Arcybiskup Jakub na Konferencji „HYMNOGRAFIA I ŚPIEW CERKIEWNY W RZECZYPOSPOLITEJ” Supraśl

W dniach 15 – 17 listopada w Supraślu odbyła się konferencja „Hymnografia i śpiew cerkiewny w Rzeczypospolitej”. Na wydarzeniu obecny był JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Drugiego dnia konferencji Arcybiskup Jakub wygłosił wykład nt.:” Znaczenia Irmologionu Supraskiego w kwestii „deszyfryzacji” śpiewu neumatycznego”. W wydarzeniu wziął również udział JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, który przedstawił przemówienie nt.: „Skruchy według Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety”.

Na konferencji obecnych było wielu znamienitych profesorów i naukowców, którzy przybliżyli słuchaczom kwestię wszystkich warstw i aspektów tradycji: twórczości oryginalnej przekładowej, tekstologii na materiale rękopisów i starych druków. Drugi obszar badawczy konferencji dotyczył śpiewu cerkiewnego w zakresie zapisów muzycznych, poszczególnych zabytków, różnorakich wzajemnych powiązań muzyki, tekstu i obrzędu oraz praktyki wykonawczej.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek