25-lecie Bractwa Trzech Świętych Hierarchów

26 listopada odbyła się jubileuszowe walne zgromadzenia Bractwa Trzech Świętych Hierarchów.

Walne zgromadzenie poprzedzone było Boską Liturgią sprawowaną przez JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego w białostockiej Katedrze św. Mikołaja. Na zakończenie Liturgii Arcybiskup Jakub wręczył przewodniczącemu Bractwa Trzech Świętych Hierarchów Sławomirowi Nazarukowi, najwyższy nadawany świeckim osobom order Cerkwi w Polsce – order św. Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami.

Bezpośrednio po nabożeństwie w Katedrze, członkowie Bractwa udali się do Centrum Kultury Prawosławnej, gdzie miało miejsce Walne zgromadzenie. Spotkanie Bractwa rozpoczął Arcybiskup Jakub. Podziękował przewodniczącemu i członkom Bractwa za dotychczasową działalność. Hierarcha wręczył najbardziej zasłużonym działaczom ordery św. Marii Magdaleny III stopnia oraz Listy pochwalne.

Orderami odznaczeni zostali:

  • ks. archimandryta Iow – opiekun duchowy Bractwa,
  • Jerzy Jaszczuk – współzałożyciel Bractwa,
  • Adam Danilczuk – skarbnik Bractwa,
  • Jarosław Kościukiewicz – wiceprzewodniczący Bractwa,
  • Grzegorz Dudaryk – wieloletni działacz.

Listy pochwalne za pracę na rzecz Bractwa otrzymali: Irena Dudaryk, Katarzyna Kolada, Barbara Opolska, Piotr Oniszczuk, Jarosław Charkiewicz, Elżbieta Puczkielewicz i Piotr Jurczuk.

Następnie rozpoczęto obrady Walnego Zgromadzenia Bractwa Trzech Świętych Hierarchów.

protodiakon Wiaczesław Perek

fot.: Jarosław Charkiewicz