Arcybiskup Jakub na jubileuszu 100 lecia SP nr 5 w Białymstoku

9 września, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w jubileuszu 100 lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku. Jubileuszową uroczystość rozpoczął przywitaniem zebranych w szkolnej sali gimnastycznej gości, dyrektor placówki przy ul. Kamiennej Bogdan Wróbel.

Poproszony o zabranie głosu Arcybiskup Jakub powiedział m.in. że okres pandemii pokazał jak ważna jest w życiu młodych ludzi szkoła, kontakty z rówieśnikami. Jednocześnie okres pandemii, zdaniem Hierarchy, jest dobrą szkołą, która uświadomiła nas jak ważne jest właściwe wychowanie. Od wychowania na poziomie szkoły zależy jak będzie wyglądało nasze społeczeństwo w przyszłości. Na zakończenie swojej wypowiedzi, Arcybiskup Jakub serdecznie pozdrowił Bogdana Wróbla z jego osobistym jubileuszem, 30 leciem pracy na stanowisku dyrektora SP nr 5.