DIODO

Zgodnie z postanowieniem św. Soboru Biskupów PAKP z dnia 9 maja br. podczas którego poruszano problem ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub powołał Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Decyzją Arcybiskupa Jakuba Diecezjalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (DIODO) mianowany został Wiesław Dębowski.

Wszelkie zapytania odnośnie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych prosimy kierować na adres Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – diodo@orthodox.bialystok.pl