40. Prawosławny Wieczór Kolęd – film z koncertu

Co roku w okresie Bożonarodzeniowym Prawosławna Diecezja Białostocko – Gdańska organizuje Prawosławne Wieczory Kolęd. Niestety sytuacja związana z pandemią zmusiła nas do rezygnacji z tradycyjnej formy koncertu w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

By jednak tradycji stało się zadość, wystąpienia wybranych chórów i zespołów kolędniczych zostały nagrane bez udziału publiczności, a następnie wyemitowane 7 stycznia o godz. 1915 w TVP3 Białystok, oraz udostępnione do obejrzenia 8 stycznia o godz. 15.00 na stronie internetowej diecezji: www.orthodox.bialystok.pl. oraz cerkiew.pl

Podczas tegorocznego 40. jubileuszowego koncertu kolęd zaprezentowały się następujące chóry i zespoły wokalne:

Chór dziecięco-młodzieżowy parafii św. Mikołaja w Białymstoku
Chór Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku „Fili”
Chór parafii św. Jerzego w Białymstoku
Zespół Souvenir

Organizatorem Prawosławnego Wieczoru Kolęd jest Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta w Białymstoku oraz ze środków Województwa Podlaskiego.