Arcybiskup Jakub na uroczystościach w Łodzi

Uroczystości ku czci świętej patronki cerkwi w Łodzi, rozpoczęły się 23 lipca Całonocnym Czuwaniem, któremu przewodniczyli Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy biskup łódzki i poznański, w asyście duchowieństwa miejscowej diecezji, jak i zaproszonych księży przybyłych na święto.

24 lipca, w dniu pamięci św. Księżnej Olgi, Boską Liturgię poprzedziło uroczyste powitanie hierarchów naszej Cerkwi przez dzieci i młodzież łódzkiej parafii, jak również radę parafialną na czele z jej starostą, oraz proboszcza ks. mitrata Eugeniusza Fiedorczuka. Święto zgromadziło rzeszę wiernych, którzy licznie przybyli z miejscowej i z pobliskich parafii, wchodzących w administracyjne granice naszej diecezji. Podczas  nabożeństwa do wiernych z homilią zwrócił się ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej, Arcybiskup Jakub: „…dziś wysławiamy św. Olgę, patronkę tej świątyni, której nadano cześć Równej Apostołom. Tę godność posiada niewielu świętych w Cerkwi prawosławnej, jak i całym panteonie świętych chrześcijańskich. Ta cerkiew była źródłem apostolskiej nauki, emanującej poprzez wstawiennictwo świętej na tych, dla których to miejsce było źródłem „wody żywej” – wiary Chrystusowej. Na początku były to dzieci z parafialnego sierocińca, później wierni powojennej, traumatycznej rzeczywistości kraju. Dziś stanowi ona źródło nowej Łaski, spływającej na tych, którzy z wiarą i pobożnością przychodzą do niej…”

Po zakończeniu Liturgii nastąpiło poświęcenie nowej ikony „Nierukotworennago Spasa”- „Obrazu nie ręką stworzonego” która znalazła swoje miejsce w bocznym „kijocie”, znajdującym się w świątyni.

Ze słowem końcowym, wieńczącym uroczystości, zwrócił się biskup Atanazy, dziękując Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Jakubowi za jego przybycie na to patronalne święto oraz za wspólne modlitwy wzniesione przed ołtarzem Najwyższego.

tekst i foto: o. Adam Weremijewicz i redakcjalp

za: diecezjalp.cerkiew.pl