Logo
wtorek, 2 września 2014
św. pror. Samuela
Znajdujesz się na: Strona główna
Molebien przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego

Molebien przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego

1 września JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku molebien przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W świątyni obecni byli katecheci, dzieci oraz rodzice. Szczególnymi gośćmi byli Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel, zastępca prezydenta Białegostoku Adam Poliński oraz poseł RP Aleksander Sosna.  Władyka Jakub podziekował ustepującemu ze stanowiska wizytatora nauczania religii prawosławnej ks. prot. dr Markowi Ławreszukowi, a jego następcy ks. dr. Romanowi Płońskiemu życzył równie owocnej pracy na rzecz Cerkwi.  Po nabożeństwie w Katedrze, w Centrum Kultury Prawosławnej odbyło się spotkanie Arcybiskupa Jakuba z katechetami. Na spotkaniu poruszone zostały bierzące sprawy i problemy wynikające z nauczania religii prawosławnej w szkołach. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Obrzęd pogrzebu Bogurodzicy w białostockiej Katedrze św. Mikołaja(foto+video)

Obrzęd pogrzebu Bogurodzicy w białostockiej Katedrze św. Mikołaja(foto+video)

29 sierpnia w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub  odprawił Jutrznię połączoną z obrzędem pogrzebu Bogurodzicy. Tego dnia na środek białostockiej Katedry wyniesiona została płaszczanica (całun) z wizerunkiem złożonej do grobu Bogurodzicy. Płaszczanica pozostanie w cerkwi, kiedy zakończy się okres święta Zaśnięcia Bogurodzicy. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Uroczystości w Monasterze w Wojnowie

Uroczystości w Monasterze w Wojnowie

28 sierpnia w dniu święta Zaśnięcia Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w monasterze Opieki Matki Bożej w Wojnowie. Na monasterskie uroczystości przybyli pielgrzymi z Białegostoku, Gdańska, pobliskich miejscowości, a także z Rosji.   Po świątecznym nabożeństwie odbyła się procesją wokół monasterskiej cerkwi, podczas której wznoszone były modlitwy za założyciela prawosławnej wspólnoty w Wojnowie, śp. ks. prot. Aleksandra Awajewa.   diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Wizytacja kanoniczna Arcybiskupa Jakuba w parafii pw. św. Grzegorza w Białymstoku

Wizytacja kanoniczna Arcybiskupa Jakuba w parafii pw. św. Grzegorza w Białymstoku

27 sierpnia JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub wizytował parafię pw. św. męcz. archimandryty Grzegorza (Peradze) w Białymstoku. Władyka zapoznał się z przebiegiem prac budowlanych świątyni ku czci Świętego Męczennika na białostockim osiedlu Dojlidy Górne przy ul. Milowej.  Parafia św. męcz. Grzegorza została erygowana 1 października 2009 r. i do dziś pozostaje parafią filialną Parafii Prawosławnej pw. św. Proroka Eliasza w Białymstoku. Dzięki staraniom proboszcza ks. mitrata Anatola Fiedoruka, 16 września 2012 r. w Arcybiskup Jakub dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod budująca się cerkiew. Od tego czas w budyjącej się świątyni co niedziele odprawiane są molebny połączone z czytaniem akatystów. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

św. Relikwie Życiodajnego Krzyża Pańskiego oraz św. Marii Magdaleny w Białymstoku

św. Relikwie Życiodajnego Krzyża Pańskiego oraz św. Marii Magdaleny w Białymstoku

W dniach 20-21 sierpnia w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku, przebywały św. Relikwie Życiodajnego Krzyża Pańskiego oraz św. Równej Apostołom Marii Magdaleny. Relikwie gościły w polskiej Cerkwi dzięki uprzejmości przełożonego monasteru Simona Petra ze św. Góry Atos. W drodze do Białegostoku Relikwie odwiedziły żeński klasztor Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach. Powitanie św. Relikwii przed białostocką katedrą rozpoczęło się o godz. 16:30. Następnie JE Najprzewielebniejsi Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub oraz Biskup Supraski Grzegorz odprawili molebien. Od tego momentu wierni mogli wejść do świątyni aby oddać cześć Relikwiom. Uroczyste nabożeństwa trwały przez całą noc. Całonocne czuwanie, akatysty ku czci Świętej Marii Magdalenyvoraz Boska Liturgia o godz. 5.30 sprawowane były przy nieustającej obecności wiernych, których według nieoficjalnych szacunków było kilknaście tysięcy. Modlitewnym zwieńczeniem uroczystości była Boska Liturgia o godz. 8:00 sprawowana przez Hierarchów, po której pożegnano Relikwie z ziemi białostockiej. Organizatorem i pomysłodawcą przybycia do Polski św. Relikwi było Bractwo św. Cyryla i Metodego. Wiecej informacji nt. św. Relikwi oraz Bractwa http://relikwie.bractwocim.pl/nowe-publikacje/ fotoreportaż ks. W.Perek oraz M.Wideryńskiego    

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

 

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej