Parafialne uroczystości w Katedrze św. Mikołaja w Gdańsku

8 maja w III niedzielę po święcie Paschy, w Prawosławnej Parafii katedralnej w Gdańsku odbyły się uroczystości poświęcone niebiańskiemu patronowi tutejszej Cerkwi, Św. Mikołajowi Cudotwórcy. 9 maja wg. kalendarza juliańskiego Cerkiew Prawosławna liturgicznie wspomina pamięć przeniesienia relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy z Myry do Bari. Uroczystości święta parafialnego połączone były z diecezjalnymi uroczystościami liturgicznymi w związku z 75. rocznicą „Akcji Wisła”.

Obchodom święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, któremu w Boskiej Liturgii asystowali ks. prot. Witalis Leończuk, ks. prot. Dariusz Jóźwik, ks. prot. Jewgieni Pietrik, ks. Dariusz Sulima oraz protodiakon Dymitr Tichoniuk. Wierni gdańskiej parafii wypełnili cerkiew po brzegi dając wyraz wdzięczności patronowi za jego opiekę nad całą społecznością.

W okolicznościowym słowie skierowanym do zebranych w gdańskiej konkatedrze, biskup Andrzej powiedział m.in., że znajdujemy się w okresie paschalnym składającym się z pięknego i logicznego systemu nabożeństw bogatych w liturgiczną treść. Retrospekcje liturgiczne wydarzeń, które miały wówczas miejsce, potrzebne są nam do budowania prawdziwej wiary i dobrego życia. Kolejne niedziele po święcie Paschy poświęcone są osobom, które brały udział w wydarzeniach przed zmartwychwstaniem Chrystusa i po Jego powstaniu z martwych. W drugą niedzielę po święcie Paschy Cerkiew ukazuje nam postać św. apostoła Tomasza i związanej z nim historii. Natomiast w trzecią niedziele słyszymy w Ewangelii o osobach, które uczestniczyły w pogrzebie Chrystusa oraz były pierwszymi świadkami zmartwychwstałego Zbawiciela. Władyka Andrzej przytoczył również postać św. Mikołaja oraz historię związaną z Jego życiem oraz późniejszą drogą jego relikwii.

Podczas nabożeństwa wznoszone były usilne modlitwy za wszystkich poszkodowanych w „Akcji Wisła”. Po zakończeniu Liturgii, Biskup Andrzej przypomniał historię „Akcji Wisła” oraz wraz z proboszczem gdańskiej parafii serdecznie podziękował wszystkim przybyłym na świąteczne uroczystości. Po nabożeństwie wszyscy zebrani udali się na wspólny uroczysty obiad przygotowany przez parafian.

ks. Gabriel Masalski

fotoreportaż Romana Jałozy