Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Wilnie

 W dniach 03-05 marca. odbył się wielkopostny wyjazd młodzieży prawosławnej do Wilna, w którym uczestniczyły 44 osoby z różnych diecezji.  Wyjazd został zorganizowany przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej z błogosławieństwa JE Jakuba Prawosławnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, który wsparł go finansowo, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania należą się również Pani Halinie, która dodatkowo dofinansowała naszą inicjatywę, a także naszemu opiekunowi duchowemu ks. Piotrowi Omelczukowi, za ogrom pracy włożonej w pomoc
w zorganizowaniu tego wyjazdu.

Pierwszy dzień wyjazdu rozpoczęliśmy molebniem w Soborze św. Mikołaja w Białymstoku, następnie udaliśmy się w podróż autokarem do Wilna. Na miejsce dotarliśmy ok 19:30 czasu lokalnego, gdzie zostaliśmy zakwaterowani w Monasterze Świętego Ducha. Po kolacji udaliśmy się wraz z przedstawicielami wileńskiego Bractwa Młodzieży Prawosławnej na nocny spacer po mieście, gdzie zobaczyliśmy najbardziej znane świątynie oraz miejsca znajdujące się w centrum Wilna, m.in. Cerkiew św. Paraskiewy z 1345r. (najstarszą i pierwszą murowaną świątynię prawosławną w stolicy Litwy).

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od modlitw porannych oraz śniadania, po którym udaliśmy się na spotkanie o. Konstantynem, opiekunem Bractwa Młodzieży Prawosławnej na Litwie. Dzięki niemu mieliśmy możliwość poznać historię i zwiedzić Cerkiew pw. śww. Konstantyna Wielkiego i Michała Maleina. Następnie udaliśmy się na krótki poczęstunek do parafialnej kawiarni, a stamtąd z powrotem na obiad. Po obiedzie nastąpiło zwiedzanie monasteru oraz mieliśmy możliwość przyłożenia się do relikwii Męczenników Wileńskich, śww. Jana, Antoniego i Eustachego. W trakcie zwiedzania wysłuchaliśmy historii powstania monasteru, Prawosławia na ziemiach litewskich, a także Trzech Świętych Męczenników Wileńskich. Tam, każdy z uczestników miał dwie godziny czasu wolnego na zwiedzanie i indywidualne zakupy. Nie mogło też zabraknąć czasu na wyciszenie i modlitwę, więc udaliśmy się na wieczernię do monasteru, którą sprawował Metropolita Wileński i Litewski Innocenty. Uczestnictwo w nabożeństwie dla wielu z nas było niesamowitym przeżyciem duchowym, większość osób także przystąpiła do sakramentu spowiedzi. Następnie udaliśmy się na kolację, a po niej na wieczorne rozważania ze wspomnianym wcześniej o. Konstantynem, a także o. Piotrem Omelczukiem, po których nastąpiły modlitwy przed Sakramentem Eucharystii.

Ostatni dzień naszej podróży rozpoczęliśmy Boską Liturgią w Soborze Przeczystej Bogurodzicy w Wilnie sprawowaną przez Biskupa trockiego Ambrożego. Po liturgii przygotowano nam mały poczęstunek połączony z prelekcją Biskupa na temat niedzielnego święta – Triumfu Ortodoksji. Po pouczającym spotkaniu udaliśmy się na obiad, podziękowaliśmy za ciepłe przyjęcie naszym gospodarzom i pokrzepieni ruszyliśmy w drogę powrotną do Polski. Około godziny 18:30 dotarliśmy do Białegostoku. 

Czas spędzony w Wilnie na pewno zapamiętamy na długo jako pełen nowo zawartych przyjaźni, pouczających słów, duchowych przeżyć, ale także pięknych miejsc i ciekawych historii. Jednocześnie mamy nadzieję, że wyjazd ten będzie tylko początkiem naszych wspólnych zagranicznych wyjazdów i uda nam się wspólnie odwiedzić jeszcze wiele miejsc ciekawych i ważnych dla Prawosławia.

 

Jan Koniuch

Zarząd BMP DBG