Logo
poniedziałek, 25 maja 2020
św. Epifaniusza bpa Cypru
Znajdujesz się na: Strona główna
Ku czci św. Mikołaja w Białymstoku

Ku czci św. Mikołaja w Białymstoku

22 maja w dniu święta Przeniesienia Relikwii św. Mikołaj Cudotwórcy z Miry Licejskiej do Bari, JE Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w katedralnej cerkwi poświęconej św. Arcybiskupowi Mikołajowi. Dzień wcześniej Arcybiskup Jakub przewodniczył nabożeństwu Całonocnego czuwania. W świątecznych uroczystościach uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Supraski Andrzej. Podczas Boskiej Liturgii Arcybiskup Jakub, w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP, za gorliwe oddanie Cerkwi podniósł do godności protoijereja, ks. Adama Krysztopowicza - wikariusza parafii św. Eliasza w Białymstoku. Błogosławieni prześladowani za wiarę albowiem tych będzie Królestwo Niebios. Tym fragmentem kazania Chrystusa na górze, który czytany jest zawsze w dniu świąt Świętych Biskupów, zwrócił się do wiernych Biskup Andrzej. Do grona tych najbardziej przez nas lubianych świętych Biskupów, zdaniem Biskupa, zaliczymy niewątpliwie św. Mikołaja Cudotwórcę Arcybiskupa Miry Licejskiej. Jak podkreślił Władyka Andrzej, pamięć o świętym to jego godne naśladowanie. Hierarcha przytaczając jego życie zauważył że czasy kiedy żył św. Mikołaj nie były lekkie dla chrześcijan, ale święty z Miry Licejskiem zawsze był przykładem dla swoich wiernych. Kontynuując Hierarcha zauważył że św. Mikołaj jest dla nas prawidłem wiary, a wiara to przecież nasza relacja z Bogiem. A podstawą tej relacji jest ufność, której oczekuje od nas sam Bóg. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w supraskim monasterze

św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w supraskim monasterze

21 maja w dniu święta św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, JE Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w monasterskiej cerkwi ku czci Apostoła Jana w Męskim Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu. W nabożeństwie uczestniczył również JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Dzień wcześniej Arcybiskup Jakub przewodniczył nabożeństwu Całonocnego czuwania w białostockiej Katedrze św. Mikołaja. W słowie skierowanym do zebranych w świątyni Arcybiskup Jakub podkreślił wyjątkowość osoby św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, który był najmłodszym uczniem Chrystusa. Był również umiłowanym uczniem Chrystusa, ponieważ umiłował swego nauczyciela, a jego miłość została odwzajemniona. Dzięki temu mógł skłonić głowę na piersi Zbawiciela podczas ostatniej wieczerzy i odważyć się zapytać kto Go wyda. Tylko Jan pozostał z Jezusem w momencie ukrzyżowania. Następnie on jako jeden z pierwszych, wspólnie z Apostołem Piotrem, pobiegł do grobu Zbawiciela. Zdaniem Arcybiskupa, Ewangelista Jan nie zwraca uwagi czytelnika w swojej Ewangelii na sama cuda czy inne ważne wydarzenie, ale bardzo często na okoliczności towarzyszącemu temu wydarzeniu oraz słowom Jezusa Chrystusa. W opinii Hierarchy karty Ewangelii św. Jana nie pokazują nam wyłącznie cudów, ale też ich znaczenie i skutki. Bo, jak zaznaczył Arcybiskup, najważniejsze jest przyprowadzenie człowieka do wiary i zbliżenie go z Bogiem, a nie uzdrowienie jego ciała. Na zakończenie Arcybiskup Jakub pozdrowił Biskupa Andrzeja wraz z braćmi monasteru oraz wszystkich przybyłych z okazji monasterskiego święta. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Pawła Nasuty (kliknij tutaj)

Komunikat Kancelarii Arcybiskupiej odnośnie dorocznej konferencji duchowieństwa

Komunikat Kancelarii Arcybiskupiej odnośnie dorocznej konferencji duchowieństwa

Kancelaria Arcybiskupia, z polecenia  JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, niniejszym informuje, iż z powodu obowiązujących rozporządzeń Organów Państwowych ograniczających zgromadzenia, w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2, doroczna konferencja duchowieństwa i pracowników świeckich Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej zostaje przeniesiona na termin późniejszy. W dniu 25.05 br. w budynku Kurii Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej odbędzie się spotkanie księży Dziekanów, na którym zostaną omówione sprawy bieżące diecezji. Powyższe spotkanie odbędzie się z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych. O terminie zwołania konferencji tutejsza kancelaria poinformuje odrębnym pismem. Kancelaria Arcybiskupia 

Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy

Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy

6 maja w dniu święta św. Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Wielkiego Męczennika Jerzego na białostockim osiedlu Nowe Miasto. Podczas nabożeństwa Władyka Jakub nagrodził z okazji święta Paschy wikariusza tamtejszej parafii ks. Mariana Romańczuka prawem noszenia złotego krzyża. Arcybiskup Jakub podczas okolicznościowej homilii powiedział m.in. że św. Jerzy jest patronem wielu świątyń na zachodzie i wschodzie Europy, szczególnie w Gruzji, gdzie traktowany jest jako patron narodowy. Zdaniem Arcybiskupa wynika to z tego, że wielu ludzi dzięki modlitwom do św. Jerzego otrzymywało duchowe pocieszenie oraz pomoc w życiowych trudnościach. Kontynuując Arcybiskup powiedział, że o życiu św. Jerzego krąży wiele legend i opowiadań, lecz prawdziwej historii jego życia nie dane jest nam poznać. Z bardzo prostego powodu. Zdaniem Hierarchy, nikt z ówcześnie żyjących nie wiedział, że żołnierz Jerzy zostanie męczennikiem za wiarę w Chrystusa, a Cerkiew nazwie go wielkim męczennikiem. Jak zaznaczył Arcypasterz, krótkie świadectwo męczeńskiej śmierci św. Jerzego zapisane zostało przez ówczesnego historyka, biskupa Euzebiusza z Cezarei. Z jego relacji wiemy, że pewien wysoko postawiony żołnierz nie podporządkował się decyzji Cesarza Dioklecjana, mówiącej o prześladowaniu wyznawców Chrystusa, za co został skazany na śmierć. Chrześcijanie w tamtych czasach bardzo czcili pamięć o męczennikach, nad ich grobami odprawiono wczesnochrześcijańskie nabożeństwa. Dlatego pamięć o świętych którzy oddali swoje życie za Chrystusa w męczeński sposób przetrwała w Cerkwi po dzień dzisiejszy. Cierpienia św. Jerzego, wyrzeczenie się kariery wojskowej oraz oddanie całego życia za wiarę w Chrystusa, Bóg docenił dając go nam jak przykład wielkiego świętego. Na zakończenie Hierarcha dodał, że kiedy obchodzimy pamięć świętego, wznosimy do niego swoje modlitwy. Ważnym elementem modlitewnej pamięci o świętym to stawianie sobie jego życia za wzór do naśladowania. Powinniśmy zadać sobie pytanie: czy coś z jego życia może być dla nas przykładem i czy moglibyśmy się czego od niego nauczyć ? protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Aleksandry Jarosławskiej (kliknij tutaj) więcej o życiu parafii św. męcz. Jerzego na stronie https://parafia-swietego-jerzego.pl/

Świętego Męczennika Młodzieńca Gabriela

Świętego Męczennika Młodzieńca Gabriela

2 i 3 maja, w Żeńskim Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach odbyły się uroczystości poświęcone Świętemu Męczennikowi Gabrielowi Zabłudowskiemu. Całonocnemu czuwaniu oraz Boskiej Liturgii odprawionej w głównej monasterskiej świątyni św. męcz. Gabriela przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. W nabożeństwach uczestniczyli także JE Najprzewielebniejsi: Arcybiskup Bielski Grzegorz, Biskup Łódzki i Poznański Atanazy oraz Biskup Supraski Andrzej. Ponadto, 2 maja wieczorem, sprawowane było, nabożeństwo dziękczynne połączone z śpiewanym akatystem ku czci św. Patrona dzieci i młodzieży. Podczas Boskiej Liturgii w dniu święta, Arcybiskup Jakub nagrodził za zasługi dla Cerkwi kapelana tamtejszego monasteru ks. prot. Aleksego Petrowskiego prawem noszenia palicy. Homilię podczas Liturgii wygłosił Biskup Atanazy, który porównywał odwagę Niewiast Niosących Wonności, dziecięcą odwagę modlitwy św. męcz. Gabriela z odwagą dzisiejszych ludzi pragnących kontaktu z Bogiem i Jego Cerkwią. Na zakończenie uroczystości ze słowem do zebranych zwrócił się Arcybiskup Jakub. Hierarcha zaznaczył, że tegoroczne uroczystości planowano w sposób szczególny, bowiem w tym roku przypada trzysta lat od momentu odnalezienia św. Relikwii męcz. Gabriela. Jednak w związku z panująca w kraju sytuacja epidemiologiczną, na uroczystości, jak co roku, nieprzybyły piesze ani autokarowe pielgrzymki z Polski i zza granicy. Nie odbyły się też inne wydarzenia, które miały na celu uczczenie tego wyjątkowego jubileuszu. W roku obecnym przypada dokładnie 300 lat o cudownego odnalezienia Relikwii św. Gabriela. W 1720 r. w okresie epidemii w okolicach miejsca spoczynku ciała Gabriela często chowano zmarłe dzieci, czcząc w ten sposób Jego męczeńską śmierć i czując niezwykłą łaskę płynącą z tego miejsca. Podczas jednego z takich pogrzebów naruszono grób Umęczonego i odkopano ciało, które jak się okazało, mimo długiego okresu nie uległo rozkładowi. Z wydarzeniem tym łączy się wiele uzdrowień oraz co niezmiernie ważne w dzisiejszych czasach, ustanie ówcześnie panującej śmiercionośnej epidemii. Żywot św. męcz. Gabriela do przeczytania (tutaj) protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Pawła Nasuty (kliknij tutaj)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej