Święcenia kapłańskie protodiakona Jana Tichoniuka

28 stycznia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański  odprawił Boską Liturgię w białostockiej Katedrze św. Mikołaja. Podczas nabożeństwa Arcybiskup Jakub udzielił święceń kapłańskich protodiakonowi Janowi Tichoniukowi.

Ks. Jan Tichoniuk urodził się 26 września 1989 r. w Białymstoku. W 2012 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie z tytułem licencjata teologii. Tytuł magistra socjologii obronił na Uniwersytecie w Białymstoku w 2015 r. W latach 2012-2015 był dyrygentem chóru w parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Od 1 lipca 2015 roku pełni obowiązki diakona-psalmisty w parafii Św. Ducha w Białymstoku. Święcenia diakońskie otrzymał z rąk Arcybiskupa Jakuba 13 września 2015 r. Ksiądz Jan jest katechetą ZSM w Białymstoku.

Paweł Nasuta