Arcybiskup Jakub na Inauguracji Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

11 października JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w XX Jubileuszowej Inauguracji Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku.

Jego Ekscelencji towarzyszył kanclerz Kancelarii Arcybiskupiej ks. prot. Andrzej Sacharczuk. Inaugurację swoim przemówieniem rozpoczął JM Rektor prof. dr hab. Lech Chyczewski oraz założyciel uczelni – Mikołaj Tomulewicz. Następnie wygłoszony został wykład inauguracyjny prof. dr hab. n. med. Anny Grzeszczuk. Zwieńczeniem wydarzenia było uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej datę założenia Uczelni.

Paweł Nasuta