Arcybiskup Jakub z wizytą w ełckiej parafii

22 lipca JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wizytował Parafię Śww. App. Piotra i Pawła w Ełku.

Po spotkaniu z nowym proboszczem ks. mitrat Janem Kulikiem, Jego Ekscelencja zapoznał się bieżącymi sprawami oraz dalszymi planami funkcjonowania parafii.

Paweł Nasuta