Logo
niedziela, 25 czerwca 2017
św. Onufrego Wielkiego
Znajdujesz się na: Strona główna
Arcybiskup Jakub na ingresie Arcybiskupa Jerzego do katedry wrocławskiej

Arcybiskup Jakub na ingresie Arcybiskupa Jerzego do katedry wrocławskiej

W dniach 17 – 18 czerwca JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub przebywał we Wrocławiu, gdzie uczestniczył w ingresie na katedrę biskupów wrocławskich i szczecińskich JE Najprzewielebjniejszego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jerzego. Arcybiskupowi Jakubowi towarzyszył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz oraz namiestnik Supraskiego Monasteru archimandryta Andrzej. 18 czerwca w wypełnionej po brzegi duchowieństwem i wiernymi wrocławskiej katedrze Narodzenia Bogurodzicy, w obecności licznie zgromadzonych dostojnych gości uroczystego ingresu dokonali hierarchowie polskiej Cerkwi – JE Najprzewielebniejsi: Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel, Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Arcybiskup Włodzimierza Wołyńskiego i Kowla (Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego), Biskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz oraz Biskup Supraski Grzegorz Na chwilę przed samym obrzędem usadowienia na katedrze, przed wykonaniem liturgicznego hymnu „Swiatyj Boże” przewodniczący ceremoniom Władyka Abel zwrócił się do zebranych z krótkim słowem wyjaśnienia dokonującego się aktu intronizacji, zachęcając do gorliwej modlitwy: „gromkie aksios!, oznaczające po grecku "godzien", będzie świadczyć o naszej jednomyślności, aby naszemu ukochanemu współbratu, Arcybiskupowi Jerzemu, towarzyszyła pełnia duchowej radości podczas pełnienia tej apostolskiej misji”. Wówczas też pośród podniosłych wezwań aksios! hierarchowie na przemian trzykrotnie usadowili nowego włodarza diecezji na tronie biskupów wrocławskich. Po zakończeniu Boskiej Liturgii nadszedł czas na słowa pozdrowień i podziękowań. „Służ wiernie, mężnie, bez bojaźni, z radością i poświęceniem […] bądź wszystkim dla wszystkich” Te, będące parafrazą słów św. Pawła słowa ojcowskiego napomnienia, skierowane pod adresem władyki Jerzego ze strony zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Jego Eminencji Metropolity Sawy, a odczytane przez abpa Abla z powodu nieobecności metropolity rozpoczęły całą serię utrzymanych w serdecznym, często przyjacielskim i osobistym tonie gratulacji, pozdrowień i podziękowań. Podkreślając historyczność wydarzenia i życząc Bożego błogosławieństwa w pełnieniu posługi na jakże specyficznej, wyjątkowej w swym charakterze wrocławskiej katedrze, zwierzchnik polskiej Cerkwi, tłumacząc swą nieobecność względami zdrowotnymi wskazał na wieloletnie, głębokie i bliskie relacje ze swym wychowankiem, zalecając z ojcowską troską: „Ekscelencjo! Wszystko, co czynisz, czyń z wielką wiarą, miłością, skromnością odpowiedzialnością i bojaźnią Bożą. […] Dzisiaj stajesz się stróżem, odpowiedzialnym za wierzący naród tej ziemi”. W imieniu zgromadzonych w świątyni hierarchów polskiej Cerkwi życzenia władyce Jerzemu złożył Arcybiskup Abel: „Niech Twoja posługa apostolska przebiega w pełni duchowej radości i abyś tą duchową radością mógł się podzielić z nami, współbraćmi w biskupstwie i z tym narodem Bożym”. W odpowiedzi na serdeczne słowa gratulacji i pozdrowień Władyka Jerzy zwrócił się do zebranych ze słowami: „Zaufaj Panu z całego Twojego serca i nie polegaj na własnym rozumie, nie uważaj się za mądrego. […] Bój się Pana i unikaj złego” (Księga Mądrości Salomona 3,5-6) Wybór na ordynariusza był dla mnie życiowym zaskoczeniem. […] Tę nagłą decyzję przyjmuję w oddaniu Woli Bożej. Nigdy nie dorównam Arcybiskupowi Jeremiaszowi, ponieważ to się nie uda. Ale będę starał się kontynuować jego dzieło na tyle, na ile Bóg pozwoli, jakie będą Jego plany. Chciałbym być narzędziem, piórem w Jego rękach, niech On pisze scenariusz tej diecezji. […] Po ludzku trudno jest zrozumieć, co to znaczy zostać biskupem diecezjalnym i trzeba powiedzieć, że po ludzku nie da się samemu sprostać tym wyzwaniom. Dlatego też bardzo potrzebna jest modlitwa, modlitewne wsparcie. W tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego nie ma żadnego nabożeństwa, podczas którego duchowieństwo i wierni nie wspominają imienia swego biskupa diecezjalnego. To nie jest wyłącznie  wymóg formalny. To jest duchowa potrzeba biskupa. Ale moja prośba wykracza poza tę formalność. Proszę, byście modlili się za mnie także podczas swojej indywidualnej modlitwy, tej ukrytej, ewangelicznej. Tej, której nikt nie widzi, ponieważ to wsparcie modlitewne daje każdemu biskupowi siłę, by podążać tą drogą, do której został powołany. Z wielką otwartością Arcybiskup Jerzy zwrócił się do duchowieństwa swej nowej diecezji: „Przyjmijcie mnie jako swojego biskupa, opowiedzcie mi o swojej diecezji, pomóżcie w prowadzeniu tej trudnej misji, a razem, pamiętajcie, będziemy mogli kontynuować to wielkie dzieło, które rozpoczęli wielcy poprzednicy, a przez tyle lat prowadził Arcybiskup Jeremiasz”. Kończąc swe słowo władyka zwrócił się do duchowieństwa diecezji wojskowej: „Bardzo wam dziękuję za te siedem lat wspólnej pracy. Czasu teraz będzie mniej, ale z pewnością będziemy mogli sprostać wszystkim wyzwaniom, które będą stały przed diecezją wojskową”. Długą listę podziękowań zamknęli ci, którzy okazali pomoc przy technicznej stronie ingresu – starosta wrocławskiej katedry wraz z pomocnikami, chór, dzieci i twórcy ogromnego powitalnego chleba, którym najmłodsi witali w przedsionku świątyni swego nowego władykę. Po zakończeniu liturgicznej części uroczystości wszyscy obecni w świątyni wierni zostali zaproszeni na świąteczną, wojskową grochówkę pod iście świąteczną „chmurką” w ogrodzie, okalającym katedrę, a hierarchowie, duchowieństwo i oficjalni goście udali się do jednego z pobliskich lokali, gdzie kontynuowano składanie życzeń i gratulacji, ale już w nieco swobodniejszej atmosferze.   ks. prot. Mariusz Synak fotoreportaż ks.ks. Jarosława Biryłko, Igora Habury i Mariusza Synaka (kliknij tutaj)

Nabożeństwo z okazji zakończenia roku szkolnego

Nabożeństwo z okazji zakończenia roku szkolnego

20 czerwca, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja nabożeństwo dziękczynne – molebien. Nabożeństwo odprawione zostanie z okazji kończącego się roku szkolnego. W świątyni obecni byli: JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz, nauczyciele, katecheci oraz uczniowe. Po molebnie w Centrum Kultury Prawosławnej odbyło się spotkanie Arcybiskupa Jakuba z katechetami podsumowujące mijający rok szkolny.  protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Białostockiej Ikony Bogurodzicy

Białostockiej Ikony Bogurodzicy

15 czerwca w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku odbyły się uroczystości poświęcone Białostockiej Ikonie Bogurodzicy. Świątecznemu Całonocnemu czuwaniu w przeddzień święta oraz Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W świątecznych nabożeństwach uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz oraz licznie zgromadzenie duchowieństwo miasta Białegostoku. Podczas Małego wejścia Władyka Jakub w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP nagrodził ks. dr. Romana Płońskiego, podnosząc go do godności protoijereja. W trakcie Boskiej Liturgii wznoszone były szczególne modlitwy o wstawiennictwo Przenajświętszej Bogurodzicy za wszystkich mieszkańców Białegostoku. Natomiast po Liturgii miała miejsce uroczysta procesja z ikoną wokół białostockiej Katedry. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Pawła Nasuty (kliknij tutaj) historia Białostockiej Ikony Bogurodzicy (kliknij tutaj)

Jubileusz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku

Jubileusz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku

21 czerwca w pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku. Podczas nabożeństwa Władyka Jakub nagrodził wikariusza tamtejszej parafii ks. Dawida Bartoszuka prawem noszenia nabiedrennika. Po zakończonej Liturgii odbyła się uroczysta procesja, podczas której wznoszone były modlitwy za wszystkich spoczywających na tamtejszym cmentarzu, w szczególności za śp. Arcybiskupa Nikanora (Niesłuchowskiego) oraz Biskupa Michała (Kiedrowa). Tegoroczne uroczystości parafialne miały wyjątkowy charakter, bowiem w tym roku przypada 35 – lecie funkcjonowania parafii na białostockim osiedlu Wygoda oraz 135 – lecie istnienia najstarszego w Białymstoku cmentarza prawosławnego. Z tej okazji Arcybiskup Jakub wyraził wdzięczność proboszczowi ks. prot. dr. Piotrowi Pietkiewiczowi, wikariuszom oraz pracownikom cmentarza za ich codzienny trud, jaki niosą w tej przycmentarnej parafii. Za prace na rzecz Cerkwi Władyka nagrodził orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego Mikołaja Pańkowskiego – starostę cerkiewnego, który pełni tę funkcję od początku istnienia parafii. Ponadto Władyka wręczył ordery św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia: Jerzemu Połowianiukowi, Irenie Biedrzyckiej, Romanowi Laszewskiemu, Mikołajowi Kowalewskiemu i Walentynie Leszczyńskiej. Arcybiskup nagrodził także najbardziej zasłużonych pracowników cmentarza Listami pochwalnymi. Historia parafii Wszystkich Świętych (kliknij tutaj)  protodiakon Wiaczesław Perek  fotoreportaż Pawła Nasuty (kliknij tutaj)

Święto parafialne na białostockim osiedlu Antoniuk

Święto parafialne na białostockim osiedlu Antoniuk

5 maja, drugiego dnia święta Pięćdziesiątnicy Cerkiew wzywa nas do wychwalenia Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Szczególne uroczystości rokrocznie mają miejsce na białostockim osiedlu Antoniuk, gdzie znajduje się cerkiew Świętego Ducha. Głównym punktem parafialnych uroczystości był Boska Liturgia której przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Grzegorz Biskup Supraski w asyście przybyłego duchowieństwa. Podczas Małego wejścia Hierarcha w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP wręczył wikariuszowi tamtejszej parafii ks. prot. Andrzejowi Popławskiemu nagrodę paschalną, tj. prawo noszenia złotego krzyża z ozdobami. Po uroczystym przeczytaniu przez protodiakona Eugeniusza Skowrońskiego fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza, równie podniośle przemówił ks. prot. Piotr Augustyńczuk, który w swojej homilii podkreślił jak wielkie znaczenie w życiu każdego prawosławnego chrześcijanina ma działalność Świętego Ducha. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Biskup Grzegorz, który w swoim słowie zwrócił uwagę na wychowanie młodych ludzi w wierze prawosławnej roli modlitwy do Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Ks. mitrat Jerzy Boreczko jako gospodarz podziękował Władyce oraz duchowieństwu za wspólną modlitwę, dyrygentom: Ireneuszowi Ławreszuk (chór "Psalmodia"), Bogdanowi Pura (chór młodzieżowy) i Katarzynie Rydzewskiej-Pietrzak (chór dziecięcy) za przygotowanie chórów do święta, członkom rady parafialnej za ich ofiarność, a wszystkim wiernym za liczne przybycie w tak ważnym dla parafii dniu. diakon Jan Tichoniuk  

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej