Uroczystości Dnia Edukacji Narodowej

17 października w XVII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Z okazji minionego niedawno dnia Edukacji Narodowej, podczas Liturgii wznoszone były dziękczynne modlitwy w intencji dyrektorów szkół, nauczycieli oraz wszystkich pracowników oświaty. Czytaj dalej

XXV lecie istnienia parafii św. Jerzego w Białymstoku

14 października w dniu święta Opieki Matki Bożej, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w dolnej świątyni cerkwi św. Jerzego w Białymstoku, poświęconej Opiece Matki Bożej. W nabożeństwie uczestniczył również JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Czytaj dalej

Arcybiskup Jakub na jubileuszu 100 lecia SP nr 5 w Białymstoku

9 września, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w jubileuszu 100 lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku. Jubileuszową uroczystość rozpoczął przywitaniem zebranych w szkolnej sali gimnastycznej gości, dyrektor placówki przy ul. Kamiennej Bogdan Wróbel. Czytaj dalej

Biskup Andrzej na inauguracji roku akademickiego UMB

8 października, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, na zaproszenie rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Adama Krętowskiego, uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego UMB. Biskupowi Andrzejowi towarzyszył duszpasterz środowiska akademickiego tejże uczelni wyższej ks. dr. Włodzimierz Misijuk. Czytaj dalej

Zaproszenie na jubileusz parafii św. Jerzego w Białymstoku

Parafia Prawosławna świętego wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku serdecznie zaprasza na święto parafialne i uroczystości 25-lecia parafii, które odbędą się pod patronatem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Czytaj dalej

Ikony Matki Bożej Wsiecarycy – Wszechkrólowej

3 października w Niedzielę po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Pierwsza niedziela października jest w tej parafii wyjątkową, bowiem od niespełna ćwierćwiecza parafianie modlitewnie jednoczą się tego dnia przed ikoną Matki Bożej Wsiecarycy – Wszechkrólowej, znajdującej się w prawej nawie świątyni. Czytaj dalej