120-lecie Parafii Prawosławnej na białostockich Starosielcach

28 sierpnia w dniu święta Zaśnięcia Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy na białostockim osiedlu Starosielce. Świąteczne nabożeństwo było okazją do uczczenia jubileuszu 120-lecia istnienia parafii i 50 lecia święceń kapłańskich jej proboszcza ks. mitrata Jana Troca.

Arcybiskup dziękując ks. Janowi za pół wieku służby kapłańskiej na terenie diecezji białostocko – gdańskiej odznaczył go orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego. Hierarcha podziękował także matuszce ks. Jana Anatolii, która wspólnie ze swoim mężem podróżowała i wszędzie pomagała mu w jego kapłańskiej posłudze.

Ks. mitrat Jan Troc urodził się 17 kwietnia 1949 r. w Redutach koło Orli. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz dwuletniego kursu teologicznego przy ChAT, przyjął z rąk ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Nikanora święcenia diakońskie (17.12.1971) i kapłańskie (19.12.1971)

Pierwszą parafią ks. Jana była parafia św. Mikołaja w Topilcu, w której niósł posługę w latach 1971 – 1974. Następnie przez 6 lat był proboszczem w Lidzbarku Warmińskim i Górowie Iławeckim. W latach 1980 – 89 pełnił obowiązki proboszcza w parafii w Kożanach. Od 15 grudnia 1989 r. jest proboszczem parafii Zaśnięcia Bogurodzicy w Białymstoku.

——————————————————————————————————————————————

Miejscowość Starosielce rozwinęła się znacząco w XIX wieku za sprawą budowy linii kolejowej Białystok – Augustów. Choć pierwsze wzmianki o wsi Stare Sioło było odnotowane już w XVI w. Energiczny rozwój miejscowości wymusił potrzebę zbudowania prawosławnej świątyni. W 1896 r. przystąpiono do budowy murowanej cerkwi, a 15 lipca 1901 roku dokonano konsekracji świątyni ku czci św. Cyryla i Metodego. W roku 1911 na koszt bractwa cerkiewnego i ze zbiórek parafian, na cmentarzu grzebalnym wzniesiono kaplicę Zaśnięcia Bogurodzicy. Po I wojnie światowej odebrano prawosławnym cerkiew św. Cyryla i Metodego, przekazując ją we władanie rzymskim katolikom.

Prawosławni mieszkańcy Starosielc zmuszeni byli do korzystania z kaplicy cmentarnej, którą w 1928 r. rozbudowali. Dwukrotnie czynione były próby zajęcia kaplicy przez neounitów. W okresie międzywojennym wierni ze Starosielc administracyjnie należeli do parafii w Choroszczy. Po drugiej wojnie światowej miasto Starosielce włączone zostało do Białegostoku. Chwilę po tym rozpoczęły się staranie o rozbudowę kaplicy, sfinalizowane dopiero w 1970 roku. Nową cerkiew zaprojektował inż. Michał Bałasz, który ze starej cerkwi pozostawił jedynie wschodnią ścianę z wizerunkiem Matki Bożej.

Obecnie parafia Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy na białostockim osiedlu Starosielce skupia prawosławnych mieszkających na tym osiedlu oraz mieszkańców okolicznych wsi: Klepacze, Krupniki i Porosły.

fotoreportaż Jarosława Troca

fotografia cerkwi św. Cyryla i Metodego za www.ciekawepodlasie.pl

relacja z uroczystości na stronie internetowej diecezjalnego Radio Orthodoxia