Logo
niedziela, 31 lipca 2016
św. męcz. Emiliana
Znajdujesz się na: Strona główna
Ikona św. Paisjusza Hagioryty przybyła do Białegostoku

Ikona św. Paisjusza Hagioryty przybyła do Białegostoku

Z błogosławieństwa świętej Góry Atos 11 lipca do cerkwi pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku przybyła ikona świętego Starca Paisjusza Hagioryty. W poniedziałek, 11 lipca około godz. 16.00 ikona została powitana przez duchownych i wiernych na białostockim osiedlu Dojlidy. Następnie uroczystą asystą samochodową i przy eskorcie policji przewieziona została do cerkwi św. Jerzego na osiedlu Nowe Miasto. U progu placu cerkiewnego ikonę powitał JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz, proboszcz parafii - ks. mitrat Grzegorz Misijuk, duchowieństwo, dzieci i licznie zgromadzeni wierni. Po uroczystej procesji wokół świątyni odprawione zostało krótkie nabożeństwo dziękczynne (cs. molebien). Ze słowem do zebranych zwrócił się Władyka Grzegorz: Przeżywamy szczególne chwile, które wpiszą się w historię nie tylko tej parafii, nie tylko miasta Białystok, ale całego Podlasia. Ten wymiar historyczny jest ważny dlatego, że ma wymiar zbawienny. Ze świętej Góry Atos przybywa do nas ikona św. Paisjusza. Ikona, którą napisał jego wierny uczeń. I dla nas jest to coś najważniejszego. Jednak należy powiedzieć, kim był święty Paisjusz. Jeżeli ktoś z was czytał ostatni jego list, testament, który zostawił, on jest podsumowaniem całego jego duchowego dorobku. Co czytamy w tym testamencie? - Ja, Paisjusz, mnich, życie którego zbliża się ku końcowi, nic nie uczyniłem dobrego w tym życiu. Naruszałem wiele przykazań Bożych i nic nie widzę za sobą, co bym uczynił dobrego, ale proszę was wszystkich o wybaczenie, wszystkim wybaczam i proszę o święte modlitwy. Hierarcha w szczególny sposób podziękował Markowi Jakimiukowi, który jest niejako pomostem pomiędzy naszym krajem, naszymi ziemiami a świętą Górą Atos, za to, że ikona świętego Paisjusza przybyła właśnie do Białegostoku, do tej świątyni. Następnie sprawowane było świąteczne całonocne czuwanie (cs. wsienoszcznoje bdienije), któremu przewodniczył Biskup Grzegorz w asyście duchowieństwa. Po nabożeństwie Anna Radziukiewicz przybliżyła obecnym w świątyni wiernym żywot świętego Starca Paisjusza Hagioryty. Około godz. 21.00 odsłużony został akatyst ku czci świętego, a następnie akatyst ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła. O północy rozpoczęła się pierwsza świąteczna Boska Liturgia. Rano dokonano małego poświęcenia wody, a następnie sprawowany był drugi akatyst ku czci św. Paisjusza. Głównej Boskiej Liturgii przewodniczył dziekan dekanatu białostockiego, ks. mitrat Jerzy Boreczko. Świąteczne uroczystości, w czasie których śpiewał chór parafialny pod dyrekcją matuszki Anny Cyrkun, zakończyły się uroczystą procesją wokół cerkwi z ikoną śww. app. Piotra i Pawła oraz św. Starca Paisjusza Hagioryty. Ikona świętego Starca Paisjusza ze świętej Góry Atos została napisana przez jego duchowego ucznia - mnicha o takim samym imieniu. Jest on świadkiem życia i modlitwy swego ojca duchowego, a jednocześnie sam prowadząc pobożne życie uznawany jest już przez ludzi za świątobliwego. Otrzymaną ikonę można więc nazwać „zwierciadłem duszy świętego”. Ikona została przekazana grupie polskich pielgrzymów, którzy często odwiedzają świętą Górę Atos. Powierzony im został także wybór miejsca, gdzie ikona zostanie udostępniona w celu godnego oddawania czci przez możliwie największe rzesze wiernych naszej Cerkwi. Koszt powstania ikony opłacił przedsiębiorca z Białorusi. Gest ten stanowi wyraz pragnienia, aby stworzyć wiernym warunki do modlitwy i otrzymania pomocy od świętego Paisjusza. Darczyńca chce również, aby i w naszym kraju ludzie na nowo odczuli obecność Boga i Jego pomoc udzielaną poprzez świętych.   Starzec Paisjusz (imię świeckie: Arsenios Eznepidis) urodził się 25 lipca 1924 r. w greckiej rodzinie w Farasie (Kapadocja). W miesiąc po jego narodzeniu rodzice, razem z innymi greckimi mieszkańcami regionu musieli opuścić Azję Mniejszą i przenieść się do Grecji w ramach wymiany ludności między Grecją a Turcją. Wychowany w bardzo pobożnej atmosferze, Arsenios od dzieciństwa czytał żywoty świętych. Po ukończeniu szkoły podstawowej uzyskał kwalifikacje stolarza i podjął pracę w tym charakterze. W ostatnich latach II wojny światowej służył w armii greckiej jako radiotelegrafista, wyróżniając się szczególną odwagą. Po zakończeniu służby w 1949 wstąpił do monasteru. W 1950 dotarł na Athos, gdzie został skierowany do klasztoru Esfigmenu. Po czteroletnim okresie nowicjatu złożył pierwsze śluby zakonne z imieniem Awerkiusz.  W 1956 złożył wieczyste śluby małej schimy, otrzymując nowe imię Paisjusz. Miało to miejsce w klasztorze Filoteu. Jego ojcem duchowym został starzec Symeon. Następnie w latach 1962–1964 mieszkał w jednym ze skitów na Synaju. Po powrocie na Athos osiedlił się przy klasztorze Iwiron. W 1966 musiał przejść poważną operację płuc.  W tym samym czasie starzec objął opieką duchową żeński monaster św. Jana Teologa w Suroti k. Salonik. Mieszkając na stałe na Athosie regularnie odwiedzał klasztor, przekazując mniszkom swoje pouczenia duchowe. Opiekował się również atoskim starcem Tichonem, mieszkańcem skitu Świętego Krzyża przy klasztorze Stawronikita. Przed swoją śmiercią starzec Tichon przyjął od niego śluby wielkiej schimy i polecił Paisjuszowi pozostanie w jego pustelni. Mnich żył tam do 1979, a następnie przeniósł się do pustelni przy klasztorze Kutlumus.  Od tej pory prowadzący głównie życie samotnicze schimnich Paisjusz stał się jednym z najpopularniejszych starców Athosu. Był odwiedzany przez tysiące wiernych, którzy poszukiwali u niego wsparcia duchowego. Starzec nadal opiekował się również mniszkami z monasteru w Suroti. Ascetycznego trybu życia nie zmieniał mimo pogarszającego się stanu zdrowia. Oprócz choroby płuc cierpiał z powodu krwotoków. 5 października 1993 zdiagnozowano u niego raka. Po przebyciu operacji, mimo bardzo ciężkiego stanu, został na własne życzenie przeniesiony do monasteru w Suroti, by móc nadal spotykać się z wiernymi. Zmarł 12 lipca 1994 w klasztorze, gdzie też został na własną prośbą pochowany.  Starzec Paisjusz został kanonizowany przez Grecką Cerkiew Prawosławną 13 stycznia 2015 roku. lektor Daniel Grygiewicz fotoreportaż za http://parafia-swietego-jerzego.pl/ (kliknij tutaj)

Boska Liturgia w dniu św. Apostołów Piotra i Pawła w Kineszmie.

Boska Liturgia w dniu św. Apostołów Piotra i Pawła w Kineszmie.

Uroczystości św. Ap.Ap.  Piotra i Pawła w Kineszmie 12 lipca w dniu modlitewnej pamięci św. Apostołów Piotra i Pawła, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Kineszmie w Rosji. W nabożeństwie uczestniczył także gospodarz tamtejszej diecezji JE Najprzewielebniejszy Biskup Kineszmski i Palechski Hilarion. Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup Jakub wyraził radość z powodu wizyty w Kineszemskiej diecezji. W swoim słowie do zebranych w Katedrze podkreślił duchowe więzi jakie łączą Kineszemie i Białystok, za sprawą częstych wizyt Władyki Hilariona w monasterach naszej diecezji. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż za http://kinsobor.blogspot.ru/ (kliknij tutaj)

Arcybiskup Jakub w Ławrze św. Trójcy w Siergiejew Posadzie

Arcybiskup Jakub w Ławrze św. Trójcy w Siergiejew Posadzie

W dniach 9-10 lipca JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub przebywał w Ławrze św. Trójcy i św. Sergiusza w Siergiejew Posadzie. Władyka Jakub uczestniczył w sobotnim nabożeństwie Całonocnego czuwania oraz niedzielnej Boskiej Liturgii w akademickiej cerkwi pw. Opieki Matki Bożej. Nabożeństwom przewodniczył rektor Moskiewskiej Akademii Teologicznej JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Wierejski Eugeniusz. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż  (kliknij tutaj)

Kurs ikonograficzny w Ornecie

Kurs ikonograficzny w Ornecie

W dniach 27 czerwca – 03 lipca w Ornecie odbył się pierwszy kurs ikonograficzny w historii tego miasta. Organizatorem kursu było Stowarzyszenie „Elawoi” przy współpracy z Parafią Prawosławną pw. św. Mikołaja w Ornecie. Finansowo kurs wsparły stowarzyszenia: „Dom Warmiński” i „Agrorelaks” oraz Miejski Dom Kultury w Ornecie. Grupa uczestników kursu była bardzo zróżnicowana. Były osoby, które przybyły na kolejny już kurs ikonograficzny oraz osoby, które miały pierwszy raz styczność z pisaniem ikony, a nawet w ogóle z samą ikoną. Były osoby z Ornety, okolic, a także dalszych miejscowości, jak Tomaszów Mazowiecki, czy nawet Sankt Petersburg w Rosji. Tylko część użytkowników była prawosławna, ale wszyscy chcieli przede wszystkim zbliżyć się do Boga. Pierwszy dzień kursu zaczął się od molebnia i szlifowania zagruntowanych wcześniej desek. Pod okiem ks. Rodiona Kondraciuka przez ok. 5 godzin, kursanci doprowadzali deski do gładkości jaką ma kartka papieru. Następne dni, już pod okiem prowadzącej warsztaty – p. Anny Gełdon uczestnicy rozpoczęli pracę nad własną ikoną, której wzorem był Gietrzwałdzki obraz Matki Bożej. Kurs zakończył się w niedzielę 3 lipca Boską Liturgią w orneckiej cerkwi i uroczystym poświęceniem napisanych ikon oraz wspólnym spotkaniem przy kawie i słodyczach. Każdy, kto widział gotowe ikony podkreślał ogrom pracy, jaką włożyli ikonopiscy i fakt, że mimo jednego wzoru i jednej prowadzącej, każda ikona wyglądała inaczej, podkreślając zróżnicowany koloryt duszy każdego człowieka. Na koniec, proboszcz orneckiej parafii podziękował prowadzącej warsztaty oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego kursu. Podkreślił również, że kurs ikonograficzny nie może mieć tylko na celu napisanie ikony, ale przede wszystkim otwarcie się na Boga i ćwiczenie w zmaganiach duchowych.   ks. Rodion Kondraciuk fotoreportaż autora (kliknij tutaj)

Białostockiej Ikony Bogurodzicy

Białostockiej Ikony Bogurodzicy

30 czerwca w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku odbyły się uroczystości poświęcone Białostockiej Ikonie Bogurodzicy. Świątecznemu Całonocnemu czuwaniu w przeddzień święta oraz Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W świątecznych nabożeństwach uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz oraz licznie zgromadzenie duchowieństwo miasta Białegostoku. Po Liturgii miała miejsce uroczysta procesja z ikoną wokół białostockiej Katedry. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż M. Surynowicza (kliknij tutaj) historia Białostockiej Ikony Bogurodzicy (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej