Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu

7 kwietnia w klasztorze Zwiastowania NMP miały miejsce uroczyste obchody tego święta. Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w asyście IE Najprzewielebniejszych: Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jerzego-Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego i Biskupa Supraskiego Andrzeja.

Czytaj dalej

Parafialne uroczystości w cerkwi na białostockim osiedlu Dojlidy

2 sierpnia Cerkiew wspomina modlitewnie jednego z największych proroków Starego Testamentu, św. proroka Eliasza. Tego dnia swoje święto parafialne obchodzi najstarsza parafia w Białymstoku w dzielnicy Dojlidy, której patronem jest prorok Eliasz. Świątecznej Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. W nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej oraz przybyłe na święto duchowieństwo. Przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii Arcybiskup Jakub dokonał małego poświęcenia dojlidzkiej cerkwi w tym odrestaurowanego ikonostasu.

Czytaj dalej

Uroczystości w monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu

7 kwietnia w dniu święta Zwiastowania Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię św. Jana Złotoustego w Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W Liturgii uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Dzień wcześniej, wieczorem, Arcybiskup Jakub przewodniczył nabożeństwu Całonocnego czuwania w białostockiej Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy.

Czytaj dalej