Biskup Andrzej w skicie supraskiego monasteru w Odrynkach

15 września w dniu św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko Pieczerskich, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, odprawił Boską Liturgię w skicie supraskiego monasteru w Odrynkach. W nabożeństwie uczestniczyli mnisi skitu oraz duchowni z diecezji białostocko – gdańskiej oraz warszawsko – bielskiej. Po przeczytaniu ewangelicznej perykopy Hierarcha zwrócił się do zebranych ze słowem pouczenia. Po zakończeniu nabożeństwa odbyła się uroczysta procesja wokół głównej świątyni skitu poświęconej świętym Antoniemu i Teodozjuszowi.

Wizytacja kanoniczna Arcybiskupa Jakuba w parafii św. Grzegorza w Białymstoku

7 września JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wizytował parafię św. męcz. archimandryty Grzegorza (Peradze) w Białymstoku. Władyka zapoznał się z przebiegiem prac budowlanych świątyni ku czci Świętego Męczennika na białostockim osiedlu Dojlidy Górne przy ul. Milowej.

Czytaj dalej

Obchody 40-lecia BMP w Polsce

W sobotę 4 września 2021 roku w Hajnówce miały miejsce wydarzenia będące zwieńczeniem obchodów 40-lecia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się już w 2020 roku. Zainaugurowała je Boska Liturgia odprawiona w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny. Wówczas w Warszawie zgromadziły się zarządy bractw diecezjalnych. W kolejnych miesiącach szereg wydarzeń organizowanych przez BMP miało jubileuszowy charakter, a ich kulminacją były uroczystości w Hajnówce.

Czytaj dalej