Logo
poniedziałek, 27 kwietnia 2015
św. Marcina, papieża Rzymskiego
Znajdujesz się na: Strona główna
Uroczystości Antypaschy w Białymstoku

Uroczystości Antypaschy w Białymstoku

19 kwietnia w drugą Niedzielę po święcie Paschy, zwaną Niedzielą Antypaschy lub Niedzielą o św. Tomaszu, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Tuż przed Liturgią Władyka Jakub dokonał postrzyżyn lektorskich Miłosza Bogicia. Natomiast podczas Liturgii nagrodził wiakariusza parafii pw. św. Jana Teologa w Białymstoku prawem noszenie fioletowej skufii. Po zakońocznej świątecznej procesji wokół świątyni, ze słowem do zebranych zwrócił się Arcybiskup Jakub przybliżając postać apostoła Tomasza. Ponadto podziękował pełniącemu obowiązki proboszcza ks. mitratowi Walentemu Olesiukowi oraz wszystkim wiernym zgromadzonym w świątyni. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż za www.cerkiew.pl (kliknij tutaj)

Paschalna wieczernia w białostockiej Katedrze

Paschalna wieczernia w białostockiej Katedrze

12 kwietnia w święto Paschy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku wieczorne paschalne nabożeństwo. Po zakońocznej uroczystej procesji wokół swiątyni Władyka Jakub pozdrowił wiernych ze świętem Paschy oraz obdarował najmłodzszych parafian świątecznymi podarunkami. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Zmartwychwstanie Pańskie PASCHA

Zmartwychwstanie Pańskie PASCHA

W pierwszy dzień chwalebnego i życiodajnego święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Paschalnej Jutrzni oraz Boskiej Liturgii w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Podczas nabożeństwa śpiewały dwa katedralne chóry: „Aksion” pod dyrygenturą ks. protodiakona Aleksandra Łyynkiewicza oraz młodzieżowy pod kierownictwem Joanny Jurczuk. Nocne nabożeństwo miało szczególny charakter bowiem po raz szósty, prosto z Jerozolimskiej Bazyliki Grobu Pańskiego, przybył do białostockiej Katedry Święty Ogień.  diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Rafała Jurowca (kliknij tutaj)

Jutrznia Wielkiej Soboty

Jutrznia Wielkiej Soboty

10 kwietnia, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub przewodniczył w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku Jutrzni Wielkiej Soboty. W końcwej częsci nabożeństwa miała miejsce procesja z płaszczanicą (całunem) wokół Katedry, symbolizująca złożenie ciała Chrystusa do grobu.   diakon Wiaczesław Perek   fotoreportaż (kliknij tutaj)

Jutrznia Wielkiego Piątku

Jutrznia Wielkiego Piątku

9 kwietnia wieczorem JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub Władyka przewodniczył Jutrzni Wielkiego Piątku podczas której, czytane było 12 Ewangelii Męki Chrystusa. diakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Witamy na oficjalnej stronie Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

 

więcej

Abp Jakub i Bp Grzegorz

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej