Logo
sobota, 20 kwietnia 2019
Sobota Łazarza, św. mnicha Serapiona
Znajdujesz się na: Strona główna
V Niedziela Wielkiego Postu zwaną Niedzielą św. Marii Egipcjanki

V Niedziela Wielkiego Postu zwaną Niedzielą św. Marii Egipcjanki

14 kwietnia w V Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną Niedzielą św. Marii Egipcjanki, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w białostockiej Katedrze św. Mikołaja. Wieczorem, również w Katedrze, Arcybiskup przewodniczył wieczornemu nabożeństwu połączonemu z czytaniem Ewangelii Męki Chrystusa według św. ap. Jana Teologa. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj) retransmisja Radio Orthodoxia (kliknij tutaj)

Rekolekcje wielkopostne duchowieństwa dekanatu

Rekolekcje wielkopostne duchowieństwa dekanatu

12 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów w Żeńskim Monasterze Zaśnięcia Bogurodzicy w Wojnowie. Nabożeństwo uwieńczyło rekolekcje wielkopostne duchowieństwa dekanatu olsztyńskiego diecezji białostocko – gdańskiej. Bezpośrednio po nabożeństwie, w murach monasteru, odbyła się krótka konferencja duchowieństwa, podczas której omówiono z Arcybiskupem Jakubem. bieżące sprawy warmińsko – mazurskich parafii.Tego samego dnia wieczorem, Arcybiskup Jakub przewodniczył w białostockiej Katedrze św. Mikołaja jutrzni, połączonej ze śpiewanym akatystem ku czci Bogurodzicy. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Michała Sacharczuka (kliknij tutaj)

Nagrody Paschalne w Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej

Nagrody Paschalne w Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej

Z okazji święta Paschy Święty Sobór Biskupów PAKP, nagrodził duchownych diecezji białostocko-gdańskiej: archimandryctwem: ihumena Hioba (Siwierskiego) – Supraśl, ihumena Sergiusza (Matwiejczuka) – Supraśl,   prawem noszenia mitry: ks. Mikołaja Dejneko – Dąbrowa Białostocka, ks. Józefa Sitkiewicza – Nowy Dwór, ks. Sławomira Tofiluka – Juszkowy Gród, ks. Mirosława Tomaszewskiego – Zabłudów, ks. Sławomira Tomaszuka – Czarna Białostocka, ks. Jerzego Czuraka – Białystok,    krzyżem z ozdobami: ihumena Mateusza (Ostapczuka) – Supraśl, ks. Jarosława Jóźwika – Topilec, ks. Piotra Kiryluka – Białystok, ks. Jana Kojło – Kożany,   palicą: ks. Piotra Fiedoruka – Białystok, ks. Adama Stefanowicza – Zabłudów,   protoijerejstwem: ks. Radiona Kondraciuka – Orneta.   Z okazji święta Paschy JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, nagrodził duchownych diecezji białostocko-gdańskiej: złotym krzyżem: hieromnicha Pawła (Karczewskiego) – Supraśl, ks. Pawła Szweda - Białystok, ks. Rafaela Szczerbacza – Lidzbark Warmiński,   kamiławką: ks. Mateusza Kiczko – Białystok, protodiakona Adama Borowika - Zwierki,  protodiakona Wiaczesława Perek – Białystok,   skufią: ks. Dawida Bartoszuka – Białystok,   nabiedrennikiem: ks. Michała Fiedziukiewicza – Ełk,   protodiakoństwem: diakona Piotra Pietrowskiego – Supraśl,   podwójnym orarionem: hierodiakona Piotra (Nierodzika) – Supraśl.    

Monasterskie uroczystości w Supraślu

Monasterskie uroczystości w Supraślu

7 kwietnia w dniu święta Zwiastowania Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w Soborze Zwiastowania Bogurodzicy w Monasterze w Supraślu. Nabożeństwu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Abel Arcybiskup Lubelski i Chełmski. W monasterskich uroczystościach uczestniczyli także Ich Ekscelencje Najprzewielebniejsi: Arcybiskup Bielski Grzegorz oraz Biskup Supraski Andrzej. Dzień wcześniej, także w głównej monasterskiej świątyni, świątecznemu nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył Arcybiskup Abel. W dniu święta, Podczas "Małego wejścia", Arcybiskup Jakub zgodnie z postanowieniem św. Soboru Biskupów PAKP podniósł do godności archimandryty ihumenów supraskiego monanasteru Hioba i Sergiusza oraz nagrodził ihumena Mateusza prawem noszenia krzyża z ozdobami. Ponadto Władyka Jakub nagrodził hieromnicha Pawła prawem noszenia złotego krzyża, a hierodiakona Piotra podwójnym orarionem. Po Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół głównej świątyni monasteru podczas której sprawowane zostało krótkie nabożeństwo żałobne nad grobem ś.p. Arcybiskupa Mirona. Na zakończenie uroczystości Arcybiskup Jakub serdecznie podziekował przybyłym na monasterskie święto Hierarchom, szczególnie Arcybiskupowi Ablowi, za wygłoszenie poruszającego kazania o znaczeniu Zwiastowania dla nas wszystkich. Gospodarz diecezji podziękował również pielgrzymom, którzy przyszli na święto z Białegostoku oraz wszystkim tym dla których supraski klasztor jest miejscem wyjątkowym. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Michała Sacharczuka (kliknij tutaj) video (kliknij tutaj)

Biskup Andrzej na rekolekcjach w V LO w Białymstoku

Biskup Andrzej na rekolekcjach w V LO w Białymstoku

3 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej odwiedził V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. Władyce towarzyszył hierodiakon Piotr (Nierodzik) – absolwent V Liceum.  Po powitaniu przez  dyrektora Antoniego Ćwiklińskiego goście  udali się na salę gimnastyczną, gdzie zostali serdecznie przywitani przez uczniów. Następnie glos zabrał Dariusz Sulima- katecheta, który rozpoczynając spotkanie, podziękował dostojnym gościom za przybycie, a dyrekcji i nauczycielom za pomoc w organizacji wizyty. Spotkanie odbyło się w ramach szkolnych rekolekcji. Tematem spotkania był: „Wstyd w czasie spowiedzi”. Wartym podkreślenia jest fakt, iż w spotkaniu wzięło udział ok.200 uczniów. Po zakończeniu rozważań Władyka zapoznał się z problemami uczniów oraz rady pedagogicznej. lektor Dariusz Sulima foto za www.vlo.bialystok.pl

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej