Arcybiskup Jakub z wizytą w V LO im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

21 marca JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, na zaproszenie dyrektora Antoniego Ćwiklińskiego,  odwiedził V Liceum Ogólnokształcące im. Jan III Sobieskiego w Białymstoku. Okazją do złożenia wizyty był jubileusz 75. istnienia placówki oświatowej na białostockim osiedlu Starosielce. Głównym punktem uroczystości było poświecenie przez Arcypasterza nowozbudowanej sali gimnastycznej.  W słowie skierowanym do licznie zebranych na sali gimnastycznej, Arcybiskup podkreślił znaczenie zdrowego ciała, dzięki czemu młodzi ludzie będą mogli rozwijać w sobie zdrowego ducha.  

protodiakon Wiaczesław Perek

foto. ks. Dariusz Sulima