Poniedziałek Świętego Ducha

13 czerwca w Dniu Świętego Ducha, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku. Podczas Liturgii homilię wygłosił ks. Piotr Makal, wspominając o wielkiej wadze i mocy Świętego Ducha oraz Jego udziale we wszystkich sakramentach sprawowanych w Cerkwi Prawosławnej.

Nabożeństwo zakończyło się procesją, po której Jego Ekscelencja zwrócił się ze słowem do przybyłego duchowieństwa i wiernych. Podkreślił obecność Ducha Świętego, dzięki której odczuwamy wewnętrzną radość, spokój i modlitewny nastrój. Zaznaczył piękno odbytej służby, podziękował za dary Świętego Ducha, którymi Bóg obdarza nas na co dzień. Arcybiskup podkreślając potrzebę nieustannej modlitwy powiedział że powinniśmy się modlić w Duchu Świętym. Zaapelował zwracając się szczególnie do dzieci, że należy modlić się zawsze i wszędzie. Do tego przywołuje nas Jezus Chrystus, abyśmy się modlili wszędzie, ponieważ wszędzie jest Duch Święty i wszędzie jest między nami Bóg.

Po podziękowaniu proboszczowi za wieloletnią posługę kapłańską, Jego Ekscelencja wręczył ks. mitratowi Jerzemu Boreczko przyznany przez Sobór Biskupów PAKP Order Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny I stopnia. Wśród odznaczonych znaleźli się również dyrygent parafialnego chóru Ireneusz Ławreszuk oraz członek Rady parafialnej Marian Matwiejczuk, którzy otrzymali Ordery Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia. Wyrażając wdzięczność za pracę na rzecz Parafii Prawosławnej Świętego Ducha w Białymstoku Arcybiskup Jakub wręczył Listy pochwalne najbardziej zaangażowanym w życie parafii: Włodzimierzowi Klebanowi, Ewie Nikonowicz, Irenie Romanowicz, Janowi Laszewskiemu oraz Wiaczesławowi Omieljaniukowi.

Retransmisja nabożeństwa na stronie radia Orthodoxia.

Paweł Nasuta

Foto autora i Aleksandra Wasyluka