Logo
wtorek, 16 września 2014
św. Antymiusza biskupa Nikomedii
Znajdujesz się na: Strona główna
XVIII Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej - zaproszenie

XVIII Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej - zaproszenie

22 września w cerkwi pw. św. Ducha w Białymstoku odbędzie się po raz osiemnasty koncert Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej. W tym roku w największej świątyni Białegostoku wystąpią takie chóry jak:   Chór Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Chór parafii pw. św. Ducha w Białymstoku. Chór parafii pw. Narodzenia NMP z Bielska Podlaskiego Chór Aksion, Katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Chór Prawosławnego Seminarium Duchownego z Poczajowa na Ukrainie.   Chór z Poczajowa usłyszeć będzie można także podczas nabożeństw z okazji XXII rocznicy przeniesienia św. Relikwii męcz. Gabriela z Grodna do Białegostoku. 21 września o godz. 18:00 seminarzyści uczestniczyć będą w nabożeństwie Całonocnego czuwania natomiast, 22 września o godz. 10:00 w świątecznej Liturgii w białostockiej Katedrze. Ponadto chór z Ukrainy wystąpi 19 września o godz. 19:00 z koncertem w Bielskim Domu Kultury, a 21 września uczestniczyć będzie w świątecznej Liturgii w cerkwi pw. św. Trójcy w Hajnówce. Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej organizowane są przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.  diakon Wiaczesław Perek

Początek indytkionu - nowego roku cerkiewnego.

Początek indytkionu - nowego roku cerkiewnego.

14 września w niedzielę rozpoczynającą nowy rok cerkiewny, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. św. Mikołaja Cudotwórcy. Przed rozpoczęciem Liturgii Władyka Jakub dokonał postrzyżyn lektorskich Michała Wróblewskiego. Natomiast po nabożeństwie Arcybiskup Jakub poświecił wieńce dożynkowe przyniesione przez rolników przybyłych na wojewódzkie dożynki do Białostockiego Muzeum Wsi.W świątyni podczas nabożeństwa obecni byli m.in. wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Masalski. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)  

Ku czi św. Aleksandra Newskiego w Sokółce

Ku czi św. Aleksandra Newskiego w Sokółce

12 września w dniu modlitewnej pamięci św. Aleksandra Newskiego, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. Aleksandra w Sokółce. Po zakończonej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół sokólskiej świątyni z ikoną świętego zawierającą cząstkę jego Relikwii. Na zakończenie uroczystości Arcybiskup Jakub serdecznie pozdrowił wszystkich noszących imię Aleksander, a szczególnie proboszcza parafii pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Ostrowie Północnym ks. mitrata Alaksandra Klimuka oraz katedralnego protodiakona ks. Aleksandra Łysynkiewicza. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż lektora Daniela Grygiewicza za www.cerkiew.pl (kliknij tutaj)

Wizytacja kanoniczna Arcybiskupa Jakuba w Supraskim Monasterze

Wizytacja kanoniczna Arcybiskupa Jakuba w Supraskim Monasterze

10 września JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub wizytował Męski Monaster Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. Władyka zapoznał się z postępem prac ikonograficznych w częśći ołtarzowej w cerkwi pw. św. Jana Teologa. Ponadto Arcybiskup Jakub odwiedził plac budowy kaplicy pw. św. Łukasza, Arcybiskupa Krymskiego we wsi Łaźnie.  diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Arcybiskup Jakub w Bielance na Podkarpaciu (foto + video)

Arcybiskup Jakub w Bielance na Podkarpaciu (foto + video)

W niedzielę 7 września JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub uczestniczył w poświęceniu nowej cerkwi prawosławnej pw. Opieki Matki Bożejw Bielance. Poświęceniu świątyni oraz Boskiej Liturgii przewodniczył JE Metropolita Warszqwski i całęj Polski Sawa wraz JE Najprzewielebniejszymi Arcybiskupami: Przemyskim i Nowosądeckim Adamem oraz Lubelskim i Chełmskim Ablem oraz Biskupami Supraskim Grzegorzem, Siemiatyckim Jerzym oraz Gorlickim Paisjuszem. Na powitanie hierarchów przybyło bardzo dużo ludzi, którzy od godzin rannych zbierali się przy cerkwi i w samej świątyni w Bielance. Przybyli pielgrzymi z białostocczyzny i ziem zachodnich, wierni z Bielanki i sąsiednich parafii, kilkudziesięciu księży i czterech diakonów oraz zaproszeni goście, aby uczestniczyć w niedzielnej uroczystości. Podczas kazania archimandryta Filoteusz z Ukrainy zwrócił uwagę na wielkie wstawiennictwo Przenajświętszej Bogurodzicy, wręcz  cud, iż znowu stoi nowa cerkiew. Nowa cerkiew, to nowy Dom Boży, nowe miejsce do modlitwy, nowa lecznica duchowa, nowa szkoła życia, którą cerkiew też jest – powiedział. Na nabożeństwie śpiewał chór Kliros pod dyrekcją lektora Jarosława Grycza. Uroczystości były rejestrowane przez Regionalną Telewizję TVP Białystok oraz lokalne i cerkiewne media. Na zakończenie uroczystości Metropolita Sawa podziękował wszystkim obecnym hierarchom, Arcybiskupowi  Adamowi, duchowieństwu, zaproszonym przedstawicielom władzy samorządowej w osobach Starosty i Wójta, wszystkim gościom, wiernym i pielgrzymom. Metropolita Sawa w szczególności podziękował wszystkim zaangażowanym w dzieło budowy cerkwi w Bielance i prawosławnym wiernym z Bielanki. Słowa podziękowania padły również pod adresem władz państwowych na szczeblu centralnym, wojewódzkim oraz wszystkich ludzi dobrej woli, parafii, ofiarodawców i tych którzy swoją społeczną pracą przyczynili się do pomyślnego zakończenia budowy cerkwi. Zwierzchnik naszego Kościoła wręczył biskupowi Paisjuszowi przyznany przez sobór biskupów PAKP Order Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami za zaangażowanie i trud włożony w budowę cerkwi w Bielance. Orderem św. Marii Magdaleny III stopnia zostali odznaczeni: proboszcz ks. Andrzej Grycz i budowniczy cerkwi – Tadeusz Batory, prezes firmy CERTUS. Na zakończenie uroczystości gospodarz diecezji arcybiskup Adam przybliżył historię odnawiania życia cerkiewnego w latach 50-tych XX stulecia, uwrażliwił na kwestię wychowania dzieci i młodzieży w cerkwi i rodzimych tradycjach, podziękował proboszczowi za prace w parafii, Metropolicie, hierarchom i wszystkim za udział w uroczystościach. Poświęcenie placu pod budowę nowej cerkwi miało miejsce 4 września 2010 r., natomiast wmurowanie kamienia węgielnego pod cerkiew w Bielance dokonał biskup gorlicki Paisjusz dnia 23 czerwca 2012 roku.  W ciągu dwóch lat stanęła cerkiew prawosławna w Bielance.  ks. prot. Julian Felenczak fotoreportaż diakona Wiaczesława Perek (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

 

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej