32. rocznica powołania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

23 maja modlitwą w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej rozpoczęły się uroczystości z okazji obchodów święta Straży Granicznej w podlaskim oddziale. Nabożeństwu dziękczynnemu w białostockiej katedrze przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

W nabożeństwie asystowali: ks. prot. Andrzej Sacharczuk – sekretarz kancelarii diecezji białostocko-gdańskiej, ks. ppłk SG Adam Weremijewicz – dziekan Straży Granicznej, ks. kpt. Rafał Pagór – proboszcz parafii wojskowej pw. św. Dymitra w Białymstoku, ks. kpt. SG Piotr Nestoruk – kapelan POSG oraz protodiakon Wiaczesław Perek.

W nabożeństwie uczestniczył komendant oddziału gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek wraz z zastępcami, kadra kierownicza, komendanci placówek oraz licznie zgromadzeni funkcjonariusze i pracownicy Podlaskiego Oddziału SG. Obecny był kapelan rzymskokatolicki ks. mjr SG Marcin Czuchraniuk oraz ewangelicki kapelan Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie ks. mjr SG Marcin Pysz.

Arcybiskup Jakub, na ręce komendanta oddziału przekazał słowa gratulacji oraz uznania wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Ekscelencja podziękował za ofiarną służbę w ochronie granicy państwowej – szczególnie w ostatnim czasie, zapewniając o codziennej modlitwie za mundurowych, jaką wznosi Cerkiew prawosławna na każdej Boskiej Liturgii. Odnosząc się do odczytanej ewangelicznej perykopy o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych, arcybiskup podkreślił o potrzebie dziękczynienia Bogu, o którym funkcjonariusze pod przewodnictwem komendanta pamiętają każdego roku w dniu ich święta.

Generał Andrzej Jakubaszek dziękując za modlitwę oraz opiekę duchową wyraził również podziękowania za pomoc materialną, która poprzez diecezjalny ośrodek miłosierdzia ELEOS udzielana jest za pośrednictwem funkcjonariuszy SG potrzebującym. W dowód wdzięczności i uznania za dotychczasową pomoc i współpracę na ręce dyrektora ośrodka Marka Masalskiego przekazany został medal pamiątkowy za zasługi dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

ks. kpt. SG Piotr Nestoruk

zdjęcia: mjr SG Andrzej Turecki, protodiakon Wiaczesław Perek