Logo
sobota, 13 lutego 2016
św. męcz. Kira i Jana
Znajdujesz się na: Strona główna
Wizytacje parafialne Arcybiskupa Jakub w dekanacie sokólskim

Wizytacje parafialne Arcybiskupa Jakub w dekanacie sokólskim

10 lutego JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub wizytował parafie dekanatu sokólskiego diecezji białostocko – gdańskiej. Władyce Jakubowi towarzyszył dziekan sokólski ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk. Arcybiskup Jakub odwiedził parafie: św. Apostołów Piotra i Pawła w Samogrodzie, Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy, św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie oraz św. ap. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. Arcybiskup zapoznał się z bieżącymi pracami remontowymi poszczególnych cerkwi i plebanii. Ponadto skontrolowalny został stan i ilość ksiąg parafialnych wymaganych do sprawnego funkcjonowania parafii. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Arcybiskup Jakub poświęcił Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Arcybiskup Jakub poświęcił Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

9 lutego JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub uczestniczył w otwarciu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Po poświęceniu nowowybudowanego obiektu, Władyka Jakub w słowie do zebranych porównał spalarnię do Arki Noego, która ma chronić nas nie przed potopem wody, ale przed zanieczyszczeniami oraz poprawić ekologiczną ochronę regionu. W otwarciu spalarni na zaproszenie włodarzy Białegostoku uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz samorządowych oraz rządowych. Inwestycja białostockiego magistratu przy ul. Andersa trwała prawie dekadę i pochłonęła ok. 400 ml złotych. diakon Wiaczesław Perek foto za. www.gazeta.pl

Rocznica śmierci ks.prot. Jana Wróblewskiego

Rocznica śmierci ks.prot. Jana Wróblewskiego

30 stycznia JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw.św. pror. Eliasza w Białymstoku. Podczas Liturgii wznoszone były szczególne modlitwy w intencji zamarłego przed rokiem śp. ks.prot. Jana Wróblewskiego, wikariusza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie. Ks. prot. Jan Wróblewski urodził się 4 września 1970r. w Bielsku Podlaskim. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pełnił w latach 1991-93 obowiązki ekonoma Domu Biskupiego w Lublinie. Święcenia diakońskie (4 listopada 1994 r.) oraz kapłańskie (4 września 1995 r. ) otrzymał z rąk ówczesnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy. Ks. Jan w latach 1994 – 95 pełnił obowiązki diakona w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Natomiast pierwszy rok swojej posługi kapłańskiej ks. Jan niósł jako kapelan Domu Zakonnego Narodzenia NMP w Białymstoku. Następnie w latach 1996 – 2013 pełnił obowiązki wikariusza parafii pw. Hagia Sophia w Białymstoku. Od sierpnia 2013r. był wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie. ks. Jan Wróblewski po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 2 lutego 2015r. w Warszawie. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż ks. prot. Jana Kiryluka (kliknij tutaj)

Arcybiskup Jakub poświęcił nową pracownię hemodynamiki w białostockim szpitalu MSW

Arcybiskup Jakub poświęcił nową pracownię hemodynamiki w białostockim szpitalu MSW

21 stycznia JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, poświęcił nowe pomieszczenia pracownii hemodynamiki z nowoczesnym angiografem w Szpitalu MSW w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 27. To kolejna inwestycja szpitala która będzie służyć m.in. zawałowcom do natychmiastowej pomocy przy udrażnianiu zatkanych naczyń krwionośnych. Dzięki staraniom dyrektora szpitala Marka Chojnowskiego udało się przebudować całe skrzydło szpitalne. Konieczne okazało się przeniesienie do nowej lokalizacji szpitalnej kaplicy, która tym samym zyskała nowy wygląd. diakon Wiaczesław Perek foto za: http://www.zozmswia.bialystok.pl/

Uroczystości pogrzebowe matuszki Walentyny Kiryluk

Uroczystości pogrzebowe matuszki Walentyny Kiryluk

21 stycznia w białostockiej Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku odbyły się uroczystości pogrzebowe matuszki Walentyny Kiryluk. Boskiej Liturgii oraz obrzędowi pogrzebu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel. Dzień wcześniej wieczorem, również w Katedrze sprawowane było nabożeństwo żałobne – panichida, której przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Ciało Matuszki spoczęło na cmentarzu parafii Katedralnej przy ul. A. Boboli w Białymstoku. Walentyna Kiryluk z domu Korneluk, urodziła się 6 kwietnia 1953 r. w Nowosiółkach w parafii monasterskiej w Jabłecznej. W lipcu 1970 r. wstąpiła w związek małżeński z Markiem Kirylukiem. Niedługo potem jej mąż otrzymał święcenia diakońskie z rąk ówczesnego Metropolity Bazylego w następstwie czego skierowany został do posługi diakońskiej w parafii pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Matuszka Walentyna od tamtej pory nieprzerwanie związana była z białostocką Katedrą. Przez 35 lat zajmowała się wypiekaniem prosfor oraz dbała o stan i czystość szat liturgicznych. Pracowała także jako krawcowa w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Fasty. Matuszka Walentyna pozostawila dwójkę dorosłych dzieci: ks. prot. Piotra Kiryluka oraz Julitę Wróblewską, a także troje wnuków. Ks. protodiakon Marek Kiryluk wraz z rodziną pragną podziękować Metropolicie Sawie, jak i pozostałym Hierarchom naszej Cerkwi, duchowieństwu, siostrom zakonnym, przedstawicielom białostockich szkoł, radom parafialnym, bractwom, chórzystom oraz wszystkim przybyłym na uroczystości pogrzebowe za modlitwy i duchowe wsparcie w tych trudnych chwilach. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej