Logo
niedziela, 22 września 2019
św. męcz. młodz. Gabriela
Znajdujesz się na: Strona główna
Arcybiskup Jakub poświęcił nowe odziały rehabilitacji białostockiej

Arcybiskup Jakub poświęcił nowe odziały rehabilitacji białostockiej "Śniadecji"

17 września, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański poświęcił nowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie. To kolejna w ostatnich latach inwestycja białostockiej „Śniadecji”, która będzie służyć m.in. pacjentom w podeszłym wieku oraz potrzebującym pomocy po przejściu udaru mózgu.  Dzięki staraniom dyrektora szpitala dr n. med. Cezarego Ireneusza Nowosielskiego udało się przebudować i unowocześnić jeden z budynków szpitala, dostosowując go do wymogów i potrzeb nowoczesnej rehabilitacji. protodiakon Wiaczesław Perek  

Wizyta Arcybiskupa Jakuba w monasterze w Supraślu

Wizyta Arcybiskupa Jakuba w monasterze w Supraślu

16 września JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wizytował męski Monaster Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. Hierarcha zapoznał się z trwającymi pracami wewnątrz głównej monasterskiej świątyni ku czci Zwiastowania Bogurodzicy. Obecnie prace rekonstrukcyjne obejmują odtworzenie fresków w zachodniej części cerkwi. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)  

Biskup Andrzej na Wojewódzkich Dożynkach w Tykocinie

Biskup Andrzej na Wojewódzkich Dożynkach w Tykocinie

14 września JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej odprawił Boską Liturgię w cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku. Po nabożeństwie Władyka Andrzej poświecił wieńce dożynkowe przyniesione przez rolników przybyłych na wojewódzkie dożynki organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Hierarcha podziękował Zarządowi Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz przybyłym do świątyni rolnikom z całego Podlasia za wspólną dziękczynną modlitwę. Po modlitwie w cerkwi, Biskup Andrzej wraz z towarzyszącym mu duchowieństwem udali się do Tykocina gdzie zgodnie z tradycją nastąpiło poświęcenie chleba dożynkowego. Wojewódzkie Dożynki w Tykocinie były największą tego typu uroczystością w Podlaskiem. Prócz licznie zgromadzonych mieszkańców, rolników, wzięli w niej udział również podlascy parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele samorządu rolniczego, Podlaskiej Izby Rolniczej, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz podlaskie koła gospodyń wiejskich. protodiakon Wiaczesław Perek foto za www.poranny.pl (kliknij tutaj)

Wyświęcenie cerkwi św. Jerzego w Orzyszu

Wyświęcenie cerkwi św. Jerzego w Orzyszu

14 września, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Jerzego w Orzyszu. Tuż przed nabożeństwem Arcybiskup Jakub dokonał małego poświęcenia świątyni, po przeprowadzonym gruntownym jej remoncie. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni z diecezji białostocko – gdańskiej i warszawsko – bielskiej. W świątyni była również ihumenia Agnieszka, przełożona monasteru w Wojnowie. Śpiewał chór parafii NMP z Bielska Podlaskiego pod dyrekcją Marty Zinkiewicz.  Na uroczystości przybyły również liczne pielgrzymki autokarowe w tym z: Białegostoku, Bielska, Sokółki i Olsztyna. Szczególnymi gośćmi uroczystości byli: starosta powiatu piskiego Marek Wysocki oraz zastępca burmistrza Orzysza Beata Jażdżewska. Cerkiew św. Jerzego w Orzyszu mieści się w zabytkowym budynku z XVIII wieku,  w którym do 1939 r. mieściła się protestancka kircha. Wraz z napływem przesiedlonej w ramach „Akcji Wisła” ludności, prawosławni otrzymali budynek przy ul. Ełckiej w Orzyszu dla wykorzystania jako dom modlitwy. Garstka parafian, mimo najszczerszych chęci, nie była w stanie utrzymywać cerkwi w stanie jej należnym. Remont cerkwi oraz przylegających do niej mieszkań możliwy był dzięki akcji „Wspólne dzieło” przeprowadzonej w 2017 r. na terenie diecezji białostocko – gdańskiej i warszawsko – bielskiej. Dzięki ofiarności wiernych, pomocy finansowej okazanej przez osoby prywatne, ale także parafie, możliwe było wyremontowanie budynku świątyni, przywracając jej odpowiedni wygląd zewnętrzny i wewnętrzny. Cerkiew urządzona jest na parterze piętrowego budynku. Na piętrze, nad świątynią znajduje się mieszkanie, które niegdyś służyło protestanckiemu pastorowi i jego rodzinie. Swego czasu pozostawało w zarządzie mienia komunalnego, a od niedawna wraz z okalającą budynek działką jest własnością parafii w Orzyszu. Budynek wymagał pilnego remontu kominów, dachu, sufitów i podłogi, jednakże współwłaściciele wystawili na sprzedaż mieszkanie wraz z działką.  Jedynym rozwiązaniem patowej dla parafii sytuacji było wykupienie tego mieszkania. Umożliwiło to rozpoczęcie najbardziej pilnych, niezbędnych prac remontowych i uporządkowanie bardzo zaniedbanej działki, której wygląd źle świadczył pośrednio o parafianach cerkwi w Orzyszu. Arcybiskup Jakub wyraził wdzięczności proboszczowi parafii św. Jerzego w Orzyszu ks. Jarosławowi Kupryjaniukowi za trud, zaangażowanie oraz sfinalizowanie akcji „Wspólnego dzieła”. Z tej okazji Hierarcha nagrodził ks. Jarosława prawem noszenia złotego krzyża.  Orderami św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia nagrodzenie zostali najbardziej zaangażowani przy remoncie orzyskiej świątyni: Zinaida Nikołajuk, Jan Kupryjaniuk oraz Luba Filipiak. Ponadto List pochwalany otrzymał Daniel Szczurko i Marek Chrzanowski. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Niki Fiedziukiewicz (kliknij tutaj)

Świętego Aleksandra Newskiego w Sokółce

Świętego Aleksandra Newskiego w Sokółce

12 września w dniu modlitewnej pamięci św. Aleksandra Newskiego, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Aleksandra w Sokółce. Hierarsze asystowali duchowni dekanatu sokólskiego wraz dziekanem sokólskim i jednocześnie proboszczem sokólskiej parafii ks. mitratem Włodzimierzem Misiejukiem. W świątyni obecni byli szczególni goście: zastępca burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk oraz przewodniczący Rady Miasta Piotr Bujwicki. Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup Jakub powiedział m.in. - Świętym jest ten, który w swoim życiu zrealizował dzieło swojego zbawienia. Jeśli zrealizował dzieło swojego zbawienia osiągnął stan świętości. Dlatego świętych jest dużo. Nie wszyscy są kanonizowani. Kanonizacja jest bowiem ukazaniem danego świętego za wzór. Kanonizacja nie czyni zwykłego człowieka świętym i nic też w momencie kanonizacji nie zmienia się z daną osobą, którą kanonizujemy. Kanonizacja właściwie polega na stwierdzeniu że ten człowiek swoim życiem osiągnął stan świętości. Jak podkreślił Hierarcha, każdy naród chce żeby dany święty był bardziej związany z danym narodem. Bardzo często możemy się np. spotkać ze stwierdzeniem, że Bogurodzica jest taką szczególną orędowniczką ich narodu. Czy będziemy w Grecji, czy będąc w Gruzji - często to usłyszymy. Ale także i w Polsce to usłyszymy. Każdy naród chciałby mieć danego świętego jakby dla siebie. To jest szukanie partykularnych elementów w tej świętości. Natomiast musimy wiedzieć, iż świętość jest uniwersalna. Każdy święty jest nim dlatego że realizował swoje zbawienie i dążył do jedności z Bogiem. Dla świętości nie ma granic, nie ma też przynależności narodowej. Podsumowując Arcybiskup Jakub przytoczył słowa Apostoła Pawła, który pięknie mówił, że w Chrystusie nie ma już ani Żyda ani Greka a wszyscy są Chrystusowi. Ten, który służy Bogu, który realizuje dzieło swojego zbawienia, chce być obywatelem Królestwa Niebieskiego i nie buduje królestwa tu na ziemi. protodiakon Wiaczesław Perek, Adama Matyszczyk fotoreportaż Adama Matyszczyk (kliknij tutaj)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej