Logo
sobota, 1 listopada 2014
św. Jana Rylskiego
Znajdujesz się na: Strona główna
Gdańskie Dni Kultury Prawosławnej

Gdańskie Dni Kultury Prawosławnej

19 października JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. św. Mikołaja w Gdańsku. Nabożeństwem zakończyły II Gdańskie Dni Kultury Prawosławnej. Dni Kultury Prawosławnej w Gdańsku, mają na celu wspólne odkrywania piękna prawosławnych nabożeństw, tradycji i sztuki w kontekście historii i współczesności prawosławnej diaspory na Pomorzu. Tegoroczne Dni Kultury rozpoczęły się 28 września warsztatami ikonograficznymi, które prowadziła ceniona ikonograf, bizantynista Anna Gełdonz Krakowa, absolwentka historii sztuki, bizantynistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz jedynej w Polsce szkoły pisania ikon – Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku-Podlaskim. Natomiast 5 października  w gdańskiej cerkwi odbył się koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu wrocławskiego chóru Oktoich. Warsztatom ikonograficznym oraz koncertowi muzyki cerkiewnej towarzyszyły wykłady poświęcone architekturze cerkiewnej prof. Romy Cielątkowskiej oraz „Naszym protoplastom” ks. dr Andrzeja Kuźmy. Gdańskie Dni Kultury Prawosławnej odbywają się pod honorowym patronatem Arcybiskupa Jakuba oraz prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza  diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Romana Jałozy (kliknij tutaj)

Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy w monasterze w Zwierkach

Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy w monasterze w Zwierkach

20 października w dniu święta Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz odprawił Boską Liturgię w Żeńskim Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach. Władyka Grzegorz sprawował dzień wcześniej wieczorem, także w zwierkowskim monasterze, nabożeństwo Całonocnego czuwania.  Klasztorne uroczystości uświętnił swoim śpiewem chór męskiego monasteru z Czerniowic na Ukrainie. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Jarosława Charkiewicza (kliknij tutaj)

Nabożeństwo dziękczynne z okazji święta Edukacji Narodowej

Nabożeństwo dziękczynne z okazji święta Edukacji Narodowej

15 października JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku nabożeństwo dziękczynne – molebien. Nabożeństwo sprawowane było z okazji obchodzonego dzień wcześniej święta Edukacji Narodowej. W świątyni oprócz prawosławnych nauczycieli i uczniów obecni byli: wiceprezydent Białegostoku Adam Poliński oraz zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Lucja Orzechowska. Władyka Jakub w imieniu Wydziału Katechetycznego Diecezji Białostocko – Gdańskiej nagrodził Listami pochwalnymi za szczególne zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą szczególnie zasłużonych białostockich katechetów. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Mirosława Gołowni (kliknij tutaj)

Jubileusz ks. prot. Józefa Sitkiewicza

Jubileusz ks. prot. Józefa Sitkiewicza

14 października w dniu święta Opieki Matki Bożej, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Nowym Dworze obchodził jubileusz 35 – lecia święceń kapłańskich. Ksiądz Józef Sitkiewicz urodził się 15 stycznia 1956 r. w Bużysku W 1978 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie. 15 lipca 1979 r. wstąpił w związek małżeński z Barbarą Dziadułą. 26 sierpnia 1979 r. przyjął święcenia diakońskie, a 2 września święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Białostocko - Gdańskiego Nikanora. Pierwsze cztery lata posługi kapłańskiej spędził w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy. W 1983 roku ks. Józef objął funkcję proboszcza parafii w Nowym Dworze, którą pełni do dnia dzisiejszego. Igor Dacewicz

Uroczystości w Nowym Dworze

Uroczystości w Nowym Dworze

 14 października, Cerkiew obchodziła święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy (Pokrow Preswiatoj Bogorodicy). To wspomnienie wydarzenia, które miało miejsce w czasach panowania imperatora Lwa VI Filozofa w 910 roku. Święto to jest szczególnie uroczyście obchodzone w parafii pw. św. Mikołaja w Nowym Dworze. Nic więc dziwnego, że na wspólną modlitwę do świątyni przybyli nie tylko miejscowi wierni, ale i przyjezdni z wielu stron województwa. Tego dnia zebrani mieli podwójny powód do świętowania, gdyż jubileusz 35-lecia święceń kapłańskich obchodził proboszcz nowodworskiej parafii – ks. prot. Józef Sitkiewicz. W dzień święta w nowodworskiej cerkwi, Boskiej Liturgii przewodniczył dziekan sokólski ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk w asyście całego duchowieństwa dekanatu. W trakcie świątecznej procesji poświęcony został nowy pomnik na mogile śp. ks. Mikołaja Szczura i matuszki Wiery, którzy przez wiele lat nieśli swą posługę w tejże parafii. Po zakończonym nabożeństwie ks. dziekan w ciepłych słowach pozdrowił jubilata, życząc mu zdrowia oraz wielu sił i duchowych radości na dalszą służbę Cerkwi. Do życzeń przyłączyli się też pozostali duchowni, wierni oraz zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego - Mieczysław Kazimierz Baszko, Wójt Gminy Nowy Dwór - Andrzej Humienny, przewodniczący i radni gminy Nowy Dwór, sołtysi, proboszcz rzymskokatolickiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela - ks. kanonik Jan Trochim, proboszcz parafii w Siderce i zarazem Kapelan Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - ks. mł. kpt. Wojciech Ejsmont, Komendant Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze - ppłk SG Krzysztof Pampuch, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze - mjr SG Maria Kalinowska oraz dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze - Pan Leszek Karpik. Igor Dacewicz fotoreportaż autora (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

 

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej