Logo
poniedziałek, 10 sierpnia 2020
Supraskiej Ikony Bogurodzicy
Znajdujesz się na: Strona główna
Równej Apostołom Marii Magdaleny

Równej Apostołom Marii Magdaleny

4 sierpnia Cerkiew uroczyście obchodzi pamięć św. Równej Apostołom Marii Magdaleny, jednej ze Świętych Niewiast Niosących Wonności. Świątecznej Boskiej Liturgii w kaplicy ku czci Świętej Marii Magdaleny w Białymstoku, na wzgórzu zwanym imieniem świętej, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Dzień wcześniej nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż autora i lektora Dariusza Sulimy (kliknij tutaj)

Ku czci Proroka Eliasza na białostockich Dojlidach

Ku czci Proroka Eliasza na białostockich Dojlidach

2 sierpnia Cerkiew wspomina modlitewnie jednego z największych proroków Starego Testamentu, św. proroka Eliasza. Tego dnia swoje święto parafialne obchodzi najstarsza parafia w Białymstoku w dzielnicy Dojlidy, której patronem jest prorok Eliasz. Świątecznej Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. W nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej oraz przybyłe na święto duchowieństwo z miasta Białegostoku. Podczas okolicznościowej homilii Arcybiskup Jakub powiedział m.in.: dziś obchodzimy liturgicznie pamięć wielkiego proroka Eliasza, o którym najwięcej wspomina się w Nowym Testamencie. Porównywany jest on przez samego Chrystusa na kartach Ewangelii do innego proroka, św. Jana Chrzciciela. Kontynuując Władyka Jakub powiedział iż, dziś często stawia się pytanie - czy ktoś żyjący prawie tysiąc lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa może służyć nam jako przykład drogi do zbawienia ? Kiedy wspominamy świętych to przypominamy sobie ich życie, które powinno być dla nas wzorem do naśladowania. Winniśmy się wzorować na nich idąc drogą, która wiedzie do zbawienia. Czego możemy się nauczyć od Eliasza ? Jak podkreślił Arcypasterz, Prorok Eliasz niestrudzenie zabiegał o wiarę w prawdziwe Boga, dbał o to, żeby jego bracia wierzyli w prawdziwego Boga. W tamtych czasach w Izraelu często wprowadzano inny kult pogańskich bożków, który równie często wprowadzany był przez królów. Jego troską było, aby ludzie wiedzieli kim jest prawdziwy Bóg i aby tylko do niego zwracali się w modlitwie. Mówiąc językiem współczesnym, prorok Eliasz próbował odciągnąć ludzi od mainstreamowego kultu i ideologii którą wprowadzał król Achab. Aby udowodnić że prawdziwym Bogiem nie jest wymyślony Baal, Eliasz wyprosił Boga o karę dla swoich rodaków. Była to wielka susza oraz głód, która trwała przez trzy lata. Taki znak od Boga, miał na celu przypomnienie ludowi Izraelskiemu o prawdziwym Bogu. Zdaniem Hierarchy odwiecznym celem i istotą ludzkiego życia była chęć zbawienia. Jak trzy tysiące lat temu tak i dziś zależne jest to od naszej wolnej woli oraz relacji z Bogiem. Bóg tak jak kiedyś tak i dziś wysyła nam różne znaki, które zauważmy lub nie. Zdaniem Arcybiskupa współczesne wydarzenia na świecie, kiedy zabraniona była modlitwa w świątyniach do prawdziwego Boga są bardzo podobne do tych, które miały miejsce za czasów Eliasza. Na zakończenie Arcybiskup powiedział że powinniśmy czytać żywoty świętych, tych nam współczesnych oraz tych żyjących tysiące lat temu. W ten sposób możemy nauczyć się odczytywać znaki Nieba. Po zakończonej Liturgii Arcybiskup Jakub poświęcił pomnik upamiętniający ofiary bieżeństwa, który ustanowiony został na parafialnym cmentarzu okalającym dojlidzką świątynię.   protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż autora i Jarosława Charekiewicza (kliknij tutaj)

św. Andrzeja z Krety – dzień imienin Biskupa Andrzeja

św. Andrzeja z Krety – dzień imienin Biskupa Andrzeja

17 lipca, w dniu modlitewnej pamięci św. Andrzeja Biskupa Krety, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Jana Teologa w monasterze w Supraślu. W nabożeństwie uczestniczyli Bracia monasteru oraz przybyli duchowni z diecezji białostocko – gdańskiej. W świątyni obecny był także JE Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski.  Dzień Świętego Patrona greckiej wyspy Krety jest również dniem imienin przełożonego supraskiego klasztoru Władyki Andrzeja. Z tej okazji do monasteru w Supraślu przybyło wielu wiernych, chcących złożyć Władyce Andrzejowi imieninowe życzenia. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż lektora Dariusza Sulimy (kliknij tutaj)

Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie

Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie

12 lipca w dniu świętych Apostołów Piotra i Pawła, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, odprawił Boską Liturgię w cerkwi Świętych Apostołów w Wasilkowie.  Hierarcha w swym słowie skierowanym do wiernych przedstawił żywoty świętych apostołów,  podkreślając ich pełne oddanie służbie Chrystusowi. Jednocześnie zwrócił uwagę, że ich życie jest przykładem do naśladowania prowadzącym ku zbawieniu. Po świątecznej procesji Władyka Andrzej podziękował wszystkim obecnym za wspólną modlitwę i złożył najserdeczniejsze życzenia tym, którzy noszą imiona świętych apostołów. Proboszcz wasilkowskiej parafii ks. mitrat Anatol Hajduczenia również podziękował Władyce, gościom, chórowi i wszystkim obecnym. ks. prot. Paweł Łapiński fotoreportaż autora (kliknij tutaj)

Panichida w intencji śp. ks. mitrata Anatola Siegienia

Panichida w intencji śp. ks. mitrata Anatola Siegienia

4 lipca, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił nabożeństwo żałobne – panichidę w intencji zmarłego 6 czerwca w USA śp. ks. mitrata Anatola Siegienia. Po nabożeństwie sprawowanym w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku, ciało zmarłego kapłana złożone zostało do rodzinnego grobowca nieopodal świątyni. Natomiast obrzęd pogrzebu śp. ks. Anatola odbył się w parafii w Cleveland w USA, której proboszczem był przez trzydzieści lat.  Ksiądz mitrat Anatol Siegień urodził się w 1944 roku. W 1970 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie. 4 marca 1966 roku otrzymał chirotonię diakońską, a 12 listopada 1967 roku chirotonię kapłańską z rąk biskupa białostockiego i gdańskiego Nikanora. W latach 1967 – 1970 był proboszczem parafii w Ornecie i Morągu oraz obsługiwał parafię w Braniewie. Następnie w latach 1970 – 1972 był proboszczem parafii w Juszkowym Grodzie. W 1972 roku został mianowany proboszczem parafii w Kożanach. Funkcję tę pełnił do 1977 roku, kiedy został proboszczem parafii w Wasilkowie. W latach 1983-1984 obsługiwał cerkiew w Czarnej Białostockiej. 27 listopada 1986 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie do śmierci był proboszczem parafii w Cleveland. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej