Logo
wtorek, 23 maja 2017
św. Apostoła Szymona Zeloty
Znajdujesz się na: Strona główna
Arcybiskup Jakub z wizytą w Kazachstanie

Arcybiskup Jakub z wizytą w Kazachstanie

W dniach 17 – 19 maja JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub przebywał na zaproszenie JE Najprzewielebniejszego Metropolity Astanajskiego i Kazachstańskiego Aleksandra w Kazachstanie. Arcybiskupowi towarzyszył sekretarz Kancelarii Arcybiskupiej ks. mitrat Mikołaj Podolec oraz protodiakon Wiaczesław Perek. Delegacja polskiej Cerkwi uczestniczyła w uroczystych obchodach 145 – tej rocznicy ustanowienia diecezji turkmenistańskiej oraz jubileuszu 60 – tych urodzin Metropolity Aleksandra. Głównym punktem wizyty Władyki Jakuba w stolicy Kazachstanu Astanie, była Boska Liturgia w Katedrze Zaśnięcia Bogurodzicy, która celebrowana była 18 maja. Nabożeństwu przewodniczył głowa Metropolitalnego Okręgu w Republice Kazachstanie Metropolita Aleksander. Ponadto w nabożeństwie uczestniczyli licznie przybyli biskupi z Patriarchatu Moskiewskiego, a także z lokalnych Cerkwi autokefalicznych: Antiochii, Bułgarii oraz Cypru. Szczególnym wydarzeniem towarzyszącymi jubileuszowym uroczystościom było przywiezienie z Rosji cudotwórczej ikony Bogurodzicy "Zmiękczenie złych serc", z której nieprzerwanie od ponad 20 lat wypływa w cudowny sposób pachnące miro. 19 maja Arcybiskup Jakub wraz z towarzyszącymi mu duchownymi z Polski uczestniczył także w nabożeństwie żałobnym w byłym Akmolińskim obozie koncentracyjnym dla kobiet "Ałżyr". W latach stalinowskich represji zginęło tam kilkanaście tysięcy kobiet w tym ok. 2,5 tyś z Polski. Wiele z nich oddało życie za wiarę w Chrystusa, przez co zaliczone zostały w poczet Męczenników i Wyznawców Kazachstańskich. Metropolitalny Okręg w Republice Kazachstanie istnieje w obecnej formie od 10 lat i jest częścią składowa Patriarchatu Moskiewskiego. W skład synodu wchodzi 11 biskupów na czele z Metropolitą Aleksandrem. Przyjmuje się że 25 % obywateli Kazachstanu określa siebie prawosławnymi.   Więcej o prawosławiu w Kazachstanie na stronie Metropolii protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Antoniego Reznika (kliknij tutaj)

Doroczna konferencja diecezjalna duchowieństwa i pracowników świeckich Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Doroczna konferencja diecezjalna duchowieństwa i pracowników świeckich Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

  Program Konferencji Diecezjalnej Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej 24 maja 2017 r. (środa)   godz. 8:00  - Boska Liturgia, Klasztor Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu   godz. 10:00  - śniadanie (pomieszczenia Akademii Supraskiej)   godz. 10:30 - otwarcie konferencji - spotkanie robocze - sprawozdania: diecezjalne i dekanalne finansowe – mgr Ewa Bartoszuk Komisji Kontroli Gospodarczej – ks. mitrat Jerzy Boreczko Ośrodka Miłosierdzia – mgr Marek Masalski Wydziału Katechetycznego – ks. mitrat Jan Fiedorczuk Bractwa Diecezjalnego – Dariusz Sulima Radia „Orthodoxia” – ks. Mateusz Kiczko Organizacji Sportowej – ks. mitrat Jan Troc - wspólne zdjęcie   godz. 13:00  - obiad   godz. 14:00  - referat „Misja na wzór Chrystusa w kontekście życia wspólnoty parafialnej” - ks. prot. Włodzimierz Misijuk.   protodiakon Wiaczesław Perek    

Św. Mikołaja Cudotwórcy, Arcybiskupa Miry Licejskiej

Św. Mikołaja Cudotwórcy, Arcybiskupa Miry Licejskiej

22 maja w dniu święta przeniesienia Relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy z Miry Licejskiej do Bari, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Dzień wcześniej nabożeństwu Całonocznego czuwania w Katedrze przedwodniczył JE Najprzewielebniejszy Metropolita Czernowicki i Bukowiński Melecjusz. W świątecznych nabożeństwach uczestniczyli także JE Najprzewielebniejsi: Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy oraz Biskup Supraski Grzegorz. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Michała Sacharczuka (klikni tutaj)

Arcypasterska wizyta w Gdańsku

Arcypasterska wizyta w Gdańsku

W dniach 13 – 14 maja JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub przebywał w parafii katedralnej w Gdańsku. Wizyta Władyki Jakuba w gdańskiej parafii miała miejsce z okazji obchodzonego według nowego stylu święta Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w z Miry Licejskiej do Bari. Głównym punktem parafialnych uroczystości ku czci św. Mikołaja była Boska Liturgią której przewodniczył Arcybiskup Jakub w asyście duchownych z całego dekanatu gdańskiego. Dzień wcześniej wieczorem Arcybiskup Jakub odprawił nabożeństwo Całonocnego czuwania.  W zakończeniu uroczystości Władyka pozdrowił wszystkich zebranych z okazji parafialnego święta. Szczególne słowa skierował do matuszki Łarysy Tomkowid – żony śp. ks. Aleksandra Tomkowida- wieloletniego proboszcza gdańskiej parafii i Nadziei Żyźniewskiej, odznaczając obie Panie za pracę na rzecz Cerkwi orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż: Igor Popowicza, Kasi Krzemińskiej oraz Romana Jałozy (kliknij tutaj)

św. Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy

św. Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy

6 maja w dniu święta św. Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Wielkiego Męczennika Jerzego w Białymstoku. Nabożeństwo swym śpiewem uświetniły trzy tamtejsze chóry: parafialny dyrygowany przez Anne Cyrkun, młodzieżowy lektora Michała Warszyckiego oraz dziecięcy pod dyrekcją lektora Romana Sacharczuka.  Po zakończonej uroczystej procesji wokół świątyni, zgromadzonych na święcie pozdrowił proboszcz parafii ks. mitrat Grzegorz Misijuk.  protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Aleksandry Jarosławskiej (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej