Arcybiskup Jakub na obchodach święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy

28 sierpnia Kościół Prawosławny wspomina Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy, które jest poprzedzone 2 tygodniowym postem. W przeddzień święta JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański celebrował nabożeństwo Całonocnego Czuwania w parafii Zaśnięcia NMP na białostockich Starosielcach. W dzień święta Arcybiskup Jakub przewodniczył Boskiej Liturgii na parafii w Ostrowiu Północnym.

Parafia w Ostrowiu Północnym obchodziła podwójne święto, ponieważ jej proboszcz ks. mitrat Aleksander Klimuk obchodził 40-lecie piastowania funkcji proboszcza na tejże parafii. W tym roku mija również 70 lat od wybudowania cerkwi w Ostrowiu Północnym. Po nabożeństwie, podczas uroczystej procesji hierarcha dokonał poświęcenia świątyni, która przeszła remont zewnętrznej elewacji. Z okazji 40 lat służby w parafii, Arcybiskup Jakub wręczył ks. Aleksandrowi List Pochwalny. Za pracę na rzecz cerkwi Listem Pochwalnym odznaczeni zostali również: starosta cerkiewny oraz członkowie chóru parafialnego. W świątyni obecni byli przedstawicieli lokalnych władz samorządowych: burmistrz Krynek Jolanta Gudalewska, wójt gminy Szudziałowo Tadeusz Tokarewicz, służb mundurowych: komendant straży granicznej w Szudziałowie mjr SG Krzysztof Milewski i instytucji: wiceprezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Mirosław Surowiec.

W słowie skierowanym do wiernych hierarcha zaznaczył, że Bogurodzica była jedyną najczystszą i najświętszą, która stała się godna by być Matką naszego Zbawiciela. Bez niej nie nastąpiłoby wcielenie Boga i nie nastąpiłoby nasze odkupienie. Arcybiskup wytłumaczył, że chociaż to Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, zwracamy się również do Bogurodzicy, słowami „Przenajświętsza Bogurodzico zbaw nas”.

Ks. mitrat Aleksander Klimuk urodził się 12 grudnia 1953 r. Po ukończeniu szkoły średniej w Warszawie, w 1974 podjął się nauki w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. 12 sierpnia 1979 roku wstąpił w związek małżeński z Ludmiłą Grycuk. 21 września 1979 roku otrzymał święcenia diakońskie z rąk JE Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Nikanora. Tego samego roku 27 września ks. Aleksander dostąpił święceń kapłańskich. Do 28 kwietnia 1982 roku pełnił funkcję wikariusza parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, a dekretem z dnia 12 maja 1982 roku został mianowany proboszczem parafii Zaśnięcia NMP w Ostrowiu Północnym. Od 2005 r. pełni funkcję Kapelana Ochotniczej Straży Pożarnej w Szudziałowie.

Paweł Nasuta

fot.: Adam Matyszczyk

 

Fotorelacja z nabożeństwa Całonocnego Czuwania celebrowanego przez Arcybiskupa Jakuba w przeddzień święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w parafii Zaśnięcia NMP na białostockich Starosielcach, autor Jarosław Troc: