75-lecie Szkoły Podstawowej Nr 14 w Białymstoku

18 października JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański na zaproszenie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Białymstoku uczestniczył w uroczystościach związanych z 75-leciem powstania szkoły.

Na wydarzeniu obecni byli pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Katechetycznego Diecezji Białostocko-Gdańskiej ks. prot. Mirosław Filimoniuk, Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka, zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku Rafał Rudnicki oraz Przemysław Tuchliński, rzymskokatolicki Biskup Henryk Ciereszko.

Podczas swojego wystąpienia Arcybiskup Jakub zaznaczył, że szkoła to nie tylko mury, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Dyrektor i nauczyciele zostają w naszej pamięci często do końca życia, ponieważ to oni nas kształcili i wychowywali. To nauczyciel potrafi tak zainteresować młodego człowieka daną dziedziną, że zaważa to potem na ich życiowych i zawodowych wyborach. Hierarcha pozdrowił dyrekcję, grono pedagogiczne i dzieci oraz życzył obfitych łask i pomocy Bożej.

Paweł Nasuta

fot. za: www.bialystok.pl