Arcybiskup Jakub na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

6 października JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w  uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, połączonej z nadaniem zaszczytnego tytułu doktora Honoris Causa Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Anastazemu Arcybiskupowi Tirany, Durrës i całej Albanii.

Wzorem lat ubiegłych ten wyjątkowy dzień rozpoczął się modlitwą o Bożą pomoc i błogosławieństwo studentom, doktorantom oraz wszystkim pracownikom uczelni. Okolicznościowe kazanie w odniesieniu do przewidzianego na ten dzień czytania ewangelicznego wygłosił ks. Andrzej Gontarek. Nie zabrakło modlitwy w intencji pokonania pandemii wirusa covid-19, pokój na Ukrainie i braterstwo między ludźmi całego świata.

Zaśpiewany w podniosłym tonie o godz. 12.00 hymn Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej obwieścił początek inauguracji. Rektor uczelni, Jego Magnificencja arcybiskup Jerzy (Pańkowski) powitał wszystkich zebranych w głównej auli akademii. W pierwszej kolejności słowa pozdrowienia skierowane zostały pod adresem Ich Eminencji arcybiskupa Tirany, Durrёs i całej Albanii Anastazego, goszczącego w tych dniach w naszym kraju oraz metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. Arcybiskup Jerzy powitał członków episkopatu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła rzymskokatolickiego, rektorów i przedstawicieli wyższych warszawskich i pozastołecznych uczelni. Miłe słowa powitania skierowano ponadto do wykładowców, pracowników administracji, doktorantów i studentów ChAT.

Swoją obecnością inaugurację zaszczycił Tadeusz Deszkiewicz, który odczytał okolicznościowy list w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wśród wyjątkowych gości znaleźli się: minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, który w przemówieniu podkreślił, że akademia jest jedyną w Polsce  i w Europie uczelnią, gdzie o jedności się nie mówi, a uczy się jej codziennym życiem i przykładem, co w naszych „wojennych czasach” jest nie do przecenienia.

W podobnym duchu – wezwaniu do miłości, pojednania i współpracy, które są wypełnieniem testamentu naszego Zbawiciela – wypowiadał się rektor ChAT, Jego Magnificencja arcybiskup Jerzy (słowo rektora).

Zwyczajowo najważniejszą częścią każdej inauguracji jest immatrykulacja nowych studentów i doktorantów. Dokonał jej prodziekan akademii prof. Tadeusz Zieliński. Po czym głos zabrał przedstawiciel starszych kolegów nowoprzyjętych studentów, przewodnicząca Samorządu Studenckiego.

Tegoroczna inauguracja posiadała wymiar absolutnie wyjątkowy. W jej trakcie miało miejsce nadanie tytułu doktora Honoris Causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zwierzchnikowi Cerkwi Prawosławnej w Albanii, Arcybiskupowi Tirany, Durrёs i całej Albanii Anastazemu. Laudację na cześć nowego Doktora Honoris Causa wygłosił promotor przewodu doktorskiego Jego Eminencja Wielce Błogosławiony metropolita Sawa, który podkreślił m.in. znaczenie imienia Anastasios, które z języka greckiego oznacza „zmartwychwstanie”. „Dla Albanii stało się ono symbolem zmartwychwstania Cerkwi prawosławnej w Albanii, czego wyrazem jest świątynia centralna – katedra w Tiranie pw. Zmartwychwstania, w której poświęceniu udział wzięli wszyscy zwierzchnicy światowego Prawosławia” – zaakcentował hierarcha (całość laudacji). W dalszej części dużo miejsca poświęcono szerokiej i owocnej działalności arcybiskupa zarówno w obszarze misyjnym, społecznym, religijnym, charytatywnym jak i naukowym. Jego Eminencja wiele uwagi poświecił wysiłkom arcybiskupa zarówno w Afryce, jak i nad odnowieniem życia cerkiewnego w Albanii, zniszczonego przez system komunistyczny w XX w.

Podobne słowa znalazły się w mowie recenzenta przewodu Jego Ekscelencji biskupa Tadeusza Pikusa z Kościoła rzymskokatolickiego. Niestety drugi recenzent Jego Ekscelencja metropolita Georgios Chrysostomou z Cerkwii prawosławnej w Grecji nie mógł wziąć udziału w uroczystościach.

Uświetniający uroczystość chór pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka zaintonował hymn Albanii.

Dyplom doktorski, zapisany w języku starogreckim odczytał i wręczył dostojnemu hierarsze, Jego Magnificencja rektor arcybiskup Jerzy.

Po wypełnieniu przewidzianego porządku nowy rok akademicki w ChAT został uznany za rozpoczęty. Wykład inauguracyjny wygłosił nowy doktor akademii, arcybiskup Anastazy. Jego tytuł brzmiał „Życie w Chrystusie w wieloreligijnej społeczności globalnej”.

tekst: ks. Doroteusz Sawicki, ks. Adam Magruk 

zdjęcie: Łukasz Troc