Odsłonięcie pomnika Kodeksu Supraskiego pod białostockim Ratuszem

19 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w uroczystym odsłonięciu pomnika upamiętniającego rok jubileuszowy Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim. Postument umiejscowiony został przed głównym wejściem do Ratusza Miejskiego w którym siedzibę ma Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Czytaj dalej

Sobota Akatystu

19 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Jutrzni Soboty Akatystu w białostockiej katedrze św. Mikołaja. Podczas tego szczególnego nabożeństwa śpiewany jest w czterech częściach akatyst ku czci Bogurodzicy. Czytaj dalej

Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego

17 kwietnia z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, miały miejsce wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego. Sprawowanej Boskiej Liturgii Uprzednio Oświęconych Darów przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Czytaj dalej

Uroczystości w Monasterze w Supraślu

7 kwietnia to dzień, w którym Cerkiew obchodzi święto Zwiastowania Bogurodzicy – główne święto Monasteru w Supraślu. W tym roku, święto to wypadło w III niedzielę wielkiego postu zwaną Niedzielą Świętego Krzyża (kriestopokłonną), kiedy to pośrodku okresu wielkiego postu, w uroczysty sposób wywyższamy zbawienny Krzyż Chrystusowy. Czytaj dalej