Wizytacja kanoniczna Arcybiskupa Jakuba w parafii św. Grzegorza w Białymstoku

7 września JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wizytował parafię św. męcz. archimandryty Grzegorza (Peradze) w Białymstoku. Władyka zapoznał się z przebiegiem prac budowlanych świątyni ku czci Świętego Męczennika na białostockim osiedlu Dojlidy Górne przy ul. Milowej.

Czytaj dalej

Obchody 40-lecia BMP w Polsce

W sobotę 4 września 2021 roku w Hajnówce miały miejsce wydarzenia będące zwieńczeniem obchodów 40-lecia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się już w 2020 roku. Zainaugurowała je Boska Liturgia odprawiona w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny. Wówczas w Warszawie zgromadziły się zarządy bractw diecezjalnych. W kolejnych miesiącach szereg wydarzeń organizowanych przez BMP miało jubileuszowy charakter, a ich kulminacją były uroczystości w Hajnówce.

Czytaj dalej

Ukazał się Rocznik Diecezji Białostocko – Gdańskiej 2020

Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego ukazał się Rocznik Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej 2020. W Roczniku znajdują się okolicznościowe orędzia i homilie Arcybiskupa Jakuba oraz artykuły o tematyce teologicznej i hagiograficznej, wśród których przeczytać można referat Biskupa Andrzeja o św. Arseniuszu egzarsze konstantynopolitańskim w Rzeczpospolitej czy tekst ks. Jana Fiedorczuka „Krzyż naszą siła – słowo na pasji”. Ponadto w Roczniku znajduje się opis najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w diecezji w roku 2020 wraz z ilustracjami.

Redakcja Rocznika

120 lecie Parafii Prawosławnej na białostockich Starosielcach

28 sierpnia w dniu święta Zaśnięcia Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy na białostockim osiedlu Starosielce. Świąteczne nabożeństwo było okazją do uczczenia jubileuszu 120 lecia istnienia parafii i 50 lecia święceń kapłańskich jej proboszcza ks. mitrata Jana Troca.

Czytaj dalej