Logo
środa, 24 kwietnia 2019
Wielka Środa, św. Antypasa bpa Pergamonu
Znajdujesz się na: Strona główna
Wejście Pana do Jerozolimy

Wejście Pana do Jerozolimy

21 kwietnia w VI Niedzielę Wielkiego Postu, Cerkiew obchodzi święto Wejścia Pana do Jerozolimy. Święto to nazywane jest także Niedzielą Palmową (cs. Wierbnoje Woskresienije, Niediela Waii, Wchod Gospodien wo Ijerusalim) i zaliczane jest do 12 największych świąt cerkiewnych.  Uroczystemu Całonocnemu czuwaniu w przeddzień oraz Boskiej Liturgii św. Jana Złotoustego w dniu święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Władyka Jakub podczas nabożeństw dokonał poświęcenia przyniesionych przez wiernych palemek. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Postrzyżyny małej schimy w monasterze w Supraślu

Postrzyżyny małej schimy w monasterze w Supraślu

19 kwietnia w wigilię Soboty Łazarza, w Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu miała miejsce podniosła uroczystość. Po jutrzni, JE Biskup Supraski Andrzej dokonał postrzyżyn wg rytu małej schimy, hieromnicha Pawła (Karczewskiego), nadając mu imię zakonne Pantelejmon.  W słowie skierowanym do hieromnicha Pantelejmona Biskup Andrzej powiedział o posłuszaniju, które nowopostrzyżony pełnił z błogosławieństwa JeE Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Następnie stwierdził że hieromnich Pantelejmon, w dzisiejszym dniu przekazuje swoje życie w ręce Boże. Podkreślił wagę obietnic składanych przez mnicha, wskazując szczególnie na znaczenie pokory.  „Postrzyżyny mnisze czynią Ciebie, naprawdę współbratem naszego monasteru. One, jak mówią święci Ojcowie, są drugim chrztem. Zostawiasz swojego starego człowieka, aby odrodzić się dla nowego życia, świętego życia, aby upodobnić się do świętych, a szczególnie do Twojego nowego patrona – świętego wielkiego męczennika Pantelejmona. Imię to jest ściśle związane z naszym monasterem. Jeden z namiestników Supraskiej Ławry, w jej historii, miał na imię Pantelejmon. Jest to wspaniały święty, do którego wszyscy prawosławni modlą się prosząc o uzdrowienie. Dzisiaj swoje życie całkowicie poświęciłeś Chrystusowi i Jego Świętej Cerkwi Prawosławnej”.  Władyka Andrzej życzył hieromnichowi Pantelejmonowi, wytrwałości w trudach mniszego życia, będącego kontynuacją tradycji monastycznej, wszystkich będących przed nami świętych Ojców. Hieromnich Pantelejmon urodził się w 1992 roku w Białymstoku. W 2011 roku ukończył IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. W dniu 6 lutego 2011 roku w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku otrzymał święcenia lektorskie z rąk JE Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego W tym samym roku wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 2014 roku z wyróżnieniem broniąc pracę licencjacką pt. „Zarys prawosławnej pneumatologii w oparciu o hymnografię Pięćdziesiątnicy. Przykład perychoretycznego charakteru relacji dogmatu i Liturgii”. W 2015 roku ukończył studia I stopnia z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego broniąc pracę pt. „Media elektroniczne związane z działalnością Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”. 26 września 2015 roku w kaplicy metropolitalnej św. Michała Archanioła w Warszawie otrzymał postrzyżyny w riasofor i święcenia diakońskie z rąk metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. Dzień później w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie otrzymał święcenia kapłańskie. W 2016 roku ukończył z wyróżnieniem Chrześcijańską Akademię Teologiczną broniąc pracę magisterską pt. „Twórczość hymnograficzna św. Kosmy z Majumy”. W latach 2015-2017 oddelegowany był do Egzarchatu Patriarchatu Ekumenicznego w zachodniej Europie. Niósł posługę w parafii świętych Jana Chryzostoma i Serwacego w Maastricht (Holandia), służąc jednocześnie w parafii świętych Serafina z Sarowa i Aleksandra Newskiego w Liége (Belgia). W latach 2016-2017 kontynuował studia teologiczne na Wydziale Teologii i Religioznawstwa Uniwersytetu Katolickiego w Leuven (Belgia). Obecnie odbywa studia doktoranckie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od lipca 2017 roku niesie posługę w monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. hieromnich Piotr(Dawidziuk)

Rekolekcje wielkopostne duchowieństwa dekanatu sokólskiego

Rekolekcje wielkopostne duchowieństwa dekanatu sokólskiego

17 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów w cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Nabożeństwo zwieńczyło rekolekcje wielkopostne duchowieństwa dekanatu sokólskiego diecezji białostocko – gdańskiej. protodiakon Wiaczesław Perek fotorportaż Adama Matyszczyka (kliknij tutaj)

V Niedziela Wielkiego Postu zwaną Niedzielą św. Marii Egipcjanki

V Niedziela Wielkiego Postu zwaną Niedzielą św. Marii Egipcjanki

14 kwietnia w V Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną Niedzielą św. Marii Egipcjanki, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w białostockiej Katedrze św. Mikołaja. Wieczorem, również w Katedrze, Arcybiskup przewodniczył wieczornemu nabożeństwu połączonemu z czytaniem Ewangelii Męki Chrystusa według św. ap. Jana Teologa. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj) retransmisja Radio Orthodoxia (kliknij tutaj)

Rekolekcje wielkopostne duchowieństwa dekanatu olsztyńskiego

Rekolekcje wielkopostne duchowieństwa dekanatu olsztyńskiego

12 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów w Żeńskim Monasterze Zaśnięcia Bogurodzicy w Wojnowie. Nabożeństwo uwieńczyło rekolekcje wielkopostne duchowieństwa dekanatu olsztyńskiego diecezji białostocko – gdańskiej. Bezpośrednio po nabożeństwie, w murach monasteru, odbyła się krótka konferencja duchowieństwa, podczas której omówiono z Arcybiskupem Jakubem. bieżące sprawy warmińsko – mazurskich parafii.Tego samego dnia wieczorem, Arcybiskup Jakub przewodniczył w białostockiej Katedrze św. Mikołaja jutrzni, połączonej ze śpiewanym akatystem ku czci Bogurodzicy. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Michała Sacharczuka (kliknij tutaj)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej