Logo
wtorek, 28 czerwca 2016
św. pror. Amosa
Znajdujesz się na: Strona główna
Wszystkich Świętych na białostockim osiedlu Wygoda

Wszystkich Świętych na białostockim osiedlu Wygoda

26 czerwca w pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz, odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku.  Po zakończonej Liturgii odbyła się uroczysta procesja, podczas której wznoszone były modlitwy za wszystkich spoczywających na tamtejszym cmentarzu, w szczególności za śp. Arcybiskupa Nikanora (Niesłchowskiego) oraz Biskupa Michała (Kiedrowa).  protodiakon Wiaczesław Perek  fotoreportaż Ewy Bartoszuk (kliknij tutaj)

Biskup Grzegorz w monasterze pw. św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej

Biskup Grzegorz w monasterze pw. św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej

25 czerwca w dniu święta św. Onufrego Wielkiego, JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz przebywał z wizytą w Stauropigialnym Męskim Monasterze pw. św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Władyka Grzegorz przewodniczył w dniu święta głównej Boskiej Liturgii oraz dzień wcześniej nabożeństwu Całonocnego czuwania. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Molebien z okazji końca roku szkolnego

Molebien z okazji końca roku szkolnego

21 czerwca w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku odprawione zostało nabożeństwo dziękczynne – molebien z okazji kończącego się roku szkolnego. Nabożeństwu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz. W nabożeństwie uczestniczyli księża katecheci, w tym proboszcz Katedry ks. mitrat Jan Fiedorczuk – dyrektor wydziału katechetycznego diecezji białostocko – gdańskiej.  W świątyni podczas nabożeństwa obecni byli wychowankowie przedszkoli znajdujących się na terenie parafii katedralnej wraz z rodzicami oraz katecheci. W imieniu prezydenta Białegostoku, ze słowami podziękowania wystąpiła p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Lucja Orzechowska. Bezpośrednio po nabożeństwie w Centrum Kultury Prawosławnej odbyło się spotkanie Władyków Grzegorza z katechetami, podsumowujące miniony rok szkolny. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż autora oraz Adama Matysa (kliknij tutaj)

Arcybiskup Jakub  na Wielkim i Świętym Soborze Cerkwi Prawosławnej na Krecie

Arcybiskup Jakub na Wielkim i Świętym Soborze Cerkwi Prawosławnej na Krecie

W dniach 19 – 20 czerwca JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, uczestniczył w świątecznych nabożeństwach św. Pięćdziesiątnicy w katedrze metropolitalnej św. Menasa w Heraklionie na Krecie w Grecji. Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Świątobliwość Patriarcha Konstantynopolitański Bartłomiej. W Liturgii uczestniczyli zwierzchnicy lokalnych Cerkwi w tym JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa. Uroczysta Liturgia w Heraklionie rozpoczęła obrady Wielkiego i Świętego Soboru Cerkwi Prawosławnej które odbywają się w Prawosławnej Akademii Krety i potrwaja do końca tego tygodnia.   Szczegółowa relacja z obrad Soboru ma Krecie znajduje się na oficjalnej stronie Cerkwi w Polsce – www.orthodox.pl   protodiakon Wiaczesław Perek   fotoreportaż J. Charkiewicz (kliknij tutaj)

Delegacja diecezji z wizytą w Mołdawii

Delegacja diecezji z wizytą w Mołdawii

W dniach 7-10 czerwca z oficjalną wizytą w Metropolii Mołdawii przebywali duchowni z diecezji białostocko-gdańskiej ks. prot. Marek Wawreniuk i diakon Piotr Makal. Celem wizyty była wymiana doświadczeń duszpasterskich oraz podtrzymanie kontaktów między diecezjami. Jednym z głównych inicjatorów przyjazdu duchownych z Polski był Artur Michalski, ambasador RP w Mołdawii.   8 czerwca odbyło się oficjalne spotkanie z JE Najprzewielebniejszym Metropolitą Kiszyniowskim i całej Mołdawii Włodzimierzem. Ks. Marek przekazał pozdrowienia od JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba oraz opowiedział o życiu Cerkwi w Polsce. Metropolita z sentymentem wspomniał swoje wizyty w naszym kraju, a następnie odznaczył jubileuszowym medalem 200-lecia utworzenia diecezji kiszyniowskiej ambasadora RP w Mołdawii Artura Michalskiego. W trakcie rozmowy Władyka Włodzimierz podziękował za pomoc, jaką wierni i obywatele Mołdawii otrzymują od strony polskiej. Podkreślił, że w ostatnich latach kontakty między naszymi krajami zostały zintensyfikowane, szczególnie w zakresie kultury i duszpasterstwa wojskowego.   Tego samego dnia polska delegacja w towarzystwie ks. prot. Theodore Spataru i ks. mitrata George Gavriliţă udała się na pielgrzymkę do mołdawskich monasterów: Suruceni, Condrica, Hîncu i Căpriana. Uczestniczyła także w wieczornym nabożeństwie sprawowanym w przededniu święta Wniebowstąpienia Pańskiego w monasterze św. wlk. męcz. Teodora Tyrona w Kiszyniowie. Podwójną radością była możliwość spotkania ikony św. Spyridona z Tremithus, którą o. archimandryta Mikołaj - namiestnik wspólnoty przywiózł przed nabożeństwem.   W czwartek świąteczną Boską Liturgię duchowni sprawowali w cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego w wiosce Rîşcova. Podczas nabożeństwa sprawowanego w trzech językach (rumuńskim, cerkiewnosłowiańskim i polskim) modlili się m.in. przedstawiciele lokalnych władz oraz ambasador RP Artur Michalski. Po południu złożono wizytę w monasterze Curchi, a następnie udano się do Stauceni. Tam, w budującej się cerkwi św. Włodzimierza odbył się - piąty na terenie Mołdawii - wernisaż wystawy "Kolory prawosławia. Polska". Wizyta odbywała się z błogosławieństwa Arcybiskupa Jakuba oraz Metropolity Włodzimierza.   diakon Piotr Makal   fotoreportaż autora (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej