Logo
niedziela, 19 stycznia 2020
Chrzest Pański
Znajdujesz się na: Strona główna
XXXVIII Prawosławne Wieczory kolęd

XXXVIII Prawosławne Wieczory kolęd

W dniach 10 i 11stycznia, w murach Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, przy ul. Odeskiej 1 odbyły się XXXVII Prawosławne Wieczory Kolęd. 9 stycznia przed publicznością zaprezentowały się chóry: Chór dziecięcy parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku, Chór dziecięcy parafii św. św. Piotra i Pawła w Wasilkowie, Chór dziecięcy i chór młodzieżowy parafii Św. Ducha w Białymstoku, Chór dziecięcy parafii św. Jana Teologa w Białymstoku, Chór dziecięco-młodzieżowy i chór parafialny parafii św. Eliasza w Białymstoku, Chór Niepublicznej Szkoły im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Chór dziecięco-młodzieżowy parafii św. Pantelejmona w Białymstoku, Chór dziecięcy i chór parafialny parafii Hagia Sophia w Białymstoku, Chóry parafii św. Jerzego w Białymstoku dziecięcy i młodzieżowy, Kwintet rodzinny, Chór katedry Opieki Matki Bożej w Grodnie. 10 stycznia również w murach Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, przy ul. Odeskiej odbył się drugi koncert kolęd podczas którego zaprezentowały się następujące chóry i zespoły wokalno - instrumentalne: : Chór dziecięco-młodzieżowy parafii Hagia Sophia w Białymstoku, Chór katedry Opieki Matki Bożej w Grodna, Kwintet rodzinny, Zespół estradowy „Prymaki” z Michałowa, Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Chór Duchowieństwa Diecezji Białostocko – Gdańskiej Drugi koncert kolęd swą obecnością zaszczycili m.in.: marszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa – Błońska, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, rzymsko - katolicki metropolita białostocki ks. abp Tadeusz Wojda, posłowie na Sejm RP i posłowie do europarlamentu, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, konsul generalna Białorusi w Białymstoku Ałła Fedrovna, konsulowie honorowi Bułgarii, Rumunii i Mołdawii, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ks. prof. Bogusław Milerski oraz rektorzy białostockich uczelni wyższych Koncerty kolęd organizowane zostały przez Prawosławną Diecezję Białostocko - Gdańską, przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Białegostoku oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Spotkania z kolędą tradycyjnie usłyszeć można było na żywo na antenie diecezjalnego Radia „Orthodoxia”.   protodiakon Wiaczesław Perek   fotoreportaż z koncertu 9 stycznia (kliknij tutaj) fotoreportaż z koncertu 10 stycznia (kliknij tutaj)

Drugi dzień święta Narodzenia Chrystusa

Drugi dzień święta Narodzenia Chrystusa

8 stycznia, drugiego dnia święta Narodzenia Chrystusa JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja Boską Liturgię. W nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Podczas nabożeństwa odczytane zostało orędzie Bożonarodzeniowe Arcybiskupa Jakuba do wiernych diecezji białostocko - gdańskiej. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Święto Narodzenia Chrystusa

Święto Narodzenia Chrystusa

7 stycznia Cerkiew obchodził święto Narodzenia Chrystusa. Uroczystościom w białostockiej Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W świąteczną noc, Władyka Jakub celebrował nabożeństwo Jutrzni oraz Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego. 6 stycznia w przeddzień święta Narodzenia Chrystusa, Władyka Jakub odprawił Boską Liturgię św. Jana Złotoustego. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Pawła Nasuty (kliknij tutaj)

Orędzie Bożonarodzeniowe Arcybiskupa Jakuba

Orędzie Bożonarodzeniowe Arcybiskupa Jakuba

Orędzie Bożonarodzeniowe Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, do Czcigodnego Duchowieństwa, miłujących Boga Braci i Sióstr Zakonnych i wszystkich Wiernych Diecezji Białostocko-Gdańskiej   Bracia i Siostry! W dni Świąt Bożego Narodzenia rokrocznie stajemy przed tajemnicą betlejemskiej groty i stajemy się mistycznymi uczestnikami tego wielkiego wydarzenia odnoszącego się do każdego z nas. Razem z Aniołami, pastuszkami i mędrcami wychwalamy i oddajemy pokłon Nowonarodzonemu, który dla zbawienia ludzkości przyjął od Marii Panny ludzkie ciało. Będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem przebóstwił ludzką naturę i pojednał nas z Bogiem. W piękny sposób istotę Wcielenia, którą dziś przeżywamy, wyraził autor hymnu liturgicznego śpiewanego podczas święta, mówiąc: „Niebo i ziemia dzisiaj stały się jednością, narodził się bowiem Chrystus. Dzisiaj na ziemię przyszedł Bóg, a człowiek wstąpił na niebiosa. Dzisiaj niewidzialny z natury, widziany jest w ciele poprzez człowieczeństwo Chrystusa. Przeto my, sławiąc Go, wołamy: <<Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi Pokój>>” (stichera na litii). Dzięki wcieleniu Boga stało się więc możliwe nasze zbawienie i życie wieczne. Stąd Święto Bożego Narodzenia wnosi w nasze serca wielką radość i nadzieję, że dzięki Wcieleniu możemy stać się na nowo synami Bożymi, a śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu otworzyła nam bramy utraconego Raju. Będąc ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa jesteśmy wezwani do bycia synami Bożymi i zwracamy się do Boga „Ojcze Nasz”. Nasze usynowienie Ojcu Niebieskiemu wymagało jednak wielkiego miłosierdzia Bożego i wielkiej Ofiary. Jak pisze apostoł Paweł w Liście do Filipian: On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej (Flp 2, 6-8). Chrystus bowiem przyszedł na świat po to, by oddać swoje życie za ludzi. Tak wielka ofiara - śmierć Jednorodzonego Syna, dla zbawienia ludzkości, świadczy o wielkiej miłości Boga do swojego stworzenia.  Synostwo wymaga jednak od nas życia na obraz synów Bożych, ponieważ tylko wtedy dzieło, którego dokonał Chrystus będzie dla nas zbawienne. Otaczający nas świat wszelkimi sposobami próbuje nam w tym przeszkodzić i mami nas swymi pokusami. Czyż we współczesnym świecie nie żyjemy tak, jakby życie kończyło się już tu na ziemi lub nigdy nie miało końca? Zapominamy często, że celem naszego życia jest życie wieczne, ale nie na ziemi, lecz w Królestwie Niebios. Życie ziemskie jest jednak jego ważnym wstępem. Jesteśmy też świadkami szybko opanowującej świat obojętności religijnej. Jest coraz więcej tych, którzy choć nie negują istnienia Boga - jak to robią ateiści, to jednak dochodzą do wniosku, że Bóg jest im niepotrzebny, a nawet zbędny. W swym dobrobycie nie czują potrzeby modlitwy, a prawdy ewangeliczne stają się niewygodne. Rodzi się z tego oziębłość duchowa prowadząca do umierania ducha. I choć wydaje się im, że żyją i korzystają w pełni z życia, to tak naprawdę stają się martwi dla życia wiecznego. Sprzyja temu nawet komercjalizacja święta. Zasłania ona istotę świętowania i właściwego jego przeżywania. Winniśmy być bardzo ostrożni i czujni, bo nawet najmniejsze i wyglądające na błahe przejawy wygodnictwa i duchowego lenistwa w ostateczności mogą prowadzić do poważnych w swych skutkach następstw.    Dla ludzi wierzących Wcielenie Chrystusa jest wciąż aktualne. Mamy żyć tak, jak gdyby Chrystus rodził się dla nas dziś. Jego objawienie ma dokonywać się w naszych sercach. Pięknie ta myśl została wyrażona w jednym z hymnów śpiewanych w wigilię święta: „Dzisiaj rodzi się z Dziewicy Ten, który w dłoni trzyma całe stworzenie, owinięty jest w pieluszki jak każdy człowiek Ten, który ze swej istoty jest niedotykalnym Bogiem, w żłobie spoczął Ten, który umocnił niebiosa słowem na początku, z piersi karmiony jest mlekiem Ten, który na pustyni zesłał ludowi deszcz manny, mędrców przyzywa Oblubieniec Kościoła, ich dary przyjmuje Syn Dziewicy. Kłaniamy się narodzinom Twoim Chryste, okaż nam i Twoje Boże Objawienie” (stichera 9. godziny). Oczekując Objawienia Boga w naszych sercach i dziękując Mu za Jego wszystkie dobrodziejstwa, serdecznie pozdrawiam: Duchowieństwo, Braci i Siostry Zakonne, Wiernych Diecezji Białostocko-Gdańskiej i życzę Wszystkim bożonarodzeniowej radości, spokoju i Bożego błogosławieństwa. Nowy Rok niech będzie rokiem nowej łaski Pańskiej w naszym życiu i życiu naszej Cerkwi. Łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wszystkimi Wami.       + JAKUB Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański     Boże Narodzenie 2019 r.

Rekolecje duchowieństwa dekanatu gródeckiego

Rekolecje duchowieństwa dekanatu gródeckiego

27 grudnia w parafii Przemienienia Pańskiego w Topolanach odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu gródeckiego diecezji białostocko – gdańskiej. Rekolekcje duchowieństwa były połączone z rekolekcjami parafialnymi. W godzinach porannych duchowieństwo dekanatu przystąpiło do sakramentu spowiedzi. O godzinie 9:00 rozpoczęła się Boska Liturgia, której przewodniczył ks. mitrat Jan Jaroszuk, dziekan dekanatu gródeckiego. W czasie nabożeństwo śpiewał chór parafialny prowadzony przez ks. prot. Aleksandra Aleksiejuka, proboszcza miejscowej parafii. Na zakończenie nabożeństwa zostały odczytane modlitwy po przyjęciu Św. Eucharystii. Tuż po nich kazanie wygłosił ks. Jan Jaroszuk który zwrócił uwagę na istotę pokuty w sakramencie spowiedzi oraz ważność Eucharystii w życiu chrześcijanina. Jakub Grześ fotoreportaż autora (kliknij tutaj)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej