60-lecie święceń kapłańskich ks. Grzegorza Misijuka

11 lutego w przeddzień święta Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił nabożeństwo Całonocnego Czuwania w cerkwi św. Jerzego w Białymstoku. Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup Jakub pozdrowił proboszcza tamtejszej parafii ks. mitrata Grzegorza Misijuka z okazji zbliżającego się dnia jego Niebiańskiego patrona.

Jak zauważył Hierarcha, w tym roku przypada 60 rok posługi kapłańskiej ks. Grzegorza.  Z tej okazji Arcypasterz życzył proboszczowi Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia. Arcybiskup Jakub wyraził wdzięczność za wieloletnią i ofiarną pracę duszpasterską w Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej wręczając ks. mitratowi Grzegorzowi Misijukowi List Pochwalny.

Ks. mitrat Grzegorz Misijuk urodził się 28 października 1943 r. w Podrzeczanach w gminie Czyże. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, przyjął z rąk ówczesnego metropolity warszawskiego i całej Polski Stefana święcenia diakońskie (14 luty 1964) i kapłańskie (27 luty 1964). Pierwszą parafią ks. Grzegorza była parafia św. Mikołaja w Ornecie w diecezji białostocko – gdańskiej. Po przejściu do diecezji warszawsko – bielskiej, w latach 1966 – 73 pełnił obowiązki proboszcza Parafii Prawosławnej w Tarnogrodzie. W latach 1973 – 86 był proboszczem w parafii św. Mikołaja w Drohiczynie oraz przez kilka miesięcy w roku 1987 proboszczem w parafii św. apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach. W 1987 ks. Grzegorz przyjęty  został ponownie do diecezji białostocko – gdańskiej i mianowany wikariuszem parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. Następnie w latach 1988 – 1996 był wikariuszem parafii katedralnej św. Mikołaja w Białymstoku. Od 15 września 1996 r. jest proboszczem nowopowstałej parafii św. Jerzego Zwycięzcy na białostockim osiedlu Nowe Miasto.

Ks. Grzegorz Misijuk przez wiele lat prowadził magazyn „U źródeł wiary”  nadawany w lokalnej TVP Białystok. Przez wiele lat był także kapelanem w białostockim szpitalu klinicznym. Ks. Grzegorz był wielokrotnie nagradzany w tym: prawem noszenia mitry (1997), orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia (2004), Złotym Krzyżem Zasługi (2005) oraz Orderem śww. Cyryla i Metodego (2009).

protodiakon Wiaczesław Perek

foto autora i ks. I. Nikulina