Arcybiskup Jakub w parafii św. Niewiast Niosących Wonności w Czarnej Białostockiej

8 maja w III Niedzielę po święcie Paschy, zwana Niedzielą św. Niewiast Niosących Wonności, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Niewiast Niosących Wonności w Czarnej Białostockiej. Po zakończonej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół świątyni podczas której wznoszone były modlitwy za proboszcza parafii ks. mitrata Sławomira Tomaszuka, Radę Parafialną, darczyńców, chórzystów, parafian oraz za wszystkich przybyłych na uroczystości.

Arcybiskup Jakub w słowie skierowanym do zebranych powiedział m.in.: świadkami złożenia do grobu ciała Jezusa byli Nikodem i Józef, którzy były tajemnymi uczniami Chrystusa. Byli oni odważniejsi nawet od Apostołów. Przykładem odwagi może być postawa Józefa, który poszedł do Piłata z prośbą o wydanie ciała zmarłego Nauczyciela. Obaj śpieszyli się, aby pochować Chrystusa zanim nastanie czas żydowskiej paschy. Jednakże, jak wspomniana Ewangelia, całej sytuacji przyglądały się niewiasty, które towarzyszyły swemu Boskiemu Nauczycielowi przez ostanie chwile jego życia.

Kiedy nastał pierwsze dzień po sobocie owe niewiasty chciały dokończyć to, co nie zostało zrobione należycie czyli dokładnie namaści ciało Jezusa. Jak zauważył Hierarcha, nie szły by spotkać Jezusa zmartwychwstałego, ale by oddać cześć zmarłemu. Nie zastanawiały się co im może grozić, lecz kto im odsunie kamień od drzwi grobowca. Jednakże kiedy przyszły, grób był pusty. Spotkały jedynie Anioła, który obwieścił im, że Chrystus powstał z martwych.

Na zakończenie Arcypasterze powiedział, że Ojcowie Cerkwi uczą, iż to właśnie prawdziwa miłość przezwyciężyła strach. Ich miłość została wynagrodzona, zostały pierwszymi świadkami zmartwychwstania Jezusa.

protodiakon Wiaczesław Perek 

foto. protodiakon Jan Tichoniuk