Logo
środa, 23 października 2019
św. Ambrożego Optyńskiego
Znajdujesz się na: Strona główna
Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy

Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy

20 października w XVIII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w żeńskim Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach. W nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański. Dzień wcześniej wieczorem, w głównej świątyni monasteru ku czci św. Męcz. Gabriela sprawowane było nabożeństwo Całonocnego czuwania, któremu przewodniczył Biskup Atanazy w asyście Biskupa Supraskiego Andrzeja. Uroczystości ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy wysławianej w Jej Krasnostockiej Ikonie upiększył swym śpiewem chór Chorecea z Bukowiny na Ukrainie. Biskup Atanazy w okolicznościowej homilii powiedział m.in. że w dzisiejszym świecie Matkę Bożą często traktuje się jedynie jako świętą kobietę, dzięki której możliwe było narodzenie się w ciele Chrystusa. Jak podkreślił Biskup, prawosławni traktują Przenajświętsza Bogurodzicę szczególnie, często jako własną mamę. Nie ma dnia ani nabożeństwa, jak dalej mówił Hierarcha, kiedy nie wysławiane byłoby imię Bogurodzicy jako największej Orędowniczki przed Bożym Tronem. Na zakończenie Władyka Atanazy zaapelował, abyśmy się nigdy nie ustawali w modlitwie do Bogurodzicy. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Jarosława Charekiewicza (kliknij tutaj)

100 – lecie  SP Nr 7 w Białymstoku

100 – lecie SP Nr 7 w Białymstoku

18 października, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w jubileuszu 100 – lecia SP Nr 7 im. Hugona Kołłątaja przy ulicy Wiatrakowej w Białymstoku. Obchody jubileuszu szkoły rozpoczęły się nabożeństwem w cerkwi św. Ducha, a kontynuowane były na terenie szkoły. Arcybiskup Jakub poświęcił tablicę upamiętniająca wyjątkowy jubileusz szkoły, a następnie zwrócił się do zebranych z krótkim słowem o roli wiary i edukacji w kształtowaniu postaw młodych ludzi. Na uroczystości do białostockiej „siódemki” przybyli m.in.: minister edukacji Dariusz Piontkowski przedstawiciele władz miasta, oświaty, dyrektorzy szkół, nauczyciele, emeryci, absolwenci i uczniowie oraz przyjaciele szkoły. protodiakon Wiaczesław Perek

Nabożeństwo dziękczynne z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nabożeństwo dziękczynne z okazji Dnia Edukacji Narodowej

15 października JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, nabożeństwo dziękczynne – molebien połączone z akatystem ku czci św. Męcz. Gabriela. Nabożeństwo sprawowane było z okazji  obchodzonego dzień wcześniej święta Edukacji Narodowej. Władyka Jakub w imieniu Wydziału Katechetycznego Diecezji Białostocko – Gdańskiej nagrodził wybranych katechetów, za szczególne zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Dyplomy z okazji Dnia Edukacji otrzymali: lektor Roman Sacharczuk, Anna Cyrkun, Barbara Puczyńska oraz Halina Tomaszewska. Szczególne słowa podziękowania Arcybiskup Jakub skierował do dyrektora Wydziału Katechetycznego Diecezji Białostocko – Gdańskiej ks. mitrata Jana Fiedorczuka, wręczając mu List pochwalny za mądre i rozważne kierowanie Wydziałem Katechetycznym. protodiakon Wiaczesław Perek

Święto Opieki Matki Bożej w Nowym Dworze

Święto Opieki Matki Bożej w Nowym Dworze

14 października w dniu święta Opieki Matki Bożej, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Mikołaja w Nowym Dworze w dekanacie sokólskim. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni dekanatu oraz ks. archimandryta Jakub (Piruta) z Prawosławnej Cerkwi w Ameryce. Podczas „małego wejścia” Arcybiskup Jakub nagrodził w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP proboszcza tamtejszej parafii ks. prot. Józefa Sitkiewicza prawem noszenia mitry. Na zakończenie uroczystości Władyka Jakub powiedział, że zgromadziliśmy się by obchodzić święto Opieki Matki Bożej - po słowiańsku Pokrow Bożijej Matiery. To niezwykłe święto, zawsze obchodzone bardzo uroczyście, ale niezwykłe z uwagi na to jak każdy z nas osobiście to święto odczuwa. Te dwie nazwy i słowiańska i polska, oddają dwa różne charaktery tego święta. Jeden jest bardziej historyczny i odnosi się do wydarzenia, które było podstawą ustanowienia święta. Jak podkreślił Hierarcha, każdy ma jakieś trudności, zawsze w pierwszej kolejności zwraca się z modlitwą do Matki Bożej - odczuwając jej szczególną opiekę. Bogurodzica jest nazywana Tą, która w szczególny sposób opiekuje się tymi, którzy poszli za jej synem Jezusem Chrystusem - naszym Bogiem i Zbawicielem. Opiekuje się nami w szczególny sposób, bowiem właściwie zostaliśmy Jej usynowieni, Ona zaś będąc Matką Zbawiciela ma szczególną odwagę modlitwy, a nawet prawo do zanoszenia próśb. Arcybiskup Jakub zauważył także, iż święto ma historyczny wydźwięk, bowiem odnosi się do cudownego wydarzenia jakie miało miejsce w Konstantynopolu. To wtedy właśnie wszyscy zgromadzili się po to by zanosić swoje modlitwy w momencie szczególnego niebezpieczeństwa – zdobycia miasta przez pogan. Wtedy to jeden z uczestników modlitwy św. Andrzej, zobaczył postać Matki Bożej, która trzymała w rękach swój szal czy tak jak z greckiego nazywano omoforion. Trzymała go nad modlącymi się wiernymi. Był to widzialny znak Jej opieki przez swoją łaskę. W dalszej części Arcybiskup wspomniał o jubileuszu ks. Józefa, o wieloletniej posłudze w nowodworskiej parafii oraz przyznanej mu nagrodzie. Zwracając się bezpośrednio do proboszcza Arcybiskup powiedział że będąc wyrazicielem wszystkich tu zgromadzonych, życzy by Bóg pomagał ks. Józefowi i błogosławił go zdrowiem aby nadal służyć wiernym, którzy oczekują duszpasterskiej opieki. Na zakończenie ks. Józef Sitkiewicz podziękował Arcybiskupowi Jakubowi za przybycie i wszystkim obecnym za wspólną modlitwę. Ks. mitrat Józef Sitkiewicz urodził się 16 stycznia 1956 roku w Bużysku. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie w latach 1976-78 pełnił obowiązki psalmisty w parafii św. Mikołaja w Zabłociu, a następnie przez dwa lata psalmisty w parafii Zaśnięcia Bogurodzicy w Ostrowie. Po zawarciu związku z małżeńskiego z Barbarą Dziadulą, otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Nikanora Biskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie (02.09.1979) oraz kapłańskie (09.09.1979). Pierwszą parafią ks. Józefa była parafia podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy. Od 36 lat jest proboszczem parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze. protodiakon Wiaczesław Perek, Adam Matyszczyk fotoreportaż Adama Matyszczyka (kliknij tutaj)

Arcybiskup Jakub otrzymał Medal Uniwersytetu w Białymstoku

Arcybiskup Jakub otrzymał Medal Uniwersytetu w Białymstoku

10 października JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku. Uroczyste Gaudeamus zabrzmiało w auli Wydziału Nauk o Edukacji przy ul. Świerkowej.  Rozpoczęcia nowego roku akademickiego dokonał rektor UwB prof. Ciborowski. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych, m.in.  Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej oraz Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który odczytał list wystosowany przez  Jarosława Gowina. Podczas inauguracji odbyła się immatrykulacja nowo przyjętych studentów i doktorantów. Uroczystość była też okazją do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla uczelni. „Medal Uniwersytetu w Białymstoku” odebrał Arcybiskup Jakub, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Inauguracja zakończyła się wykładem pt. „Globalne wyzwania: czy im sprostamy?”, wygłoszonym przez prof. dr hab. Marka Konarzewskiego z Wydziału Biologii UwB. W roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie w Białymstoku kształcić się będzie w sumie ponad 9 tys. osób. Blisko 1900 to studenci pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia i jednolitych magisterskich. W tym gronie jest też  320 doktorantów – 27 z nich rozpoczęło kształcenie w 3 nowo utworzonych szkołach doktorskich. Największa podlaska uczelnia zatrudnia obecnie ponad 1300 osób, w tym niemal 800 nauczycieli akademickich. W tej grupie jest 262 samodzielnych pracowników naukowych (73 profesorów tytularnych, a także 189 doktorów habilitowanych). protodiakon Wiaczesław Perek foto i tekst za uwb.edu.pl

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej