Logo
wtorek, 18 czerwca 2019
św. męcz. Doroteusza Biskupa Tyrskiego
Znajdujesz się na: Strona główna
Jubileusz MODM-u w Białymstoku

Jubileusz MODM-u w Białymstoku

11 czerwca JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański  odprawił w białostockiej Katedrze św. Mikołaja nabożeństwo dziękczynne – molebien. Nabożeństwo sprawowane było z okazji 15 - lecia istnienia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Po zakończonym nabożeństwie z wyrazami wdzięczności za modlitwy wystąpiła dyrektor MODM-u Maria Jolanta Ambrożej. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupia wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizuje spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiając wiedzę i umiejętności zawodowe. Stara się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Doradcą metodycznym religii prawosławnej jest Mirosława Pietkiewicz. protodiakon Wiaczesław Perek

Podlaskie spotkania leśników z duchowieństwem

Podlaskie spotkania leśników z duchowieństwem

Podlaskie spotkania leśników z prawosławnym duchowieństwem tym razem odbyło się 11 czerwca w siedzibie nadleśnictwa w Czarnej Białostockiej. Seminarium poświęcone leśnictwu 95 leciu istnienia Lasów Państwowych objęte było honorowym patronatem JE Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. W spotkaniu uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Ich Ekscelencje Najprzewielebniejsi: Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, Biskup Hajnowski Paweł, Biskup Supraski Andrzej oraz Biskup Siemiatycki Warsonofiusz, duchowni z diecezji białostocko – gdańskiej oraz warszawsko - bielskiej, a także nadleśniczy z obszaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Seminarium rozpoczął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Józef Nowak przywitaniem gości oraz  krótką  prezentacją multimedialną opowiadającą o pracy leśników w tej części Puszczy Knyszyńskiej. Następnie Arcybiskup Paweł odczytał pozdrowienia od nieobecnego Metropolity Sawy, w którym Zwierzchnik Cerkwi w Polsce wyraził wielkie uznanie dla pracy leśniczych jako gospodarzy naszej wspólnej własności, jaką są lasy. Jednym z punktów Podlaskiego spotkania leśników z duchowieństwem było nabożeństwo dziękczynne — molebien w cerkwi Świętych Niewiast Niosących Wonności w Czarnej Białostockiej w intencji leśników oraz ich rodzin, któremu przewodniczył Arcybiskup Jerzy.  Organizacja spotkań podlaskich leśników z prawosławnym duchowieństwem wpisała się już w tradycję Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Dawid Iwaniuk podkreślił, iż tego typu konferencje służą inicjowaniu forum współpracy na rzecz lasów oraz popularyzowaniu wiedzy na temat współczesnego leśnictwa i gospodarki leśnej. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż mgr inż. arch. kraj. Agata Kubiak (kliknij tutaj)

Arcybiskup Jakub monasterze Kindros w Grecji

Arcybiskup Jakub monasterze Kindros w Grecji

9 czerwca, w VII niedzielę po święcie Paschy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, kontynuując na zaproszenie Metropolity Jerzego wizytę w Metropolii Kitros, Katerini i Platamonos Prawosławnego Kościoła Grecji, odwiedził żeński monaster św. Atanazego Wielkiego, patriarchy aleksandryjskiego w Kindros. Jest to historyczny monaster, odbudowany w latach 1987-1991 na ruinach dawnego męskiego monasteru, zniszczonego przez Turków a doszczętnie podczas okupacji niemieckiej. Obecnie zamieszkuje w nim 17 sióstr pod kierownictwem ihumenii Ireny. Arcybiskup Jakub wespół z Metropolitą Jerzym sprawował Boską Liturgię, podczas której śpiewał chór mniszek. Po nabożeństwie miały miejsca gościnne spotkania zarówno w monasterskim archondariki jak i refektarzu. ks. prot. Anatol Szymaniuk fotoreportaż (kliknij tutaj)  

Biskup Andrzej w przedszkolu nr 14 w Białymstoku

Biskup Andrzej w przedszkolu nr 14 w Białymstoku

5 czerwca, w ramach VIII białostockiego tygodnia czytania dzieciom, JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej odwiedził na zaproszenie dyrektor Lucji Niemirowicz Przedszkole nr 14 w Białymstoku. Władyka Andrzej spotkał się z najstarszymi przedszkolakami dla których przeczytał jedną z ciekawych wcześniej przygotowanych opowieści. Na zaproszenie dyrektor przedszkola, bajki dzieciom czytali także ks. Piotr Borowik oraz radny Białegostoku Sławomir Nazaruk. W Przedszkolu Samorządowym Nr 14 funkcjonuje 7 grup przedszkolnych: 5 grup w budynku przy Aleji Józefa Piłsudskiego 20/4 oraz 2 grupy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ulicy Broniewskiego 1 Przedszkole jako jedyne w Białymstoku prowadzi 4 grupy z białoruskim językiem nauczania, do których uczęszczają dzieci z całego miasta.   protodiakon Wiaczesław Perek  

Arcybiskup Jakub z wizytą w metropolii Kitrus i Katerini w Grecji

Arcybiskup Jakub z wizytą w metropolii Kitrus i Katerini w Grecji

W dniach 5-9 czerwca, na zaproszenie JE Najprzewielebniejszego Jerzego Metropolity Kitros i Kateriny, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przebywa z wizytą w Greckim Kościele Prawosławnym w metropolii Kitros. Hierarsze towarzyszy ks. prot. Dr Anatol Szymaniuk – proboszcz parafii św. Pantelejmona w Zaściankach k/Białegostoku. Głównym punktem wizyty delegacji polskiej Cerkwi była Boska Liturgia w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego w Katedrze ku czci Wniebowstąpienia Pańskiego w Katerini. Nabożeństwu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Pantelejmon Metropolita Werii i Naus. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż hierodiakona Gierasima (kliknij tutaj)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej