34. Rocznica katastrofy pociągu przewożącego chlor w Białymstoku

9 marca Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski przewodniczył nabożeństwu dziękczynnemu w białostockiej katedrze św. Mikołaja. W ten dzień wznoszono szczególne modlitwy dziękczynne za uratowanie miasta przed skutkami katastrofy pociągu przewożącego chlor, która miała miejsce 34 lata temu w Białymstoku. 

9 marca 1989 r. na torach w pobliżu ul. Poleskiej w Białymstoku wykoleił się radziecki pociąg przewożący 12 cystern z ciekłym, stężonym chlorem. Z szyn wypadły cztery cysterny ze śmiercionośnym gazem i zaistniało niebezpieczeństwo wydostania się substancji na zewnątrz, co niechybnie zakończyłoby się śmiercią dużej części mieszkańców Białegostoku. Wspominając to wydarzenie dziękujemy Bogu, że uchronił mieszkańców miasta Białegostoku przed możliwymi skutkami tego wydarzenia.

Paweł Nasuta