Logo
niedziela, 31 sierpnia 2014
św. męcz. Flora i Laura
Znajdujesz się na: Strona główna
św. Relikwie Życiodajnego Krzyża Pańskiego oraz św. Marii Magdaleny w Białymstoku

św. Relikwie Życiodajnego Krzyża Pańskiego oraz św. Marii Magdaleny w Białymstoku

W dniach 20-21 sierpnia w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku, przebywały św. Relikwie Życiodajnego Krzyża Pańskiego oraz św. Równej Apostołom Marii Magdaleny. Relikwie gościły w polskiej Cerkwi dzięki uprzejmości przełożonego monasteru Simona Petra ze św. Góry Atos. W drodze do Białegostoku Relikwie odwiedziły żeński klasztor Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach. Powitanie św. Relikwii przed białostocką katedrą rozpoczęło się o godz. 16:30. Następnie JE Najprzewielebniejsi Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub oraz Biskup Supraski Grzegorz odprawili molebien. Od tego momentu wierni mogli wejść do świątyni aby oddać cześć Relikwiom. Uroczyste nabożeństwa trwały przez całą noc. Całonocne czuwanie, akatysty ku czci Świętej Marii Magdalenyvoraz Boska Liturgia o godz. 5.30 sprawowane były przy nieustającej obecności wiernych, których według nieoficjalnych szacunków było kilknaście tysięcy. Modlitewnym zwieńczeniem uroczystości była Boska Liturgia o godz. 8:00 sprawowana przez Hierarchów, po której pożegnano Relikwie z ziemi białostockiej. Organizatorem i pomysłodawcą przybycia do Polski św. Relikwi było Bractwo św. Cyryla i Metodego. Wiecej informacji nt. św. Relikwi oraz Bractwa http://relikwie.bractwocim.pl/nowe-publikacje/ fotoreportaż ks. W.Perek oraz M.Wideryńskiego    

Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię Katedrze pw. Św. Mikołaja w Białymstoku. Nabożeństwo celebrowane było w dniu święta Wojska Polskiego. Z tej okazji do Katedry przybyli przedstawiciele władz samorządowych i miejskich, a także wysocy rangą przedstawiciele wojska, policji, straż miejskiej, straży pożarnej oraz poczty sztandarowe.  diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Sala im. J. Kaczyńskiego w Akademii Supraskiej

Sala im. J. Kaczyńskiego w Akademii Supraskiej

W niedzielne popołudnie, 10 sierpnia 2014 r., na zakończenie obchodów święta Supraskiej Ikony Matki Bożej, miała miejsce uroczystość szczególna dla osób związanych z dziełem odbudowy supraskiego Monasteru. Jednej z sal w świeżowyremontowanej części programowej Akademii Supraskiej nadano imię Janusza Kaczyńskiego, zmarłego w 2011 roku wieloletniego architekta i autora koncepcji renowacji zabudowań monasterskich.  - Pamiętam, jak 15 lat temu wybieraliśmy architekta, który poprowadzi proces projektowy i budowlany w całym kompleksie monasterskim – rozpoczął uroczystość Arcybiskup Jakub, zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej. – W ścisłej czołówce znalazło się trzech najlepszych, znanych architektów z dorobkiem. Ale to osoba Janusza Kaczyńskiego, pełnego entuzjazmu, zapału, roztaczającego z rozmachem swoje wizje przekonała nas najbardziej. Na niedzielnych uroczystościach obecna była rodzina Janusza Kaczyńskiego, członkowie Konwentu Akademii Supraskiej oraz osoby związane z odbudową kompleksu monasterskiego. Postać zmarłego architekta przybliżyła jego żona Barbara, która kontynuuje wraz z synem Stefanem działalność pracowni projektowej. Przygotowała wystawę, która na stałe zagości w sali im. J. Kaczyńskiego. Składają się na nią plansze prezentujące sylwetkę i dorobek architekta, jego osiągnięcia, nagrody i warsztat pracy, gabloty oraz prezentację multimedialną. Będą się mogli z tym wszystkim zapoznać uczestnicy licznych warsztatów, spotkań i szkoleń, które już teraz mają miejsce w Akademii Supraskiej  - Janusza mogę nazwać swoim prawdziwym przyjacielem i nauczycielem – powiedział Adam Musiuk, który od ponad 16 lat koordynuje prace budowlane w supraskim Monasterze. – Był niezwykle uczciwym i dobrym człowiekiem, a w architekturze największą wartością była dla niego prostota. Czuć tego ducha w budynkach i wnętrzach klasztoru.  Janusz Kaczyński zmarł w grudniu 2011 r. w warszawskim Centrum Kardiologii Anin, mając zaledwie 54 lata. Był wspaniałym, ciepłym, błyskotliwym i niezwykle inteligentnym człowiekiem. W długich dyskusjach, dzięki swojej ogromnej wiedzy i doświadczeniu, poprzez bezkompromisowe, często kontrowersyjne i ostre opinie, potrafił zarazić pasją do architektury i ochrony zabytków każdego, nawet największego laika. Aktywnie uczestniczył w budowaniu koncepcji Akademii Supraskiej od strony funkcjonalnej i architektonicznej. Brał udział w wyjazdach studyjnych do Akademii w Nowym Vaałamie (Finlandia) i w Kolympari (Grecja, Kreta), które wiele wniosły do supraskich projektów. Wcześniej, przygotowując się do opracowania koncepcji renowacji kompleksu monasterskiego jako całości wyjeżdżał do Kijowa i Poczajewa. Będąc wyznania rzymskokatolickiego był prawdziwym przyjacielem Prawosławia. Jego pracownia (prowadzona wraz z żoną Barbarą) opracowała i opracowuje szereg ważnych dla Cerkwi w Polsce projektów architektonicznych. Poza sztandarowym przedsięwzięciem w Supraślu Janusz Kaczyński ma w dorobku między innymi następujące realizacje i koncepcje: Prawosławny Ośrodek Kulturalno-Religijny przy Prawosławnej Kurii Metropolitalnej w Warszawie przy ul. Cyryla i Metodego 4; Muzeum Ikon w Supraślu; siedziba ELEOS przy ul. Warszawskiej w Białymstoku; renowacja cerkwi pw. św. Jerzego w Supraślu; koncepcja rewaloryzacji katakumb oraz restytucji cerkwi pw. Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w Supraślu; remont dachu i budowa nowej sygnaturki z kopułą na cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Ponadto Janusz Kaczyński jest autorem wielu wybitnych, wielokrotnie nagradzanych projektów w Białymstoku, na Podlasiu, w Polsce i za granicą, jak na przykład: Bank Pekao SA na rogu ulic Sienkiewicza i Warszawskiej w Białymstoku; zespół zabudowy mieszkaniowej "Tytoniówka" w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 39; Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży; kompleks dydaktyczno-muzealny Białowieskiego Parku Narodowego z zapleczem restauracyjno-hotelowym w Parku Pałacowym w Białowieży; zespół muzealno-dydaktyczny w kompleksie przyrodniczym Parku Narodowego  „Puszcza Białowieska ” na terenie Republiki Białorusi; EKO-MARINA z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. Janusz Kaczyński pełnił ponadto w kilku kadencjach funkcję wiceprezesa Białostockiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów RP. Uczestniczył aktywnie w debacie publicznej na temat ochrony zabytków Białegostoku, szczególnie ukochanych przez siebie Bojar, gdzie ma siedzibę jego pracownia.   Mariusz Nikiciuk foto. autor

Supraskiej Hodegetrii

Supraskiej Hodegetrii

W dniach 9 – 10 sierpnia w Męskim Monasterze pw. Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu odbyły się uroczystości poświęcone Supraskiej Ikonie Matki Bożej. Uroczystemu Całonocnemu czuwaniu 9 sierpnia, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Szymon Arcybiskup Łódzki i Poznański. W nabożeństwie uczestniczyli także: JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub oraz Biskupi: Supraski Grzegorz, Siemiatycki Jerzy i Gorlicki Paisjusz oraz Włodzimierski i Kowelski Włodzimierz.Monasterskie nabożeństwa trwały nieprzerwanie przez całą noc. 0 22:30 odprawiony został przez Władykę Grzegorza akatyst przed Cudowną Ikoną Supraskiej Matki Bożej, a tuż po godz. 24:00 odprawione zostało na monasterskich katakumbach nabożeństwo żałobne – panichida. Pierwszą Boską Liturgię o godz. 1:30 w cerkwi św. Jana Teologa celebrował Władyka Paisjusz. O godz. 8:00 Liturgię w domowej cerkwi pw. Ikony Matki Bożej Supraskiej odprawił ks. mitrat Aleksander Makal. Głównej Liturgii w Soborze Zwiastowania Bogurodzicy przewodniczył Arcybiskup Szymon wraz z pozostałymi biskupami. Podczas uroczystej procesji wokół głównej świątyni monasteru Władyka Szymon uroczyście otworzył Izbę Pamięci Arcybiskupa Mirona, która dzięku pomocy rodziny zmarłego hierarchy umiejscowiona została w południowym części monasterskich zabudowań.   diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Ku czci św. Pantelejmona w podbiałostockich Zaściankach

Ku czci św. Pantelejmona w podbiałostockich Zaściankach

9 sierpnia Kościół prawosławny uroczyście obchodził pamięć św. Wielkiego Męczennika i cudotwórcy Pantelejmona. Świąteczną Boską Liturgię w dzień święta w cerkwi pw. św. Pantelejmona w Białymstoku- Zaściankach, odprawił JE Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Przed nabożeństwem Władyka Jakub udzielił postrzyżyn lektorskich Damianowi Szymaniukowi diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

 

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej