Diecezja pomaga uchodźcom i poszkodowanym wskutek działań wojennych

Kancelaria Arcybiskupia z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, informuje wszystkich pragnących udzielić pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, że Prawosławna Diecezja Białostocka – Gdańska jest w stałym kontakcie z przedstawicielami władz państwowo – samorządowych zajmujących się udzielaniem pomocy.

Z ramienia diecezji akcją na rzecz pomocy uchodźcom i poszkodowanym wskutek działań wojennych, koordynuje Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia „Eleos” diecezji białostocko – gdańskiej.

O bieżących potrzebach będą też informować księża proboszczowie w swoich parafiach.

Arcybiskup Jakub zwraca się z prośbą do wiernych diecezji białostocko – gdańskiej o wspieranie działań na rzecz potrzebujących.

protodiakon Wiaczesław Perek