Arcybiskup Jakub na święcie parafii św. archanioła Michała w Bielsku Podlaskim

21 listopada to dzień pamięci św. archanioła Machała i wszystkich niebiańskich mocy. W tym dniu jedna z najstarszych parafii Bielska Podlaskiego obchodzi swoje święto parafialne, na którym obecny był JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Centralna św. Liturgia rozpoczęła się przywitaniem hierarchów: arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba oraz arcybiskupa Grzegorza, przez przedstawicieli rady parafialnej, dzieci i młodzież oraz proboszcza miejscowej parafii. Po odczytaniu Ewangelii, świąteczne kazanie wygłosił arcybiskup Jakub. Hierarcha na podstawie Pisma Świętego przedstawił pochodzenie świata anielskiego, a także sposób w jaki aniołowie służą Bogu, między innymi przekazując ludziom jego świętą wolę. Jego Ekscelencja zwrócił uwagę na fakt obecności aniołów w czasie sprawowania św. Eucharystii. Kaznodzieja podkreślił, że przykład anielskiego życia, polegającego na służeniu Bogu, każdy człowiek powinien realizować w swoim własnym życiu.

Uroczystości zakończyły się doksologią święta, po której głos zabrał arcybiskup Grzegorz. Hierarcha dziękując za pouczenie zawarte w kazaniu arcybiskupa Jakuba, nawiązał do jego treści oraz myśli św. Jana Damasceńskiego, jeszcze raz podkreślił istotę służby anielskiej związaną z oglądaniem i wychwalaniem w pieśniach samego Boga co stanowi duchowy pokarm aniołów. Arcybiskup Jakub wyraził wdzięczność za możliwość wspólnego sprawowania św. Liturgii oraz złożył życzenia noszącym imiona anielskie. Radość i wdzięczność wyraził także proboszcz parafii, ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk, dziękując hierarchom za przewodniczenie uroczystościom, pouczenie w kazaniu, a także wiernym i zaproszonym gościom, w tym władzom samorządowym, za przybycie, powierzając wszystkich zebranych opiece zastępów anielskich.

ks. Paweł Zabrocki

zdjęcia: Piotr Łozowik

za: https://www.orthodox.pl/