Arcybiskup Jakub na otwarciu wystawy ikon bułgarskich w Muzeum Podlaskim

8 grudnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wziął udział w otwarciu wystawy ikon bułgarskich w Muzeum Podlaskim w Ratuszu.

Na wydarzeniu byli obecni również Margarita Ganeva Ambasador Bułgarii, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Wicewojewoda Podlaska Bogusława Szczerbińska, Konsulowie Honorowi Bułgarii, Serbii i Rumunii, Kanclerz Akademii Supraskiej ks. Jarosław Jóźwik oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

Wystawę otworzył Waldemar F. Wilczewski – dyrektor Muzeum Podlaskiego, witając przybyłych gości opowiedział krótko o dziełach bańskiej szkoły pisania ikon.

Więcej informacji na temat wystawy można znaleźć na stronie Muzeum Podlaskiego.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek