Antypascha – Niedziela o Tomaszu

1 maja, w drugą Niedzielę po święcie Paschy, zwaną Antypaschą, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, odprawił Boską Liturgię w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni miasta Białegostoku na czele z dziekanem białostockim ks.  mitratem Jerzym Boreczko.

Po przeczytaniu ewangelicznej perykopy Niedzieli Antypaschy, z okolicznościową homilią wystąpił wikariusz parafii Hagia Sophia w Białymstoku ks. prot. Mikołaj Kalina. Po zakończonej Boskiej Liturgii miała miejsce uroczysta paschalna procesja wokół świątyni poświęconej Zmartwychwstaniu Pańskiemu.

Za kończenie Arcybiskup Jakub powiedział m.in. że Jezus Chrystus kroczy przez całe nasze życie obok każdego z nas.  To od nas zależy czy będziemy chcieli z nim porozmawiać i w konsekwencji uwierzyć w niego jak Boga. To od nas zależy czy będziemy się chcieli porozmawiać z Chrystusem o naszej wierze w zmartwychwstanie czy trudnościach życiowych. Arcypasterz jako przykład takiej rozmowy podał podróż Łukasza i Kleofasa do Emaus, podczas której spotkali oni innego podróżnego. Tym wędrowcem jak się później okazało był sam Jezus Chrystus. Pomimo że Chrystus przez całą drogę opowiadał przykładami ze Starego Testamentu o samym sobie, apostołowie nie poznali swego Nauczyciela. O tym, że rozmawiali z zmartwychwstałym Zbawicielem przekonali się dopiero podczas kiedy Chrystus przełamywał chleb.

protodiakon Wiaczesław Perek

foto. Jan Ławreszuk