Spotkanie Abpa Jakub z uczniami prawosławnej szkoły w Białymstoku

17 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, na zaproszenie dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Grzegorza Nazaruka, odwiedził  jedną w Polsce prawosławną szkołę. Głównym punktem wizyty Arcybiskupa Jakuba w szkole, był udział w szkolnych rekolekcjach. Uczniowie zgromadzeni w szkolnej sali gimnastycznej mieli okazję zadać  Hierarsze interesujące pytanie i usłyszeć wyczerpujące odpowiedzi.

W spotkaniu Arcybiskupa z uczniami uczestniczył dyrektor szkoły Grzegorz Nazaruk, opiekun duchowy szkoły ks. prot. Michał Czykwin oraz dyrektor prawosławnego przedszkola z siedzibą w szkole Lucja Niemirowicz.

protodiakon Wiaczesław Perek