Białostockiej Ikony Matki Bożej

15 czerwca świątecznym uroczystościom ku czci Białostockiej Ikony Matki Bożej w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. W przeddzień święta JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył nabożeństwu Całonocnego Czuwania.

Tradycyjnie już, w drugi czwartek po święcie Świętej Trójcy, białostoczanie i mieszkańcy okolicznych miejscowości tłumnie przybyli do katedry, aby pokłonić się Białostockiej Ikonie Matki Bożej. Podczas Boskiej Liturgii wznoszono szczególne modlitwy za mieszkańców i władze Miasta Białegostoku.

Homilię wygłosił ks. mitrat Sławomir Tomaszuk. Wzniosłego charakteru uroczystości nadał śpiew dwóch parafialnych chórów: Aksion pod dyrygentruą protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza oraz dziecięcy Natalii Lickiewicz.

Na zakończenie uroczystości okrążono cerkiew w świątecznej procesji wraz z Białostocką Ikoną Matki Bożej. Biskup Andrzej w słowie skierowanym do zgromadzonych na placu cerkiewnym przypomniał historię tej Ikony. Hierarcha podkreślił również jak ważna jest Bogurodzica w naszym życiu. Jest ona ukoronowaniem wszystkich świętych i to do Niej wznosimy modlitwy, ponieważ Matka Boża promieniuje pomocą. Jego Ekscelencja zaznaczył, że Bogurodzica przez bycie wzorem cierpliwości, miłości i głębokiej wiary niesie światu pokój i ma nas wszystkich w swojej opiece. Z podziękowaniami za wspólną modlitwę do przybyłych wiernych, pielgrzymów, duchowieństwa i Biskupa zwrócił się również proboszcz białostockiej katedry ks. mitrat Jan Fiedorczuk.

 

Historia Białostockiej Ikony Matki Bożej

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek, Paweł Nasuta