KONKURS BIBLIJNY

Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego BCE w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku serdecznie zapraszają do udziału w konkursie biblijnym pt. ” Ewangelia Łukasza”. Czytaj dalej

Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich

Wydział katechetyczny Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej  serdecznie zaprasza do udziału w Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich. Etap rejonowy odbędzie się 25 marca o godz. 12.30 w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. śww. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Zgłoszenia uczestników należy przesłać na adres e-mail ubas3@wp.pl do 22 marca 2024 r. W treści wiadomości należy zamieścić imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę oraz opiekuna. Czytaj dalej

Świętego mnicha-męczennika Antoniego Supraskiego

17 lutego cerkiew wspominała pamięć św. mnicha-męczennika Antoniego Supraskiego. Całonocnemu czuwaniu oraz Boskiej Liturgii, która była sprawowana o północy, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski w asyście ojców monasteru. Nabożeństwa, jak co roku, sprawowane były w niedużej domowej cerkwi poświęconej św. Antoniemu Supraskiemu. W tejże świątyni znajduje się drewniany ikonostas wyrzeźbiony w Salonikach – miejscu męczeńskiej śmierci świętego.

Czytaj dalej

60-lecie święceń kapłańskich ks. Grzegorza Misijuka

11 lutego w przeddzień święta Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił nabożeństwo Całonocnego Czuwania w cerkwi św. Jerzego w Białymstoku. Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup Jakub pozdrowił proboszcza tamtejszej parafii ks. mitrata Grzegorza Misijuka z okazji zbliżającego się dnia jego Niebiańskiego patrona. Czytaj dalej