Logo
niedziela, 20 sierpnia 2017
św. męcz. Domecjusza Persa
Znajdujesz się na: Strona główna
Hierarchowie z Patriarchatu Moskiewskiego w diecezji białostocko - gdańskiej

Hierarchowie z Patriarchatu Moskiewskiego w diecezji białostocko - gdańskiej

W dniach 8-11 sierpnia na zaproszenie JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba przebywali z wizytą w diecezji hierarchowie Patriarchatu Moskiewskiego: JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Elistyński i Kałmycki Justynian oraz JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Tyraspolski i Dubossarski Sawa. Głównym punktem przyjazdu zagranicznych gości były uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Hodegetrii w Męskim Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. Zagraniczna delegacja odwiedziła również Żeński Monaster Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach, cerkiew Narodzenia Bogurodzicy w Gródku oraz Hagia Sophia w Białymstoku. Ważnym punktem wizyty była także wizyta w parafii św. Ducha w Białymtoku, gdzie Arcybiskupi odwiedzili powstające na terenie parafii przedszkole „Aniołki” oraz udzielili wywiadu diecezjalnemu radio „Orthodoxia”. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

XXXII Piesza Pielgrzymka na św. Górę Grabarkę

XXXII Piesza Pielgrzymka na św. Górę Grabarkę

14 sierpnia wyruszyła z Białegostoku XXXII Piesza Pielgrzymka na św. Górę Grabarkę. Molebnowi w intencji pielgrzymów, odprawionemu tradycyjnie w cerkwi św. Eliasza w Białymstoku, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Arcybiskup poświęcił również dwa kilkumetrowe krzyże, które pielgrzymi zamierzają ustawić wokół monasterskiej cerkwi.  Po zakończonym nabożeństwie Władyka Jakub życzył wszystkim pielgrzymom wytrwałości ducha w osiągnięciu celu jakim jest modlitwa w monasterze na św. Górze oraz sprzyjającej pogody. protodiakon Wiaczesław Perek

Supraskiej Ikony Bogurodzicy

Supraskiej Ikony Bogurodzicy

W dniach 9 – 10 sierpnia w Męskim Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu odbyły się uroczystości poświęcone Supraskiej Ikonie Matki Bożej. Uroczystemu Całonocnemu czuwaniu 9 sierpnia, przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa. W nabożeństwie uczestniczyli także: JE Najprzewielebnieszy Metropolita Włodzmierza Wołynskiego i Kowla Włodzimierz oraz JE Najprzewielebniejszy Arcybiskupi: Elistyński i Kałmycki (Patriarchat Moskiewski),Tyraspolski i Dubossarski Sawa (Cerkiew Mołdawii Patriarchatu Moskiewskiego) Lubelski i Chełmski Abel, Białostocki i Gdański Jakub  Wrocławski i Szczeciński Jerzy oraz Biskupi: Przemyski i Gorlicki Paisjusz oraz Supraski Grzegorz. Przed rozpoczęciem nabożeństwa całonocnego czuwania Metropolita Sawa powiedział, że zebrała nas tu wszystkich Ta która jest jednym prawdziwym drogowskazem do Zbawiciela. Bogurodzica, jak zaznaczył Zwierzchnik naszej Cerkwi, była, jest i wierzymy że będzie naszą jedyną obroną i pomocą w ciężkich chwilach życia. Dlatego zawsze święta ku jej czci zbierają tak liczne rzesze wiernych. Metropolita podziękował wszystkich przybyłym pielgrzymom, zarówno tym którzy przybyli najliczniejszą pieszą pielgrzmką z Białegostoku, jak i tym co przypłynęli kajakami z Gródka, ale również wszystkim pozostałym, którzy przybyli na uroczystości Supraskiej Hodegetrii. Monasterskie nabożeństwa trwały nieprzerwanie przez całą noc. Jeszcze przed północą odprawiony został przez Władykę Jerzego akatyst przed Cudowną Ikoną Supraskiej Matki Bożej, a tuż po godz. 24:00 odprawione zostało na monasterskich katakumbach nabożeństwo żałobne – panichida. Pierwszej Boskiej Liturgii o godz. 1:00 w cerkwi św. Jana Teologa przewodniczył Władyka Paisjusz natomiast głównej Liturgii w Soborze Zwiastowania Bogurodzicy przewodniczył Metropolita Sawa wraz z pozostałymi biskupami.  PoLiturgii odbyła się uroczysta procesja wokół głównej świątyni monasteru Tuż po jej rozpoczęciu dokonano poświęcenia nowych ikon w ikonostasie domowej cerkwi św. Antoniego Supraskiego. Następnie w krypcie cerkwi zaniesiono modlitwę za dusze zmarłych arcypasterzy - ś.p. arcybiskupów: Mirona, Adama, Jeremiasza i Szymona.  protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj) historia Supraskiej Ikony Bogurodzicy (kliknij tutaj)    

Wielkiego Męczennika Pantelejmona w Zaściankach

Wielkiego Męczennika Pantelejmona w Zaściankach

9 sierpnia Cerkiew uroczyście obchodził pamięć św. Wielkiego Męczennika i cudotwórcy Pantelejmona. Świąteczną Boską Liturgię w dzień święta w cerkwi św. Pantelejmona w Białymstoku, odprawił JE Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W nabożeństwie uczestniczył także JE Njprzewielebniejszy Arcybiskup Tyraspolski i Dubossarski z Patriarchatu Moskiewskiego. Podczas Małego Wejscia Władyka Jakub, w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP, podniósł do godności protoijereja ks. dr. Piotra Fiedoruka, wikariusza tamtejszej parafii. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Święcenia diakońskie lektora Michała Fiedziukiewicza

Święcenia diakońskie lektora Michała Fiedziukiewicza

6 sierpnia, w IX Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię białostockiej Katedrze św. Mikołaja. Podczas nabożeństwa Władyka Jaub udzielił święceń diakońskich lektorowi Michałowi Fiedziukiewiczowi.   Ks. diakon Michał Fiedziukiewicz urodził się 5 czerwca 1992 r. w Białymstoku. Po ukończeniu technikum elektrycznego w Białymstoku wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 2015 r. obroną pracy licencjackiej nt. "Wpływ Iwana Fiodorowa na rozwój druku cyrylickiego w XVI – wiecznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów". W czasie studiów w seminarium otrzymał z rąk JE Wielce Błogosławionego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy postrzyżyny lektorskie. Wraz z rozpoczęciem studiów na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, mianowany został dyrygentem chóru w parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Przez ostatnie kilka lat był także katechetą religii prawosławnej w sokólskich szkołach podstawowych. 24 lipca 2016 wstąpił w związek małżeński z Niką Szymaniuk.   protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Pawła Nasuty (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej