Arcybiskup Jakub odznaczony Nagrodą im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

12 września JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w Koncercie Inauguracyjnym 41. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Przed koncertem rozdane zostały Nagrody Księcia Ostrogskiego. Kapituła Nagrody uhonorowała w tym roku Nagrodą im. Księcia Konstantego Ostrogskiego (33 edycja) sześć osób. Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan.

W tym roku nagrodą został odznaczony JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. Hierarcha kontynuował, doprowadzając do zakończenia, dzieło rozpoczęte przez metropolitę Cerkwi w Polsce Sawę, rekonstrukcji XVI-wiecznej monasterskiej cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu wraz z odtworzeniem fresków, pochodzących z tego samego okresu, położonych na powierzchni dwóch tysięcy metrów kwadratowych i rewitalizacją całego zespołu monasterskiego. Jest inicjatorem i współzałożycielem Fundacji Oikonomos, działającej od 2003 roku, pogłębiającej duchowość i kulturę prawosławną, która stała się organem prowadzącym Akademię Supraską, instytucję funkcjonującą od 2006 roku, mającą swą siedzibę w supraskiej ławrze, w ramach której dotychczas przeprowadzono ponad pięćset wydarzeń kulturalnych – konferencji, wystaw, koncertów, warsztatów, gromadzony jest księgozbiór, wydawany naukowy periodyk. Z błogosławieństwa i troski arcybiskupa powstała niepubliczna szkoła podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, nazywana często szkołą prawosławną oraz Radio Orthodoxia, które w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia, wzniesiono też wiele cerkwi, domów parafialnych i kaplic. Arcybiskup Jakub od 1995 roku związał się z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie, będąc obecnie jej profesorem, pracując w katedrze teologii dogmatycznej i moralnej. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. W 2019 roku został uhonorowany tytułem Honorowy Obywatel Miasta Białegostoku.

Wśród odznaczonych znaleźli się również: o. Makary (Gerard Bonnet), o. Fiodor Koniuchow, Borys Russko, prof. dr hab. Sergejus Temčinas, Arno Gujon (franc. Arnaud Gouillon).

tekst za: https://ostrogski.pl/

Fot. Tomasz Grześ