Logo
wtorek, 4 sierpnia 2015
Świętej Marii Magdaleny
Znajdujesz się na: Strona główna
Uroczystości 1000 lecia śmierci Św. Księcia Włodzimierza w Krynicy

Uroczystości 1000 lecia śmierci Św. Księcia Włodzimierza w Krynicy

W dniach 27 – 29 lipca JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, przebywał na zaproszenie JE Najprzewielebniejszego Biskup Gorlickiego Paisjusza, w Krynicy – Zdrój. Powodem złożenia wizyty były uroczystości 1000 lecia śmierci św. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza Wielkiego. Świątecznym nabożeństwom Całonocnego czuwania oraz Boskiej Liturgii przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. W nabożeństwach uczestniczyli także JE Najprzewielebniejsi Biskupi: Supraski Grzegorz oraz Gorlicki Paisjusz. Uroczystości uświetniły dwa chóry: parafialny pod dyrygenturą Piotra Trochanowskiego oraz młodzieżowy z parafii pw. św. proroka Eliasza z  Białegostoku pod kierownictwem  Adama Pury. W czasie uroczystej procesji wokół cerkwi Metropolita poświęca krzyż mający zwieńczyć dzwonnicę świątyni oraz jubileuszową tablicę pamiątkową. W słowie skierowanym do licznie zebranych w tym dniu wiernych Metropolita podkreślił rolę, jaką odegrał św. Włodzimierz w historii Świętej Rusi. Metropolita Sawa za zasługi dla Cerkwi nagrodził Orderami Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia proboszcza tamtejszej parafii ks. prot. Piotra Pupczyka, burmistrza miasta Krynica Zdrój dra Dariusza Reśko oraz Parafian Cerkwi Św. Włodzimierza w Krynicy. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Emilii Grześ (kliknij tutaj)

św. Apostołów Piotra i Pawła

św. Apostołów Piotra i Pawła

12 lipca Cerkiew świętowała pamięć św. Apostołów Piotra i Pawła. Święto, które zawsze poprzedzone jest okresem postu, uroczyście obchodzone jest w każdej parafii. Natomiast szczególne nabożeństwa sprawowane były tam, gdzie Święci Apostołowie są patronami parafialnych świątyń tak jak w: Ełku, Korszach, Samogrodzie, Wasilkowie, czy w Węgorzewie. Fotoreportaż z uroczystości parafialnych w Ełku i Samogrodzie.  diakon Wiaczesław Perek

św. Jana Chrzciciela w Siderce

św. Jana Chrzciciela w Siderce

7 lipca, Cerkiew wspominała pamięć narodzin św. Jana Chrzciciela. Dzień ten jest szczególnie uroczyście obchodzony w parafii pw. Zmartychwstania Pańskiego w Jacznie, sa szczególnie przez mieszkańców Siderki i okolicznych miejscowości. Wszyscy spotykają się na cmentarzu, by pomodlić się nad grobami swoich przodków oraz by w miejscowej kaplicy, której patronem jest św. Jan Chrzciciel, prosić Boga o pomyślność na dalsze życie, zdrowie dla swoich bliskich, jak i o obfite plony przed zbliżającymi się żniwami. Boskiej Liturgii przewodniczył ks. prot. Józef Sitkiewicz, proboszcz parafii pw. Opieki Matki Bożej w Nowym Dworze w asyście duchowieństwa dekanatu sokólskiego. Po Liturgii odbył się uroczysta procesja, zaś na zakończenie odprawiona została panichida.  Adam Matyszczyk fotoreportaż autora (kliknij tutaj)

Vidovdan i poświęcenie kaplicy domowej pw. św. Mikołaja Serbskiego

Vidovdan i poświęcenie kaplicy domowej pw. św. Mikołaja Serbskiego

Za nami IV edycja Festiwalu Kultury serbskiej Vidovdan. Tegoroczne obchody odbyły się w dniach 26-28 czerwca i miały szczególne duchowe znaczenie. Parafia św. Jana Teologa na Bacieczkach w Białymstoku, która jest organizatorem Festiwalu, ukończyła budowę nowego domu parafialnego, w którego murach znajduje się wyjątkowa cerkiew domowa poświęcona św. Mikołajowi Serbskiemu. To jedyna taka świątynia na świecie poza granicami jurysdykcji Serbskiej Cerkwi Prawosławnej. Domowa cerkiew św. Mikołaja Serbskiego została opatrzona wyjątkową polichromią wykonaną przez wybitnych serbskich malarzy, którym przewodził prof. Goran Janićijević. Polichromia jest wykonana metodą Al secco w neo-bizantyjskim stylu nawiązując jednocześnie do serbskiej tradycji ikonopisania. Dobór świętych na malowidłach nie jest przypadkowy. Na ścianach świątyni znaleźli się święci z całego świata, z różnych wieków, ale szczególne miejsce poświęcono świętym z terenów Rzeczpospolitej oraz Serbii. W XVI wieku serbscy malarze na czele z mnichem Nektariuszem pokryli freskami cerkiew Zwiastowania NMP w Monasterze Supraskim. Ta świątynia została zniszczona w XX wieku. Od tamtej pory żadna cerkiew w Polsce nie została upiększona przez serbskich mistrzów, aż do dziś. Kolejnym arcydziełem w świątyni jest ręcznie rzeźbiony ikonostas oraz stół ofiarny, które wykonał rzeźbiarz Leon Naumiuk. Rzeźba nawiązuje do serbskich motywów sakralnych gustownie przeplatając je z motywami spotykanymi na Podlasiu. Ikony do ikonostasu wykonali malarze z Serbii. Całości dopełniają dwa freski na zewnątrz świątyni, które poświęcono św. Mikołajowi Serbskiemu i Bogarodzicy. Te malowidła zostały wykonane metodą Fresco, czyli na mokrym tynku, nawiązując do wielkiej tradycji tworzenia malowideł na świeżym tynku, która w średniowieczu wytworzyła się na Bałkanach. Autorem fresków, które są chyba jedynym takim przykładem w Białymstoku, jest serbski malarz Miodrag Milutinović. Właśnie tematowi fresków poświęcony był jeden z punktów tegorocznego festiwalu Vidovdan, nazwany „Śladami Nektariusza” w nawiązaniu do imienia wspomnianego serbskiego mnicha, który przed wiekami był głównym wykonawcą fresków w supraskim monasterze. O tej trudnej sztuce opowiadał jego rodak, wykonawca pierwszych po przerwie serbskich fresków na podlaskiej ziemi – prof. Goran Janićijević, dziekan Fakultetu Sztuki Sakralnej w Belgradzie.Jednakże wydarzeniem otwierającym tegoroczny festiwal Vidovdan było nawiązanie nie do serbskiej sztuki sakralnej wyrażonej w obrazie, lecz w muzyce – w wieczór 26 czerwca w nowym budynku plebanii parafii św. Jana Teologa odbył się koncert, znanej z poprzednich edycji festiwalu, grupy wokalnej Constantine z Niszu.  W tym roku zaprezentowała ona utwory cerkiewne serbskich kompozytorów. Z racji tego, że był to pierwszy koncert w tym miejscu, można nazwać go otwarciem kulturalnej oferty nowego domu parafialnego. A ten był szczelnie wypełniony publicznością – na koncert przybyło ponad 200 słuchaczy. Centralnym punktem festiwalu była Boską Liturgia w dniu Vidovdan`u tj. 28 czerwca, której przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocko i Gdański Jakub. W nabożerństwie uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz oraz JE Najprzewielebniejszy Biskup Valjeva Milutin z Serbii w asyście duchownych z Białegostoku, Serbii, a także z Ukrainy. Poświęcenia cerkwi dokonał, nieprzypadkowo, Władyka Milutin, który stoi na czele diecezji z której pochodził św. Mikołaj Velimirović. Biskup Milutin przywiózł do Białegostoku szczególny dar –  cząstkę relikwii św. Mikołaja, która spoczęła w nowej cerkwi. Należy też podkreślić, iż serbski Patriarcha Ireneusz za pośrednictwem proboszcz Belgradzkiej Katedry Patriarszej ks. prot. Petra Lukića, przekazał do nowej świątyni relikwie św. wielkiego męczennika Łazarza Serbskiego, które zostały umieszczone w poświęconym ołtarzu – pamięć tego świętego księcia obchodzona jest właśnie na Vidovdan, bowiem to wtedy zginął on męczeńsko w obronie przed muzułmańskimi Turkami na Kosowym Polu w 1389 roku.   Poświęcenie nowej cerkwi miało wyjątkowy i doniosły charakter. Nową świątynię wypełniły licznie zebrani wierni, a całe nabożeństwo swym śpiewem uświetnił Belgradzki Chór Męski pod dyrygenturą znanego na całym świecie protodiakona Vladimira Rumenića. Po nabożeństwie duchowni z Serbii i Polski poświęcili również nowo powstały Dom Parafialny, który już od jakiegoś czasu służy wiernym z Bacieczek, jako miejsce spotkań i różnych aktywności. Tegoroczny festiwal Vidovdan zamknął występ Belgradzkiego Męskiego Chóru w cerkwi Hagia Sophia.  Za:www.bacieczki.cerkiew.pl fotoreportaż (kliknij tutaj)  

XX-lecie Bractwa św. Mikołaja

XX-lecie Bractwa św. Mikołaja

28 czerwca Bractwo św. Mikołaja obchodziło dwudziestą rocznicę swojej działalności. Jubileuszowe obchody rozpoczęły się nabożeństwem dziękczynnym połączonym z akatystem ku czci św. Mikołaja w białostockiej Katedrze pw. św. Mikołaja Cudotwórcy . Zaraz po nim JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub wręczył order świętych Równych Apostołom Cyryla i Metodego dwóm członkom bractwa - obecnemu przewodniczącemu dr Janowi Kochanowiczowi oraz byłej wieloletniej przewodniczącej Barbarze Sidoruk. Zarówno Władyka Jakub jak i nagrodzeni podkreślali, że ordery są wyróżnieniem nie tylko dla nich, ale także dla wszystkich osób działających w bractwie w ciągu dwudziestu lat. Na jubileuszowe obchody, oprócz obecnych członków bractwa, przybyło wielu jego byłych działaczy oraz opiekunowie duchowi. W uroczystościach wzięli też udział przedstawiciele innych prawosławnych bractw i organizacji. Po nabożeństwie wszyscy udali się do Centrum Kultury Prawosławnej na dalszą cześć obchodów, które rozpoczęły się występem chór młodzieżowego parafii św. Mikołaja w Białymstoku. Zebrani mieli także okazję usłyszeć wystąpienie Anny Radziukiewicz, która opowiedziała o żywocie patrona bractwa i historiach dotyczących miejsc związanych z postacią św. Mikołaja Cudotwórcy. Po tych wystąpieniach głos zabrał przewodniczący - dr Jan Kochanowicz, który przybliżył zebranym najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia bractwa. Należy do nich zaliczyć działalność przychodni Kendron, wsparcie finansowe szeregu wydawnictw książkowych i albumowych (m.in. seria Kolory Prawosławia), organizację pielgrzymek autokarowych (ostatnio także kajakowych), a przed wszystkim integrację społeczną członków bractwa w ramach wszystkich działań. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Aleksandra Wasyluka (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej