Logo
czwartek, 3 grudnia 2020
św. Grzegorza Dekapolity
Znajdujesz się na: Strona główna
Krasnostockiej Ikony Matki Bożej w monasterze w Zwierkach

Krasnostockiej Ikony Matki Bożej w monasterze w Zwierkach

20 października w dniu święta Krasnostockiej Ikony Matki Bożej, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w żeńskim monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach. Po zakończonej Liturgii Arcybiskup Jakub odprawił uroczysty molebień przed kopią Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy której oryginał zaginął podczas bieżeństwa. Na zakończenie monasterskich uroczystości Hierarcha odnosząc się do fragmentu Ewangelii wg. św. Jana Teologa, przeczytanej podczas molebna, opisującej cud Jezusa w Kanie Galilejskiej powiedział m.in.: że opowieść o weselu w Kanie nie jest zwykła opowieścią o weselu lecz ukazaniem niepodwarzalnej roli Matki Bożej w dziele naszego zbawienia. Hierarcha zauważa, że apostoł Jan nie koncentruje się na to kim była młoda para czy jaki przebieg miało całe wesele lecz na słowach Bogurodzicy i jej Syna w chwili kiedy na przyjęciu pojawił się kłopot. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie to nauka Bogurodzicy dla wszystkich ludzi abyśmy słuchali Bożego głosu, a wtedy nasze życie tu ma ziemi, doprowadzi nas do życia w Królestwie Niebiańskim. protodiakon Wiaczesław Perek historia Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy (kliknij tutaj)

Ruch służbowy w parafii św. Jerzego w Białymstoku

Ruch służbowy w parafii św. Jerzego w Białymstoku

- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 118/O/P/2020 zwolnił, na własną prośbę, z dniem 10 listopada 2020 roku ks. mitrata Waleriana Antosiuka, ze stanowiska wikariusza Parafii Prawosławnej św. wielkiego męcz. Jerzego w Białymstoku, przenosząc go w stan spoczynku. - JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 119/O/P/2020 przyjął w skład kleru diecezji białostocko – gdańskiej i mianował z dniem 1 listopada 2020 ks. Ivana Nikulina wikariuszem Parafii Prawosławnej św. wielkiego męcz. Jerzego w Białymstoku. - JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 120/O/P/2020 mianował ks. mitrata Waleriana Antosiuka rezydentem w parafii św. pror. Eliasza w Białymstoku. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Nabożeństwo dziękczynne z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nabożeństwo dziękczynne z okazji Dnia Edukacji Narodowej

16 października JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, nabożeństwo dziękczynne. Nabożeństwo sprawowane było z okazji  obchodzonego dwa dni wcześniej święta Edukacji Narodowej. Hierarcha w imieniu Wydziału Katechetycznego Diecezji Białostocko – Gdańskiej nagrodził wybranych katechetów, za szczególne zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Dyplomy z okazji Dnia Edukacji otrzymali: Marek Tofiluk oraz Ewa Masajło protodiakon Wiaczesław Perek foto. diakon Dariusz Sulima

Poświęcenie domu parafialnego parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku

Poświęcenie domu parafialnego parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku

30 września, w dniu modlitewnej pamięci św. Męczennic Wiery, Nadziei, Luby oraz ich matki Zofii, JE Najprzewielebniejszy Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku. Tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa, Arcybiskup poświęcił ikonę Świętych Męczennic, która w przyszłości znajdzie się w parafialnej świątyni. Po nabożeństwie do zebranych zwrócił się Arcybiskup Jakub. Hierarcha pozdrowił wszystkie panie noszące imiona Wiery, Nadziei, Luby oraz Zofie. Następnie Arcybiskup wręczył Listy pochwalne za wkład w rozbudowę domu parafialnego. Zakończeniem uroczystości było poświęcenie nowego domu parafialnego, którego budowa rozpoczęła się pond dwa lata temu. Arcybiskup Jakub zwracając się  do wspólnoty parafialnej, powiedział m.in.: że prosząc Boga o Jego błogosławieństwo dla domu, nie mamy na myśli jedynie budynku. Wręcz przeciwnie, prosimy w modlitwach o zachowanie w Bożej Opiece wszystkich mieszkańców tego domu oraz w wypadku domu parafialnego wszystkich którzy będą z niego korzystać. Arcypasterz podziękował także proboszczowi ks. prot. Piotrowi Pietkiewiczowi za trud budowy, życząc jednocześnie by nowe parafialne pomieszczenia zawsze były oblegane przez parafian.  Dom parafialny Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych na białostockim osiedlu Wygoda znajduje się na terenie cmentarza przy ul. Wysockiego. Wraz z objęciem stanowiska proboszcza przez ks. prot. Piotra Pietkiewicza, w porozumieniu z Radą Parafialną, postanowiono przebudować stary dom parafialny oraz dobudować nową jego część. W nowej części mieści się duża sala na kilkadziesiąt osób z zapleczem kuchennym, mniejsze sale przeznaczone na spotkania bractw i chórów oraz mieszkania dla duchownych. Więcej o życiu parafii Wszystkich Świętych na stronie internetowej parafii  protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Jarosława Charkiewicza (kliknij tutaj)

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy

27 września w dniu święta Podwyższenia Życiodajnego Krzyża, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy w dekanacie sokólskim. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni dekanatu wraz z dziekanem ks. mitratem Włodzimierzem Misijukiem.  W słowie skierowanym do wiernych Arcybiskup Jakub przypomniał zgromadzonym istotę święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego oraz samego krzyża, który towarzyszy każdemu wierzącemu. Hierarcha powiedział m.in.: że święto to ma swój historyczny początek. Zaczęto je obchodzić na początku IV w, kiedy to święty cesarz Konstantyn postanowił odnaleźć krzyż na którym był ukrzyżowany Jezus Chrystus. Krzyż był odnaleziony, wybudowano też świątynię w Jerozolimie, do której został wniesiony. Nazwa tego święta pochodzi od tego, że właśnie krzyż był wysoko podnoszony, żeby wszyscy mogli go zobaczyć i uklęknąć przed nim, bowiem zgromadziło się tam wówczas wiele, wiele ludzi.  Jak podkreślił Arcypasterz, temat święta nie opiera się jedynie na tym wydarzeniu. Na krzyżu bowiem dokonało się nasze odkupienie. Przez krzyż, jak śpiewamy, przyszło do nas zbawienie. Sam Bóg stając się człowiekiem, przyszedł po to, by wejść na krzyż, by być ukrzyżowanym, żeby oddać swoje życie za każdego z nas. Bez krzyża, a więc bez ofiary samego Boga, nie mogło się dokonać nasze zbawienie, nie moglibyśmy powrócić do utraconego raju.  Wiemy jednak, że krzyż był narzędziem na którym dokonywano kary śmierci. Jak zauważył Hierarcha, dlatego teraz niektórzy mówią, dlaczego my czcimy krzyż, przecież krzyż jest narzędziem, którym zabito naszego Zbawiciela? Nie czcimy przecież miecza i innych narzędzi, którymi dokonywano kary śmierci. Czym więc jest dla nas krzyż? Dlaczego więc kłaniamy się krzyżowi? Dlatego, że z momentu, kiedy został do niego przybity Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, krzyż stał się symbolem naszego zbawienia. Przez śmierć na krzyżu dokonało się nasze odkupienie. Kłaniając się krzyżowi, przede wszystkim więc czcimy Tego, którego na nim ukrzyżowano, który przecierpiał wielkie męki i oddał swoje życie.  Po zakończonym nabożeństwie ponownie zabrał głos Arcybiskup Jakub, dziękując wszystkim za uczestnictwo w nabożeństwie. Kontynuując Arcybiskup Hierarcha powiedział że jest bardzo mile zaskoczony postępem prac przy remoncie cerkwi, ilością wiernych oraz ilością dzieci. W szczególnie ciepły sposób Władyka zwrócił się do proboszcza kuźnickiej parafii. Ojcze Jarosławie chcę podziękować za te wszystkie prace wykonane na świątyni, ale również dziękuję za wysiłek posługi duszpasterskiej w tej parafii. Serdecznie dziękuję tobie księże Jarosławie i twoim pomocnikom - matuszce, staroście cerkiewnemu, radzie parafialnej i wiernym, życzę pomocy Bożej na co dzień - dodał Hierarcha.  Początki parafii prawosławnej w Kuźnicy sięgają XVI wieku. Obecna murowana cerkiew została wybudowana w latach 1946-1950 za czasów ks. prot. Piotra Rodkiewicza. Karty historii odkrywały tu zarówno dni radości jak i głębokiego smutku. XIX-wieczną świetność i zasięg terytorialny od Sokółki aż po granice Grodna, wojenną zawieruchę z wyludnieniem się tych terenów, czy 90-procentowe zniszczenie Kuźnicy z doszczętnym spaleniem cerkwi. Od 2008 r. roku proboszczem parafii jest ks. prot. Jarosław Grygiewicz. W 2010 r. proboszcz podjął decyzję o kompleksowym remoncie wnętrza cerkwi. Przez pięć kolejnych lat wykonano polichromię ścian, dokonano wymiany podłogi i ikonostasu, zamontowano nowy okład prestoła. Całość prac nadała świątyni nie tylko należytego sakralnego blasku ale sprawiła też, iż kuźnicka cerkiew stała bardzo przytulna. Niedługo później okazało się, iż wręcz niezbędne będzie przeprowadzenie remontu dachu. Prace rozpoczęto w 2018 r., przy czym w kontekście dachu można wręcz powiedzieć, iż nie był to remont, a w dużej mierze budowa od podstaw. Obie kopuły zostały przekonstruowane i mają obecnie nowy, piękny kształt. Nowa blacha pokryła też pozostałą część dachu. Ostatnim elementem tego dzieła będzie budowa nowych schodów i wymiana głównych drzwi wejściowych do cerkwi. Drzwi zaś będą przysłowiową kropką nad "i", niejako zwieńczeniem i jak na drzwi przystało - zamknięciem zewnętrznego remontu kuźnickiej cerkwi.    Adam Matyszczyk  fotoreportaż autora (kliknij tutaj)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej