Logo
niedziela, 31 maja 2015
św. Teodota biskupa Ancyrskiego
Znajdujesz się na: Strona główna
Święcenia kapłańskie protodiakona Piotra Borowika

Święcenia kapłańskie protodiakona Piotra Borowika

      17 maja w Niedzielę o Ślepcu, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Podczas Liturgii Władyka Jakub udzielił święceń kapłańskich ks. protodiakonowi Piotrowi Borowikowi. Ksiądz Piotr Borowik urodził się 13 stycznia 1983 r. w Białymstoku w rodzinie duchownego ks. Mikołaja i Haliny Borowik. W 2002 roku ukończył VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku oraz Prawosławne Studium Psalmistów w Hajnówce. W tym samym roku został przyjęty do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 2005 r. broniąc pracę licencjacką nt. „Rola Pisma Świętego według nauki św. Jana Chryzostoma". Naukę kontynuował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którą ukończył w 2008 r. broniąc pracę magisterską nt. „Realizacja programu nauczania religii prawosławnej w I klasie gimnazjum - w ujęciu zeszytu ćwiczeń”, uzyskując tytuł magistra teologii prawosławnej. W okresie studiów w latach 2005- 06. był psalmistą w parafii św. Aleksandry w Stanisławowie. 28 maja 2007 r. w dniu święta Świętego Ducha w kaplicy studenckiej Świętej Trójcy w Warszawie otrzymał święcenia lektoratu z rąk JE Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy. 1 września 2007 r. otrzymał misję kanoniczną na nauczanie religii prawosławnej w białostockich szkołach. 8 sierpnia 2008 r. zawarł związek małżeński z Martą Frankowską. Dekretem z dnia 26.08.2008r. został mianowany psalmistą w parafii Św. Ducha w Białymstoku. W dniu 14.09.2008r. z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba otrzymał święcenia diakońskie. Od września 2008r. był diakonem – psalmistą w parafii Św. Ducha w Białymstoku.   diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Rafała Jurowca (kliknij tutaj) videoreportaż (kliknij tutaj)

Arcybiskup San Francisco i Zachodniej Ameryki Beniamin w Białymstoku

Arcybiskup San Francisco i Zachodniej Ameryki Beniamin w Białymstoku

8 maja z wizytą w Białymstoku przebywał JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup San Francisco i Zachodniej Ameryki Beniamin, któremu towarzyszył ks. Arkadiusz Mironko. Goście z Amerykańskiej Cerkwi Prawosławnej przebywali w Polsce na zaproszenie JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Lubelskiegi i Chełmskiego Abla. Podczas pobytu w Białymstoku amerykański hierarcha spotkał się z gospodarzem diecezji JE Najprzewielebniejszym Arcybiskupem Białostockim i Gdańskim Jakubem. Podczas rozmowy arcybiskupi wymienili się spostrzeżeniami dotyczącymi charakterystyki pracy duszpasterskiej w obu krajach. Władyka Beniamin odwiedził białostocką Katedrę pw. św. Mikołaja, gdzie modlił się przed relikwiami św. męcz. Gabriela. Ponadto delegacja z Ameryki złożyła wizytę w kilku białostockich parafiach oraz w monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. diakon Wiaczesław Perek  

Uroczystości pogrzebowe ks. mitrata Antoniego Gutowskiego

Uroczystości pogrzebowe ks. mitrata Antoniego Gutowskiego

12 maja odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. mitrata Antoniego Gutowskiego, proboszcza parafii pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Fastach k/Białegostoku. Boskiej Liturgii jak i obrzędowi zmarłego kapłana w cerkwi pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Fastach, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Arcybiskup Jakub w okolicznościowym kazaniu przedstawił sylwtekę ks. Antoniego jako kapłana który zawsze umiał zjednywać ludzi i dążyć do kompromisów. O łagodności ks. Antoniego, zdaniem Władyki, świądczyć może fakt że przez całe swoje życie trudził się tylko w dwóch parafiach. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło wielu duchownych z kilku diecezji, rodzina, przyjaciele, znajomi ks. Antoniego oraz parafianie. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Uroczystości parafialne w Gdańsku

Uroczystości parafialne w Gdańsku

W dniach 9 – 10 maja JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub przebywał w parafii katedralnej w Gdańsku. Hierarsze towarzyszył ks. prot. Piotr  Pietkiewicz z parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku. Wizyta Władyki Jakuba w gdańskiej parafii miała miejsce z okazji obchodzonego według nowego stylu święta Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w z Miry Licejskiej do Bari. Głównym punktem parafialnych uroczystości ku czci św. Mikołaja była Boska Liturgią której przewodniczył Arcybiskup Jakub w asyście duchownych z całego dekanatu gdańskiego. Dzień wcześniej wieczorem Arcybiskup Jakub odprawił nabożeństwo Całonocnego czuwania.  diakon Wiaczesław Perek

Zmarł ks. mitrat Antoni Gutowski

Zmarł ks. mitrat Antoni Gutowski

10 maja po długiej chorobie zmarł ks. mitrat Antoni Gutowski, długoletni proboszcz parafii pw. podwyższenia  św. Krzyża w Fatach k/Białegostoku. Ks. Antoni urodził się 5 kwietnia 1943 r. w Gonczarach. na Podlasiu Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie pełnił obowiązki psalmisty w parafii pw. św. Mikołaja w Zabłociu oraz w parafii pw. Narodzenia Bogurodzicy w Krynkach. Po wstąpieniu w związek małżeński z Teresą Litwiniuk przyjął z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Nikanora święcenia diakońskie (19.12.1970) oraz kapłańskie (21.12.1970) Pierwszą parafią ks. Antoniego była parafia pw. Przemienia Pańskiego w Braniewie gdzie przebywał w latach 1971- 84. Od 3 sierpnia 1984 był niezmiennie proboszczem parafii w Fastach. Za zasługi dla Cerkwi był wielokrotnie nagradzany w tym ostatnio w 2004 r. prawem noszenia mitry. Uroczystości pogrzebowe zmarłego kapłana odbędą się 12 maja (wtorek) w cerkwi pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Fastach.  Boskiej Liturgii, która rozpocznie się o godz. 9:00 oraz obrzędowi pogrzebu kapłana przewodniczyć będzie JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. 11 maja (poniedziałek) o godz. 17:00, również w cerkwi w Fastach sprawowane będzie nabożeństwo żałobne – panichida, której będzie przewodniczyć JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz. diakon Wiaczesław Perek

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

 

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej