XXV Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej 2021

22 września w cerkwi Św. Ducha w Białymstoku odbył się po raz dwudziesty piąty koncert Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej. W tym roku w największej świątyni Białegostoku wystąpiły takie chóry jak:

  1. Męski kameralny zespół wokalny „Pathos” z Białegostoku,
  2. Zespoły wokalne „Lanok” i „ Ruczniczok” z Bielska Podlaskiego,
  3. Młodzieżowy chór Katedry św. Mikołaja w Białymstoku,
  4. Chór „Angelos” parafii Świętego Ducha w Białymstoku.

Czytaj dalej

XXIX rocznica przeniesienia Relikwii św. Męczennika Młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku

W dniach 21 – 22 września, białostockiej Katedrze św. Mikołaja, odbyły się uroczystości z okazji XXIX rocznicy przeniesienia Relikwii św. Męczennika Młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku. Świątecznym nabożeństwom Całonocnego czuwania i Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. W nabożeństwach uczestniczyli także Ich Ekscelencje: Arcybiskup Bielski Grzegorz, Biskup Supraski Andrzej oraz Biskup Siemiatycki Warsonofiusz.

Czytaj dalej

Uroczyste nabożeństwo Całonocnego czuwania w cerkwi Hagia Sophia

20 września w przeddzień święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił nabożeństwo Całonocnego czuwania w cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku. Uroczystość swym śpiewem uświetniły dwa chóry: parafialny pod dyrygenturą Andrzeja Tokajuka oraz młodzieżowy pod kierownictwem Adama Tokajuka. Czytaj dalej

„Odrodzenie prawosławnej ikony w Polsce w XX wieku” – konferencja z okazji 30-lecia Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim

18 września w murach Akademii Supraskiej, odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona „Odrodzeniu prawosławnej ikony w Polsce w XX wieku”. Uroczystego rozpoczęcia konferencji i przywitania gości dokonał Kanclerz Akademii Supraskiej ks. prot. Jarosław Jóźwik. Następnie ze słowem do zebranych zwrócił się JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Czytaj dalej

Metropolita Czarnogórski Joanicjusz z wizytą w diecezji białostocko – gdańskiej

W dniach 14-17 września 2021 z wizytą w Cerkwi w Polsce przebywał JE Najprzewielebniejszy Joanicjusz Metropolita Czarnogóry i Przymorza wraz księdzem sekretarzem metropolii oraz dwoma diakonami. Głównym celem przybycia Hierarchy do Cerkwi w Polsce było odebranie nagrody im. księcia Konstantego Ostrogskiego. Miało to miejsce w monasterze św. św. Marty i Marii na św. Górze Grabarce. Relacja z tego wydarzenia na oficjalnej stronie PAKP.

Czytaj dalej

Arcybiskup Jakub na jubileuszu Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku

15 września JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w jubileuszu Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu w Białymstoku. Hierarsze towarzyszył dyrektor wydziału katechetycznego diecezji białostocko – gdańskiej ks. mitrat Jan Fiedorczuk. Dzień wcześniej, w białostockiej Katedrze św. Mikołaja, sprawowane było uroczyste nabożeństwo dziękczynne, podczas którego wznoszone były modlitwy za nauczycieli, pracowników oraz uczniów szkoły.

Czytaj dalej

Biskup Andrzej w skicie supraskiego monasteru w Odrynkach

15 września w dniu św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko Pieczerskich, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, odprawił Boską Liturgię w skicie supraskiego monasteru w Odrynkach. W nabożeństwie uczestniczyli mnisi skitu oraz duchowni z diecezji białostocko – gdańskiej oraz warszawsko – bielskiej. Po przeczytaniu ewangelicznej perykopy Hierarcha zwrócił się do zebranych ze słowem pouczenia. Po zakończeniu nabożeństwa odbyła się uroczysta procesja wokół głównej świątyni skitu poświęconej świętym Antoniemu i Teodozjuszowi.