40. lat Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Białymstoku

19 czerwca w I Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, w dniu Wszystkich Świętych JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Białymstoku. Tego dnia parafia świętowała 135-lecia istnienia cmentarza oraz 40-lecia swego samodzielnego funkcjonowania.

Cmentarza Prawosławny na dzisiejszej białostockiej Wygodzie utworzony został 15 kwietnia 1887 r. Kamień węgielny pod cmentarną kaplicą położono 31 maja 1892 roku. W czasach I Wojny Światowej  nekropolia służyła jako cmentarz wojskowy. 19 maja 1894 r. ks. prot. Paweł Zieliński- ówczesny dziekan białostocki zainicjował konsekrację świątyni ku czci Wszystkich Świętych.

Przez prawie 100 lat cerkiew cmentarna pod wezwaniem Wszystkich Świętych, była filią parafii św. Mikołaja. W dniu 16 czerwca 1982 roku dekretem ówczesnego biskupa białostocko-gdańskiego Sawy erygowano samodzielną parafię przy ulicy Wysockiego 1. Wspólnota objęła osiedla: Wygoda, Pietrasze, Zgoda, Bagnówka, Pieczurki do ulicy Towarowej i Białostoczek. Pierwszym proboszczem parafii Wszystkich Świętych został mianowany ks. mitr. Aleksander Chilimoniuk.

W 1992 roku w nocy z 15 na 16 maja w wyniku pożaru uszkodzeniu uległo wnętrze świątyni wraz z ikonostasem. Gruntowny remont cerkwi, który trwał trzy miesiące zakończono 16 sierpnia poświęceniem prestołu i jej wnętrza. W kolejnych latach, cerkiew parafialna przeszła wiele remontów i renowacji, podobnie jak cmentarz i teren wokół świątyni.

1 listopada 2016 r. obowiązki proboszcza po ks. mitracie Jerzym Mackiewiczu zostały powierzone ks. prot. Piotrowi Pietkiewiczowi, który od dnia 1 lutego 2017 r. został mianowany proboszczem parafii. Obecnie kler parafii tworzą: proboszcz ks. prot. Piotr Pietkiewicz, wikariusze: ks. Paweł Szwed, ks. Dawid Bartoszuk oraz duchowny emerytowany: ks. prot. Anatol Kiryk. Nowy proboszcz podjął się trudu przebudowy budynku parafialnego plebanii i nowej inwentaryzacji cmentarza. W latach 2017-2021 utworzona została komputerowa ewidencja grobów, dzięki której powstała możliwość odnalezienia grobów przez wyszukiwarkę na parafialnej stronie internetowej www.cerkiew.wygoda.org.

Paweł Nasuta

Za: www.cerkiew.wygoda.org

Fot.: Aleksander Wasyluk i Marcin Surynowicz