Logo
sobota, 21 stycznia 2017
św. Jerzego Chozewity i św. Dominiki
Znajdujesz się na: Strona główna
Wielka wieczernia w cerkwi pw. św. Ducha w Białymstoku

Wielka wieczernia w cerkwi pw. św. Ducha w Białymstoku

19 stycznia w dniu święta Chrztu Pańskiego w cerkwi pw. Świętego Ducha w Białymstoku sprawowana była Wielka wieczernia. Nabożeństwu, pod nieobecność Arcybiskupa Jakuba, przewodniczył dziekan białostocki ks. mitrat Jerzy Boreczko. Wielką wieczernią rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zgodnie ze zwyczajem w cerkwi pw. Św. Ducha okolicznościowe kazanie wygłosił Arcybiskup Edward Ozorowski, Rzymsko – katolicki Metropolita Białostocki. W świątyni obecni byli także przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz wierni obu Kościołów. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż diakona Jana Tichoniuka (kliknij tutaj)

Druga część XXXV Wieczoru kolęd prawosławnych

Druga część XXXV Wieczoru kolęd prawosławnych

15 stycznia w sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej, odbyła się druga część XXXV wieczoru kolęd prawosławnych. Przed po brzegi wypełnioną widownią wystąpiło 6 zespołów i chórów. Jako pierwszy zaprezentował chór dziecięco - młodzieżowy parafii św. Pantelejmona w Białymstoku, a tuż po nim chór parafii św. Mikołaja w Topilcu. Jeszcze przed przerwą wystąpił chór parafii św. Ducha w Białymstoku. Ze swoimi autorskimi kolędami po przerwie zaprezentował się zespół wokalno - instrumentalny „Czeremszyna” Następnie wystąpił chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a Wieczór kolęd zamknął chór duchowieństwa diecezji białostocko-gdańskiej. Wieczór kolęd poprowadzili ks. prot. Marek Wawreniuk oraz Dorota Sawicka, a z reżyserskiego punktu widzenia na koncertem czuwała Katarzyna Wyspiańska – Mirończuk. Po zakończonych występach chórów, w imieniu gospodarza uroczystości, JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba głos zabrał JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz. Władyka podziękował za przybycie chórzystom oraz słuchaczom zgromadzonym w operze, a w szczególności Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofowi Jurgielowi, wojewodzie podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu, wicemarszałkowi Województwa Podlaskiego Maciejowi Żywno oraz prezydentowi Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu. Biskup Grzegorz podziękował na końcu dyrygentom chórów oraz wręczył im upominki. Wyrazy podziękowania i wdzięczności Władyka Grzegorz skierował także pod adresem dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej Damiana Tanajewskiego za życzliwość i możliwość kolędowania w murach białostockiej opery. Na zakończenie wszyscy zebrani w operze wspólnie zaśpiewali kolędę "Niebo i ziemla." Wieczór kolęd zorganizowany został przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Białegostoku oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Spotkania z kolędą tradycyjnie usłyszeć można było na żywo na antenie diecezjalnego Radia „Orthodoxia”.   protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj) wideoreportaż (kliknij tutaj)

Pierwsza część XXXV Wieczoru kolęd prawosławnych

Pierwsza część XXXV Wieczoru kolęd prawosławnych

12 stycznia odbyła się pierwsza część XXXV Wieczoru kolęd prawosławnych. Spotkanie z kolędą organizowane przez Prawosławną Diecezję Białostocko - Gdańską tradycyjnie odbyło się w sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku. Podczas wieczoru kolęd przed publicznością wystąpiły: Chór dziecięco – młodzieżowy parafii Zaśnięcia Bogurodzicy w Białymstoku Chór dziecięcy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie Chór dziecięco – młodzieżowy parafii św. Eliasza w Białymstoku Chór dziecięcy parafii Hagia Sophia w Białymstoku Chór dziecięco – młodzieżowy parafii św. Pantelejmona w Białymstoku Zespół dziecięcy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Chór dziecięcy Katedry św. Mikołaja w Białymstoku Chór dziecięcy parafii św. Jana Teologa w Białymstoku Chór dziecięcy parafii św. Ducha w Białymstoku Chór dziecięco – młodzieżowy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku Chór parafii przyklasztornej z Supraśla Chór dziecięcy parafii św. wlkmęcz. Jerzego w Białymstoku Wieczór kolęd zorganizowany został przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Białegostoku oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Spotkania z kolędą tradycyjnie usłyszeć można było na żywo na antenie diecezjalnego Radia „Orthodoxia”.   protodiakon Wiaczesław Perek   fotoreportaż (kliknij tutaj) wideoreportaż (kliknij tutaj)  

Drugi dzień święta Narodzenia Chrystusa

Drugi dzień święta Narodzenia Chrystusa

8 stycznia, drugiego dnia święta Narodzenia Chrystusa, świąteczniej Boskiej Liturgii w Katedrze św. Mikołaja przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz. Po nabożeństwie Władyka Grzegorz serdecznie pozdrowił zgromadzonych w Katedrze, życząc jednocześnie wielu Łask Bożych od Nowonarodzonego Zbawiciela. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Święto Narodzenia Chrystusa

Święto Narodzenia Chrystusa

7 stycznia Kościół prawosławny obchodził święto Narodzenia Chrystusa. Uroczystościom w białostockiej Katedrze pw. św. Mikołaja Cudotwórcy przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W świąteczną noc, Władyka Jakub celebrował nabożeństwo Jutrzni oraz Boską Liturgię św. Jana Złotoustego. 6 stycznia w przeddzień święta Narodzenia Chrystusa, Władyka Jakub odprawił Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej