Logo
piątek, 26 sierpnia 2016
św. Maksyma Wyznawcy
Znajdujesz się na: Strona główna
JŚ Patriarcha Antiochii i całego Wschodu Jan X w Białymstoku

JŚ Patriarcha Antiochii i całego Wschodu Jan X w Białymstoku

W dniach 20 – 22 sierpnia z wizytą w diecezji białostocko – gdańskiej przebywał Jego Świątobliwość Patriarcha Antiochii i całego Wschodu Jan X. Jego Świątobliwości towarzyszyli: JE Metropolita Wysp Brytyjskich i Irlandii Silouan, JE Biskup Kosta – przełożony Stauropigialnego Monasteru św. Eliasza, Archimandryta Parfeniusz Allati oraz protodiakoni Józef Shattahi i Jerzy Yaacoub. Ponadto Patriarsze towarzyszyli dziennikarze Lea Adel i Husam Alibi. Wizyta Dostojnych Gości w naszej diecezji rozpoczęła się powitaniem przez JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba w Żeńskim Monasterze pw. Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach, gdzie zwierzchnik Patriarchatu Antiochii pokłonił się relikwiom św.mecz.Gabriela. Następnym, najważniejszym punktem pobyty Patriarchy Jana w Białymstoku, była Boska Liturgia której przewodniczył w cerkwi pw. św. Ducha w Białymstoku. W nabożeństwie które sprawowane było 21 sierpnia, uczestniczyli także: JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, Hierarchowie z patriarchatu Antiocheńskiego, a także JE Najprzewielebniejszy Metropolita Kitro i Katerini Jerzy (Arcybiskupstwo Grecji) oraz JE Najprzewielebniejsi Biskupi: Supraski Grzegorz oraz Siemiatycki Jerzy. Wśród zaproszonych na nabożeństwo gości byli m.in.: JE Biskup Henryk Ciereszko - biskup pomocniczy rzymskokatolickiej diecezji białostockiej, Bohdan Paszkowski wojewoda podlaski, Maciej Żywno wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Adam Poliński wiceprezydent Białegostoku. Liturgię śpiewem uświetniły dwa białostockie chóry: parafialny „Angelos” pod dyrekcją Ireneusza Ławreszuka oraz katedralny "Aksion" pod dyrekcją protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza. Po zakończonej Boskiej Liturgii Władyka Jakub w swoim przemówieniu nakreślił historię Podlasia, które może poszczycić się głębokimi i bogatymi tradycjami. Podkreślił jak wielką rolę odegrało Prawosławie w kształtowaniu się duchowości na tych ziemiach. Zaznaczył, iż pomimo trudnej przeszłości historycznej „różnorodności wyznaniowej i narodowościowej cechującej nasze tereny staramy się żyć w zgodzie. Chcemy postrzegać tę różnorodność jako nasze bogactwo i chlubić się tym, iż potrafimy żyć razem”. Arcybiskup Jakub przekazał na ręce Patriarchy Jana ikonę św. męcz. Młodzieńca Gabriela wraz z cząsteczką Jego relikwii. Z kolei Jego Świątobliwość Jan X w słowie skierowanym do czcigodnych gości i wiernych mówił o tym, iż ani granice historyczne czy geograficzne nie są przeszkodą dla braterstwa dzieci bożych. „Jeśli nazywamy Go wszyscy swoim Ojcem, to oznacza to, że my jesteśmy braćmi. Bóg jest dla mnie na tyle Ojcem, na ile ja jestem dla ciebie bratem. Podobnie, ja i ty jesteśmy braćmi w takim stopniu w jakim jesteśmy Jego dobrymi dziećmi”. Patriarcha po raz kolejny przypomniał wiernym mieszkającym w Polsce o bardzo trudnej sytuacji w Syrii i prosił o modlitwy: „ Szczególnie w tych trudnych dniach kiedy doświadcza ona znoju wojen, uprowadzeń, zabójstw, wykorzenienia i terroryzmu. Módlcie się za Syrię, Liban i doświadczany Biski Wschód”. Tego samego dnia po południu delegacja Antiocheńskiej Cerkwi odwiedziła cztery białostockie cerkwie: Katedralną pw. św. Mikołaja, pw. Zmartwychwstania Pańskiego, św. męcz. Jerzego oraz św. Męcz. Pantelejmona. Natomiast wieczorem Patriarcha uczestniczył w uroczystej kolacji wydanej na jego cześć przez Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego w Pałacyku Gościnnym Pałacu Branickich w Białymstoku. Ostatnim punktem programu patriarszej delegacji z Damaszku była wizyta w dniu 22 sierpnia w Męskim monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. Goście mogli także zapoznać się z działalnością Akademii Supraskiej oraz zwiedzili tamtejsze Muzeum Ikon. Pobyt Supraślu zakończył oficjalną wizytę Patriarchy Jana X w Polsce.   protodiakon Wiaczesław Perek i diakon Jan Tichoniuk fotoreportaż z Boskiej Liturgii w cerkwi pw. św. Ducha (kliknij tutaj) fotoreportaż z wizyty JŚ Patriarchy Jana X w białostockich parafiach (kliknij tutaj) fotoreportaż J.Charkiewicza z wizyty JŚ Patriarchy Jana X w monasterach (kliknij tutaj) fotoreportaż z wizyty JŚ Patriarchy Jana X u Prezydenta Białegostoku (kliknij tutaj)

Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny

Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny

4 sierpnia Kościół prawosławny uroczyście obchodzi pamięć św. Równej Apostołom Marii Magdaleny. Świątecznemu nabożeństwu Całonocnego czuwania w cerkwi pw. św. Marii Magdaleny w Białymstoku w przeddzień święta jak i Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Marcina Surynowicza (kliknij tutaj)

Święto parafii na białostockich Dojlidach

Święto parafii na białostockich Dojlidach

2 sierpnia w dniu święta św. Proroka Eliasza, JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. pror. Eliasza w Białymstoku. Dzień wcześniej wieczorem sprawowane było nabożeństwo Całonocnego czuwania, któremu przewodniczył JE  Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż ks. prot. Jana Kiryluka (kliknij tutaj)

Program wizyty JE Patriarchy Antiocheńskiego Jana X w Białymstoku

Program wizyty JE Patriarchy Antiocheńskiego Jana X w Białymstoku

Program wizyty Wielce Błogosławionego JANA X, Patriarchy Antiochii i całego Wschodu w diecezji białostocko-gdańskiej      21 sierpnia (niedziela) 9.00             Boska  Liturgia w cerkwi pw. Św. Ducha w Białymstoku.   15.00 -         17.00          Wizyta w świątyniach Białegostoku:  Katedrze pw. św. Mikołaja, pw. Zmartwychwstania Pańskiego, pw. św. Jerzego oraz pw. św. Pantelejmona.        22 sierpnia (poniedziałek) 09.30          Wizyta w Klasztorze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu.   protodiakon Wiaczesław Perek

Św. Proroka Eliasza w Jacznie

Św. Proroka Eliasza w Jacznie

2 sierpnia w dniu święta św. proroka Eliasza JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Choć święto parafialne w Jacznie jest świętem ruchomym i przypada na trzeci dzień Święta Paschy, wśród parafian jest żywa pamięć święta jaczniańskiej cerkwi pw. św. Eliasza która spłonęła w 1985 r.  Podczas nabożeństwa Arcybiskup Jakub odznaczył za zasługi dla Cerkwi proboszcza parafii pw. św. Apostołów Piotra Pawła w Samogródzie ks. Adriana Charytoniuka prawem noszenia kamiławki. Liturgię śpiewem upiększył chór Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej, które prowadziło w Jacznie obóz dla dzieci. Wśród licznie zebranych wiernych znaleźli się także goście: zastępca starosty sokólskiego  Jerzy Białomyzy oraz burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Dariusza Żdanuka (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej