Logo
niedziela, 16 grudnia 2018
św. pror. Sofoniusza
Znajdujesz się na: Strona główna
Eliminacje XX Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Eliminacje XX Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

XX Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej rozpoczęła się I edycją 5 grudnia w Białymstoku, Bielsku- Podlaskim, Hajnówce, Siemiatyczach i Koszalinie. Na starcie do pierwszego etapu zgłosiło się około 60 osób. W Białymstoku wystartowało 27 uczniów z szkół ponadpodstawowych, ( I, V, VI, VIII, XI LO oraz LO przy Politechnice Białostockiej). Nad oprawnością przebiegu konkursu czuwała komisja w składzie : ks. mitrat Jan Fiedorczuk- dyrektor Wydziału Katechetycznego diecezji białostockiej i gdańskiej, jako przewodniczący komisji oraz dwaj jej członkowie; ks. prot. Andrzej Popławski- wizytator religii prawosławnej diecezji białostockiej i gdańskiej i ks. prot. Andrzej Sacharczuk – wikariusz katedry św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Temat tegorocznych eliminacji dotyczył: „Pojęcie patriotyzmu w świetle 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Cerkiew prawosławna w Polsce w latach 1918-2018.” Od uczestników Olimpiady wymagana było dobre opanowanie materiału z zakresu historii Kościoła prawosławnego w Polsce od 1915 r. do dnia dzisiejszego, oraz dziedzin pokrewnych. W szczególności: - stan prawny Kościoła prawosławnego w Polsce po odzyskaniu niepodległości: - najważniejsze akty prawne (państwowe) normujące prawne położenie kościoła; - proces uzyskania autokefalii; - kwestie majątkowe kościoła: rewindykacja mienia, procesy sądowe o odebranie cerkiewnego majątku lat 30-tych XX w., akcja burzenia świątyń na Chełmszczyźnie i Lubelszczyźnie; - akcje wysiedleńcze: bieżeństwo 1915 r., powojenne wysiedlenia, Akcja Wisła; - martyrologia PAKP: Męczennicy Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. Uczestnicy Olimpiady z materiałem wymaganym do napisania pracy pisemnej podczas I etapu, mogli się zapoznać z literatury podanej przez Komitet Organizacyjny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej i udostępnionej na stronach Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. ( http/prawoslawie.uwb.edu.pl/archiwa/805). Na podstawie powyższego materiału uczestnicy mogli przygotować się do napisania wypracowania na jeden z trzech zaproponowanych tematów; Normalizacja prawnego położenia Kościoła prawosławnego w Polsce w okresie międzywojennym, ze szczególnym uwzględnieniem autokefalii kościoła (1918-1948). Walka o zachowanie mienia cerkiewnego w okresie II Rzeczypospolitej. „Obcy we własnym domu” – bieżeństwo 1915 r., prześladowania i przesiedlenia lat 40-tych XX w. i Akcja Wisła. Dziękujemy nauczycielom w imieniu organizatorów za przygotowanie uczniów do olimpiady , natomiast uczestnikom satysfakcji i awansu do następnego etapu. ks. prot. Mirosław Filimoniuk- sekretarz olimpiady

Świętego Archimandryty Grzegorza (Peradze) w Białymstoku

Świętego Archimandryty Grzegorza (Peradze) w Białymstoku

6 grudnia wpisał się w kalendarz liturgiczny dojlidzkiej parafii jako drugie święto parafialne. Jest to dzień wspomnienia św. męcz. archimandryty Grzegorza Peradze, który jest niebiańskim opiekunem nowo budującej się cerkwi przy ul. Milowej na osiedlu Dojlidy Górne. W tym roku uroczystościom przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, który sprawował w tym dniu Boską Liturgię. Rozpoczynając uroczyste nabożeństwo, proboszcz – ks. mitrat Anatol Fiedoruk przywitał przybyłych gości: biskupa, duchowieństwo, radnego Miasta Białegostoku pana Stefana Nikiciuka, dyrekcję miejscowych szkół i przedszkoli wraz z pocztami sztandarowymi, nauczycieli, uczniów oraz wszystkich wiernych. Władyka Andrzej, kończąc modlitewne spotkanie, podziękował duchowieństwu dojlidzkiej parafii za trud niesiony każdego dnia na rzecz cerkwi prawosławnej: budowa nowej świątyni, wykonywanie fresków w cerkwi św. proroka Eliasza, porządkowanie terenu cmentarza oraz Dom Spokojnej Starości. Biskup nawiązał również do osoby św. męcz. Grzegorza. Podkreślił, iż w życiu chrześcijanina można wyróżnić trzy rodzaje miłości: Boga do człowieka, człowieka do Boga i człowieka do człowieka. To właśnie w imię miłości człowieka do człowieka poniósł śmierć męczeńską św. Grzegorz. Z pochodzenia był Gruzinem, który dotarł do Polski i osiadł w Warszawie. Tu był cenionym wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. Został aresztowany i uwięziony w Obozie Koncentracyjnym Auschwitz, gdzie w obronie życia współwięźniów przyjął na siebie winę i został stracony. Jest dla nas przykładem miłości wobec drugiego człowieka. ks. prot. Jan Kiryluk fotoreportaż autora (kliknij tutaj)  

Święto Wprowadzenia do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy

Święto Wprowadzenia do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy

4 grudnia w dniu święta Wprowadzenia do świątyni Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Dzień wcześniej wieczorem Władyka Jakub, również w Katedrze, przewodniczył nabożeństwu Całonocnego czuwania. protodiakon Wiaczesław Perek

Wojewoda podlaski wręczył Arcybiskupowi Jakubowie Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Wojewoda podlaski wręczył Arcybiskupowi Jakubowie Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości

3 grudnia JE Najprzwielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki Gdański uczestniczył w okolicznościowym spotkaniu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, które poświęcone było jubileuszowi 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas uroczystego spotkania Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wręczył Arcybiskupowi Jakubowi Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości.Wyróżnienie przyznane zostało Hierarsze przez premiera rządu Mateusza Morawieckiego. Wśród uhonorowanych Podlasian byli m.in. Duchowni Kościoła katolickiego oraz zasłużeni w dziedzinie nauki, kultury, sztuki oraz działalności społecznej i samorządowej.Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości to polska odznaka okolicznościowa ustanowiona uchwałą Rady Ministrów z 8 maja 2018 r. dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego. protodiakon Wiaczesław Perek foto i tekst za: http://www.bialystok.uw.gov.pl

Konsultacje duchowieństwa diecezji białostocko - gdańskiej

Konsultacje duchowieństwa diecezji białostocko - gdańskiej

28 listopada w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyły się konsultacje duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej. Spotkaniu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W zebraniu uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Bezpośrednio po przywitaniu przez Arcybiskupa Jakuba przybyłego na konsultacje duchowieństwa, podsumowanie działalności przedstawili dziekani poszczególnych dekanatów: białostockiego ks. mitrat Jerzy Boreczko, gdańskiego ks. prot. Dariusz Jóźwik, gródeckiego ks. mitrat Jan Jaroszuk i olsztyńskiego ks. prot. Jarosław Jaszczuk. Podczas konsultacji poruszone zostały bieżące problemy poszczególnych parafii. Omówiono działalność komisji diecezjalnych ds. wydawnictw, tekstów liturgicznych i tłumaczeń oraz młodzieży. Zebrani w auli Centrum Kultury Prawosławnej mieli także okazję wysłuchać sprawozdania z działalności rady programowej diecezjalnego radio Orthodoxia.   protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej