Biskup Andrzej w skicie supraskiego monasteru w Odrynkach

15 września w dniu św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko Pieczerskich, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, odprawił Boską Liturgię w skicie supraskiego monasteru w Odrynkach. W nabożeństwie uczestniczyli mnisi skitu oraz duchowni z diecezji białostocko – gdańskiej oraz warszawsko – bielskiej. Po przeczytaniu ewangelicznej perykopy Hierarcha zwrócił się do zebranych ze słowem pouczenia. Po zakończeniu nabożeństwa odbyła się uroczysta procesja wokół głównej świątyni skitu poświęconej świętym Antoniemu i Teodozjuszowi.