1. rocznica śmierci śp. ks. mitrata Jerzego Mackiewicza

5 stycznia, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku. Podczas Liturgii wznoszone były modlitwy o spokój duszy zmarłego w ubiegłym roku śp. ks. mitrata Jerzego Mackiewicza, proboszcza parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku.

Ks. mitrat Jerzy Mackiewicz urodził się 23 sierpnia 1942 r. w Siemianówce. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. W latach 1966 – 67 był dyrygentem chóru parafialnego w Szczecinie. Następnie przez 3 lata był dyrygentem chóru katedralnego w Warszawie, pełniąc jednocześnie obowiązki wychowawcy w Prawosławnym Seminarium Duchownym. W latach 1970 – 1994 był dyrygentem chóru parafii katedralnej w Białymstoku. Święcenia diakońskie i kapłańskie otrzymał z rąk ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Sawy w 1984 roku. Od tego też roku przez 24 lata był wikariuszem parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. W latach 2007 – 2017 był proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. W grudniu 2017 r. na własną prośbę przeszedł w stan spoczynku, zostając rezydentem tejże parafii.

Ś.p. ksiądz Jerzy był wielokrotnie nagradzany za zasługi dla Cerkwi, w tym ostatnio prawem noszenia mitry. Ponadto był nagrodzony orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II i III stopnia.