Logo
środa, 25 maja 2016
św. Epifaniusza, Biskupa Cypru
Znajdujesz się na: Strona główna
Uroczystości pogrzebowe ks.Włodzimierza Parfiena

Uroczystości pogrzebowe ks.Włodzimierza Parfiena

18 maja odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. mitrata Włodzimierza Parfiena, rezydenta parafii pw. Św. Ducha w Białymstoku. Boskiej Liturgii w cerkwi pw. św. Eliasza w Białymstoku przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Gorlicki Paisjusz. Bezpośrednio po Liturgii sprawowany był obrzęd pogrzebu zmarłego kapłana, któremu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub w asyście Biskupa Paisjusza oraz licznie zgromadzonego duchowieństwa z kilku diecezji. Władyka Jakub podziękował śp. ks. Włodzimierzowi za posługę duchownego jaką pełnił przez ponad 50 lat. Ze słowami podziękowania wystąpił także proboszcz ostatniej parafii ks. Włodzimierza ks. mitrat Jerzy Boreczko. Po nabożeństwie ciało śp. ks. Włodzimierza Parfiena spoczęło na parafialnym cmentarzu. Wiecznaja Ti pamiat` dostobłażennie i prisnopamiatnie Otcze Władimire ! protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż ks. prot. Jana Kiryluka (kliknij tutaj)

Zmarł ks. mitrat Włodzimierz Parfien

Zmarł ks. mitrat Włodzimierz Parfien

Dziś w nocy, po długiej chorobie zmarł ks. mitrat Włodzimierz Parfien, rezydent parafii pw. św. Ducha w Białymstoku. Ks. mitrat Włodzimierz Parfien urodził się 12 czerwca 1940 r. w Grzebieniach na Podlasiu. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Biskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Bazylego święcenia diakońskie (9.10.1961), zaś święcenia kapłańskie z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Łódzkiego i Poznańskiego Jerzego (7.03.1965). Pierwszą parafią ks. diakona Włodzimierza była parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach, gdzie pełnił obowiązki psalmisty, a w latach 1962 – 65 była diakonem psalmistą w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi. Po otrzymaniu święceń kapłańskich oddelegowany został do parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy gdzie obowiązki proboszcza pełnił do 1971 r. Następnie w latach 1971-1978 pełnił obowiązki proboszcza parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Będąc proboszczem w Sokółce ukończył dwuletni kurs dla duchownych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W latach 1978 – 1981 był proboszczem w parafii pw. Narodzenia Bogurodzicy w Krynkach, a w latach 1981 – 1982 proboszczem parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli.   Zgodnie z dekretem ówczesnego Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy ks. Włodzimierz w 1982 r. objął stanowisko wikariusza parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku. W latach 1990 – 2010 pełnił obowiązki wikariusza parafii pw. Św. Ducha w Białymstoku. W 2010 r. na własną prośbę przeszedł w stan spoczynku pozostając jednocześnie rezydentem parafii pw. św. Ducha. Ks. Włodzimierz Parfien był wielokrotnie nagradzany za zasług dla Cerkwi w tym ostatnio w 2004 r. prawem noszenia mitry. Panichida w intencji śp. ks. Włodzimierza Parfiena odbędzie się 17 maja o godz. 18:00 w cerkwi pw. św. Eliasza w Białymstoku. Boska Liturgia oraz obrzęd pogrzebu kapłana odbędzie się w 18 maja o godz. 9:00 również w cerkwi pw. św. Eliasza. protodiakon Wiaczesław Perek

Chór duchowieństwa diecezji białostocko - gdańskiej na festiwalu w Hajnówce

Chór duchowieństwa diecezji białostocko - gdańskiej na festiwalu w Hajnówce

Koncertem galowym  w hajnowskim Soborze św. Trójcy dnia 14 maja zakończył XXXV Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Zgodnie z werdyktem jury festiwalu chór duchowieństwa i pracowników świeckich diecezji białostocko – gdańskiej otrzymał III miejsce w kategorii chórów innych. Chór pod dyrygenturą ks. protodiakona Bazylego Dubeca zaprezentował się przed festiwalową publicznością 10 maja. Wśród przygotowanych przez chór utworów znalazły się nowe harmonizacje skomponowane przez członków chóru: lektora Bogdana Purę oraz lektora Michała Warszyckiego.   Hajnowski Festiwal organizowany jest przez Społeczny Komitet Organizacyjny i Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej z błogosławieństwa JE Metropolity Sawy, dzięki hojności wielu sponsorów, pracy wielu społeczników i  wolontariuszy oraz wsparciu lokalnych samorządów. Grand Prix festiwalu otrzymał Akademicki Chór Studentów Charkowskiej Państwowej Akademii Kultury, Charków z Ukrainy.   protodiakon Wiaczesław Perek   foto za: orthodox.pl

Arcybiskup Jakub z wizytą we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie.

Arcybiskup Jakub z wizytą we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie.

W dniach 9 – 10 maja JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub przebywał na zaproszenie JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Włodzimierza Wołyńskiego i Kowla Włodzimierza we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie. Władyce Jakubowi towarzyszyli ks. archimandryta Andrzej oraz protodiakon Wiaczesław Perek. Powodem złożenia wizyty delegacji polskiej Cerkwi na Wołyniu było święto Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej   Pierwszego dnia wizyty, tj. 9 maja Arcybiskup Jakub uczestniczył w świątecznym nabożeństwie Całonocnego czuwania w Katedrze pw. Zaśnięcia Bogurodzicy we Włodzimierzu Wołyńskim. Nabożeństwu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Symeon Metropolita Winnicki i Barski w asyscię Hierarchów Ukraińskiej Cerkwi oraz licznie zgromadzonego duchowieństwa. 10 maja w dniu święta Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej Arcybiskup Jakub uczestniczył w Boskiej Liturgii, której przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Metropolita Kijowski i całej Ukrainy Onufry. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Paschalne nabożeństwa w Olsztynie.

Paschalne nabożeństwa w Olsztynie.

Tegoroczne święto Paschy w parafii pw. Opieki Matki Bożej w Olsztynie było wyjątkowe bowiem  w cerkwi obecni byli repatrianci ze wschodniej Ukrainy, którzy przebywają w archidiecezjalnym ośrodku Caritas w Rybakach. Przy pomocy Caritasu na paschalne nabożeństwo przybyło 30 osób. Dzięki staraniom ks. Sylwestra Klebusa, wiakriusza parafii w Olsztynie oraz współpracy z Bractwem Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku, a także z Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos, po Boskiej Liturgii zostały rozdane repatriantom świąteczne paczki. Tego samego dni w ośrodku Caritas w Rybakach odbyło się również wielkanocne śniadanie, przygotowane przez ośrodek Caritas, podczas którego byli obecni wszyscy mieszkańcy. Na początku głos zabrał ks. Mariusz Jackowski - kapelan ośrodka, następnie z paschalnym pozdrowieniem zwrócił się do mieszkańców ks. Sylwester Klebus, duszpasterz repatriantów. Po uroczystej modlitwie i pozdrowieniu, wszystkim mieszkańcom zostały wręczone pisanki oraz słodycze. Wsparcie udzielone Ukraińcom możliwe było dzięki współpracy Caritasu oraz parafii prawosławnej w Olsztynie. Podziękowania należą się również wiernym olsztyńskiej parafii, którzy otworzyli swoje serca i bez wahania po raz kolejny pomogli potrzebującym. Szczególne podziękowania kierowane są do Bractwa Trzech Świętych Hierarchów i ośrodka Eleos w Białymstoku za przygotowanie i dostarczenie wielkanocnych paczek. Dzięki współpracy ludzi dobrej udało się stworzyć repatriantom odrobinę domu, dzięki czemu wszyscy mogli jednymi ustami i jednym sercem chwalić Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. ks. protodiakon Wiaczesław Perek

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej