowienie naszej ludzkiej natury skażonej przez grzech. Musiał narodzić się sam Bóg i sam Bóg musiał stać się człowiekiem. Jezus Chrystus był Bogiem i człowiekiem. W osobie Jezusa Chrystusa zjednoczyła się Boskość był bowiem zrodzony odwiecznie, ale stał się też człowiekiem, bowiem urodził się z Marii - przyjął od Niej ludzką naturę. Ludzkość oczekiwała dość długo po upadku, na tą najświętszą dziewicę, która będzie godną stać się matką samego Boga.  Na zakończenie Arcypasterz powiedział że Przenajświętsza Maria Panna obiecała, że będzie służyć w dziewictwie Bogu. Ta obietnica została spełniona, bowiem w niej spełniło się niemożliwe. Była matką i dziewicą, było macierzyństwo ale nie było małżeństwa. Tę tajemnicę właściwie dziś obchodzimy. Tak jak śpiewamy w troparionie - cała ludzkość się dziś raduje, bowiem znalazła się od nas - od ludzkości ta, która mogła stać się matką samego Boga. Podobnie śpiewamy na Boże Narodzenie - mówiąc, że niebo dało gwiazdy Synowi Bożemu, ziemia grotę, a my Marię Pannę. Ludzkość miała swój udział we wcieleniu samego Boga. Dziś radujemy się, że nasze życie nie kończy się tu na ziemi, ale że jest też życie wieczne i zmartwychwstanie. Mogło się to stać dzięki Przenajświętszej Bogurodzicy i Jej Synowi, który zjednoczył boskość z ludzkością.  Po uroczystej procesji ze słowem do wiernych ponownie zwrócił się Arcybiskup Jakub, dziękując za obecność i modlitwę wszystkim zebranym, w szczególności przedstawicielom władz samorządowych i służb mundurowych. Hierarcha podziękował też chórowi za piękny śpiew oraz proboszczowi za przygotowanie święta.   Zwierzchnikowi diecezji, za wizytę i duszpasterską opiekę, podziękowała z kolei burmistrz Krynek. Na zakończenie słowa podziękowania wyraził po raz pierwszy w roli proboszcza parafii ks. prot. Justyn Jaroszuk, dziękując wszystkim zgromadzonym za przybycie i wspólną modlitwę.      Arcybiskup Jakub wyrażając wdzięczność za długoletnią służbę Cerkwi na stanowisku starosty cerkiewnego oraz działalność na rzecz parafii Narodzenia NMP w Krynkach wręczył Janowi Augustyńczukowi List pochwalny.   Adam Matyszczyk fotoreportaż autora (kliknij tutaj)

Świąteczne nabożeństwa w parafii Hagia Sophia w Białymstoku

Świąteczne nabożeństwa w parafii Hagia Sophia w Białymstoku

21 września w dniu święta Narodzenia Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Andrzej odprawił Boską Liturgię w cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku. Dzień wcześniej uroczystemu nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. Arcybiskup Jakub po zakończonym nabożeństwie wręczył List pochwalny dyrygentowi młodzieżowego chóru tamtejszej parafii Adamowi Tokajukowi. protodiakon Wiaczesław Perek lektora Pawła Iwaniuka, Pawła Żdanuka oraz Anny Sulimy (Wieczorne nabożeństwo) (Boska Liturgia)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej