30-lecie święceń kapłańskich ks. Witalisa Leonczuka w Braniewie

21 sierpnia Arcybiskup Jakub odprawił Boską Liturgię w Parafii Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Braniewie.

Tego dnia proboszcz parafii, ks. Witalis Leonczuk obchodził jubileusz 30-lecia święceń kapłańskich. Jego Ekscelencja wyrażając wdzięczność za długoletnią posługę, w imieniu Soboru Biskupów odznaczył ks. Witalisa orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia. Arcybiskup Jakub docenił również pracę najbardziej zasłużonych parafian Listami pochwalnymi. Po Boskiej Liturgii hierarcha wyświęcił dwie nowe ikony w ikonostasie.

W cerkwi obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki, Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus i Starosta Powiatu Braniewskiego Karol Motyka.

Pod koniec uroczystości Hierarcha zwrócił się do wiernych podkreślając rzadko spotykany fakt bycia proboszczem jednej parafii przez tak długi czas. Te 30. lat świadczy o tym, że ks. Witalis doskonale wrósł w życie parafii i poznał parafian oraz władze, co ciągle owocuje dając radość lokalnej społeczności.

Ksiądz Witalis Leonczuk urodził się 8 maja 1969 roku w Bielsku Podlaskim. W 1988 roku skończył Seminarium Duchowne w Warszawie, a w 1990 roku Seminarium Duchowne w Jabłecznej. 15 marca 1992 z rąk ówczesnego Arcybiskupa Białostocko- Gdańskiego Sawy, otrzymał święcenia diakońskie, a 27 kwietnia 1992 roku święcenia kapłańskie. Dekretem z dnia 1 czerwca 1992 roku został mianowany proboszczem parafii w Braniewie. Ks. Witalis do dzisiaj piastuje to stanowisko.

Paweł Nasuta

fot.: Anna Sulima