Białostockiej Ikony Bogurodzicy

4 lipca świątecznym uroczystościom katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy wysławianej w jej Białostockiej Ikonie, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Tradycyjnie już, w drugi czwartek po święcie Świętej Trójcy, białostoczanie i mieszkańcy okolicznych miejscowości tłumnie przybyli do katedry, aby pokłonić się Białostockiej Ikonie Matki Bożej. Podczas Boskiej Liturgii wznoszono szczególne modlitwy za mieszkańców i władze Miasta Białegostoku. Homilię wygłosił ks. prot. Jan Kojło. Kaznodzieja przypomniał historię ikony oraz jej znaczenie dla prawosławnych zamieszkujących białostocczyznę.

Na zakończenie uroczystości okrążono cerkiew w świątecznej procesji wraz z Białostocką Ikoną Matki Bożej. Biskup Andrzej w słowie skierowanym do zgromadzonych na placu cerkiewnym zauważył, że absolutnie każde nabożeństwo ma w swoim porządku hymny i pieśni wychwalające Matkę Boża. Nasze wszystkie świątynie są zawsze przepełnione ikonami Bogurodzicy. A każda ikona, czy to znajdująca się w cerkwi czy w domu jest oknem do wieczności. Arcypasterz nawiązując do historii ikony Supraskiej Hodegetrii podkreślił, że Bogurodzica umacniała prawosławnych w wierze na przestrzeni wielu dziejów, w tym tak trudnych czasach tragicznej w skutkach unii brzeskiej.  Umacnia nas i dziś czego świadectwem jest cerkiew wypełniona po brzegi wiernymi.

Z podziękowaniami za wspólną modlitwę do przybyłych wiernych, pielgrzymów, duchowieństwa i Biskupa zwrócił się również proboszcz białostockiej katedry ks. mitrat Jan Fiedorczuk.

protodiakon Wiaczesław Perek

foto. ks. prot. Andrzej Misiejuk & autor