Archiwum diecezjalne

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

Diecezja Białostocko-Gdańska

Archiwum Diecezjalne w Białymstoku

15-419 Białystok

ul. Świętego Mikołaja 5

tel. kierownika:  579 163 124

tel. portiernia CKP : 0048 85 744 30 10

Godziny pracy:
wtorek 08:00 – 12:00

Godziny korzystania z czytelni Archiwum
wtorek 08:30 -11.30

Dni wolne od pracy:

1. Wigilia świąt cerkiewnych

2. święta cerkiewne

3. Pierwszy Tydzień Wielkiego Postu

4. Wielki Tydzień

5. Paschalny Tydzień

6. Święta państwowe

7. 12 lipca – 15 sierpnia

Dział Historyczny

Archiwum Diecezjalne PAKP w Białymstoku

UWAGA:

Dział Historyczny Archiwum Diecezjalnego PAKP w Białymstoku w terminach: 12.07 – 15.08 nie udostępnia swoich zbiorów!

Na zasób Archiwum Diecezjalne PAKP w Białymstoku – Dział Historyczny składają się archiwalia przeniesione z:

  • archiwów zlokalizowanych w różnego rodzaju instytucjach cerkiewnych;

  • archiwów parafialnych obecnych dekanatów: białostockiego, gdańskiego, gródeckiego, olsztyńskiego oraz sokólskiego.

  • materiały po biskupach diecezji

Jednostki archiwalne w poszczególnych zespołach nie otrzymały jeszcze swoich sygnatur i nie zostały skatalogowane. Porządkowanie akt trwa, ale upłynie jeszcze trochę czasu zanim zostaną sporządzone pomoce archiwalne w postaci inwentarzy, skorowidzów, indeksów, czy katalogów. Docelowym zamierzeniem jest sporządzenie i wydanie przewodnika po zespołach Archiwum Didiecezjalnego PAKP w Białymstoku, oraz digitalizacja i archiwizacja na mikrofilmach całości zasobu.

Dokumenty wymagane w celu skorzystania z zasobu Działu Historycznego Archiwum Diecezjalne w Białymstoku zależnie od celu kwerendy:

1/ kwerenda prywatna:

– dowód osobisty

– podanie o wyrażenie zgody na dostęp do zasobu archiwalnego

2/ kwerenda w celach naukowo – badawczych:

– dowód osobisty,

– podanie o wyrażenie zgody na dostęp do zasobu archiwalnego

– nota z uczelni lub instytucji pod patronatem której prowadzone są badania naukowo – badawcze (Władz Wydziału, Władz Instytutu, Władz Katedry, Władz Zakładu)

Dział Metryczny

Archiwum Diecezjalne PAKP w Białymstoku

UWAGA:

Dział Metryczny Archiwum Diecezjalnego PAKP w Białymstoku w terminach: 12.07 – 15.08 nie udostępnia swoich zbiorów do celów genealogicznych!

Dział Metryczny Archiwum Diecezjalnego PAKP w Białymstoku udostępnia księgi do poszukiwań dla celów genealogicznych we wtorki w godz. 08.30-11:30 po uprzednim kontakcie osobistym lub telefonicznym. Ponadto nieodzowna jest znajomość języka rosyjskiego (neografia cyrylicka), gdyż wiele metryk jest spisanych w tym języku. W poszukiwaniach genealogicznych można korzystać z ksiąg metrycznych z lat 1865-1911 (starszych ksiąg Archiwum Metryczne nie posiada, nowszych nie udostępnia z racji na ochronę danych osobowych).

Dział Metryczny Archiwum Diecezjalnego PAKP w Białymstoku posiada następujące typy ksiąg prowenecji metrykalnej:

  • Księgi metryk, cz.1, Chrztów;

  • Księgi metryk, cz.2, Ślubów;

  • Księgi metryk, cz. 3, Pogrzebów;

  • Księgi metryk, cz. 4, Księgi przyłączeń do Świętego Apostolskiego Kościoła Prawosławnego;

  • Księgi badań przedślubnych;

  • Księgi spisu parafian;

  • Ksiegi spowiedzi.

Daty skrajne zbioru Działu Metrycznego Archiwum Diecezjalnego PAKP w Białymstoku: 1865-1914

Dokumenty wymagane w celu skorzystania z zasobu Działu Metrycznego Archiwum Diecezjalne w Białymstoku zależnie od celu kwerendy:

1/ kwerenda prywatna:

– dowód osobisty

– podanie o wyrażenie zgody na dostęp do zasobu archiwalnego

2/ kwerenda w celach naukowo – badawczych:

– dowód osobisty,

– podanie o wyrażenie zgody na dostęp do zasobu archiwalnego

– nota z uczelni lub instytucji pod patronatem której prowadzone są badania naukowo – badawcze (Władz Wydziału, Władz Instytutu, Władz Katedry, Władz Zakładu)

Dział Księgozbioru podręcznego

Archiwum Diecezjalne PAKP w Białymstoku

W czytelni Archiwum można korzystać z podręcznego księgozbioru za zgodą pracownika Działu Księgozbioru podręcznego Archiwum Diecezjalne PAKP w Białymstoku.

Kierownik Archiwum Diecezjalnego ks. dr Roman Płoński