Paschalna Boska Liturgia w Łomży

24 kwietnia z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego oraz dzięki uprzejmości JE Janusza Stepnowskiego, Biskupa Łomżyńskiego, w święto Paschy była sprawowana prawosławna Boska Liturgia w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Łomży.

Nabożeństwo celebrował ks. prot. Marek Wawreniuk, proboszcz Parafii św. Jana Teologa w Białymstoku. Podczas Liturgii obecny był również ks. Piotr Makal, wikariusz Katedry św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. W trakcie nabożeństwa wzniesiono modlitwy o pokój w Ukrainie i szybkie zakończenie wojny. Po odczytanej perykopie ewangelicznej, celebrans zwrócił się do zebranych z Orędziem Paschalnym JE Arcybiskupa Jakuba w dwóch językach – polskim i ukraińskim. Podczas świątecznej Liturgii śpiewał chór składający się z osób przybyłych z Ukrainy pod dyrygenturą Marii Kotul.

Znaczącą część przybyłych na nabożeństwo stanowili uchodźcy z Ukrainy. Na uroczyste nabożeństwo zgromadzili się również prawosławni mieszkańcy Łomży i ościennych miejscowości.

Na koniec Paschalnej Boskiej Liturgii poświęcono pokarmy licznie przybyłym wiernym, a ks. prot. Marek Wawreniuk zwrócił się do wszystkich z paschalnym pozdrowieniem.

lektor Łukasz Kozłowski

foto za mylomza.pl