Logo
wtorek, 29 lipca 2014
św. męcz. Atenegenesa Biskupa
Znajdujesz się na: Strona główna
Dni Kultury Słowiańskiej w Ornecie

Dni Kultury Słowiańskiej w Ornecie

W dniach 13 - 14 lipca w Ornecie odbyły się pierwsze Dni Kultury Słowiańskiej organizowane przez miejscową parafię prawosławną pw. św. Mikołaja. Były one podzielone na dwie części. Część pierwsza, przybliżająca sztukę i kulturę świecką odbyła się 13 lipca. Do Ornety przyjechały zespoły "Czornobrywka" z Pieniężna oraz zespół taneczny "Bursztynowe Miniatury" z Kaliningradu. Wystąpiły również miejscowe zespoły: "Ornecianie" oraz zespół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ornecie. Każdy z nich zaprezentował muzykę pochodzącą z różnych krajów słowiańskich, tańce i pieśni polskie, ukraińskie, czeskie czy też rosyjskie. Na obchody Dni Kultury Słowiańskiej przybyła również grupka młodzieży z diecezji lubelsko-chełmskiej, która zaprezentowała książkę "Dwie godziny" zawierającą wspomnienia ludzi wywiezionych w Akcji Wisła. Drugi dzień Dni Kultury miał za zadanie przybliżyć mieszkańcom Ornety duchową kulturę Prawosławia. Zaczął się jednak dość nietypowo. Poranną atrakcją stał się spływ kajakowy po malowniczo położonej rzece Drwęcy Warmińskiej. Po południu w Ratuszu Miejskim miała miejsce oficjalna prezentacja książki "Dwie godziny". Po niej odbyły się prelekcje: "Monastycyzm" wygłoszona przez ks. diakona Łukasza Leonkiewicza oraz "Nowosielski i jego działalność na Warmii i Mazurach" wygłoszona przez Witalia Michalczuka. Były one poprzedzone wspaniałym występem trio męskiego pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni. Uczestnicy spotkania mieli też okazję obejrzeć wystawę fotograficzną serwisu internetowego Orthphoto "Monastycyzm". Dni Kultury Słowiańskiej odbyły się dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta i Gminy w Ornecie, fundacji Oikonomos, OSiR w Ornecie oraz MDK w Ornecie.   ks. Radosław Kondraciuk   fotoreportaż

Uroczystości parafialne w Samogródzie

Uroczystości parafialne w Samogródzie

12 lipca w samogródskiej parafii odbyły się uroczystości poświęcone jej patronom św. Apostołom Piotrowi i Pawle. Boskiej Liturgi w dniu święta przewodniczył ks. mitrat Aleksander Klimuk, proboszcz parafii pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Ostrowie Północnym, w asyście duchownych z dekanatu sokólskiego.. W okolicznościowym kazaniu ks. prot. Józef Sitkiewicz, przypomniał ziemski żywot apostołów. Zwrócił uwagę na ich głęboką i szczerą wiarę oraz rolę jaką odegrali w krzewieniu chrześcijaństwa. Kiedy Liturgia dobiegała końca, na dworze przestało padać i bez przeszkód mogła się odbyć uroczysta procesja. Na zakończenie, ze słowem do wiernych zwrócił się też ks. Aleksander, po którym głos zabrał probosz parafii w Samogródzie, ks. Adrian Charytoniuk, dziękując wszystkim za przybycie i wspólna modlitwę a chórowi za piękny śpiew. za www.cerkiew.pl Adam Matyszczyk fotoreportaż autora kliknij (tutaj)

Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim

Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim

12 lipca w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim w dekanacie olsztyńskim, miały miejsce uroczystości ku czci patronów tutejszej cerkwi – św. św. ap. ap. Piotra i Pawła. Dzień ten był szczególny dla wszystkich parafian, ponieważ Boską Liturgię celebrował JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Asystowało mu przybyłe tego dnia duchowieństwo na czele z dziekanen olsztyńskim ks.mitratem Aleksandrem Szełomowem. Podczas wizyty Władyka Jakub zapoznał się z przebiegiem prac remontowym i konserwatorskich, które od pewnego czasu prowadzone są w lidzbarskiej cerkwi.     ks. Jarosław Jaszczuk    

św. Jana Chrzciciela w Siderce

św. Jana Chrzciciela w Siderce

7 lipca, Cerkiew wspominała pamięć narodzin św. Jana Chrzciciela. Dzień ten jest szczególnie uroczyście obchodzony przez mieszkańców Siderki i okolicznych miejscowości. Wszyscy spotykają się na cmentarzu, by pomodlić się nad grobami swoich przodków oraz by w miejscowej kaplicy, której patronem jest św. Jan Chrzciciel, prosić Boga o pomyślność na dalsze życie, o zdrowie dla swoich bliskich, jak i o obfite plony przed zbliżającymi się żniwami. Boskiej Liturgii przewodniczył ks. prot. Józef Sitkiewicz, proboszcz parafii pw. Opieki Matki Bożej w Nowym Dworze w asyście duchowieństwa dekanatu sokólskiego. Po Liturgii odbył się uroczysta procesja, zaś na zakończenie odprawiona została paniachida. Dużym zaskoczeniem dla wszystkich odwiedzających tego dnia cmentarz w Siderce był widok wyremontowanej z zewnątrz kaplicy. Dzięki staraniom proboszcza i ofiarności wiernych, odnowiono elewację świątyni. Ponadto, dzięki ofierze anonimowego darczyńcy, zbudowano zadaszenie nad schodami wejściowymi. Po raz pierwszy w historii, nabożeństwa odprawiano przy ołtarzu polowym, właśnie pod wspomnianym zadaszeniem. W minionych latach, niewielka kaplica mieściła zaledwie nieliczną część wiernych, w dniu wczorajszym wszyscy aktywnie uczestniczyli w modlitwie na świeżym powietrzu i przy pięknej słonecznej pogodzie. Probosz parafii, ks. Piotr Omelczuk, serdecznie dziękuje wiernym za wspólną modlitwę a wszystkim darczyńcom za ofiarę, dzięki której możliwe było odnowienie cmentarnej kaplicy. Prac do wykonania nadal jest bardzo dużo, a parafia w Siderce niewielka i udźwignięcie tych działań jest bardzo trudne. Dlatego też proboszcz zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcieliby wspomóc ten szczytny cel, o składanie ofiary na parafialne konto: 03 8093 0000 0032 5187 2000 0010, Jaczno 20, 16-200 Dąbrowa Białostocka. za www.cerkiew.pl Adam Matyszczyk Fotoreportaż autora kliknij (tutaj)

Wszystkich Świętych Ziemi Białoruskiej w Grodnie na Białorusi

Wszystkich Świętych Ziemi Białoruskiej w Grodnie na Białorusi

W dniach 28 -29 czerwca JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, przebywał na zaproszenie JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Grodzieńskiego i Wołkowyskiego Artemiusza w Grodnie na Białorusi. Powodem złożenia wizyty były uroczystości Niedzieli Wszystkich Świętych Ziemi Białoruskiej.  29 czerwca Hierarchowie przewodniczyli Boskiej Liturgii w cerkwi pw. Wszystkich Świętych Ziemi Białoruskiej w Grodnie, podczas której modlitwy wznoszone były jedynie w języku białoruskim. W nabożeństwie uczestniczyło licznie zgromadzone duchowieństwo grodzieńskiej diecezji oraz wierni którzy przyszli uroczystą procesją z Katedralnej świątyni Grodna.  Święto Wszystkich Świętych Ziemi Białoruskiej ustanowione zostało 30 lat temu staraniami ówczesnego JE Najprzewielebniejszego Metropolity Mińskiego i Słuckiego Filareta, Patriarszego Egzarchy całęj Białorusi. Wśród 79 świętych wchodzących w skład Soboru wchodzą czczeni także w naszej Cerkwi np. św. Atanazy Brzeski, św.Eufrozyna Połocka czy św. Julianna Olszańska.     diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż kliknij (tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

 

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej