Biskup Andrzej na Uroczystościach z okazji Święta Niepodległości w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

10 listopada z okazji Święta Niepodległości JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski uczestniczył w uroczystej zbiórce w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej, podczas której wręczono awanse, medale i wyróżnienia, a także odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Uroczystość rozpoczął Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek witając przybyłych gości.

Generał brygady pogratulował wyróżnionym i jednocześnie podziękował wszystkim funkcjonariuszom za odpowiedzialną i rzetelną służbę za codzienny trud i gotowość do najwyższych poświęceń. Słowa wdzięczności skierował również do służb wspierających na co dzień w bezpośredniej ochronie granicy polsko – białoruskiej.

W obecności przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych, przedstawicieli urzędów, instytucji  na co dzień współdziałających z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej i zaproszonych gości wręczone zostały awanse, medale  i wyróżnienia funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Dziś także odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Komendant pogratulował ślubującym funkcjonariuszom pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji i życzył wielu sukcesów w  szeregach Straży Granicznej. Błogosławieństwa udzielił Biskup Supraski Andrzej.

Katarzyna Zdanowicz

za: https://podlaski.strazgraniczna.pl/