Logo
środa, 17 października 2018
św. Hieroteusza biskupa Ateńskiego
Znajdujesz się na: Strona główna
Arcybiskup Jakub poświęcił Izbę Pamięci, ofiar totalitaryzmu w białostockim areszcie śledczym

Arcybiskup Jakub poświęcił Izbę Pamięci, ofiar totalitaryzmu w białostockim areszcie śledczym

15 października JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub poświęcił Izbę Pamięci, ofiar totalitaryzmu hitlerowskiego i sowieckiego, która znajduje się w białostockim areszcie śledczym.  Na uroczystość otwarcia Miejsca Upamiętnienia Ofiar Systemów Totalitarnych w latach 1939-1956 w  Areszcie Śledczym w Białymstoku, przybyli między innymi przedstawiciele rodzin ofiar pomordowanych, kombatanci i represjonowani, przedstawiciele rządu, posłowie, władze wojewódzkie i samorządowe, przedstawiciele IPN, wymiaru sprawiedliwości, szefowie służb mundurowych, kierownictwo i funkcjonariusze podlaskich jednostek penitencjarnych. Przybyłych na uroczystość otwarcia Izby Pamięci, witał Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk. Od roku Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku wraz z oddziałem IPN w Białymstoku pracował nad koncepcją upamiętnienia ofiar, których szczątki wydobywane są na terenie białostockiego aresztu i terenie przyległym. Wyniki prowadzonych prac oraz skala ekshumacji (400 wydobytych szkieletów) wpłynęły na podjęcie decyzji o usytuowaniu miejsca pamięci ofiar, które mieściło się będzie na terenie dzisiejszego aresztu. Wieloletnia współpraca przy ekshumacjach oraz pomoc w prowadzeniu badań naukowych zaowocowały podpisaniem w listopadzie zeszłego roku porozumienia o współpracy, w ramach którego podlaska Służba Więzienna i białostocki IPN postanowiły w szczególny sposób upamiętnić ofiary obu totalitaryzmów. Według historyków z IPN, białostocki areszt jest drugim po więzieniu mokotowskim, miejscem tak licznych egzekucji na działaczach podziemia niepodległościowego. protodiakon Wiaczesław Perek za: https://www.sw.gov.pl/okreg/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bialystok#info  

Nowa publikacja – akatyst do św. Łukasza Chirurga

Nowa publikacja – akatyst do św. Łukasza Chirurga

Do rąk wiernych w Polsce trafiło właśnie nowe wydanie akatystu do św. Łukasza Chirurga. Publikację wydał Monaster Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu z błogosławieństwa biskupa supraskiego Andrzeja. Książka zawiera także życie i opis cudów świętego i jest kolejnym krokiem supraskiego monasteru w rozwoju kultu św. Łukasza, pogłębianiu wiedzy o nim oraz pomocą wiernym w modlitwie.  Publikację swoim słowem opatrzył biskup supraski Andrzej życząc, by przyczyniła się do rozwoju kultu św. Łukasza, pogłębiła wiedzę o nim, a także pomagała wiernym w modlitwie. Władyka nadmienia, że ojciec św. Łukasza pochodził z Polski i my teraz po budowie pierwszej w naszym kraju świątyni ku czci świętego, spełniamy kolejny dług wdzięczności wobec Niego wydając tę publikację.  „Akatyst” na pierwszych stronach zawiera ilustrowany opis najważniejszych wydarzeń z życia, działalności medycznej, posługi kapłańskiej i biskupiej, okresu zsyłek i więzień, kanonizacji oraz kultu na świecie i Polsce. Na kolejnych – troparion, kontakion i tekst akatystu. Tekst akatystu w języku cerkiewnosłowiańskim na każdej sąsiadującej stronie ma swoją transliterację oraz tłumaczenie na język polski autorstwa hieromnicha Pawła (Karczewskiego). Sprzyja to lepszemu rozumieniu tekstów, a nawet praktycznej nauce języka cerkiewnosłowiańskiego dla osób w każdym wieku. Publikacja ma ładną szatę graficzną, szereg ilustracji i jest niezwykle starannie przygotowana do naszych warunków.  Święty Łukasz jest czczony w supraskiej parafii od wielu lat. W Łaźniach (miejscowość położona w Puszczy Knyszyńskiej) znajduje się jedyna w Polsce cerkiew ku Jego czci, będąca kaplicą supraskiej parafii. W Monasterze już od ponad roku w każdy niedzielny wieczór czytany jest akatyst do św. Łukasza z modlitwą w intencji chorych.  Dobrą okazją do premiery nowej publikacji jest pobyt cząstki relikwii świętego chirurga na Podlasiu. Relikwie odwiedzą supraski monaster, gdzie w nocy z 12 na 13 października sprawowane będzie całonocne nabożeństwo – sakrament chorych, powieczerze z czytaniem kanonu przed Eucharystią, całonocne czuwanie, akatyst do św. Łukasza i św. Liturgia. Powitanie relikwii o godz. 17.00.  „Święty Łukasz Chirurg, Arcybiskup Krymski. Życie i cuda, Akatyst”, Supraśl, 2018. Sławomir Kiryluk  

Uroczystość poświęcenia aktu erekcyjnego pod powstające Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Uroczystość poświęcenia aktu erekcyjnego pod powstające Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

15 października JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub uczestniczył w uroczystości poświęcenia i wmurowania aktu erekcyjnego pod powstające Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. W wydarzeniu uczestniczyli Sybiracy i ich potomkowie, mieszkańcy i władze miasta, parlamentarzyści, duchowni. Gościem specjalnym była Krystyna Nowakowska – synowa ostatniego przedwojennego prezydenta Białegostoku Seweryna Nowakowskiego.  Akt erekcyjny Muzeum Pamięci Sybiru uroczyście podpisali oprócz Arcybiskupa Jakuba także Metropolita Białostocki Arcybiskup Tadeusz Wojda, Krystyna Nowakowska, prezes białostockiego oddziału Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński oraz prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Tuba z aktem erekcyjnym została następnie poświęcona i zamurowana w ścianie powstającego budynku.  Idea powstania w Białymstoku ośrodka upowszechniającego wiedzę o dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej oraz pamięć o zesłaniach syberyjskich narodziła się już na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Koncepcja samodzielnej placówki zajmującej się zesłaniami zaczęła nabierać kształtu wraz z pierwszymi pomysłami budowy w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru. W 2010 roku została wydzielona 2-hektarowa działka z kompleksu przedwojennych magazynów wojskowych z przeznaczeniem na budowę przyszłego muzeum.  Dziś idea ta jest już w fazie realizacji. Trwają prace budowlane, których celem jest przekształcenie dawnego magazynu wojskowego nr 2 przy ulicy Węglowej w nowoczesne muzeum. Jednocześnie prowadzone są prace nad przygotowaniem wystawy stałej, która będzie opowiadać o losach obywateli polskich na ziemiach dawnego Imperium Rosyjskiego i ZSRR od XVII wieku do czasów współczesnych. Pracownicy placówki cały czas gromadzą eksponaty związane z zesłaniami, zapisują świadectwa żyjących jeszcze Sybiraków i ich potomków. Będzie to muzeum ogólnopolskie, które kompleksowo zajmie się tematyką Sybiru i udokumentuje historie ludzi deportowanych na Wschód. W tej wyjątkowej, nowoczesnej placówce, Białystok godnie upamiętni Polaków przymusowo zesłanych oraz tych, którzy Syberię odkrywali i badali. protodiakon Wiaczesław Perek foto i tekst za: https://www.bialystok.pl/  

Opieki Matki Bożej w Nowym Dworze

Opieki Matki Bożej w Nowym Dworze

14 października w dniu święta Opieki Matki Bożej, JE Najprzewielebjiejszy Biskup Supraski Andrzej odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Mikołaja w Nowym Dworze. Podczas Liturgii Hierarcha zwracając się do zebranych w świątyni powiedział m.in.: że dzisiejsze święto to święto waszej parafii - święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy. Wsłuchując się w głos pisma świętego naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa usłyszeliśmy, że wezwani jesteśmy do czegoś więcej. Jesteśmy chrześcijanami nie po to by zatrzymać się na wypełnianiu prawa, które zostało dane w starym testamencie. Prawa, które głosiło "oko za oko, ząb za ząb" i według którego należy kochać swoich przyjaciół i nienawidzić swoich wrogów. Nauka Jezusa Chrystusa wzywa nas do czegoś więcej - nie tylko do tego byśmy miłowali tych, którzy nas miłują, nie tylko byśmy odwzajemniali miłością i dobrem tym, którzy według nas na to zasługują, ale byśmy wyciągali rękę również do tych, którzy może w naszych kontaktach międzyludzkich niezbyt często zachowują się tak jakbyśmy tego chcieli. Naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest, aby wyciągnąć dłoń przyjaźni i miłości, nie oczekując niczego w zamian. To wielkie wyzwanie, zwłaszcza w małych społecznościach, gdzie jakże często brakuje owej chrześcijańskiej zgody i miłości (...). Dziś deklarujemy swoją wdzięczność dla Przenajświętszej Bogurodzicy za wszelkie dobrodziejstwa, za to, że czuwa nad rodem ludzkim. Czy możliwe jest zbawienie, gdy otaczają nas tak wielkie pokusy tego świata, które dochodzą do nas ze wszystkich stron: z mediów, z internetu z codziennych kontaktów międzyludzkich? Tych pokus jest bardzo wiele. Zadajemy więc sobie pytanie, czy w tej sieci zarzuconej na nas przez szatana, ze wszelkimi pokusami, które odciągają nas od Boga, możemy się zbawić? Na to pytanie odpowiedź daje nam sama Matka Boża, która przecież zakwitła w tak trudnych czasach i miejscu. Daje nam dzisiaj otuchę i nadzieję, że i my możemy się zbawić, jeśli będziemy tego pragnęli, będziemy walczyć z grzechem i będziemy płynąć razem tym okrętem, którym jest Cerkiew. Po nabożeństwie odbyła się uroczysta procesja wokół nowodworskiej cerkwi. Adam Matyszczyk fotoreportaż autora (kliknij tutaj)

Biskup Andrzej na inauguracji roku akademickiego

Biskup Andrzej na inauguracji roku akademickiego

8 października JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej uczestniczył w inauguracji roku akadmickiego 2018/19 zorganizowanej wspólnie przez Politechnikę Białostocką i Uniwersytet w Białymstoku.  Historyczne wydarzenie odbywało się w murach Opery i Filharmonii Podlskiej przy ul. Odeskiej. Podczas inauguracji odbyły się tradycyjne ślubowania studentów oraz doktorantów obu uczelni. Powitani zostali studenci zagraniczni. Gaude Mater Polonia oraz Gaudeamus igitur zaśpiewały połączone chóry akademickie Politechniki oraz Uniwersytetu pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej oraz prof. Edwarda Kulikowskiego. Gościem honorowym wydarzenia był Jarosław Gowin.  protodiakon Wiaczesław Perek za: https://pb.edu.pl/

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej