Logo
wtorek, 25 października 2016
św. Kosmy biskupa Maiumskiego
Znajdujesz się na: Strona główna
Święto Opieki Matki Bożej -

Święto Opieki Matki Bożej - " Pokrow"

14 października w dniu święta Opieki Matki Bożej, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Choroszczy. Natomiast świątecznej Liturgii w parafii pw. św. męcz. Jerzego w Białymstoku przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz. Święto Opieki Matki Bożej (c.s. Pokrow Preswiatoj Bogorodicy) to wspomnienie wydarzenia, które miało miejsce w czasach panowania imperatora Lwa VI Filozofa w 910r. W świątyni w konstantynopolitańskiej dzielnicy Blacherny, w której przechowywana była szata Matki Bożej, na niedzielne nabożeństwo Całonocnego czuwania przybyli m.in. św. Andrzej i uczeń jego Epifaniusz. Tam też ukazała się im Bogurodzica w otoczeniu proroków, apostołów i aniołów, modląca się za grzeszny świat i pokrywająca swym omoforionem obecnych w cerkwi ludzi. Objawienie to poruszyło wiernych i napełniło nadzieją, bowiem Imperium Wschodnio - Rzymskie znajdowało się w trudnej sytuacji. Nieustanne napady wrogich Saracenów, rozrywane od środka waśniami nie tylko świeckimi Cesarstwo potrzebowało pomocy i konsolidacji. protodiakon Wiaczesław Perek foto R. Siebiesiuk

Nabożeństwo dziękczynne z okazji święta Edukacji Narodowej

Nabożeństwo dziękczynne z okazji święta Edukacji Narodowej

12 października JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, odprawił w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku nabożeństwo dziękczynne – molebien. Nabożeństwo sprawowane było z okazji obchodzonego 14 października święta Edukacji Narodowej. W świątyni oprócz nauczycieli oraz katechetów obecna była także Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Lucja Orzechowska. Władyka Jakub wyrażając Pani Dyrektor wdzięczność za wieloletnią współpracę na płaszczyźnie planowania i koordynowania nauczania religii prawosławnej w białostockich szkołach, nagrodził ją orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego. Arcybiskup Jakub jak co roku wyraził także wdzięczność katechetom za trud nauczania religii, wręczając wyróżnionym przez Wydział Katechetyczny Diecezji okolicznościowe nagrody. protodiakon Wiaczesław Perek  

Świętego Apostoła Jana na Bacieczkach

Świętego Apostoła Jana na Bacieczkach

9 października w dniu święta św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. Jana Teologa w Białymstoku. Podczas nabożeństwa śpiewały dwa chóry: parafialny pod dyrekcją Marcina Aleksiejuka oraz dziecięcy Anny Waśkowskiej. Po zakończonej Boskiej Liturgii Arcybiskup Jakub poświęcił ufundowany przez nadleśniczego nadleśnictwa Rajgród Mariana Podleckiego krzyż.   Parafia Prawosławna św. Jana Teologa na białostockim osiedlu Bacieczki jest jedną z najmłodszych parafii w dekanacie białostockim diecezji białostocko – gdańskiej. Na terenie parafii znajduje się tymczasowa cerkiew św. Jana Teologa, dom parafialny z kaplicą domową św. Mikołaja Serbskiego oraz fundamenty nowej, murowanej cerkwi ku czci Świętego Ewangelisty.   protodiakon Wiaczesław Perek   fotoreportaż Marcina Surynowicza (kliknij tutaj)   Więcej o życiu parafii na stronie http://www.bacieczki.cerkiew.pl/

Oświęcenie nowych pomieszczeń Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

Oświęcenie nowych pomieszczeń Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

10 października JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański oświęcił nowe pomieszczenia administracyjno-dydaktyczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Od początku nowego roku akademickiego siedziba katedry mieści się przy ulicy Ludwika Zamenhofa 15, w tzw. "kamienicy profesorskiej". Uroczysta modlitwa zakończyła się spotkaniem pracowników katedry z arcybiskupem Jakubem, który zapoznał się z zakresem i efektami prac dydaktycznych i badawczych prowadzonych w jednostce. Dyskusja nad podejmowanymi w ostatnich latach działania pozwoliła na wskazanie dalszego kierunku rozwoju katedry. ks. prot. Marek Ławreszuk

Uroczystości w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

Uroczystości w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

2 października w XV Niedzielę po Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi Zmartwychwstnia Pańskiego w Białymstoku. Pierwsza niedziela października to także ustanowione w tej parafii święto ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy w jej ikonie „Wsiecarycy – Wszechkrólowej”. Tegoroczne uroczystości w parafii na białostockim osiedlu Słoneczny Stok były szczególne, ponieważ w tym roku 50 – lecie święceń kapłańskich obchodził pełniący obowiązki proboszcza tamtejszej parafii ks. mitrat Walenty Olesiuk. Z tej okazji Władyka Jakub odznaczył ks. Walentego za pracę na rzecz diecezji białostocko – gdańskiej orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego.   Ks. mitrat Walenty Olesiuk urodził się 1 kwietnia 1938 r. w Tymiance (parafia Telatycze). W latach 1958-1962 uczęszczał do Prawosławnego Seminarium Duchownego, a w 1966 r. ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. W tym też roku wstąpił w związek małżeński z Marią Szypską. Święcenia diakońskie otrzymał 18 maja 1966 r., a kapłańskie 5 czerwca tegoż roku, oba z rąk JE Wielce Błogosławionego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Stefana. Pierwszą parafią ks. Walentego była Pielgrzymka (powiat jasielski). Życie na parafii nie należało do najłatwiejszych, ponieważ ówczesne władze nie chciały zaakceptować obecności prawosławnego duchownego na tym terenie (przez długi czas nie mógł on uzyskać zameldowania). Z powodu brak plebanii duchowny z matuszką mieszkali u parafian. We wrześniu 1966 wspólnie z parafianami rozpoczął budowę plebanii. Pomimo licznych przeszkód, kradzieży materiałów i skromnych środków w grudniu 1967 r. zamieszkał w nowym domu. 8 maja 1968 r. ks. Walenty został mianowany proboszczem parafii w Wysowej (woj. małopolskie). Do parafii w Wysowej należały cerkwie w Hańczowej, Blechnarce, Ropkach, kaplica na św. Górze Jawor. W Hańczowej była wówczas drewniana, 150-letnia plebania, która nie nadawała się do remontu. Ks. Walenty rozpoczął starania o pozwolenie na rozbiórkę starej i budowę nowej plebanii. Budowa została ukończona w 1975 roku. Dnia 7 lipca 1987 r. ks. Walenty został przeniesiony do diecezji białostocko-gdańskiej i mianowany wikariuszem parafii w Gródku. Aby zamieszkać, musiał i tu wyremontować górną część plebanii. 16 lutego l988 r. został proboszczem parafii w Juszkowym Grodzie, gdzie czekały na niego kolejne remonty: wymiana kopuły, malowanie dachu i ścian cerkwi, porządki na cmentarzu, odnowienie plebanii. Dnia 1 września 1990 r. ks. Walenty został mianowany wikariuszem budującej się parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Objął tu opiekę nad bractwem parafialnym, uczył religii, objął duchową opiekę w Polskim Związku Emerytów i Rencistów. Od 2013 r. jest pełniącym obowiązki proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego. Za swoją długoletnią pracę duszpasterską ks. Walenty był wielokrotnie nagradzany, w tym ostatnio (w 2004 r.) mitrą. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Anny Sokołowskiej (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej