Arcybiskup Jakub poświęcił sztandar Jagiellonii

17 lutego JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański poświęcił sztandar białostockiego klubu piłkarskiego Jagiellonia. Uroczystość poświęcenia sztandaru miała miejsce na białostockim Rynku Kościuszki, tuż obok pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Zebranych na rynku przywitał przewodniczący rady nadzorczej Sportowej Spółka Akcyjnej Jagiellonia Białystok Wojciech Strzałkowski. Arcybiskup Jakub po poświęceniu sztandaru powiedział, że życzy wszystkim zebranym pomocy Bożej oraz tego by jednoczyła Was wszystkich Jagiellonia, ale nie tylko Jagiellonia, ale także wartości chrześcijańskie.  

protodiakon Wiaczesław Perek

foto. Jarosław Charkiewicz