Bractwa Cyryla i Metodego w Białymstoku zaprasza do prawosławnego przedszkola

Stowarzyszanie Bractwo im. św. Cyryla i Metodego serdecznie zaprasza dzieci i rodziców do Niepublicznego Przedszkola im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Grupa przedszkolna mieści się w sali na parterze w budynku Niepublicznej Szkoły św. św. Cyryla i Metodego przy ul. L. Waryńskiego 30 w Białymstoku.

Przedszkole oferuje:

 • kilkunastoosobowe grupy 3-4 latków i 5-6 latków,
 • opiekę pedagoga, logopedy, psychologa,
 • zajęcia z religii prawosławnej,
 • zajęcia nauki gry w szachy,
 • nauka angielskiego,
 • dodatkową naukę języka białoruskiego i ukraińskiego,
 • własny plac  zabaw
 • uczestnictwo w świątecznych św. Liturgiach w szkolnej kaplicy św. św. Cyryla i Metodego
 • przygotowanie do nauki w szkole

Rekrutacja

 • rekrutacja dzieci do Przedszkola trwa przez cały rok kalendarzowy,
 • do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5-6 lat,
 • rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • ilość miejsc jest ograniczona,
 • wpisu na listę dokonujemy po podpisaniu umowy i uiszczeniu opłaty przez Rodziców,
 • zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie w godz. 800-1500 – ul. L. Waryńskiego 30, 15-451 Białystok, Tel. 664 138 212
 • czesne 350,00, posiłki 300,00
 • szczegółowych informacji o przedszkolu udziela Lucja Nimierowicz pod nr telefonu 664 138 212