Logo
czwartek, 29 września 2016
św. męcz. Eutymii
Znajdujesz się na: Strona główna
Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach

27 września w dniu święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach. Dzień wcześniej, w białostockiej Katedrze pw. św. Mikołaja Arcybiskup Jakub odprawił nabożeństwo Całonocnego czuwania połączone z obrzędem podwyższenia św. Krzyża. Podczas uroczystej procesji wokół fastowskiej świątyni Władyka Jakub poświęcił nowy krzyż upamiętniający 1000 – lecie chrztu Rusi. Hierarcha w słowie skierowanym do wiernych pozdrowił wszystkich z okazji parafialnego święta, szczególnie proboszcza parafii w Fastach ks. prot. Piotra Augustyńczuka oraz wikariusza ks. Piotra Borowika.   protodiakon Wiaczesław Perek   fotoreportaż Jarosława Charkiewicza (kliknij tutaj)

XX Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej

XX Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej

22 września w cerkwi Świętego ducha w Białym,stoku odbyły się po raz dwudziesty Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: JE Najprzewielebniejszy Metropolita Verii i Naus Pantelejmon z Grecji oraz JE Najprzewielebniejszy Biskup Mesaoryjski Grzegorz z Cypru. Podczas koncertu rozdane zostały nagrody w konkursie " Św. Gabriel w rysunkach dzieci". Przed zgromadzonymi w świątyni zaprezentowały się następujące chóry: - chór dziecięcy parafii Katedralnej w Białegostoku - chór parafii pw. św. Jana Teologa w Białymstoku - chór parafii pw. Narodzenia Bogurodzicy z Bielska Podlaskiego wraz chórem dziecięcym Prawosławnego Przedszkola im. św. Gabriela z Bielska Podlaskiego. - chór parafii Świętego Dycha w Białymstoku - chór katedry pw. Opieki Matki Bożej z Grodna na Białorusi. Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej organizowane są przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego. Występy chórów usłyszeć można było na antenie Radia Orthodoxia.    protodiakon Wiaczesław Perek   fotoreportaż (kliknij tutaj) videoreportaż (kliknij tutaj)

XXIV rocznica przeniesienia relikwii św. męcz. Gabriela z Grodna do Białegostoku

XXIV rocznica przeniesienia relikwii św. męcz. Gabriela z Grodna do Białegostoku

W dniach 21 -22 września w białostockiej Katedrze pw. św. Mikołaja odbyły się uroczystości XXIV rocznicy przeniesienia z Grodna do Białegostoku relikwii św. męcz. Gabriela.  Nabożeństwu Całonocnego czuwania oraz Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Metropolita Verii i Naus Pantelejmon (Cerkiew Grecka). W nabożeństwach uczestniczyli JE Najprzewielebniejsi:  Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Biskup Mesaoryjski Grzegorz (Cerkiew Cypryjska) oraz Biskup Supraski Grzegorz. Podczas nabożeństw śpiewały trzy chóry: katedralny "Aksion" pod dyrygenturą protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza, chór katedry Opieki Matki Bożej z Grodna na Białorusi oraz dziecięcy chór białostockiej katedry pod dyrygenturą Anny Musiuk. Po zakończonej Boskiej Liturgii sprawowanej przez hierarchów Cerkwi odbyła się uroczysta procesja wokół Katedry, podczas której niesione były relikwie św. Męczennika Gabriela. Arcybiskup Jakub w słowie skierowanym do gości z Grecji i Cypru wyraził ogromną radość z faktu sprawowania Boskiej Liturgii wspólnie przez biskupów kilku autokefalicznych Cerkwi. Świadczy to zdaniem Władyki Jakuba iż Cerkiew nie zna granic ani geograficznych ani językowych. Z kolei Metropolita Pantelejmon podziękował iż może po raz kolejny uczestniczyć w święcie ku czci św. Gabriela. Chcąc podkreślić ścisłe więzi pomiędzy diecezjami odznaczył Arcybiskupa Jakuba pamiątkowym krzyżem Apostoła Pawła – patrona diecezji Verii i Naus. Przeniesienie relikwii św. Gabriela z Grodna do Białegostoku możliwe było dzięki staraniom ówczesnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy 22 września 1992 r. Od dwudziestu jeden lat co wtorek w Katedrze odprawiane jest specjalne nabożeństwo – akatyst ku czci Świętego. Tradycją jest iż relikwie Świętego Gabriela w okresie 3 maja – 21 września przebywają w monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach. Zaś w pozostałej części roku w białostockiej Katedrze pw. św. Mikołaja. protodiakon Wiaczesław Perek videoreportaż (kliknij tutaj) fotoreportaż (kliknij tutaj)

Uroczystości parafialne w Gródku

Uroczystości parafialne w Gródku

21 września, w dniu święta Narodzenia Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy w Gródku. Dzień wcześniej wieczorem, nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub oraz JE Najprzewielebniejszy Biskup Mesaoryjski Grzegorz z Cypru. Na zakończenie liturgicznych uroczystośći, tuż po procesji wokół świątyni, proboszcz parafii ks. mitrat Mikołaj Ostapczuk podziękował Władyce, duchowieństwu, władzom gminy oraz wiernym za uczestnictwo w nabożeństwie i wspólną modlitwę.    protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Radosława Kuleszy (kliknij tutaj)

Arcybiskup Jakub z Brześciu na Białorusi

Arcybiskup Jakub z Brześciu na Białorusi

W dniach 17 – 18 września JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, przebywał na zaproszenie JE Najprzewielebniejszego Biskupa Brzeskiego i Kobryńskiego Jana z wizytą w Brześciu na Białorusi. Okazją do złożenia wizyty były uroczystości poświęcone św. męczennikowi Atanazemu Ihumenowu Brzeskiemu. Arcybiskupowi Jakubowi towarzyszył ks. mitrat Mikołaj Ostapczuk. W dniu święta św. Atanazewgo Brzeskiego, Arcybiskup Jakub uczestniczył w Boskiej Liturgii sprawowanej w monasterze św. Atanazego Brzeskiego w Brześciu. Nabożeństwu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Metropolita Równeński i Ostrogski Bartłomiej z Ukrainy w asyście hierarchów z Patriarchatu Moskiewskiego. Dzień wcześniej Władyka Jakub uczestniczył w nabożeństwie Całonocnego czuwania w brzeskiej Katedrze pw. św. Symeona. Św. Atanazy urodził się około 1597 r. w pobożnej rodzinie Filipowiczów. Otrzymał wszechstronne wykształcenie i jakiś czas mieszkał na dworze Kanclerza Litewskiego Lwa Sapiehy. W 1627 r. złożył śluby zakonne. Najpierw przebywał w wileńskim Monasterze Świętego Ducha, następnie został mianowany przełożonym Monasteru Dubowskiego, a w 1640 r. wybrany ihumenem monasteru w Brześciu.  Święty Atanazy wytrwale zbierał materiały dotyczące ucisku ludności prawosławnej ze strony unitów i Kościoła rzymskokatolickiego w ówczesnej Rzeczypospolitej. Poszukując wszędzie obrońców swej wiary, kilkakrotnie jeździł do Warszawy. Składał petycje u króla, potępiając unitów występował w sejmie. Za swą działalność był kilka razy więziony.  Po raz ostatni świętego aresztowano w 1648 r. podczas powstania Chmielnickiego. Jezuici próbowali siłą zmusić go, aby wyrzekł się wiary prawosławnej. Nie doczekano się jednak tego, skatowano go, a następnie, nocą z 17 na 18 września 1648 r., zastrzelono na skraju lasu koło Brześcia. Jego ciało pogrzebano na miejscu kaźni. Osiem miesięcy później pod osłoną nocy przeniesiono je do Monasteru Symeonowskiego.  Wkrótce po śmierci miejscowa ludność uznała Atanazego za świętego. W obecności jego relikwii miały miejsce cudowne uzdrowienia. Odbyła się jego kanonizacja. W 1816 r. podczas pożaru relikwie świętego uległy znacznemu uszkodzeniu. Obecnie ich cząsteczki znajdują się m.in. w brzeskim soborze oraz Monasterze Leśnieńskim we Francji.  Święty uważany jest za opiekuna i orędownika wiernych zagrożonych atakami innowierców. Jest jednym z najbardziej czczonych świętych pogranicza białoruskiego. Znaczną czcią cieszy się też w Polsce, gdzie uważany jest za patrona Diecezji Warszawsko-Bielskiej.  protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)  

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej