Jubileusz proboszcza parafii Wszystkich Świętych ks. Piotra Pietkiewicza

Dnia 31 lipca JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił nabożeństwo dziękczynne – molebien w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku. Podczas nabożeństwa wznoszone były gorliwe modlitwy w intencji proboszcza tamtejszej parafii ks. prot. Piotra Pietkiewcza, który tego dnia obchodził jubileusz  50-lecia swoich urodzin. W świątyni obecny był JE Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski, duchowni związani z parafią oraz zaproszeni goście.


Ksiądz dr Piotr Pietkiewicz urodził się 31 lipca 1972 roku w Hajnówce. Skończył Technikum Drzewne w Hajnówce. Po zakończeniu szkoły średniej, podjął się kształcenia w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a następnie na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ukończył także teologiczne studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku. 4 sierpnia 1996 roku, z rąk ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy przyjął święcenia diakońskie, a 12 kwietnia 1998 roku święcenia kapłańskie. Od 12 sierpnia 1996 pełnił posługę diakońską w Klasztorze Żeńskim w Dojlidach. Następnie dekretem z dnia 20 września 1996 roku mianowany został diakonem w parafii św. Jerzego w Białymstoku. Po otrzymaniu święceń kapłańskich został wikariuszem tejże parafii. 21 kwietnia 2002 roku ks. Piotr mianowany został kapelanem Klasztoru Żeńskiego w Dojlidach oraz rezydentem parafii św. Eliasza w Białymstoku. Od 2007 roku ks. Piotr jest kapelanem DPS w Białymstoku. 31 marca 2008 roku został wikariuszem parafii św. Eliasza w Białymstoku. 1 sierpnia 2013  mianowany został wikariuszem parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. Od 1 lutego 2017 jest proboszczem tejże parafii.

Paweł Nasuta

foto protodiakon Wiaczesław Perek