Arcybiskup Jakub na obchodach Dnia Tradycji Służby Więziennej

20 lutego w Areszcie Śledczym w Białymstoku obchodzono Dzień Tradycji Służby Więziennej. Areszt Śledczy w Białymstoku jest miejscem historycznym. Kompleks został wpisany na listę zabytków. Mury białostockiego aresztu były w przeszłości miejscem przetrzymywania i kaźni m.in. żołnierzy podziemia niepodległościowego. Przed oficjalną częścią uroczystości złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicami znajdującymi się na zewnątrz jednostki.

W trakcie oficjalnej części uroczystości odśpiewany został Hymn Państwowy, odbyła się także ceremonia nadania wyższych stopni oraz wręczenia wyróżnień funkcjonariuszom Służby Więziennej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Sebastian Łukaszewicz. Na zakończenie JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wzniósł modlitwę za zmarłych, po czym odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą znajdującą się w Izbie Pamięci upamiętniającą ofiary sowieckich i nazistowskich oprawców zgładzonych w murach białostockiego więzienia w latach 40. i 50. ubiegłego wieku. Następnie zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia Izby Pamięci, jak również terenu białostockiego aresztu.

Paweł Nasuta

za: www.sw.gov.pl

fot. za: www.sw.gov.pl 

www.gov.pl/web/uw-podlaski