Arcybiskup Jakub na jubileuszu Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku

15 września JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w jubileuszu Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu w Białymstoku. Hierarsze towarzyszył dyrektor wydziału katechetycznego diecezji białostocko – gdańskiej ks. mitrat Jan Fiedorczuk. Dzień wcześniej, w białostockiej Katedrze św. Mikołaja, sprawowane było uroczyste nabożeństwo dziękczynne, podczas którego wznoszone były modlitwy za nauczycieli, pracowników oraz uczniów szkoły.

Placówka oświatowa której patronem jest Ludwik Zamenhof jest jedyna taka szkołą w województwie podlaskim, która znajduję się w murach dziecięcego szpitala. Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu w Białymstoku jest szkołą szpitalną, która opieką dydaktyczno-wychowawczą obejmuje dzieci i młodzież na terenie dwóch białostockich szpitali:    Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego. Dziecko przebywające w szpitalu ma takie samo prawo do nauki jak dziecko zdrowe. Dzięki takiej placówce, uczniowie niezależnie od stopnia niepełnosprawności czy stanu zdrowia mają możliwość z tego prawa korzystać. Praca z dziećmi hospitalizowanymi dopasowana jest do ram systemu leczenia szpitalnego, a także zróżnicowana ze względu na specyfikę konkretnego oddziału pediatrycznego.

Więcej o działalności szkoły na stronie internetowej https://zespol15.webd.pl/index.php