Czytanie Pokutnego Kanonu św. Andrzeja z Krety w 1. Tygodniu Wielkiego Postu

W dniach 18 – 21 marca JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w nabożeństwach wielkiego powieczerza w monasterach i białostockich parafiach. Podczas nabożeństw Hierarcha czytał pokutny kanon św. Andrzeja z Krety. 

Pierwszego dnia Wielkiego Postu Arcybiskup Jakub przeczytał kanon pokutny w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Kolejne części kanonu, czytane odpowiednio w następne dni pierwszego tygodnia Wielkiego Postu Jego Ekscelencja czytał goszcząc w:

  • Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP w Białymstoku,
  • Żeńskim Monasterze Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Zwierkach,
  • Męskim Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek, Jarosław Charkiewicz, diakon Michał Gajko, Paweł Nasuta