Logo
sobota, 25 stycznia 2020
św. Sawy Arcybiskupa Serbskiego i św. męcz. Tatiany
Znajdujesz się na: Strona główna
Święto Chrztu Pańskiego – Objawienia Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego – Objawienia Pańskiego

19 stycznia Cerkiew obchodziła jedno z dwunastu najważniejszych świąt roku liturgicznego,  święto Chrztu Pańskiego – Objawienia Pańskiego. Z tej okazji, uroczystej Boskiej Liturgii św. Jana Złotoustego w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. Po Liturgii Władyka Jakub dokonał obrzędu wielkiego poświęcenia wody, podczas którego wypuścił trzy gołębie – symbole Świętego Ducha.  Dzień wcześniej, w wigilię święta Władyka Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego. Tego dnia Hierarcha również przewodniczył obrzędowi wielkiego poświęcenia wody. protodiakon Wiaczesław Perek

Święto Obrzezania Pańskiego oraz św. Bazylego Wielkiego

Święto Obrzezania Pańskiego oraz św. Bazylego Wielkiego

14 stycznia Cerkiew obchodziła święto Obrzezania Pańskiego oraz św. Bazylego Wielkiego Arcybiskupa Cezareii Kapadockiej. Uroczystej Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, w dzień święta jak i Całonocnemu czuwaniu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.  Po Liturgii Hierarcha pozdrowił wszystkich noszących imię Bazyli, a w szczególności ks. prot. Bazylego Kalinowskiego oraz dyrygenta chóru duchowieństwa diecezji białostocko – gdańskiej - ks. protodiakona Bazylego Dubeca. Uroczystą świąteczna Boska Liturgią stała się okazją do wręczenia diecezjalnych odznaczeń. Arcybiskup Jakub odznaczył za zasługi dla cerkwi Orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego prof. dr hab. Aleksandra Naumowa, wybitnego naukowca, który poświęcił swoje naukowe życie badaniu obecności prawosławia w kulturze wielonarządowości i wielokulturowości państwa Jagiellonów. Taki sam Order otrzymała również Aleksandra Szawełło – Nowacka, pisarka, poetka, działaczka społeczna, inicjatorka powstania stowarzyszenia „Oikumene” działającego na rzecz równego traktowania prawosławnych obywateli Polski. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Jubileusz prof. Aleksandra Naumowa

Jubileusz prof. Aleksandra Naumowa

11 stycznia w murach Akademii Supraskiej odbyła się prezentacja  jubileuszowego dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej pt. Вѣнецъ хваленiѧ. Publikacja została dedykowana prof. dr hab. Aleksandrowi Naumowowi, emerytowanemu profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ca’Foscari  Wenecji, członkowi Konwentu Akademii i Rady Redakcyjnej Latopisów. Wręczenie tomu Jubilatowi i prezentacja zawartych w nich artykułów nastąpiła w ramach konferencji pt. „Wokół  piśmiennictwa i sztuki cerkiewnej w Rzeczypospolitej.” Uroczystość swą obecnością zaszczycił JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański oraz JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. protodiakon Wiaczesław Perek  

XXXVIII Prawosławne Wieczory kolęd

XXXVIII Prawosławne Wieczory kolęd

W dniach 10 i 11stycznia, w murach Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, przy ul. Odeskiej 1 odbyły się XXXVII Prawosławne Wieczory Kolęd. 9 stycznia przed publicznością zaprezentowały się chóry: Chór dziecięcy parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku, Chór dziecięcy parafii św. św. Piotra i Pawła w Wasilkowie, Chór dziecięcy i chór młodzieżowy parafii Św. Ducha w Białymstoku, Chór dziecięcy parafii św. Jana Teologa w Białymstoku, Chór dziecięco-młodzieżowy i chór parafialny parafii św. Eliasza w Białymstoku, Chór Niepublicznej Szkoły im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Chór dziecięco-młodzieżowy parafii św. Pantelejmona w Białymstoku, Chór dziecięcy i chór parafialny parafii Hagia Sophia w Białymstoku, Chóry parafii św. Jerzego w Białymstoku dziecięcy i młodzieżowy, Kwintet rodzinny, Chór katedry Opieki Matki Bożej w Grodnie. 10 stycznia również w murach Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, przy ul. Odeskiej odbył się drugi koncert kolęd podczas którego zaprezentowały się następujące chóry i zespoły wokalno - instrumentalne: : Chór dziecięco-młodzieżowy parafii Hagia Sophia w Białymstoku, Chór katedry Opieki Matki Bożej w Grodna, Kwintet rodzinny, Zespół estradowy „Prymaki” z Michałowa, Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Chór Duchowieństwa Diecezji Białostocko – Gdańskiej Drugi koncert kolęd swą obecnością zaszczycili m.in.: marszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa – Błońska, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, rzymsko - katolicki metropolita białostocki ks. abp Tadeusz Wojda, posłowie na Sejm RP i posłowie do europarlamentu, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, konsul generalna Białorusi w Białymstoku Ałła Fedrovna, konsulowie honorowi Bułgarii, Rumunii i Mołdawii, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ks. prof. Bogusław Milerski oraz rektorzy białostockich uczelni wyższych Koncerty kolęd organizowane zostały przez Prawosławną Diecezję Białostocko - Gdańską, przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Białegostoku oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Spotkania z kolędą tradycyjnie usłyszeć można było na żywo na antenie diecezjalnego Radia „Orthodoxia”.   protodiakon Wiaczesław Perek   fotoreportaż z koncertu 9 stycznia (kliknij tutaj) fotoreportaż z koncertu 10 stycznia (kliknij tutaj)

Drugi dzień święta Narodzenia Chrystusa

Drugi dzień święta Narodzenia Chrystusa

8 stycznia, drugiego dnia święta Narodzenia Chrystusa JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja Boską Liturgię. W nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Podczas nabożeństwa odczytane zostało orędzie Bożonarodzeniowe Arcybiskupa Jakuba do wiernych diecezji białostocko - gdańskiej. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej