Logo
środa, 29 marca 2017
 
Znajdujesz się na: Strona główna
Święcenia kapłańskie protodiakona Jerzego Nieścierowicza

Święcenia kapłańskie protodiakona Jerzego Nieścierowicza

26 marca w IV Niedzielę Wielkiego postu, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Podczas nabożeństwa Arcybiskup Jakub udzielił święceń kapłańskich protodiakonowi Jerzemu Nieścierowiczowi. Ks. Jerzy Nieścierowicz urodził się 26 listopada 1974 r. z Sokółce. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie wstąpił w związek małżeński z Joanna Frankowicz. Święcenia diakońskie przyjął 14 stycznia 2006 r. z rąk Władyki Jakuba. Od 2006 pełnił posługę diakońską w parafii Hagia Sophia w Białymstoku. W 2011 r. podniesiony został do godności protodiakońskiej, a w roku ubiegłym otrzymał przywilej noszenia kamiławki. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż autora i Pawła Nasuty (kliknij tutaj)

Konferencja katechetyczna w CKP w Białymstoku

Konferencja katechetyczna w CKP w Białymstoku

20 marca w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyła się cykliczna konferencja katechetyczna. Podczas spotkania JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba z katechetami, omówiono bieżące sprawy i problemy wynikające z nauczania religii prawosławnej w szkołach. Szczególnym gościem spotkania był dr Jan Zieniuk - dyrektor metropolii ds. nauczania religii prawosławnej w szkołach. Konferencje katechetyczne organizowane są przez Wydział Katechetyczny Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

III Niedziela Wielkiego postu

III Niedziela Wielkiego postu

19 marca w III niedzielę Wielkiego postu zwaną Krestopokłonną,  JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku. W przeddzień Arcybiskup Jakub odprawił uroczyste nabożeństwo Całonocnego czuwania podczas którego na środek świątyni wyniesiona została ikona Życiodajnego Krzyża. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Młodzieżowa pielgrzymka wielkopostna do Poczajowskiej Ławry

Młodzieżowa pielgrzymka wielkopostna do Poczajowskiej Ławry

Z błogosławieństwa JE Naprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba w dniach 9-12 marca odbyła się wielkopostna pielgrzymka białostockiej młodzieży prawosławnej do Ławry Poczajowskiej na Ukrainie. W pielgrzymce pod opieką ks. Marka Wawreniuka, ks. Piotra Kiryluka i ks. Andrzeja Misiejuka wzięła udział głównie młodzież z trzech białostockich Bractw parafialnych: parafii Zmartwychwstania Pańskiego, św. Wielkomęczennika Pantelejmona oraz św. ap. Jana Teologa jak też przedstawiciele innych bractw. Pielgrzymi wyruszyli spod cerkwi św. Wielkomęczennika Pantelejmona w Zaściankach, w której wcześniej wszyscy uczestnicy przed ikoną świętego prosili o Boże błogosławieństwo dla powziętego trudu. Po całonocnej podróży, w godzinach przedpołudniowych, pielgrzymi dotarli do Skitu św. Anny w Onyszkowcach, gdzie znajduje się słynny Istocznik Prawiednoj Anny. Po krótkiej modlitwie w cerkwi, zwiedzaniu monasteru i posiłku w monasterskiej trapieznoj, grupa wyruszyła do pobliskiej Ławry Poczajowskiej. To modlitwa w Ławrze była bowiem głównym celem tego wielkopostnego wyjazdu i co warto podkreślić: dla większości młodych uczestników była to pierwsza wizyta w tym niezwykłym miejscu. Po zakwaterowaniu w monasterskim domu pielgrzyma młodzież przekonała się o niezwykłej gościnności, wspaniałej kuchni i atmosferze panującej w poczajowskim sanktuarium. Pierwszy dzień pobytu upłynął na zapoznaniu się z kompleksem monasterskim i wieczornej modlitwie w cerkwi Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. Sobotni dzień rozpoczął się od porannej Liturgii, którą w Troickiej Cerkwi wraz z bracią zakonną współcelebrowali duchowni z Polski. Po śniadaniu pielgrzymi spotkali się z alumnem tutejszego Poczajowskiego Seminarium Duchownego, który oprowadził grupę po wszystkich najważniejszych miejscach Ławry, przybliżył jej historię, opowiedział o licznych cudach i obecnej sytuacji Ławry. Zwiedzanie Monasteru zakończono w nowowybudowanej świątyni Przemienienia Pańskiego, gdzie podziwiać można było niezwykłej urody mozaiki zdobiące ściany cerkwi. Pielgrzymi otrzymali też błogosławieństwo na pokłonienie się relikwiom św. Hioba i św. Amfilochiusza Poczajowskich oraz na wejście do pieszczery, która była miejscem modlitwy św. Hioba. To był chyba najbardziej przejmujący moment pobytu w poczajowskim sanktuarium. Po obiedzie młodzież udała się do Skitu św. Ducha, tam zapoznała się z historią tego miejsca, licznymi świętościami w postaci ikon, relikwii, czy krzyża Św. Nikity Słupnika, który duchowni, zgodnie z miejscowa tradycją, w znak błogosławieństwa nakładali kolejno na wszystkich pielgrzymów. W drodze powrotnej do Ławry Poczajowskiej młodzież odwiedziła jeszcze cmentarz monasterski, gdzie znajduje się grób Św. Amfilochiusza. Po wieczornym nabożeństwie całonocnego czuwania, sprawowanym pod przewodnictwem metropolity Poczajowskiego Włodzimierza, pielgrzymi przystąpili do sakramentu spowiedzi, tak by pobyt w Ławrze móc zakończyć uczestnictwem w Świętej Eucharystii. Ostatni dzień pobytu rozpoczął się od porannej niedzielnej Św. Liturgii w cerkwi św. Trójcy, a po jej zakończeniu pielgrzymi po przysypanych śniegiem alejkach udali się jeszcze do głównej cerkwi, by podczas trwającego tam akatystu, pokłonić się do Poczajowskiej Ikonie Matki Bożej. Około godziny 11 pielgrzymka wyruszyła w drogę powrotną. Tu czekała na pielgrzymów jeszcze jedna niespodzianka. Podczas postoju w Łucku, dzięki uprzejmości o. Walentego Marczuka i hieromnicha Ilii (Wiszniewskiego), białostocka młodzież mogła odwiedzić jakże gościnne Wołyńskie Seminarium Duchowne, zabytkowy zamek z mieszczącymi się tam ruinami pierwszej XII wiecznej murowanej cerkwi na Wołyniu oraz miejscowe Muzeum Ikon z jego najcenniejszym zabytkiem jakim jest odnaleziona kilkanaście lat temu Chełmska Ikona Matki Bożej. Przed XI wieczną Ikoną, pochodzącą z najstarszej prawosławnej katedry biskupiej na terenie dzisiejszej Polski, młodzi prawosławni z Polski, jak niegdyś ich przodkowie, wznieśli swoje modlitwy… Po przekroczeniu granicy, wczesnym poniedziałkowym rankiem, pełni wrażeń, umocnieni duchowo błogosławieństwem Ławry Poczajowskiej i okryci pokrowem Matki Bożej, pielgrzymi bezpiecznie powrócili do swych domów. ks. prot. Andrzej Misiejuk fotoreportaż autora (kliknij tutaj)

II Niedziela Wielkiego postu, św. Grzegorza Palamasa

II Niedziela Wielkiego postu, św. Grzegorza Palamasa

12 marca w drugą niedzielę Wielkiego Postu JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego. Władyka Jakub wieczorem przewodniczył także wieczornemu nabożeństwu połączonemu z czytaniem Ewangelii wg. św. Marka opisującej wydarzenia Męki Chrystusa. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej