38. Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

18 listopada 2023 roku odbyło się 38. Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej Boskiej Liturgii w nowo wyremontowanej cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku sprawowanej przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Andrzeja Biskupa Supraskiego.

Obrady rozpoczęły się od przemówień: Biskupa Andrzeja, opiekuna duchowego Zarządu ks. prot. Piotra Omelczuka, proboszcza parafii Wszystkich Świętych ks. prot. Piotra Pietkiewicza oraz radnego miasta Białystok Sławomira Nazaruka. Na zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności zarządowej za rok 2022/2023 i przyznano absolutorium na kolejny rok. Następnie bractwa parafialne miały możliwość przedstawienia swoich działalności dotyczących wolontariatu, własnych inicjatyw i integracji młodzieży prawosławnej. Do Zarządu z największą liczbą głosów weszły nowe osoby: Julia Kiryluk, Michał Leończuk i Patryk Misiejuk. Na zakończenie zostało przedstawione przewidywane kalendarium na rok działalności 2023/2024.

Aleksandra Jarocka

fot.: archiwum Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko Gdańskiej