Logo
niedziela, 18 marca 2018
IV Niedziela Wielkiego postu, św. Jana Klimaka
Znajdujesz się na: Strona główna
Nagrody Paschalne w Diecezji Białostocko – Gdańskiej

Nagrody Paschalne w Diecezji Białostocko – Gdańskiej

Z okazji święta Paschy św. Sobór Biskupów PAKP nagrodził duchownych diecezji białostocko – gdańskiej:   Krzyżem z ozdobami ks. Dariusza Jóźwika – Gdańsk, ks. Piotra Augustyńczyka – Białystok, ks. Andrzeja Misiejuka –  Białystok, ks. Włodzimierza Misijuka – Białystok, ks. Piotra Pietkiewicza – Białystok, ks. Mikołaja Słokotowicza – Białystok, Ihumenię Agnię (Cichą) – Wojnowo, Palicą  ks. Daniela Popowicza – Prawosławny Ordynariat WP, Gdańsk, ks. Jana Kiryluka – Białystok, ks. Marka Kozłowskiego – Augustów,   Protoijerejstwem ks. Aleksandra Aleksiejuka – Topolany, ks. Justyna Jaroszuka – Sokółka, ks. Jarosława Jaszczuka – Olsztyn, Z okazji święta Paschy JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub nagrodził duchownych diecezji białostocko – gdańskiej:   Złotym Krzyżem    Ks. Piotra Borowika - Fasty Ks. Adriana Charytoniuka - Wierzchlesie Ks. Adama Jakuca - Białystok Ks. Adama Krysztopowicza - Białystok Ks. Jerzego Nieścierowicza - Zwierki Ks. Piotra Omelczuka - Białystok   Kamiławką   Ks. Sylwestera Klebusa – Białystok Ks. Jarosława Kupryjaniuka - Mrągowo Ks. Pawła Szweda - Białystok Ks. protodiakona Michała Ostapczuka - Białystok   Skufią  Ks. Mateusza Kiczko - Białystok   Podwójnym  orarionem Ks. Piotra Makala - Białystok Ks. Jana Tichoniuka - Białystok

Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego

Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego

14 marca JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów w cerkwi świętch Apostołow Piotra i Pawła w Wasilkowie. Nabożeństwem zakończyły się dwudniowe rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego. Podczas Liturgii śpiewał męski chór pod dyrygenturą lektora Adama Bartoszewicza. Władyka Jakub po zakonczonej Liturgii pozdrowił wszystkich którzy przystąpili do sakramentu spowiedzi oraz św. Eucharystii, życząc jednocześnie fizycznej i duchowej wytrwałości w dalszym okresie Wielkiego postu. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż ks. prot. Jarosława Jóźwika (kliknij tutaj)

Finał Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Finał Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Z błogosławieństwa JE Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2017/2018 odbyła się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Olimpiada posiada akredytacje Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorem olimpiady jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, natomiast współorganizatorami tegorocznej edycji byli: Metropolia Warszawska Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Wydział Katechetyczny Prawosławnej Diecezji Białostocko- Gdańskiej oraz XI Liceum Ogólnokształcące im. rotm. W. Pileckiego w Białystok. Honorowy patronat nad zawodami przejął Prezydent Miasta Białegostoku. W olimpiadzie uczestniczyli uczniowie uczęszczający na zajęcia z religii prawosławnej szkół ponadgimnazjalnych i średnich dla młodzieży, dających możliwość uzyskania matury.Zawody centralne Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej odbyły się w dniach 06- 07 marca 2018 r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. W zawodach Olimpiady Prawosławnej Wiedzy religijnej wzięło udział 64 uczestników z województwa podlaskiego, kujawsko- pomorskiego, zachodnio - pomorskiego i mazowieckiego. W drugim etapie uczestniczyło 31 osób. Do trzeciego etapu dopuszczono 17 osób. Sześciu uzyskało tytuł laureata, jedenastu finalisty.  Wszyscy uczestnicy i opiekunowie mieli możliwość zakwaterowania w Centrum Kultury Praosławnej w Białymstoku oraz zapewnione wyżywienie. W Białymstoku uczestnicy imprezy wzięli udział w programie edukacyjnym prowadzonym przez ks. mitrata Anatola Konacha, na temat sztuki sakralnej. Koszty organizacji olimpiady pokryto głównie ze środków dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz dotacji Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Tematem tegorocznej olimpiady była: Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego i św. Jana Chryzostoma. Historiografia i analiza teologiczno- liturgiczna. Zawody III stopnia składały się z dwóch części pisemnego testu, który wszyscy uczestnicy napisali oraz ustnej wypowiedzi. Spośród uczestników wyłoniono sześciu laureatów, którzy osiągnęli regulaminowe 75% wszystkich punktów. Jedenastu uczestników egzaminu uzyskało tytuł finalisty. Część pisemna i ustna zawodów odbywała się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5. Skład jury zawodów centralnych wchodzili: JE Arcybiskup Bielski Grzegorz - przewodniczący komisji, ks. prof. dr hab. Marek Ławreszuk – kierownik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku- autor zagadnień i ekspert komisji, ks. prot. dr Anatol Szymaniuk- wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ks. mitrat Jan Fiedorczuk- dyrektor Wydziału Katechetycznego diecezji Białostockiej i Gdańskiej Autorem pytań do części ustnej i testów pisemnych oraz kluczy odpowiedzi był ks. prof. dr hab. Marek Ławreszuk. Olimpiada cieszyła się dużym zainteresowaniem uzdolnionej młodzieży. Cele statutowe przez organizatorów zostały zrealizowane. Wyłoniono uczniów szczególnie uzdolnionych i wskazano właściwe wzorce współzawodnictwa dla młodzieży. Uczestnikom i opiekunom etapu centralnego zapewniono udział w programie edukacyjnym zorganizowanym przez parafię p.w. Hagia Sophia. W ramach , którego odwiedzili cerkiew Hagia Sophia, gdzie zapoznali się z historią świątyni oraz wzięli udział w prezentacji poświęconej proskomidi. Niewątpliwie istotnym walorem dla wszystkich uczestników eliminacji centralnych były wspólne modlitwy, zaczynające się molebna do patrona prawosławnej młodzieży w Polsce męczennika młodzieńca Gabriela.   Lista Laureatów – Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2017/2018    1.Włodzimierz Misijuk (Warszawa, przygotowywał Marcin Bielawski) 2. Artur Malesza (II LO Białystok, przygotowywała M. Łaszczuk) 3. Paulina Jakubiuk (Warszawa, przygotowywał Marcin Bielawski) 4. Michał Kozłowski (II LO Bielsk Podlaski, przygotowywała E. Ostapkowicz) 5. Paulina Bojarska (VIII LO Białystok, przygotowywała M. Pietkiewicz) 6. Rafał Łaszczuk (XI LO Białystok, przygotowywał ks. M. Filimoniuk) Lista finalistów – Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2017/2018   1.Paweł Iwaniuk (V LO Białystok, przygotowywał D. Sulima) 2. Joanna Kobus (II LO Bielsk Podlaski, przygotowywała E. Ostapkowicz) 3. Karolina Kadłubowska (II LO Bielsk Podlaski, przygotowywała E. Ostapkowicz) 4. Julia Prokopiuk (ZS z DNJB, przygotowywał ks. A. Busłowski) 5. Piotr Świderski (II LO Bielsk Podlaski, przygotowywała E. Ostapkowicz) 6. Daniel Machnik (II LO Koszalin, przygotowywał ks. Mikołaj Lewczuk) 7. Tomasz Grygoruk  (ZS Mech. Białystok, przygotowywał ks. J. Tichoniuk) 8. Natalia Aleksiejuk  (XI LO Białystok, przygotowywał ks. M. Filimoniuk) 9. Julia Raducha (VI LO Białystok, przygotowywał D. Kardasz) 10. Lena Demianiuk (Warszawa, przygotowywał Marcin Bielawski) 11. Agata Rajecka (Warszawa, przygotowywał Marcin Bielawski) ks. prot. Mirosław Filimoniuk fotoreportaż protodiakona Wiaczesława Perek (kliknij tutaj)

III Niedziela Wielkiego postu

III Niedziela Wielkiego postu

11 marca w III niedzielę Wielkiego postu zwaną Krestopokłonną, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. W przeddzień Arcybiskup Jakub odprawił uroczyste nabożeństwo Całonocnego czuwania, podczas którego na środek świątyni wyniesiona została ikona Życiodajnego Krzyża.Cerkiew ukierunkowuje naszą uwagę na Życiodajny Krzyż oraz cierpienie i śmierć Zbawiciela dokładnie w połowie Wielkiego postu. Ma to na celu wzmocnienie i pokrzepienie wiernych niosących trudy okresu wstrzemięźliwości. Jak pisze św. Jan z Damaszku, tak jak podróżnik zmęczony długą podróżą, odpoczywający pod rozłożystym drzewem, tak prawosławni, odbywający duchową podróż do Niebieskiego Jeruzalem-do Paschy Pana, znajdują na środku ścieżki "Drzewo Krzyża" które pozwala nabrać sił do przyszłej podróży. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Pomóż ocalić od zapomnienia - Zbiórka na renowację pięknych starych przedmiotów w cerkwi w Jacznie

Pomóż ocalić od zapomnienia - Zbiórka na renowację pięknych starych przedmiotów w cerkwi w Jacznie

Niewielka wspólnota prawosławna w północno-wschodniej Polsce, zwraca się o pomoc w renowacji pięknych starych przedmiotów, które znajdują się w Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Jaczni  Staramy się nieustannie dbać o cerkiew wybudowaną rękami naszych poprzedników. Dlatego też ośmielamy się zwrócić do WAS z gorącą prośbą o to, by zachować w należytym stanie stare przedmioty, które zostały przekazane cerkwi właśnie przez minione pokolenia. Mimo, iż niekiedy koszta odnowienia tych przedmiotów są duże, to chcemy poddać je oczyszczeniu i zabezpieczeniu, by przypominały wszystkim odwiedzającym o tej ofierze, która nie poszła w zapomnienie. „Namodlone" stare przedmioty niech służą wszystkim wiernym jak najdłużej! Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie jest aktualnie małą wspólnotą - liczącą 155 wiernych. Jednak może poszczycić się wielowiekową tradycją. Pierwsza kaplica prawosławna w Jacznie istniała już na początku XVI wieku. W 1846 roku we wsi wzniesiono drewnianą cerkiew parafialną pod wezwaniem św. Proroka Eliasza. Świątynia spłonęła 14 listopada 1985 roku, wraz z całym wyposażeniem. Po tych tragicznych wydarzeniach wierni parafii na tym samym miejscu odbudowali świątynię i 2 sierpnia 1993 roku dokonano jej poświęcenia. Ciąży na nas wielka odpowiedzialność za przekazanie dziedzictwa przodków następnym pokoleniom. Stanowimy więc część łańcucha pokoleń i zobowiązani jesteśmy do wdzięczności tym, którzy byli przed nami. Mamy też świadomość odpowiedzialności za to, by przyszłe pokolenia również posiadały najcenniejszy dar, jakim jest wiara. Dlatego też zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wsparcie naszej inicjatywy. Ofiary można wnosić drogą internetową poprzez stronę https://zrzutka.pl/z/cerkiewjacznorenowacja lub na wskazany poniżej numer konta bankowego, jak i osobiście, nie zapominając przy tym o pozostawieniu informacji z imionami ofiarodawców i ich bliskich, których będziemy wspominać w modlitwach przed cudotwórczą Jaczniańską Ikoną Matki Boskiej. Renowację poszczególnych przedmiotów będziemy relacjonować na naszym fanpage: www.facebook.com/CerkiewJaczno  i na kanale yt: www.youtube.com/BlizejCerkwi Zapraszamy również do tego, by odwiedzać naszą świątynię, w której znajduje się cudotwórcza Jaczniańska Ikona Matki Bożej. Pod poniższym linkiem można obejrzeć film dotyczący tej ikony: kliknij tutaj  Liczymy na Wasze dobre serce i głęboko wierzymy, że właśnie dzięki Waszej pomocy uda nam się poddać renowacji wymienione przedmioty. Za wszelkie ofiary serdeczne Spasi Hospodi, Bóg Zapłać. Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie16-200 Dąbrowa BiałostockaJaczno 20 Proboszcz: Ks. Piotr Hanczaruktelefon: 85 712 81 81kom: 660 661 234Konto bankowe: 03 8093 0000 0032 5187 2000 0010Fanpage: https://www.facebook.com/cerkiewjaczno/Email: parafiajaczno@gmail.com Poniżej prezentujemy listę przedmiotów, które muszą zostać poddane renowacji: 1. Ewangelia duża (czyszczenie, złocenie, okład materiał) 600zł2. Ewangelia mała (czyszczenie, złocenie, okład materiał) 300zł 3. Krzyż do noszenia na procesję (czyszczenie, lakierowanie, nowe ikony) 2szt. x 250zł 4. Darochranitielnica w Siderce (czyszczenie, lakierowanie) 200zł 5. Czasza i diskos (czyszczenie, posrebrzanie) 500zł 6. Podświeczniki (czyszczenie, lakierowanie) 3szt. x 150zł 7. Ikona do noszenia na procesji (czyszczenie, lakierowanie, nowe ikony) 2szt. x 250zł 8. Czasza i diskos (czyszczenie, złocenie góry) 300zł 9. Krzyż naprestolny (duży czyszczenie, złocenie) 450zł10. Swiecznik na trzy świece (czyszczenie, lakierowanie) 100zł 11. Łampadka i ramię w ikonostasie (czyszczenie, lakierowanie) 2szt. x 250zł 12. Chorągwie metalowe do noszenia (czyszczenie, lakierowanie) 2szt. x 400zł 13. Mały świecznik (czyszczenie, lakierowanie) 2szt. x 250zł 14. Świecznik (czyszczenie, lakierowanie) 2szt. x 300zł 15. Duży świecznik (czyszczenie, lakierowanie) 2szt. x 600zł 16. Łampadka i ramię kioty boczne (czyszczenie, lakierowanie) 2szt. x 100zł 17. Łampadki (czyszczenie, lakierowanie) 2szt. x 50zł 18. Panichidnik w Jacznie (czyszczenie, lakierowanie) 350zł 19. Panichidnik w Siderce (czyszczenie, lakierowanie) 200zł 20. Kadzidła (czyszczenie) 3szt. x 100zł SUMA za 33 sztuki 8650 złotych W ubiegłym roku udało się nam zebrać fundusze i wyremontować przeciekającą główną kopułę naszej cerkwi. Zaś tym roku planujemy wykonać częściowy remont elewacji.  

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej